Human Rights Watch: ‘Chaos dreigt door afschaffing waterschapsverkiezingen’

Nederland kan ‘failed state’ worden

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de Nederlandse overheid op de vingers getikt vanwege het tot nader order uitstellen van de waterschapsverkiezingen. Nederlandse waterschappen dreigen volgens de organisatie af te glijden naar totalitair geregeerde regio’s.

Met de berisping reageert Human Rights Watch op de toenemende spanningen in de Nederlandse Hoogheemraadschappen. Zo verzamelde zich vanochtend een woedende menigte bij het Boezemgemaal te Den Haag. De demonstranten komen op voor hun recht om rechtstreeks vertegenwoordigers te kiezen die beslissingen nemen over het waterbeheer in Nederland.

Demonstrant Theo Verboom (48) denkt dat Nederland een ‘failed state’ kan worden als de dijkgraven absolute heersers zijn. Verboom: “De waterschappen zullen in de komende jaren belangrijke beslissingen moeten nemen. Bijvoorbeeld op welke manier vorm gegeven wordt aan de Kaderrichtlijn Water, het nieuwe Deltaplan en de bestuurlijke vernieuwing. Met mijn stem heb ik invloed op de invulling van infrastructurele werken. Dat recht zal ik verdedigen tot het einde.”

In het rapport ‘Dutch Democracy in decay’ waarschuwt Human Rights Watch voor de gevolgen van een mogelijke afschaffing van de waterschapsverkiezingen. “Nederland is van oudsher zeer verdeeld over de werkwijze van de waterschappen. Zonder zeggenschap kunnen de onderhuidse spanningen tussen voor- en tegenstanders van het nieuwe Deltaplan door het minste of geringste escaleren.”

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is bereid met de demonstranten in gesprek te gaan. “Nou ja, ik wil die verkiezingen ook wel gewoon in ere herstellen als ik ze daarmee een plezier kan doen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als waterstaatsrechtkundige kan ik u informeren dat er voortaan geheime verkiezingen komen voor de waterschappen. Dit om de anonimiteit en het priveleven van de bestuursleden en de kiezers ten volle te kunnen borgen. De data van de verkiezingen, de kieslijsten en de kiescommisie zullen daarom niet bekend gemaakt worden. Het stemmen gebeurt via een speciaal door de NSA ontwikkelde stemcomputer die u gedachten over waterbeheer politiek correct zullen vertalen. Aldus voorzitter P. Glas van de Unie van Waterschappen. Volgens secretaris-directeur A. Mok van de Unie zijn de mensen rechten dan ook niet in het geding, aldus een vandaag uitgegeven verklaring.
Gevraagd naar de reden voor de late reactie van de Unie op het artikel in Speld, antwoorde A. Mok. Het is bij ons niet ongebruikelijk dat we water naar de zee dragen. Dat verwachten mensen ook van ons. Een snelle reactie had betekent dat we ons maatschappelijk gevoelig haden getoond, wat uiteraard niet passend is voor een technocratisch isolationisch confomistich bestuursorgaan als de waterschappen. (De heer A.Mok staat erop dat wij hem volledig citeren. Een compleet verslag is daarom aan te vragen bij [email protected])

Reageer
gravatar

Ik begrijp die ophef niet, waarom verkiezingen over water ? De temperatuur is namelijk sowieso van het seizoen afhankelijk en de hoogte van de hoeveelheid regen, toch ? Onze Koning heeft watermanagement gestudeerd en los daarvan vraag ik me af waarom het water haar eigen herder niet kan kiezen. De mens zelf bestaat slechts voor 80 % uit water, dus ik vraag me af of verkiezingen door ons en voor ons over het water, hydraulisch gezien wel een zuivere manier van werken is.

Reageer
gravatar

Beste onderdaan Lodewijk,

Mogen Wij opmerken dat Wij geen bedrijfskundige noch waterkundige opleiding hebben genoten. Dat zou Onze kroon te boven gaan.

Een Koning, zoals Wij, heeft door Ons blauwe DNA de universele wijsheid en vanzelfsprekend leiderschap in pacht. Dat is Ons aangeboren.

Onze universitaire opleiding was een farce, zoals iedere onderdaan bekend is. Wij hebben in Onze “studietijd” evenwel genoten van het blonde vocht en een enkele keer een dubbelbiertje van de paters . Dat was mooi meegenomen.

gravatar

Beste Bovendaan,

Met angst en beven zie ik uw bemoeienis met de Hollandsche waterhuishoudingen tegemoet. Uw uitgangpunt dat uw kennis op het onderhavig gebied niet door studie maar door erfelijkheid is verworven moet, gezien de ervaringen die uw recent verscheiden broer, voorzien van dezelfde erfelijke eigenschappen als uzelve, met water in bevroren/ gekristalliseerde toestand heeft opgedaan, voldoende is om ons van rampspoed te behoeden, noopt mij een verhuizing naar hogere landen dan het uwe/ mijne in ernst te overwegen, mocht u ‘slands waterleidinggevende worden.

gravatar

Hopelijk niet te laat…

gravatar

Als grote zeikerd en beroepswildplasser, tevens gerenommeerd potloodventer ben ik uiteraard goed bekend met alle soorten van wateren.

Ik laat mij door Human Rights Watch, Theo Verboom noch welke minister dan ook verkiezingen over de plaats van het mineraalwaterschap van Albert Heijn aanpraten.

Stelletje idioten!

Reageer
gravatar

Sinds het vertrek van ons Koninklijke Waterhoofd bij Het Waterschap lijkt het een beetje nattevinger werk daar, dat staat als een paal boven water.

Reageer
gravatar

Ook binnen de waterschappen rommelt het: De Banne Westzaan wil de Wijdewormer en Kalverpolder annexeren hetgeen tot grote spanningen binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft geleid. Annexatie van genoemde polders zou namelijk betekenen dat het verenigde Zaanse polderlandschap teveel zeggenschap krijgt binnen het Hoogheemraadschap hetgeen niet naar de zin is van de ego’s die er momenteel de dienst uitmaken.

Reageer
gravatar

Van Bralhuysen, Dat ge-annexeer in onze achtertuin is beslist geen storm in een glas water. Diederik Sonoy zou zich compleet met onderscheidingen en postuum toegekende medailles alsnog omdraaien in z’n brakke graf.

gravatar

In Apelfoort hebben we nooit problemen want het Apelfoorts kanaal is altijd keurig netjes en gaat nergens echt heen dus kan ook niet overstromen dus wat de rest van Nederland moet met die verkiezingen?? Bij ons houdt iedereen zijn eigen stukje kanaal voor zijn huis zelf schoon, dat zouden meer Nederlanders met hun water moeten doen!

Reageer
gravatar

Desill, Mogelijk kan de dvd-box van ‘Zeg ‘ns AAA’ (afleveringen ’83 tm 89) de waterdruk enigszins verhogen.

gravatar

Om enige orde in de chaos te scheppen vertrek ik naar een all-inclusive-resort aan de Rode Zee.

Reageer
gravatar

Heerlijk Tjeempie, een beetje bijkomen, Melanie Schultz van Haegen ontlopen, een dagje demonstreren 70 kilometer verderop, een echte doe-vakantie.

gravatar

… en wéér moet dat protesteren in Den Haag…

Dat gezegd hebbende vraag ik me af of onze voormalig Prins Pils die zich toch gespecialiseerd heeft in deze materie nu hij Koning Water is geworden al de eerste tekenen van een dictator begint te vertonen…
Gedonder over bierprijzen, geen verkiezingen meer over waterzaken aii…

Dit kan geen toeval zijn!

Reageer