Export van verpleegtehuizen enorm toegenomen

‘Europa is van levensbelang voor onze export’

Dankzij de versoepeling van EU-handelsverdragen heeft de Nederlandse zorgsector in 2011 ruim 39 procent meer bejaarden en andere hulpbehoevenden geëxporteerd. Dat blijkt uit de vandaag door de landelijke zorggroepen gepubliceerde jaarcijfers. Verpleegtehuizen exporteerden vorig jaar in totaal ruim 39.500 ouderen. Het grootste deel daarvan ging naar nieuwe EU-landen als Polen en Griekenland.

‘Export van cliënten heeft een enorme vlucht genomen’, licht zorganalist Bram Doornsteel toe. ‘In de jaren ’80 begonnen we voorzichtig ouderen te exporteren. In die tijd waren de afzetgebieden vooral de Spaanse costa’s, maar er kwamen meestal nog evenveel ouderen terug. Inmiddels exporteren Nederlandse verpleegtehuizen echter ruim zes keer meer dan ze importeren.’

Niet iedereen is even ingenomen met de oplopende exportcijfers. In Italië gingen afgelopen maand nog zo’n 8000 mensen de straat op om te demonstreren tegen de Nederlandse exportouderen, omdat die de markt voor Italiaanse hulpbehoevenden, die dikwijls veel goedkoper zijn, zouden verzieken.

Ook vanuit de politiek worden vraagtekens gezet bij de gunstige jaarcijfers. Eurosceptici noemen de bijdrage van de EU aan het succes van de verpleegtehuizen geflatteerd, en betwijfelen het nut van de gemeenschappelijke munt. Het productschap voor Zorg en Pleeg heeft overigens afstand genomen van alle vormen van euroscepsis. ‘Niet alleen is het vrij verkeer van personen cruciaal voor onze export, ook maakt de euro dat we geen wisselkoersrisico lopen wanneer we onze cliënten in bijvoorbeeld Griekenland in de markt zetten,’ aldus de voorzitter van het productschap Geertje Baarnsmuik.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik betreur het dat de omscholing tot export bejaarde zelf gefinancierd moet worden. Ik heb mijn Spaans pico bello in orde, Maleis lukt ook . nu bemerk ik dat wij massaal welkom zijn in Griekse leegstaande panden. Ik start volgend jaar met nieuw grieks. Maar ik ben niet van plan mijn eigen geleende miljarden als schuld te aanvaarden. Daar doe ik niet aan mee.

Reageer
gravatar

Bus, we kunnen -naast de gewraakte inzet van “Die Blonde Gek”- met een kabinet van dit sociaal kaliber beter ineens afstappen van het concept “pensioen” in de zin van ‘oudedagsvoorziening’. Met VVD en CDA aan de macht zullen de pensioenfondsen binnenkort weer afdrachten aan diverse overheidsfondsen en defensiebudgetten moeten realiseren. In navolging van het “Kwartje van Kok” nu het “Eurootje van Rutte”. Jongeren kunnen beter een mandje aandelen Achmea, Univé, ABN, ING, Shell, Albert Heyn, Endemol aanschaffen als ze een appeltje voor hun dorstige oude dag willen bewaren. Rutte gaat namelijk heel liberaal Griekse en Italiaanse belastingontduikers vrijstellen van belastingbetaling, op onze kosten. Hij let -mét JanKees- vlijmscherp op de “kleintjes” en bezuinigt gewoon wat meer op onderwijs, medische zorg voor onvermogenden, pensioenen en andere luxe voorzieningen.

Reageer
gravatar

Als ik over 15 jaar met pensioen mag, dan denk ik maar dat ik als de wiedeweerga mijn heenkomen zoek in een warm land hier 15.000 km vandaan zodat ik tenminste niet meer dat gezeur van die blonde gek uit Venlo en z’n maatjes behoef aan te horen…

Reageer
gravatar

Over 15 jaar kennen wij “pensioen” enkel nog uit de geschiedenisboekjes, hoezeer die blonde gek uit Venlo ook probeert om het uwe veilig te stellen.

Misschien vast solliciteren op een leuke baan als exportbejaarde? Dan komt u nog eens ergens, al is het dan in een container.

gravatar

Bul Super, ulonde Gek probeert slechts pensioenen veilig te stellen OP DE BANKREKENING VAN ZIJN CLUB. Het begrip ‘pensioen’zal naar verwachting blijven bestaan. Wel zal het ‘gemoderniseerd’ worden. Dat betekent dat de pensioenleeftijd ernstig omlaag gebracht zal worden (wellicht zelfs tot dertig jaar) maar dat de te ontvangen pensioengelden niet meer dan zestig procent van het gemiddeld genoten inkomen zullen bedragen. Daar zal tegenover staan dat de arbeid zoals voordien verricht, gewoon voortgezet zal moeten worden om aanspraak te kunnen maken op het pensioen.

gravatar

Ach, wederom gebeurt het: een deel van mijn scribendum valt weg. Ik schreef: Bul Super, u zit er naast. Die Blonde Gek probeert…… (de rest staat er wel goed op)

gravatar

Mijn schoonmoeder is onlangs verscheept naar het Griekse Pantaloniki. Althans dat was de bedoeling. Ze is op 22 december met al haar spulletjes in Rotterdam de container ingegaan, maar tot op heden is zij nog niet gearriveerd. Wij maken ons grote zorgen. Geruchten gaan dat containers op andere bestemmingen zoals Angola terechtkomen, of zelfs worden geroofd voor de Somalische kust. Deze misstanden zijn aan de orde van de dag, maar halen het nieuws niet. Ik ken al zeker 11 vermissingsgevallen.

Reageer
gravatar

Geachte Klant,

Wij hebben uw klacht in goede orde ontvangen en zullen daar met uiterste zorgvuldigheid mee omgaan.

Wel zien wij ons genoodzaakt te stipuleren dat aan de in het contract vermelde voorwaarden is voldaan en dat wij dus géén aansprakelijkheid boven op de wettelijke zullen aanvaarden.

Uit onze administratie blijkt namelijk dat u geen gebruik heeft gemaakt van ons aanbod om uw schoonmoeder van een tracking chip te voorzien ad 350 euro+administratiekosten+eigen bijdrage verwijdering, totaal 1600 euro.

Mocht u willen weten hoe een en ander verloopt in Somalische wateren, dan kunt u zich vervoegen bij de heer Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn in de verwachting zo spoedig mogelijk uw vracht te kunnen traceren.
Zodra wij iets nader weten, zullen wij u berichten, het heeft geen zin om voor die tijd ons te benaderen.

Met vriendelijke groet,

gravatar

Te vrezen valt dat deze hele beweging terug te voeren is op een grootschalige BTW-fraude. Immers, op bejaarden die Nederland exporteert, kan 19% BTW worden teruggevorderd over de dagwaarde.

In Polen en Griekenland moet die BTW weliswaar weer worden betaald, maar de taxateurs in die landen zijn maar al te graag bereid om een Nederlandse oudere van een “monster zonder waarde”-verklaring te voorzien, waardoor de BTW in die landen kan worden ontweken.

Als de ouderen vervolgens van een nieuw geboortebewijs worden voorzien (“omgekat”, als het ware) kunnen ze probleemloos terug worden teruggesluisd naar Nederland als “hulpbehoevende”, tegen het lage BTW-tarief in Nederland. Waarna de hele carroussel opnieuw begint.

Schrijnende gevallen van bejaarden die zo reeds meer dan tien maal de busreis naar Posnàn of Thessaloniki hebben gemaakt en onder erbarmelijke omstandigheden in veewagens Nederland weer zijn binnengekomen, worden in de doofpot gestopt – en volgens mij is dat omdat Europarlementariërs vuile handen hebben!

Reageer
gravatar

Ik protesteer tegen het woord “doofpot”. Wij, slechthorende lesbiënnes, hebben al genoeg tegenwerking in deze door mannen gedomineerde maatschappij en dergelijke stigmatiserende kreten helpen ons niet verder.

Mijn noodkreet zal wel weer tegen doveMANsoren zijn gericht, maar toch. Wij moeten ons laten horen.

gravatar

Het is inderdaad een manier om ontgroening en vergrijzing aan te pakken. Aanhangers van het Werkgeversmodel van Hans Wiegel rekenen zich al rijk: oudjes definitief de grens over, hun Nederlanderschap vervalt en dus worden hun AOW- en pensioenbetalingen beëindigd. Vervolgens worden supergoedkope Oost-Europeanen en laaggekwalificeerde werklozen uit de Maghreb en Anatolië geïmporteerd en aldus loonkosten structureel gedrukt. De concurrentiepositie van Nederland hersteld. Maxime Verhagen en Henk Kamp voorgedragen voor Commandeurschap in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en ziet: Nederland herrijst! Dat ik dit nog mag meemaken.

Reageer
gravatar

Waarom organiseren we gewoon geen grote volksverhuizing? Velen van daar komen hier naar toe en waarom gaan wij niet massaal daar naar toe? Lijkt me een prima oplossing.

Reageer
gravatar

Het roept een aantal vragen bij me op:
1) Is de export vrijwillig?
2) Voldoen de gekozen transportmiddelen aan de strenge Europese emigratie eisen?
3) Wat gebeurd er met onze oudjes daar in den verre?
4) Wat is hun minimale exportwaarde?
Hun aantal kilo’s in vlees?
5) Wat is hun maximale exportwaarde?
Inclusief bezittingen en expertize?
6) Waarom wordt er niets gezegd over import van ouderen? Deze moet ook op de balans komen te staan.
7) Zijn de financiele consequenties van deze export misschien in te zetten voor ons nijpende begrotingsekort?

Reageer
gravatar

Wij kunnen hetzelfde als bovenstaande reageerder, maar het voordeel is dat onze onderzoeksresultaten al vantevoren vast staan. Het meeste geld gaat in de aannames zitten, maar als u bepaalde antwoorden wilt kunnen we dat regelen.

Wij zien overigens verder niks in Europa, dat wordt nooit wat. Dat van die oudjes gaat overigens vast nog beter als we de gulden hebben, want die wordt steeds meer waard t.o.v. de drachme, de oudjes worden ieder jaar iets goedkoper ipv duurder.

Uw onderzoeksbureau op Lombard Street. Independent, Objective en vooral Creative.

gravatar

Geertje Baarnsmuik en consorten zijn weer een hard bezig hun zakken te vullen over de rug van bejaarden en hulpbehoevenden. Zoals de titel van dit stuk laat zien gaat het hier niet om krasse knarren die lekker gaan overwinteren in een warm land, maar om hulpbehoevende en dementerende ouderen. Dat is de bevolking van verpleegtehuizen!
Deze mensen worden naar Oost Polen gedeporteerd omdat daar de verpleging goedkoper zou zijn.
Met familie wordt geen rekening gehouden, want de oudjes zijn toch binnen een paar weken overleden en dan verdienen Geertje Baarnsmuik en consorten weer flink aan de repatriëring middels hun aandelen in diverse begravenisondernemingen.

Reageer
gravatar

Hoi, aangezien jij uit Rotterdam komt en het geweldige beroep pretendeert te hebben van buschauffeur is onze profilers afdeling ertoe gekomen jou ervan te verdenken vrachtwagenchauffeur te zijn, of misschien wel een kapitalist.
Je praat over export als een echte kenner!

Reageer
gravatar

Mijn verontschuldigingen, Jeettje, ik had het niet over jou, maar over Bus. Of jij de bus neemt weet ik niet. Als je problemen hebt met het OV kan ik je wel helpen tegen bescheiden tarief.
Ik zou me maar richten op de personen hieronder die economisch gaan denken in termen van vleeswaarde en expertise, en zelfs het schandelijke woord “balans” in de mond durven te nemen.
Stemt allen op de Partij van de Ouderen!

PS Pilletje? Welk pilletje? Ben ik die weer vergeten in te nemen?

gravatar

Beste Psy, uit heel jouw antwoord blijkt (ik tutoyeer ook maar even) dat je inderdaad geen verstand hebt van export en vervoer. Dit zijn serieuze zaken met serieuze problemen die op serieuze antwoorden wachten.
Dat sommigen de ernst daarvan inzien en zich daarover bekommeren is mooi, want we -of je- zou er toch niet aan moeten denken dat op plaats van bestemming een lading bejaarden bedorven uit het vervoer gehaald wordt?

PS. het tarief van het OV, waar ik idd goed gebruik van maak, is onbescheiden genoeg om geen geld te verspillen aan flarden van gesprekken met een vergeetachtige.

gravatar

Een heelgoede ontwikkeling! Om te voorkomen dat mijn export straks te laat komt, wil ik met alle liefde mij vrijwillig laten exporteren. Het is daarbij van cruciaal belang tevens bij voorbaat de pensioenregeling vooruit betaald te krijgen. (Ga er veiligheidshalve maar vanuit dat ik 348 jaar oud zal wordn) Ik stel voor mij te exporteren naar de Alentejo of het schiereiland van Setubal. Export naar Minho of Tras os Montes is ook bespreekbaar.

Reageer
gravatar

Ik vrees, Heer Bøs, dat het een Turks oudenmannenhuis zal worden, ergens in het Pontisch gebergte.

Dit uiteraard onder de noemer ontwikkelingshulp om niet helemaal in ons hemd te staan als natie.

gravatar

Laat die Italianen hier maar lekker pizza’s bakken, want de “Italianen” van hier zijn meestal Turken. De Turken kunnen wel weer verder penetreren in de Chinese sector, die in toenemende mate Thais en Indiaas voedsel opdient. Als we Pim Fortuyn navolgen gaan onze hulpbehoevenden naar Zuid-Italië, wat een enorme impuls zal geven aan de plaatselijke economie. Iedereen blij.

Reageer
gravatar

Uiteraard dienen we te blijven doen waar we goed in zijn: onze export! Zelf wil ik later ook graag geexporteerd worden, bij voorkeur naar een prachtig gebied als Toscane of Umbrië in Italië voor het mooie weer en het prachtige uitzicht. Zegt u nu zelf: Nederland is op oudere leeftijd een nogal mistroostig land met de nadruk op de mist (neem nou alleen al eens deze zondagochtend, het enige uitzicht is in nevelen gehuld) en als we elders goedkoper onze ouderenzorg kunnen bieden dienen we dat gezien onze handelsgeest (de VOCmentaliteit zoals al door Balkenende CS onder de aandacht gebracht) gewoon te moeten doen. Op de lange duur zal het ongetwjfeld internationaler worden, ik denk nu alleen al even aan Bali, maar ideeën genoeg. Wie weet kunnen we daar ook een aantal mooie ouderenamusementsproducten in de markt zetten??

Reageer
gravatar

Blijkbaar heb je de Volkskrant van vandaag niet gelezen. We exporteren vooral binnen de EU en van het nut van de export valt niet veel te verwachten. Door populisme gedreven mensen (?) die ontmanteling van de EU eisen en terug willen naar “toen alles nog goed was”, zijn er enkele opties over: Nederland naar de gulden en de guillotine herinvoeren voor eurofielen, Italië uit de EU, zodat de oudjes meer kansen hebben of Griekenland uit de EU en onze zeer gewaardeerde oudjes op lekkere eilanden in de Middellandse Zee. Met bloemkool en draadjesvlees, dat wel. Een exportverdrag met Midden-Afrika zou kunnen, maar heeft in de maatschappij weinig draagvlak.
Zuid-Duitsland had ook de “Gulden”, misschien kunnen we samenwerken in Nieuw-Europa.

gravatar

Beste Exportkenner: dit is slechts een voortzetting van beleid met andere goederen; onze export gaat voornamelijk al naar die landen.

Dus ook in het belang van Griekse herstelbetalingen aan Nederland is het niet meer dan logisch enkele veevliegtuigen met oudjes te sturen, toch?

En draadjesvlees kenden ze in Griekenland al: daar kunt u het bestellen als Stifado, al dan niet met κουνουπίδι .