Vernietiging Emmeloord voorlopig uitgesteld

Provincie en gemeente wederom in de clinch om aanbesteding


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Reageer
gravatar

Hey HALLO, ik kom uit Emmeloord ja. ‘Emmeloco’ zoals wij het vredelievend als jongeren wisten te noemen. Ik zeg, zet dat idee over naar Dronten, waar werkelijk niemand woont.

Reageer
gravatar

Emmeloord weg? Beter nog morgen dan overmorgen. Die fallische poldertoren, tot kilomters in de omtrek zichtbaar, bezorgt mij als christelijke vrouw al tijden roerige dromen.

De vraag die resteert is: welke plaats wordt na Emmeloord de opvolger als aardappelhoofdstad?

Reageer
gravatar

Jeettje, ik mag wel zeggen, dat jij als geen ander een kunst maakt van jouw goede geïnformeerde-Speldabonneezijn.
Je presenteert hier weer een van je meest fraaie draaien, ook aan de Euromast, maar daar kan die torenhoge gekruldeaardappelschijfjesfabriekfabrieksschoorsteen uit jouw wilde dromen van gisteren niet van roken. Of wel soms?

gravatar

Zou ik niet doen. Je loopt namelijk het risico dat ze dan net de sluizen openzetten. Dat geldt overigens voor alle polders. Volg dus de waterstaatberichten in de komende tijd nauwlettend.

gravatar

Dat er op dit moment nog overlegd wordt is heel verstandig. Welgeïnformeerde bronnen melden dat er wordt gewerkt aan een pakket-overeenkomst, waarbij tegelijk met Emmeloord ook Lelystad, Almere en Kootwijkerbroek vernietigd zullen worden. Er wordt nog gekeken naar een offerte waarin ook de vernietiging van Amstelveen is opgenomen.

Reageer
gravatar

Wanneer trekken we eindelijk de stop uit het IJsselmeer? Dat ding moet uiteindelijk een keer leeglopen. Als dat op het juiste moment gebeurt zullen de resten van de dan vernietigde opeenhopingen van bewoningssporen (te weten: Emmeloord en de nader aangegeven locaties) meteen mee het afvoerputje in stromen. Eind goed, al goed. Dat was al bedongen toen Schokland (dat vroeger Aardschokland heette) zich schaarde aan de zijde van de nieuwe polderaars.

gravatar

Op die manier wordt het project wel erg groot en zal er een europese aanbesteding moeten plaatsvinden. De kans bestaat dat we de opdracht dan aan Griekenland moeten gunnen. Als we met kleine stapjes bescheiden beginnen met Kootwijkerbroek houden we de handen vrij om de plaatselijke aannemer te matsen.

gravatar

Neen, ik vind dat we Kootwijkerbroek nog even met rust moeten laten. Kortelings geleden in verband met veldonderzoek nog in die buurt geweest en tot mijn verrassing, mag ik wel zeggen, hebben de levensvormen aldaar zich een idioom aangeleerd waarmee ze een voorbijganger de weg kunnen wijzen: de juiste weg!
Kennelijk heeft de evolutie hier de draad weer opgepakt: nader onderzoek is geboden!

Emmeloord en Almere zijn gedoemd, maar een Europese aanbesteding lijkt het me niet te worden; er is immers geen dynamiet oid voor nodig?

gravatar

Mag ik zo vrij zijn om op te merken dat ik vanaf het eerste bericht al probeer duidelijk te maken dat het initiatief berust bij de poldergemeenten.

Voorts maak ik u er op opmerkzaam dat de Europese richtlijnen ALLE polders behelzen.

Het doel is om geheel Europa terug te geven aan de natuur.

gravatar

In mijn vorige baan als reiziger in knoopsgaten heb ik ooit Kootwijkerbroek bezocht en opgemerkt dat de levensvormen een zekere mate van ontwikkeling hebben bereikt en onze landstaal spreken. Bij nadere beschouwing bleken zij echter door de mand te vallen en jenever uit Friesland te nuttigen. Als eenvoudig doch oppassend Schiedammer is het mij al met al niet ontgaan dat zij zich dus op de verkeerde weg hebben begeven. Dat zij wel de juiste weg weten te wijzen, draagt alleen maar bij aan de ernst van het verwijt dat hier te maken valt.

gravatar

Henk & Jeettje, met groot genoegen stel ik jullie teleur! Kootwijkerbroek zal geheel en al, met inbegrip van ALLE plaatselijke ambachtslieden vernietigd worden. Er wordt nog vergeleken of de offerte van de EO om dat te mogen doen beter uitvalt dan die van RTL.
Feit is wel, dat er met de opbrengsten van de televisie- & sloop-rechten uiteindelijk onverrwachts toch nog iets GOEDS uit dat oord komt.

gravatar

@Jeettje: Neen, Schiedamsche Genever kan men niet verkleden met kruiken uit Friesland waaraan altijd een zweem van Beerenburger blijft hangen. Dat is geen combinatie. Men draagt bij Van Bommelschoenen ook geen boerenkiel.

gravatar

@Bus Showfeur: mij maakt het persoonlijk niet veel uit, maar dan wordt er broodroof gepleegd op Henk. Waar kan hij anders nog zijn knoopsgaten slijten?

@Henk: foei toch: de ‘egte genever uit Schiedam’? Dat is zulk en bijtend goedje, daar blijft toch geen smaak aan hangen? Weet u wel zeker dat het suikerwatertje Beerenburg enige invloed kan hebben op Schiedamse? Of ben ik in de war met de Dordtse variant?

gravatar

De negotie in knoopsgaten was in mijn vorige betrekking. De opmerking van Paulien, ingenieur te Wageningen, noopt mij echter mijn huidige broodwinning te staken en de landmansdracht vaarwel te zeggen zodat ik thans in ruste ben. Inmiddels dwalen wij af en houden wij het hoofd niet bij de zaken. Emmeloord staat immers nog steeds op de kaart.

gravatar

Gemeente en Provincie liggen al met elkaar in de clinch sinds ze daar gezamenlijk omstreeks 1942 zijn drooggevallen. Het oorspronkelijke vernietigingsplan is als gevolg van het poldermodel reeds op de tekentafel gesneuveld. Diezelfde tekentafels zijn vervolgens jarenlang gebruikt om de Noordoostpolder zo onaantrekkelijk mogelijk in te richten. Gehoopt werd, dat de bevolking daardoor zou wegblijven. Dat plan is maar ten dele geslaagd, getuige de 46.328 mensen die in de modder zijn achtergebleven na een eerder mislukt sociologisch experiment.

Reageer
gravatar

Hm, u heeft het over mensen daar. Zo ver zou ik niet durven gaan, levensvormen lijkt me een betere beschrijving: immers zou een weldenkend mens als homo sapiëns zich niet verre reppen van dit gebied?
Hoe triest zou het zijn te moeten bedenken dat menselijk leven, ontstaan in het verre Afrika, een roem- en vooral nutteloos einde zou vinden in de blub van het Emmeloordse?

gravatar

Inderdaad heeft de Noordoostpolder vele ecologische nadelen die levensvormen er niet van hebben weerhouden zich daar blijvend te vestigen. Deze gebeurtenis staat niet op zichzelf. In Amsterdam dreigt hetzelfde proces zich te voltrekken betreffende een hoop nat zand die men IJburg noemt. Kennelijk ligt hier toch een wetmatigheid aan ten grondslag. Nader onderzoek is vereist.

gravatar

Als dat zo is, draaien we binnenkort weer naar een ‘Pangea-situatie’ toe, waarbij alle landmassa’s weer samenklonteren tot een geheel. Wel aardig is dat de hele wereld dan om Emmeloord heen gevormd wordt.
Wordt Nederland eindelijk lekker belangrijk!

Reageer
gravatar

Dat moet wel wat worden. Emmeloord ligt midden in de Noord-Oost Polder. Deze polder ligt, naar mijn beste weten, vast aan het Steenwijkerland, noordzijde Veluwe. Als de Noord-Oost Polder ontpolderd wordt dan gaat een massa land verloren zonder dat Antwerpen daar iets wijzer van wordt, je kunt het water van de Westerschelde niet in korte tijd van b.v. het Nauw van Bath naar de Noord-Oost Polder transporteren vice versa. Er kan echter wel onderzocht worden of de niet meer noodzakelijke NAVO-brandstofleidingen en -pompen uit de Koude Oorlog voor dit doel geschikt gemaakt kunnen worden. Ik neem aan dat in het kader van de ontpoldering van de Noord-Oost Polder wel Kamervragen gesteld gaan worden. Ik vermoed dat De Spel ook regelmatig door onze Volksvertegenwoordigers wordt geraadpleegd en dat overwegingingen die hier aan de orde komen ook in de 2e Kamer hun weerklank vinden.

Reageer
gravatar

Het is natuurlijk juist andersom: de Noordoostpolder heeft zich geklonterd rond deze armzalige pukkel, ooit Emmel geheten.
Hetzelfde hebben we zien gebeuren met het godverlaten oord Urk: ook daar heeft een landmassa zich aan vastgehecht.

Leren wij dan nooit iets van het verleden? Van uitstel komt afstel, zei mijn goede moeder altijd, en hoe ze haar gelijk weer bevestigd ziet!
Gelukkig dat ze dat niet meer hoeft mee te maken, maar wij zitten nu met de brokken.
Dit gaat duurder worden dan Griekenland, wat ik u zeg!

gravatar

Ik heb het ook vernomen. Vanwege een milieubesluit van de EU moet Nederland alle polders weer teruggeven aan de natuur. Daarom zullen veel gemeenten te maken krijgen met ontpoldering.

Het doet mij deugd dat Emmeloord in Flevoland het voortouw neemt. Het was te verwachten dat de oppermachtige agrariërs in het provinciebestuur dwars zouden gaan liggen. Gelukkig is ontpoldering onvermijdelijk.

Succes gemeentebestuur van Emmeloord met de verhuizing van jullie 25.413 inwoners en drie verdwaalde Japanse toeristen naar het voormalige eiland Schokland.

Reageer