Kofschip gezonken bij Emmeloordt

Zoektocht naar overlevenden voltooid verleden tijd


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nader onderzoek wijst uit dat het hier niet om een kofschip gaat, maar om een fokschaap. Ook erg, natuurlijk.
Naar verluidt zal het dier geborgen worden door Joop de Schaap Heffer.

Reageer
gravatar

Ik ga wel naar de xtckoffieshop..

gravatar

Beste Ouwe Hoer, u doelt ongetwijfeld op de aanstaande kampioenswedstrijd van de IJsselmeervogels. Helaas gaat die niet door, aangezien de keeper en de linksbuiten van het team ook werkzaam waren als ketelbinkies op het schip in kwestie en helaas niet tot de overlevenden behoren… Reeds uitgedeelde kaartjes graag weer bij mij inleveren.

gravatar

De jochies op deze schepen houden zich ech nie bezig met d, t of dt, maar met ‘varen leren’ en dat (blijkt uit de strekking van dit artikel) is al moeilijk zat. Als je kans ziet zo’n schip als dit in Emmeloord tot zinken te brengen, zijn er nog heel wat lesuren nodig.

Reageer
gravatar

Benno jouw uitspraak is ook gedurfd hiervoor kun je worden gekielhaald.
Je wordt wel aan bakzijde in het water gegooid uiteraard.

gravatar

Al die onzin met schepen en met spelling in Nederland. Als Poetin of Putin of hoe je die ook spelt en iedereen die weet dat je wel begrijpt als je speld schrijft dat het dan ook spelt kan wezen, die dus de baas hier is dan is het gedaan met dat softe letteren gedoe. Gewoon met ontblote bast over de Veluwe galopperen op een oeros en met de blote handen dat schaliegas uit de grond halen en harde roebels en guldens, daar gaat het om. Of je een woordt nu verhaspeld, klare taal kun je alleen maar van een man als Poetin verrewachten en niet van die softies van Nederlanders!!

Reageer
gravatar

Daar is het water, daar is de haven
Waar j’altijd horen kon “we gaan aan boord” De voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leit Emmeloord
Deze aria gezongen door de beruchte zangeres Bianca Castafiore uit de opera ‘l’astta áqua troppo Emereggioorctutti’ wijst er al op dat het kofschip helemaal niet te Emmeloord was, noch dat het gezonken is. Schaamt u vuile Speld, met uw voze leugens!

Reageer
gravatar

Ik wordt zo ontzettendt moe van al die lul de behangers die ook zo nodig een duit in het zakje denken te moeten en dit vervolgens op een manier doen waarbij zij zichzelf tegenspreken. Evemin wordt bewezen door wetenschappelijke feiten.
Mijnheer Westervoet – Lollie, een naam die overigens eerder doet vermoeden dat wij te maken hebben met een kinderlokker dan een serieuze reacteur, meent op zijn belachelijke wijze de speld terecht te moeten wijzen.
De door u aangehaalde beruchte catastrofale zangeres is nog nooit in Emmeloord geweest laat staan dat zij weet waar het ligt.
Zij was er met name berucht om dat zij voor het zingen de kerk al weer had verlaten. Laat staan dat de gezongen werken van haar eigen hand waren.
Nee u heeft, naar alle waarschijnlijkheid, de klokken van Arnemuiden wel eens horen luiden maar weet niet dat de klepel in Emmeloord hangt.
Het artikel suggereert ook niet dat het koffieschip in Emmeloord is gezonken doch in de buurt van Emmeloord en dat sluit weer naadloos aan op het door u gememoreerde liedje.
Immers “en aan de Horizon leit Emmeloord”.
Evenmin wordt de suggestie gewekt dat het schip is gezongen tijdens het zingen van liedje doch uitsluitend dat het is gezonken. Een toch wel essentieel verschil met uw belachelijke beschuldigingen aan het adres van de speld.
Wordt u wellicht ingehuurd door de groeperingen, die menen de Speld van plagiaat te moeten beschuldigen, om uw redicule reactie te schrijven?
Nee heer Westervoet de enconclusie mag luiden dat uw rechtervoet niet weet waar uw linjker de volgende stap zet.

gravatar

Nader onderzoek heeft inmiddels het vermoeden doen rijzen dat hier niet om een simpel ongeval gaat. De autoriteiten gaan op dit moment uit van het feit dat dit wel eens een goed gecoördineerde terroristische daad zou kunnen zijn van taalcrimineel Dik T.

Reageer
gravatar

Een DtDos-aanval behoordt eveneens tot de mogelijkheden. Maar aangezien Dik T altijd verandtwoordelijk was voor het onderhoudt van het kofschip, wordtd hij vooralsnog eveneens verandtwoordelijk geachdt voor deze daatd.

Gelukkig heeftd Duidtschlandt ons inmiddels uit een vorm van beleefdtheidt een U-boot gestuurdt om te assisteren bij de berging en dieper onderzoek te verrichten.

gravatar

Het vermoedelijke motief van Dik T. is waarschijnlijk de onvrede met de onduidelijke manier van klachtenafhandeling rondom zaken die met ‘t Kofschip te maken hadden…

Tot op heden konden klachten omtrent ‘t Kofschip slechts per fax aan de afdeling klachtenafhandeling kenbaar gemaakt worden.

Onduidelijkheid over de vraag of klachten nu ge- eh… faxed, gefaxd, gefaxet of gefaxt moesten worden, zorgde ervoor dat een groot deel van de klachten nimmer in behandeling werd genomen. Dit tot ongenoegen van Dik T.

gravatar

Ja, nu liggen al die lijken daar wel op de bodem, maar betekent dat nu dat daar straks ook weer een bos gaat verschijnen om de boel te camoufleren?

Reageer
gravatar

Het gebruik van de “dt” is weinig efficiënt. Twee letters voor één klank.
Dat kan beter: ik stel voor de letter “д” daarvoor te gebruiken !

Reageer
gravatar

Och, een paar glazen wodka moet kunnen, maar eigenlijk ben ik meer van het gas dan van de olie.
Een maandje of wat syberische lucht naar West Europa sturen en dan lekker veel gas verkopen.

gravatar

Officiële instanties weigeren vooralsnog commentaar in verband met een embargo in Nieuwspoort, maar de boulevardpers weet te melden dat het Kofschip (zusterschepen: Lofschip en Mofschip) op een riviermijn is gelopen. De mijn is van het type “Mijn en Dijn” en ligt als beschermd Monument hypercritisch binnen de Nederlandse eigendomsverhoudingen. Ruiming wordt van de zijde van -met name- de VVD geblokkeerd. Fractievoorzitter Blok heeft fractieberaad gehouden; de uitkomst daarvan was voorspelbaar: “Eerst ik, dan de mijnen”
Fractievoorzitter Samson weigert deze patstelling te doorbreken. Dientengevolge geldt een vaarverbod rond Emmeloordt. Op de foto: twee van drie zusterschepen uit de Bof-categorie tijdens de Vlootdagen van Leeuwarden.

Reageer
gravatar

Ik heb begrepen dat ‘t fokschaap in de kudde op de Drentse hei rondliep. Die is voor het slachthuis bestemd de volgende week, dus willen we de Nederlandse taal redden dan moeten we snel actie ondernemen!

Reageer
gravatar

Toen wij van Apelfoort vertrokken
Met ‘t Kofschip, een oude schuit
Met werkwoorden in de midscheeps
En bijwoorden in het vooruit
Toen hadden wij een kleine jongen
Als scholiertje bij ons aan boord
Die voor de eerste keer naar school ging
En nooit van dt had gehoord
Die van zijn moeder aan de kade
Wat schuchter lachend afscheid nam
Omdat hij nog niet durfde spellen
Die straatjongen uit Amersdoorn

Reageer
gravatar

Broeder Tuck, van haaien had hij nog nooidt gehoordt. Wellichdt kwam van die aanname het gebruik om daar posdthuum nog iedts aan te veranderen en de overledene op hedt luik te zetten.

gravatar

Omdat wij nu goed in de wol zitten wil is onze woordvoerder (met wollig taalgebruik) door de wol geverfd maar onder de wol gekropen omdat hij niet op dit soort berichten met veel geschreeuw en weinig wol wil reageren

gravatar

Heer Justus, van diverse kanten wordt mijn vermoeden bevestigd hoe de bond der schapenfokkers daarmee zal omgaan: eenmaal scheepsladingen vol schapen van de beste kwaliteit gefokt, zullen zij met dat leger schapen naar een schapen-mode show gaan, alwaar die show-arma zonder gemekker over de kattenloop zal dribbelen.

gravatar

In België is een Cessna neergestort op een kerkhof. Tot nu toe zijn er 30 lichamen geborgen, maar het graven is nog niet afgerond.

Reageer
gravatar

Volgens mij beheersen Pabo studenten tegenwoordig niets meer maar ik kan mij vergissen. Het is mij niet opgevallen in elk geval en reken beheersten zij al lang niet meer

gravatar

Sommige mensen, we noemen maar geen namen, vullen hun bad met champagne. Dat is wat schokkend voor tere basisschoolzieltjes, dus leren ze dat daar niet.
Wat was uw hoogst genoten opleiding zei u?

gravatar

Nee, natuurlijk is dit geen foto van de stad Emmeloord: iedereen die wel eens een foto van die stad heeft gezien weet dat het onbegonnen werk is zoiets te plaatsen: het laat de oplage dalen.

Daarentegen is dit een mooie foto van het MS Emmeloord.

gravatar

Kijkkijk, ik dacht het wel: tot mijn grote genoegen heeft de fotoredactie de goede smaak gehad een mooi stukje Rotterdam te plaatsen: de Admiraliteitskade.

Daar worden ze in Emmeloord nu groen van jaloezie van, deze onbereikbare hoogte.