3 manieren om in 7 stappen een top-10 te maken: 5 tips

'Hou het simpel, blijf dicht bij jezelf'

Een top-10 maken, is voor de meeste mensen geen probleem. Wanneer dit in 7 stappen moet, wordt het voor velen al lastiger, zeker als hiervoor 3 manieren zijn. Vandaar 5 praktische tips.

1. Hou het simpel, blijf dicht bij jezelf. Het is niet zo dat er één zaligmakende methode is om op 3 manieren in 7 stappen een top-10 te maken.

2. Maak een planning: bedenk eerst in welke 7 stappen je op 3 manieren een top-10 gaat maken en ga dan pas nadenken op welke 3 manieren je in 7 stappen een top-10 gaat maken. Daarna kun je besluiten welke top-10 je op 3 manieren in 7 stappen gaat maken. Zo voorkom je verwarring.

3. Halverwege de eerste manier om in 7 stappen te werk te gaan, kan het denkproces stagneren, doordat je bijvoorbeeld bij stap 4 geen idee hebt wat er op 6 zou moeten staan. Dan kun je afleiding zoeken door alvast na te denken over de top-3 bij stap 5 van de 2e manier om in 7 stappen een top-10 te maken. Onthoud wel waar je gebleven was.

4. Maak eerst een top-10 en ga dan logisch deduceren. Bedenk in welke zeven stappen je tot dat resultaat bent gekomen en welke andere manieren er zijn om tot die lijst te komen.

5. Relativeer. Uiteindelijk is die top-10 niets anders dan een kapstok om op 3 manieren in 7 stappen ergens mee bezig te zijn. Als er iets anders uitkomt, is het ook goed. Een keukenkastje bijvoorbeeld.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wij doen iedere maand onze best om een Top 10 lijstje te maken van de best verkochte boeken, is echt makkelijker dan je denkt 😉

Boeken Top 10

Reageer
gravatar

Geachte hr. JeettjeMijn excuses. Ik ging er voetstoots van uit dat Z.H. stond voor een niet benijdenswaardige regio op deze mooie aardkloot, namelijk Zuidholland. Mijn fout. Echter de ontboezeming dat uw Top-Tien wetenschap afstamt van de “befaamde” ranglijst colporteur M. maakt het er niet beter op. Dan ga ik nog liever af op de mening van een willekeurig huisdier, bijv. de welbekende Paul.U hebt, en ik ben, overigens correct geciteerd, ware het niet dat ik sprak over het ARTIKEL en niet over mijn reactie onder #25. Waarmee uw verweer een beetje, de u welbekende, mist in gaat. Het zij u vergeven, het was al laat.Wat betreft uw mathematische kennis zou ik er op willen wijzen dat de opmerking over priemgetallen versus samengestelde getallen (niet-priemgetallen in uw woorden) mij enigszins bevreemdt.

Reageer
gravatar

U weet een leuke mistbank op te trekken: die gun ik u. Laat onverlet dat Rotterdam toevallig ook in Zuid Holland ligt, zeer juiste waarneming van uw kant, waarop u helaas weer een persoonlijke invulling meent te moeten geven, jammer genoeg: uw we*tenschap lijdt hier weer aan een bias.
Met de lezertjes in gedachten, spreek ik over niet-priemgetallen om aan duidelijkheid niets te wensen over te laten, wetende dat anderen die moeiteloos weten te plaatsen als samengestelde getallen. Maar genoeg semantiek, daar gaat het hier niet om.

Die vragen over methode De Hond die u stelt, zijn ook mijn vragen, doch hij wenst dat geheim te houden: ik kan derhalve geen uitputtende beschrijving overleggen. Net zoals u van de Libelle niet te horen zult krijgen wat hun werkwijze is.
Zelf neig ik te denken aan stevig Libelle – archiefwerk uit de vorige eeuw, puttend uit de memoires van Klazien met een ferme scheut Jomanda.

Om uw vraag omtrent het Solex rijden, die een minder zachtaardig persoon als mijzelve als aanmatigend zou kunnen beschouwen, te beantwoorden: neen.
Waarom zou ik van een Solex willen vallen? Statistisch gezien gebruikt men daarvoor een keukentrapje, en slim genoeg zijnde behoort zulk een trapje niet tot de huisraad.
En neen: men is niet helmplichtig en daar maak ik gaarne gebruik van.

Rijst de vraag of u niet iets onhandigs heeft gedaan met een keukentrapje om dit soort vragen te stellen.
Of wordt deze vraag aangestuurd door een aanvaring met een Solex?

gravatar

Eureka!! YES, ik ben er uit ! ik heb de top 10 ! hoera! Hoera!

De Speld heeft het verdiend om mee te delen in mijn succes, dit artikel is immers de aanzet daartoe geweest. Dus aan de Speld de eer om de top 10 lijst te publiceren.

Uiteindelijk blijkt de lijst maar bijzaak; het gaat om de 5 tips over hoe je op 3 manieren in 7 stappen tot de top 10 bent gekomen. U begrijpt dat ik de uitwerking daarvan nog even onder de pet houd; er strijden reeds twee gerenommeerde instituten (Nature en Libelle) om mijn uitwerking van 3-manieren-in-7-stappen-tot-de-top-10. Hou de eerstvolgende edities in de gaten!

Voor de critici onder ons, die zullen zeggen “maar dit is niet de top 10 doch slechts de omgekeerde top 10” , dat is goed opgemerkt. Daar lag precies de sleutel tot mijn succes (en dat van de Speld) Maar daarover meer in Nature en/of de Libelle.

Hier komt’ie:

10 Yin. (zonder Yang)
9 Volendam
8 Bert Bokhoven, omnideskundige
7 Niets
6 Beyoncé
5 blauwachtig
4 op een gedeelde 4e plaats; Nelson Mandela en twee abrikozenvlaai.
3 “Oeps, dat ging nog maar net goed”
2 (vacant)
1 De voormalig partner van mijn ex.

Geen dank, geen dank.

Reageer
gravatar

Geachte hr. Jeettje,

Ik heb het nog eens nagekeken, maar op nummer 2 kom ik toch echt uit op “(vacant)” hoor. Ik heb toch enigszins de indruk dat uw suggestie wordt ingegeven door persoonlijke voorkeuren, en niet door een gedegen uitwerking volgens de Toptien richtlijn.

Wel spijtig dat in de door u uitgewerkte Top-een, uw geliefde solex op nommertje twee blijkt uit te komen.

Overigens zou u zo vriendelijk willen zijn om uw werkwijze voor het totstandbrengen van een Top-een met ons te delen ? ik ben zeer benieuwd.

gravatar

Beste collega, u verdenkt mij van persoonlijke voorkeur, maar waar komen dan bij u die twee abrikozenvlaaien vandaan? Het is beslist niet de meest verkochte vlaai van Multivlaai, zodat deze plaatsing op zijn minst gefronste wenkbrauwen verdient.

Tja, de Solex. Neen, ik ben niet teleurgesteld over een tweede plaats: deze icoon van degelijkheid is inmiddels iets naar de elitaire kant is opgeschoven; ik ontken dat niet.
Doch als ijkpunt van vooruitgang zonder malle fratsen, mág de Solex niet ontbreken: niet als lifestyle, niet als pinnakel van ondernemerschap en niet als perfecte beheersing van werkplaatstechniek.

De gevolgde methodiek waar u om vroeg is de methode De Hond, opmerkelijk genoeg leidt deze methode tot dezelfde resultaten als het 3/7/10-stappenplan: ik verdenk men er van dat het dezelfde methode betreft en deze te hebben uitgeschreven.
Bij beiden komt namelijk de ex van uw voormalige partner op de eerste plaats, enige mistigheid ontstaat in het vlaaiengebied: bij mij komt de Zwitserse roomvlaai prominent naar voren.

Collegialiter,
….

gravatar

Beste,

tja . . .
Het betreft twee abrikozenvlaai van de Aldi die niet te vreten zijn, en over de houdbaarheidsdatum. Verkoopcijfers onbekend. Maar daar gaat het ook niet om, heer J.

In het artikel is niet gesproken over voorkeuren, persoonlijk of niet. Mij ontgaat dan ook de relevantie daarvan mbt het samenstellen van een Top-tien.

Een volgende omissie in uw betoog betreft nummer 1: De voormalig partner van mijn ex. Ik ken hem toevallig persoonlijk, en kan u verzekeren dat u hem niet kunt gelijkstellen aan de “ex van uw voormalig partner” zoals u stelt. Geen idee wie dat kan zijn.

Maar wat echt steekt is dat u de methode van uw trouwe viervoeter, hoe bewonderenswaardig de poging van het dier ook is, gelijk durft te stellen aan een Libelle- / Nature-waardige werkmethodiek om middels 5 tips betreffende 3 manieren om in 7 stappen tot een Top-tien te de top 10 te komen.

Zelf heb ik mijn bedenkingen bij uw neiging om huisdieren te raadplegen over vraagstukken van dit kaliber. Maar deze wetenschap helpt op zich wel bij het duiden van uw Speld-reacties in het algemeen. Waarvoor dank.

Overigens geen kwaad woord over de Solex en haar betekenis voor de beschaving. Maar plaats 2 is echt gereserveerd voor (vacant).

hoogachtend,

P. Beertje

gravatar

Ja maar wat heb ik nu toch aan de Solex hangen!
Ik citeer: “Ik heb toch enigszins de indruk dat uw suggestie wordt ingegeven door persoonlijke voorkeuren etc.”.

Wat die ex betreft: de woordkeus ‘voormalige’ leidt ontegenzeglijk tot een zelfde notering bij beide methodes, en ik wil u er nog even op wijzen dat het Z.H. staat voor ‘zonder hond’. Of Maurice zich voortbeweegt op handen en voeten; geen idee, maar die methode is niet berekend op een rare variabele door aanschaf van eetwaar bij de Aldi.

Het is slechts een kleine interferentie, doch genoeg om de uitslag (vacant) te doen ontstaan waar Solex de enige echte juiste uitkomst moet zijn.

gravatar

Ah ja, een kleine aanvulling – het was al wat laat gister, excuus: u vroeg een verantwoording.
Welnu de reden dat beide methodieken gelijk lopen is een simpele, namelijk; men gebruikt hier priemgetallen (3,5,7) om tot een niet priemgetal (10) te komen. De Hond steekt zijn vinger in een warm glas water, steekt hem vervolgens in een luchtstroom en meet de temperatuur van zijn vinger aan de niet-windzijde: zelfde resultaat dus.

Het ware logischer geweest tot een top 11 (=priemgetal) te komen, dan was deze kwestie, (vacant) versus Solex, niet ontstaan.
Wij hebben hier dus te maken met een 2a en 2b situatie. U kunt zelf de algebraïsche consequenties uitrekenen.

gravatar

Mijns inziens leidt nagenoeg ELKE mathematische handeling met een of meer van de genoemde priemgetallen tot een (nogmaals uw woorden) niet-priemgetal. Met uitzondering van o.a. delen door, en vermenigvuldigen met 1.
Verder wil ik er op wijzen dat er geen sprake is van aanschaf van iets. Niet van vlaaien bij de Aldi of Multivlaai, net zo min dat Nelson Mandela of Beyonce dienen te worden aangeschaft. Hoewel verleidelijk, is dat nu eenmaal bij wet verboden. Behalve de vlaaien dan.
Wij hebben geen meningsverschil de juiste notering van het onderwerp onder nummer 1; ik wilde u slechts wijzen op het per abuis incorrect reciteren daarvan.
Wat betreft de Methodiek de Hond:
U spreekt over een warm glas water. Wordt hier wellicht een glas warm water bedoeld ? vervolgens wordt er iets (“hem”) in “een luchtstroom” gestoken. wordt hier het warme waterglas of het glas warme water bedoeld of wellicht de natte vinger ?
Waardoor wordt de luchtstroom gegenereerd, ventilator compressor, bruine bonen ?
Waarna de temperatuur wordt “gemeten”. Kelvin Celsius of Fahrenheit en binnen welke temperatuurs range dient de gemeten waarde dan te liggen ? is de windchill factor wel meegewogen ? vragen, vragen.

In de Gastronomie zeggen we dan: geef mijn portie maar aan Fikkie.
of; ik kan er geen chocola van maken.
of; daar heb je slagroomspuit 11.
of; ik laat me de kaas niet van het brood eten.
Het lijkt mij raadzaam dat u toch even de eerstvolgende editie van de Libelle afwacht. Dat zal u overtuigen van uw dwaling.

Ik heb nog een vraag aan u heer Jeettje, puur uit nieuwsgierigheid: Tijdens uw reizen per Solex, valt u dan wel eens en draagt u daarbij wellicht geen helm ?

gaarne vernemend,

gravatar

3 manieren verzinnen lukt wel, daar kun je een thema voor verzinnen, als ik 3 dubbele stappen zet, zit ik na de 7e stap volgens mij op tien, want 4 keer 1 plus 3 keer 2 is opgeteld tien.Ik vraag me alleen af of men het in de gaten heeft, wanneer ik die dubbele stappen zet en of dat wel helemaal volgens de regels is, kan iemand daar uitsluitsel over geven ?

Reageer
gravatar

Op een of andere manier gaat het bij mij altijd fout bij stap 6 van manier 2.Ik heb alle 5 tips overigens al uitgeprobeerd Heeft iemand tips voor mij?

Pozdrawiam,

Reageer
gravatar

Dat is een bekend probleem. U verwart stap 6 van manier 2 met stap 7 van manier 1. Als u die omwisselt nadat u eerst stap 9 van manier 1 hebt geprobeerd terwijl u met uw voeten in een emmer met ijsklontjes staat, en dat dan uiteraard bij schemering en niet tijdens hoogtij, dan komt het allemaal beter uit.

gravatar

Exact Heer Jeettje. Dit soort vraagstukken zijn in het verleden al opgelost. En in één keer goed. Daar heeft Heer Simon geen 7 jaar over hoeven doen. Tja, de Hollandse zesjescultuur zullen we maar zeggen..

gravatar

Dat is een waar woord Heer Outsider, en het doet mij denken dat u voortreffelijk de neergang hiermede illustreert: vroeger, toen niet alles beter was, maar wel per Solex aan te rijden, waren wij met niet minder dan tenminste een 7 tevreden, liever nog een 7+ voor het eergevoel.

Moet u nu zien; een volle punt minder, als het niet meer is. Wanneer dit op de beurs geschiedt spreekt men van een galopperende crisis en overweegt de regering de noodtoestand uit te roepen.

gravatar

Het gehele proces wordt van zoveel verduidelijkende toelichting voorzien dat het voor mij niet meer duidelijk is. Kort gezegd is het een zootje.

Reageer
gravatar

En toch, Heer Spaland, is het makkelijker dan hier op De Speld een bericht te doen verschijnen: er bestaat een overtreffende trap van zootje.

Benieuwd of dit bericht blijft staan: een ander is inmiddels weer spoorloos.

gravatar

Wat u zegt, Heer Jeettje, berichten op De Speld beklijven moeizaam. Heer Rhijnvis Feith had dit reeds in de gaten. Daarom sprak hij:
“Ach! wij vinden, waar wij staren,
Niets bestendigs hier beneên!”

De man had schitterend gelijk, nietwaar?

gravatar

@Jeettje: Okay, het is waar, ik had dat verdwenen bericht gepikt… maar nu is de lol er een beetje vanaf en hier kon ik hem uiteraard niet gebruiken.
Van andere berichten zal ik afblijven, er ook niks aan toevoegen of afdoen, zo blijft het nog een klein beetje overzichtelijk voor dhr. H. van M. Spaland.

gravatar

Dank Annie, voor deze tegemoetkoming aan mijn overspannen denkraam. Ik blijf nog steeds steken bij stap 1 die op 3 manieren genomen kan worden.

gravatar

Uw boodschap is helaas in mijn mailbox blijven steken.. ik kan hem hier niet vinden in ieder geval.
Maar u had problemen met hoe stap 1 te nemen, ik zou gewoon de eerste 3 opties laten varen en voor nummer 4 gaan.
Fout en niet de bedoeling maar soms is burgelijke ongehoorzaamheid de enige manier om verder te komen…

gravatar

‘t Zou wel verontrustend zijn als die boer bij het tellen tot tien zou komen, ongeacht het aantal stappen.

gravatar

Deze methode hebben Jochem en Diederik bij ons afgekeken tijdens hun stage.

Misschien mag u het niet w*ten, maar wat zijn geheimen tegenwoordig nog waard, de derde methode is de meest succesvolle. Wij topeconomen noemen dat de dobbelsteenmethode.

Reageer
gravatar

Hier is over nagedacht.

Dit transparante bericht maakt doorzichtig waarom de bekende top 1000 aan het eind van elk jaar altijd dezelfde oude muziekwerkjes bovenaan heeft staan. Elke lijst moet immers drie keer worden nageteld, waarbij elke keer zeven jaar duurt.

Reageer
gravatar

Zo moeilijk is het niet. Als je Volendam plus Joling en Gordon overslaat wordt het al een stuk makkelijker. Dan heb je er nog maar 7 nodig.

Reageer
gravatar

Volgens mij moet je gewoon die 3 en 7 bij elkaar optellen. Dat kan op minstens tien manieren, maar als je daar één van kiest, en je daar strak aan houdt, kom je na enige tijd altijd op tien uit.

Reageer
gravatar

@georgeoomen(@georgeomen):

Eén woord: wegsluipen in de pauze halverwege de voorstelling of toiletbezoek veinzen en niet meer terugkeren naar uw zetel.

gravatar

Zeg Bant,

Heeft Luttelgeest zoveel toeristen te verwerken, dat jij het Nederlands bent verleerd?

gravatar

Beste Deck,

Ik merk dat jij geen Engelse merries dekt, dus zal ik even voor jou vertalen.

Dat is een kleine autoped voor een volwassen man, een gigante sprong voor een mensenkind.

gravatar

In Bant Luttelgeest doet het er niet toe wat je zegt, hoe je het zegt of in welke taal. Er komt toch geen hond naar luisteren.
Op de step op de step Bant is blij dat hij die hep.

gravatar

Heertje Carrotte,

Mag ik ook w*ten in welk deel van welk woord jij iets geweldigs hebt aangetroffen?

gravatar

Nee joh, hij bedoelt dat hij het enorm geweldig zou vinden als als het artikel zou worden teruggebracht tot één woord.

gravatar

Jullie hebben het allebei helemaal mis. Hij wilde iets in één woord zeggen, maar gebruikte er drie, benevens een cijfer en een leesteken.

gravatar

@Snot Aap Die het weer eens niet begrijpt. Het ene door mij gebruikte woord is een samenvattende beoordeling van de door De Speld vervaardigde tekst van het artikel.
@ Gretha BOE!
@Vlieg123 De betekenis van een dubbele punt is je blijkbaar ontgaan.
@ Vliegen 124 en 125 Graag in één klap jeweetwel.

gravatar

Ik was zo blij toen ik het las, eindelijk een antwoord naar wat ik zocht…. Maar ik las te snel.. Ik zoek al jaren naar 7 manieren om in 10 stappen een top 3 te maken….

Reageer