Experiment Sharia4Tuindorp loopt uit op teleurstelling

Afdelingen Buiksloot en Oostzaan kunnen niet door één deur

De Shariawetgeving in Tuindorp heeft na een maand proefdraaien niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ondanks hoge verwachtingen bleek de Islamitische wetgeving in de praktijk weinig handzaam voor het beantwoorden van prangende alledaagse kwesties.

Kalief Abdul Aziz ash-Shaikh uit Oostzaan sprak in zijn wekelijkse preek zijn teleurstelling uit over de invoering van de wet. Het zag er vooraf rooskleurig uit. Eén kalief die binnen een kort tijdsbestek slepende kwesties binnen de regio zou oplossen. De betrekkelijk summiere islamitische jurisprudentie van de Wahabbistische rechtschool bleek op alle fronten te kort te schieten voor de complexe vraagstukken waar het moderne Tuindorp voor staat.

In de eerste twee weken was het enthousiasme in de buurt nog duidelijk voelbaar. De Tuindorpers hadden weer hoop, na jaren van verpaupering. Het begin was gunstig met de reparatie van het al jaren haperende verkeerslicht aan het kruispunt Meteorenweg-Werktuigstraat. Maar vanaf het moment dat de geschriften niet eenduidig oordeelden over de geluidsoverlast aan het Aldebaranplein, locatie van zeven gloednieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s, en de ophaaldata van het grofvuil ging het al snel van kwaad tot erger.

Het mislukte experiment dreigt niet zonder gevolgen te blijven voor Sharia4Tuindorp, de organisatie die verantwoordelijk is voor de in- en uitvoering van de Sharia. De twee belangrijkste stromingen in de organisatie, het extremistische Sharia4Oostzaan en de meer gematigde Sharia4Buiksloot, wijzen elkaar aan als verantwoordelijke voor het gevoerde beleid en het gebrek aan eenheid binnen het bestuur.

Buurtbewoners zijn teleurgesteld over het wanbeleid van de afgelopen maand. Anita Westluik (54): ‘Zelfs met een kalief krijgen we niks gedaan in deze buurt. Ook met de Sharia nemen de bomen aan de Tjalkstraat nog steeds ons uitzicht weg. Kalief of wethouder, ze luisteren toch niet naar ons.’

Ash-Shaikh heeft aangekondigd zijn kaliefschap neer te leggen en als Wahabbistische eenmansfractie verder te gaan in de wijkraad van Buiksloot.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Op BuZa gonst het van de geruchten dat Mahmud Ahmedinejat een staatsiebezoek aan Nederland heeft gepland. Volgens zegslieden heeft hij het lijstje met eisen al klaar:
1)het eerste werkbezoek gaat naar Sharia4Oostzaan,
2)Nurten Albayrak moet in functie worden hersteld en met € 1.850.000,63 schadeloos worden gesteld (pro rata 2 maanden salaris, 8 % vakantiegeld en bonussen)
3)Gerd Leers moet -ná geseling- publiekelijk worden gestenigd op het Malieveld,
4)Beatrix moet de macht overdragen aan onderkoning P.H. Döner en
5) ontdekker en fabrikant van ultracentrifuges (Urenco, Almelo) moet de volledige gasdiffusiecapaciteit ter beschikking stellen van het Iraanse bewind om de ongestoorde toevoer van U-238 voor wreedzame doeleinden te bewerkstelligen.
Bij aankomst zal mevrouw Ahmedinedjad geheel incognito in boerka gehuld zijn. De RVD zal daarop adequaat reciprokeren door H.M. en alle vrouwelijke leden van het Koninklijk Huis in boerka te verpakken, uit diplomatieke beleefdheid en omwille van onze eeuwenoude handelsbetrekkingen met dit land van Scheherazade.

Reageer
gravatar

Dat punt 2 geloof ik niet. Een bekende Iraanse zegswijze is: “Goda-ra sjokret, ma nasjodiem Turket.” Ofwel: “Gode zij dank, dat we geen Turken geworden zijn.”

Er is wel nog een punt dat je vergeten bent: hij zal ongetwijfeld eisen dat we het geloof in Octopus Paul, Schepper van diepzee, hoogland en wolkenlucht, zullen afzweren.

gravatar

In het huis naast de Fiat Punto (direct achter de Citroën Sharia, bij de lantaarnpaal) wonen mijn oudoom en oudtante. Die Fiat is van hun, maar ze durven hem niet meer weg te halen uit angst dat er een andere auto wordt geparkeerd. Om zich aan te passen hebben ze een satellietschotel gekocht. en ze slachten nu zelf ook ritueel. Postbus 51: zo werken inburgering en integratie nou wél in de praktijk.

Reageer
gravatar

Er hoeft in Nederland, of Belgie, of Europa helemaal geen sharia te zijn, onze cultuur is oud genoeg om zelf te weten wat kan, of niet kan. Dat die hele sharia kliek, het maar eens gaat berederren in de moslimlanden, ik neem aan dat ze daar werk genoeg zullen hebben, en ook en vooral, mensen genoeg die nog in de wetten van het stenen tijdperk willen geloven, wij hebben in ieder geval totaal geen behoefte aan een ( misdadige, repressieve ) sharia wetgeving, uitzetten, die handel ! Geen dank !

Reageer
gravatar

De kern van het probleem tussen rivaliserende cellen van Sharia4regio Noord ligt in: Al-Hadj, Deel XVII, hoofdstuk 22; 40: “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan”. Sharia4Tuindorp o.l.v. Kalief Abdel Karim Al Shiskebab benadert deze soera Wahibistisch; denkt aan oplossingen in termen van bermbommen tussen huisvuil, Kalief Abdul Aziz ash Shaick van Sharia4Oostzaan daarentegen denkt aan een strak georganiseerde Intifada en Imam Khalid Al Walibi al Falaffel denkt in dialoog met het deelraadsbestuur tot een vrijwillige bekering van alle in het gebied woonachtige autochtonen te komen en zo democratisch tot theocratisch bestuur te komen. Welingevoerde bronnen wijzen echter op de wild card van Faisal Idi Al Muammer (dé coming man van Sharia4Slotervaart), die ondanks zijn jeugdige leeftijd (26) al 3 x de Hadj volbracht. Deze Faisal wil per direct de gehele regio Groot-Amsterdam tot voorstad van de Magreb verklaren en als eerste de onverkorte Sharia invoeren. Hij krijgt hierin bijval van Neerlands onderkoning, Mr. Dr. P.H. Al Döner die al een eensluitend voorstel tot publicatie in de Staatscourant heeft klaarliggen.

Reageer
gravatar

Niet zo dramatisch over de Sharia:
Het heilige boek is er duidelijk over..
niet op straat, scherp mes,
en met respect voor de gezegende
vrede zij met hem.

komt dus allemaal wel goed.

Reageer
gravatar

Tijdens het EK kan beter worden geëxperimenteerd met Bavaria4Tuindorp, als verfrissende methode om ons voetbalverdriet te verdrinken.

Reageer
gravatar

Beste Jannes,

Let maar niet op die uit zijn nek lullende dominee.

Even serieus; er zijn in Artis gewoonweg te weinig opvangstallen en -aquaria beschikbaar voor Kamelen, Dromedarissen en andere Bultruggen, die in de tuindorpen door de Bultdierenbescherming uit stal of uit aquarium zijn geplaatst.

Voor moeilijk opvoedbare en ouderloze bultdierkalveren zoeken wij naar Opvanggezinnen.

gravatar

Hihihi, die snor. Die zit er nog van zondag. Het oranje is er inmiddels vanaf. Paulus en ik hebben van gekheid op oranje van geslacht gewisseld, zodoende. Morgen de snor nog maar even met de oranje spuitbus bewerken. Donderdag moet ie er echt af, anders loop ik voor gek.

gravatar

Sharia is uit de tijd. Goed voor mensen die niet gewend zijn om zelf te voelen en te denken, gewend aan het navolgen van regels. Goed afgericht. Ter ere van de profeet die bij zijn leven wel voortdurend voortschrijdend inzicht bezigde.

Toe Hans, wees eens aardig:
http://www.youtube.com/watch?v=NwNWnS1byIg

Reageer
gravatar

Ik vind de onvrede voorbarig. De Sharia4Tuindorp heeft geen faire kans gehad.
Waarom niet gewoon beginnen met hoe hard een man zijn vrouw mag slaan en hoe vaak per uur? Van dat soort simpele kwesties.
Het zou de sfeer van eendracht – in de geest van Allah – hebben ondersteund. Nu wordt alleenmaar tweespalt gezaaid.

Reageer
gravatar

Daar zou ik me graag bij willen aansluiten. Zo lijkt het in Nederland bij het gesprek over de Sharia tegenwoordig alleen maar te gaan over het afhakken van handen en stenigen van overspelige vrouwen. Terwijl er zoveel te bespreken valt! Is 40 seconden niet te lang lijden voor een dier wat ritueel geslacht wordt? Mag je een schaap slachten op je achterbalkon met het gezicht naar Mekka? Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, want de Sharia is alomvattend en daar kunnen we het niet genoeg over hebben!

gravatar

Helemaal mee eens. En om een voorzet te doen: 40 seconden is niet te lang als je maar de Tel van de Eeuwige zelf hanteert. Een tel is de eeuwigheid en dat is Allah zelf. Ruimte genoeg om als onderdeel van de schepping het beestje respectvol te kelen.

Een schaap slachten op je achterbalkon, is geen probleem mits je ‘m peniel-anaal stevig verankerd tijdens het offer.

Alomvattend en grenzeloos is de Sharia! Het blijkt maar weer.

gravatar

Best wel vreemd. Want wie de geschriften goed leest vindt eenduidige antwoorden:

Shakira 11:22 : geluid zal de maximale norm van 82 decibel niet overschrijden, met uitzondering van de minaretten die voor de gebeden niet minder dan 182 decibel moeten produceren

Mohamed 7:4 : Electrische apparaten met een oplaadbaar vermogen groter dan 107 KWH zullen buiten een straal van 150 meter van openbare lokaties moeten worden geplaatst.

Eliah 108:1102 ( vrij langdradig van stof deze man )
Overgebleven lichaamsresten: In de ochtend. Tijdens Ramadan ook in de avond.
Overig afval: In onderling overleg met de buren distribueren. Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan kan het afval bij diezelfde buren opgeslagen worden.

Er lijkt hier dus meer sprake van onwil en persoonlijke vete dan gebrek aan eenduidigheid in de geschrifen.

Reageer
gravatar

Geacht heer Sionist,

Ik wijs u op zeer ernstige fouten in uw tekst en wel bij Mohamed 7:4: “Electrische apparaten met een oplaadbaar vermogen groter dan 107 KWH…” U riskeert kortsluiting.

Zoals bekend was de heer Mohammed (met drie keer m) als universeel geleerde zijn tijd ver vooruit. Namens hem dus wat correcties:

– “oplaadbaar vermogen” is in de context puur onzin;
– het woord “elektriciteit” bezit een k;
– elektrisch vermogen drukt men uit in Watt, elektrische energie in Wh (of kWh met kleine k).
– “locatie” bezit geen k.

Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.

p.s.
Tegen een bescheiden vriendentarief bied ik u aan om bij u thuis de ongetwijfeld grote elektrische chaos in orde te brengen.

gravatar

Mijn excuses voor al deze onzin. Zo in tegenstrijd met dit forum. Met oplaadbaar vermogen bedoelde ik de hoeveelheid energie is opgeslagen. ( 1 KWH is 3,6 MJ ). Op zich heb ik wel een TV waarvan nederland 1 het niet meer doet, en die ik 1x per avond met een gerichte klap aan de rechterbovenzijde weer aan de praat krijg. Dus, graag wil ik uw genereus en pro deo aanbod om mijn TV te komen repareren accepteren.

gravatar

Oostzaan en dan bedoel ik niet het Tuindorp Oostzaan, is altijd al een boerengemente geweest waar de kaliefs weinig voet aan de grond kregen. Dit liefelijke dorp was tezamen met Banne Buiksloot en Oud Noord ooit een buffer tussen het streng islamitische Zaandam-Poelenburg en het verdorven Amsterdam. In het verleden heeft zich zelfs een voorval voorgedaan waarbij Oostzaners en masse hun afval dumpten aan de Zaandamse zijde van de gemeentegrens omdat de lokale (Groen Slinks) authoriteit in Oostzaan verordend had dat er voor het ophalen van vuil per gewicht betaald moest worden. De invoer van de sharia heeft aan deze situatie geen einde kunnen maken. De kaliefen hadden het namelijk te druk met andere zaken welke voor hun zelf ingerichte rechtbank, gevestigd in de Sultan Ahmed Moskee (bij lokalo’s bekend als de Efteling) te Zaandam gebracht werden.
Hiermede is maar aangegeven dat de verhoudingen tussen Oostzaan en omliggende gemeenten nu niet altijd even vriendelijk is, Sharia of geen Sharia.

Reageer
gravatar

Het schijnt dat men in Limburg bezig is met het opzetten van volksgerichten. Wellicht kan sharia4tuindorp daar enige inspiratie opdoen.

gravatar

Laat me raden, laat me raden …. wat gaat Tofik Dibi doen na zijn onverkiesbare plaats op de lijst van GL??

Tuindorpers, bereid u voor!! De inspiratie is onderweg!! Nog éven volhouden met het Kalifaat tot na 12 september!!

Reageer
gravatar

Het ligt veel te dicht bij de invloedssfeer van Middenbeemster (u weet wel; van het horkenmeldpunt) om succes te kunnen hebben.
En sharia4 is de bèta-versie van 2, dus ook dat helpt niet.

Reageer