GroenLinks wil einde aan weigerslachter

'Elke geit, homo of hetero, heeft recht op een mes op de keel'

Als het aan GroenLinks ligt, komt er een einde aan de ‘weigerslachter’. De partij heeft het gemunt op gewetensbezwaarde moslims die weigeren om homoseksuele geiten ritueel te slachten. Het zou gaan om een groep van in totaal drie slachters.

“Het gaat ons om het principe,” aldus GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, die een initiatiefwetsvoorstel indiende over de kwestie. “Voor de overheid zijn alle geiten gelijk. Wie zich daar niet in kan vinden, kiest maar een ander beroep. In Nederland kijken we niet naar je afkomst, geaardheid of de kleur van je vacht: elke geit, homo of hetero, heeft recht op een mes op de keel, ook zonder verdoving.”

De uitspraken van Van Gent zijn opvallend omdat GroenLinks fel tegenstander is van de onverdoofde rituele slacht als zodanig. Van Gent: “Dat standpunt hebben we nog steeds. Het is een schande dat we in dit land zo wreed met dieren omgaan. Maar bij dierenwelzijn hoort ook gelijke behandeling. Het kan niet zo zijn dat het leven van een homo-geit zwaarder weegt dan het non-discriminatiebeginsel.”

Faisal Amradah, voorzitter van de Vereniging voor Islamitische Slachters (VIS), begrijpt niets van de ophef: “In elk abbatoir zijn voldoende slachters aanwezig die wel bereid zijn tot de homoslacht. Het gaat om een kleine groep die vanuit geloofsovertuiging in gewetensnood komt. Daar moet ruimte voor zijn.”

Van Gent is het daar niet mee eens: “Je geeft een verkeerd signaal af. Hoe leg je een lesbische geit uit dat ze haar leven te danken heeft aan homodiscriminatie? In Nederland zijn we tolerant: afslachten dus.”

Hoogleraar Arbeidsrecht Hans Brokdorf vindt het allemaal erg ingewikkeld: “We zien hier een klassieke botsing tussen de vrijheid van godsdienst, de gewetensvrijheid, het recht op gelijke behandeling, het non-discriminatiebeginsel, de vrijheid van beroep en dierenwelzijn. Ik word daar vooral erg moe van.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Waar blijft de reactie van van bokhoven?
Is hij per abuis ook geslacht? vind wel dat homo geiten en lesbo lammen hebben ook recht op een eerlijke slacht. Deze slachters meten met twee maten. Hier worden de beestjes een beetje nerveus van.

Reageer
gravatar

Sommigen houden nu eenmaal van bloed aan de paal en of bloed in de maag. En anders wordt er aan meegewerkt dat het elders wel kan.

Het klinkt wellicht gek maar bloed drinken van een levend dier is een hele goeie optie om die eiwitten direct binnen te krijgen. Dat doen sommige woestijnvolken, heel praktisch als je duurzaam leeft. Gewoon een beetje wat je nodig hebt aftappen en dan loopt iedereen weer verder. Maar NEEN eerst doden en helemaal opeten vinden we hier normaler… Om niet te spreken over de behuizing en het voer enzovoortz.

Reageer
gravatar

Als rechtgeaarde bok van de verkeerde kant voel ik me gediscrimineerd. Het hele artikel gaat alleen maar over geiten, wij komen er zeker niet meer aan te pas, he?

Reageer
gravatar

Wij veganisten maar weigeren vlees zonder aanziens des geslachts, geslacht of ongeslacht.

Totaal-slachtweigeraars, die het weigerslachten toejuichen en graag zouden zien uitgebreid naar totaal-weigerslachten.

Laten weigerslachters en slachtweigeraars de handen inéén slaan! Wie het laatst slacht, slacht het best!

Reageer
gravatar

Veganisten? Dat zijn toch die ruwe types die onschuldige groenten liefst rauw uit de grond rukken om onverdoofd op te eten?
Bah, engnekken zijn het.

gravatar

“Het gaat ons om het principe” = iedereen moet hetzelfde doen. ALS goedgehoorzaam STEMVEE.

Een EINDe aan GRRoen Linklinks is een BETer IDee. SLACHTen kan alHOEwel ik GEEN bloed aan m’n handen hoef en ook geen voorMALIG GL-vleess op m’n BORD wil. Geef mijn portie maar AAN Wilders.

DOOR de GEHAKT-MOLen met die hele PiPolitiek!

Reageer
gravatar

Meneer de Doordraaier,

Het spijt te moeten zeggen dat ik uw berichten niet meer lees, want u maakt ze onleesbaar.

Groetjes van Paulusje met de traan

O ja,
Mijn mammie zegt, dat ze overbodige hoofdletters overbodig vindt. En mijn pappie ziet de noodzaak en de humor van overbodige hoofdletters niet in.

gravatar

MAGIK U rr even fijntjes op WIJzen dat mijn TOETsenBORD alleen maar HOOFDletters WEERgeeft. Alsje DAT niet eens wil lezen dan vreeS IK voor EX-communicatie! OM maar niet EENS te SPREKEN over DIERenTAAL!! AlsOF DIEren GEEN ziel hebben alsOOK RECHT OP vakantie…

HOhoofdletters zijn geWOON VOOR de klemTOON.

gravatar

Als Hero Drinkman niet Drinken wil is hij dan een weigerdrinker of doet hij dan net alsof hij een weigerdrinker is omdat hij stiekem in zijn thermoskan toch whiskey in zijn thee heeft gedaan en is hij dan eigenlijk niet een ‘Geheimenietdrinkweigeraar’?

Reageer
gravatar

Bestaat er dan ook nog zoiets als een weigergeitenmelker? Beetje intiem wezen met die beesten is toch wat anders dan ze voor shoarma geschikt maken.

En smaken die homokaasjes dan anders?

Reageer
gravatar

Volgens mij klopt er geen hout van deze berichtgeving. Iedereen weet dat geiten niet worden gehouden in kasten – behoudens misschien in India – en het is dus technisch onmogelijk voor eventuele homogeiten om uit de kast te komen. M.a.w. een weigerslachter slaat maar een slag naar de seksuele voorkeur van zijn potentiële klanten. Gewoon een kwestie van willekeur dus. Bah.

Reageer
gravatar

Ik loop me serieus af te vragen of Hans Brokdorf geen ander beroep moet kiezen. In plaats van het opmaken van ATV-dagen om de vermoeidheid te bestrijden kan hij beter de bijl ter hand nemen. Daarbij kunnen we gelijk de discussie over preventief slachten openen, liefst nog voordat de geaardheid van de geit bekend is.

Reageer
gravatar

Het bestuur van de VTT is het onderling oneens of Van Bralhuysen (m/v) een nominatie verdient voor de Verzilverde Gouden Ganzenveer of voor de Verroeste IJzeren Kroontjespen.

Wij willen nog graag aan u kwijt, dat wij zeer verheugd zijn over het feit dat onze vereniging weer met twee tees mag worden afgekort sinds wij afscheid hebben genomen van Apax®. Het kostte ons wat, maar dan heb je ook iets.

Reageer
gravatar

Beste vc ceo,
Goe ddat ik u tref. De boete voor uw bedrijf is inmiddels opgelopen tot 15 miljard en 433 miljoen euro. Daarnaast worden er nu ook beslag gelegd op alle roerende en onroerende goederen van uw bedrijf en iedereen die voor uw bedrijf werkt. Het is niet verwonderlijk dat uw inmiddels geplukte CEO hier niet meer reageert sinds wij zijn internetlijn hebben doorgeknipt. U kunt zich nimmer verbergen voor de NNMa

gravatar

Als part-time taalpurist en voordat de anti-taalverkrachters weer ingrijpen moet ik toch bezwaar maken tegen het gebruik van de uitdrukking “slachter” in dit artikel. De juiste benaming van deze beroepsgroep is slager. Dit eerzame beroep, hetwelk nog door mijn overgrootvader beoefend werd, wordt hiermede in een kwaad daglicht gesteld.
Met de strekking van het artikel ben ik het wel eens: een slager mag niet weigeren te slachten (slachten is tenslotte het uitoefenen van zijn beroep) en hij mag ook in geen geval zijn eigen vlees keuren, hetgeen maar al te vaak wel gebeurt. Misschien dat Ineke van Gent voor de algehele teloorgang van Groen Slinks hier eens aandacht aan kan besteden!

Reageer
gravatar

Hohoho, heer Van Bralhuysen. Men slacht dieren, men slaagt voor een examen.
In een slachterij worden dieren gekocht van boeren en geslacht, dat wil zeggen doodgemaakt en in vlees en bijproducten verdeeld.
In een slagerij worden de eetbare delen verwerkt tot consumentenporties, die verkocht worden aan consumenten.
In Nederland houden we dat graag een beetje gescheiden van elkaar.

gravatar

… hoezo … onverdoofd slachten ? … oorverdovend slachten die slachtweigeraars toch ? …
er zullen gerust wel collega’s zijn die ze naar de slachtbank willen begeleiden …
en er een sappige slachtpartij van willen maken …

Reageer
gravatar

Lieve redactie. Als oud en wijs paard spreek ik namens alle dieren. Het valt ons dieren op, dat de mens in het algemeen en sommige in het bijzonder allengs meer gelijkenis vertonen met ons, de dieren en de beesten. Namens alle dieren kan ik u zeggen, dat wij dat helemaal niet aangenaam vinden. Niets mooiers als beestachtig gedrag en dat wordt ons, de dieren inmiddels verboden. Wij, de dieren, denken dat dat voortkomt uit jaloezie. De mens kan het gewoon niet hebben, dat wij af en toe fijn beestachtig tekeer kunnen gaan. Ons gedrag wordt dan ook veelvuldig gekopieerd tijdens voetbalwedstrijden en andere volkse evenementen. Voorheen was het duidelijk. Was ik op enig moment een weigerpaard, wanneer ik bijvoorbeeld weigerde een piaf uit te voeren, omdat ik nu eenmaal een aversie heb tegen alles wat Frans is, dan wachtte mij een straf in de vorm van puntenaftrek. Dieren houden van duidelijkheid en wensen niet betrokken te worden in allerlei vaagheden die door mensen worden bedacht zonder enige vorm van overleg met ons, de dieren.

Namens de dieren en de beesten werp ik de suggestie dat het paargedrag van geiten invloed zou hebben op het nietsontziende beulswerk van een klein aantal slachters, verre van mij. Mensen horen ons niet op te willen eten, dat ze op ons willen lijken is al erg genoeg.

Reageer