Vermoedelijke aanstichter winterkou gearresteerd

Sneeuwoverlast en vrieskou gevolg van vuurpijl

Met een groots opgezette inval heeft de politie Zeeuws-Vlaanderen afgelopen weekend de 46-jarige Gijsbert K. opgepakt. De assistent-winkelmanager wordt ervan verdacht hoofdverantwoordelijk te zijn voor de hevige kou van afgelopen winter.

Aan de arrestatie ging grootscheeps onderzoek vooraf van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in samenwerking met het KNMI. Uit zorgvuldig geanalyseerde meteorologische beelden en berekeningen van luchtstromingen uit de periode augustus-november 2010 kon de oorzaak van de winterkou worden gevonden in een vuurpijl, afgevuurd op 11 augustus door K. tijdens een straatbarbecue in Sas van Gent.

K. werd in de nacht van zaterdag op zondag door een team van tien politieagenten van zijn bed gelicht en afgevoerd naar het politiebureau van Terneuzen. Daar is hij onderworpen aan een aantal verhoren. Deze week zal hij vermoedelijk worden overgebracht naar een gesloten afdeling van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te Vught, waar verder verhoor zal plaatsvinden.

Familie en vrienden van de verdachte weigeren de pers te woord te staan. Omwonenden omschrijven hem als ‘een vriendelijke buurman die onder invloed van een biertje nog wel eens de bocht uit wil vliegen, maar het verder met niemand kwaad voor heeft.’ “Gijsbert is geen man die opzettelijk een seizoen zou verknoeien. Sterker nog: hij stond zelf meerdere malen vloekend vast in de sneeuw”, aldus een buurman die anoniem wenst te blijven. “Alhoewel ik zijn daad hiermee allerminst goedkeur, vind ik toch dat we nu niet collectief naar één poppetje moeten wijzen.”

De NS, reizigersorganisatie ROVER en diverse land- en tuinbouworganisaties hebben aangekondigd een schadeclaim in te dienen tegen K., mocht hij schuldig worden bevonden. Henrick Stusbaan, raadsman van de verdachte, meent dat zijn cliënt niets kan worden verweten gezien ‘de gebrekkige voorlichting op Nederlandse scholen en in de media als het gaat om het butterfly-effect’.

K. heeft inmiddels bekend de vuurpijl te hebben afgestoken, maar weigert verder in details te treden. Of hij tevens in verband kan worden gebracht met de natte julimaand en de droogte in de Hoorn van Afrika wordt nader onderzocht.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als één enkele vuurpijl al zoveel teweeg kan brengen, dan had de mensheid maar één enkele oud & nieuw mee kunnen maken. Lol.

Reageer
gravatar

Na een duidelijke waarschuwing, en een mogelijke boete van 2 sokken en een broek, van de Weerpolitie heb ik mijn hond moet laten inslapen – zijn aanwezigheid in een specifiek gebied, waar een belangrijke luchtstroom heerst, had blijkbaar een grote negatieve invloed op het weersverloop.

Ik heb maar twee sokken en één broek..
Dit wegens de geplande opwarming van de aarde..

Reageer
gravatar

Deze discussie heeft inmiddels zoveel stof doen opwaaien dat het KNMI de verwachting voor de UV-index naar beneden heeft moeten bijstellen. Dat moeten we niet willen. Laten we dus snel ophouden met reageren.

Reageer
gravatar

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het afschieten en laten ontploffen van een vuurpijl meer genereert dan het ‘butterfly-effect”. Door de kleine zwevende deeltjes die achter blijven in de hogere luchtlagen na de explosie van het kruit, meestal met zware metalen voor de kleur, worden oo condensatiekernen gevormd die weer de wereldwijde regenval kunnen beïnvloeden. De verdenking die op K rust met betrekking tot de zeer natte juli-maand, en niet alleen de koude winter, lijkt gerechtvaardigd. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
In verband met de mondiale effecten van deze onbezonnen daad lijkt een onderzoek van verdachte in het Pieter Baan Centrum noodzakelijk.

Reageer
gravatar

Geachte heer Hein. Uit (weer)wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uw raket-ijsjes slechts koudvuur veroorzaken. Uw organisatie treft geen blaam in dit verband.

gravatar

Ondanks de massale aversie tegen Gijsbert K. wil ik hier toch een lans breken voor deze kansloze HEMA-tologisch assistent. Het is namelijk goed te verdedigen dat K. helemaal geen schuld heeft aan het klimaatsverval. Rond dezelfde tijd ondernamen Noord-Korea en Iran raketproeven met een veel groter explosief vermogen dan K.’s natte vuurpijl. Dit is duidelijk een complot van de VN om de provocaties van die schobbejakken in Pyongyang en Teheran uit beeld te houden. En dan ook nog ‘s nachts met 10 agenten zijn huis binnenvallen; wat een verspilling: moesten die niet aan de bonnenquota van Opstelten zwoegen of alcoholcontroles uitvoeren? Aanleiding genoeg voor een spoeddebat!

Reageer
gravatar

Geachte Ir. Leeflang. Het moet u bekend zijn dat Noord Korea als regel ondergrondse raketproeven nemen. Ze zijn namelijk altijd geheim. En wat betreft Iran, die lanceren meestal overbodig geworden ayatollah’s de ruimte in. Ze laten ze, in verband met de dan te verwachten protesten van de gelovigen, niet op een hoogte van minder dan 150 km ontploffen.

gravatar

Wat me ook opviel afgelopen winter is het grote aantal winterkoninkjes. Zij zijn de vazallen van koning winter die de opdracht hebben de winter te verspreiden! De relatie is me nooit opgevallen totdat ik dit artikel las. Genietend van mijn zomerkoninkjes.

Reageer
gravatar

Gezien de voorspellingen voor 3 augustus en het werkelijk weerbeeld, kan men concluderen dat het KNMI erg goed is in het achteraf voorspellen, Haar filiaal “buienradar” gaf een droge strook aan waar het toch gedurig regende vandaag. Zijn de echte meteorologen allen met vakantie en wordt het KNMI tijdelijk door uitzendkrachten bevolkt? Of heeft Mark Rutte’s VVD gelijk en moet dit oeroude weerkundig instituut toch worden opgeheven wegens wanprestatie?

gravatar

Zijn alle voorspellingen die ooit gedaan zijn nu onderhand eens gecorrigeerd, zodat ik als historicus eindelijk kan vertrouwen op het weer tijdens de wintercampagne van Napoleon B. tegen Rusland?

gravatar

Oké, we zouden niet meer praten over het weggeven van Limburg, maar wat mij betreft mag Zeeuws-Vlaanderen toch echt wel aan België worden weggegeven, als daar dergelijke weerterroristen vandaan komen.
Ik ben wel benieuwd wie verantwoordelijk is voor de koude/natte zomer tot nog toe, maar ook dit zullen KLPD en KNMI pijlsnel oplossen.

Reageer
gravatar

Terrorisme , en zeker weerterrorisme houdt zich niet aan landsgrenzen. In dit licht gezien zou het dus beter zijn om Zeeuws Vlaanderen af te laten zinken in de peilloze diepten van de Westerschelde in plaats van het aan Belgenland te geven.

gravatar

Speld begrijpt er weer helemaal niets van
Dat zg. butterfly-effect bestaat niet. Dat effect wordt veroorzaakt door een vogel, de beroemde Sas-van-Gent.
Vandaar natuurlijk de verwarring.

Reageer
gravatar

Is koning Winter eindelijk opgepakt? Hij stond al jaren aan het hoofd van het Winter kartel.
Hij bleef onder alle omstandigheden ijzig kalm maar ik ben benieuwd of het hem nu niet te heet onder de voeten wordt.

Reageer
gravatar

Het is bekend geworden, dat de verdachte vlak voordat hij zijn walgelijke daad vermoedelijk pleegde, vermoedelijk een opruiend pamflet op internet heeft geplaatst: http://tinyurl.com/3owvtuw*.

Daarin wordt gesproken over een obscure organisatie (IPCC), die hij mede zou hebben opgericht. Het pamflet schrijft over subversieve akkoorden die in Kopenhagen zouden zijn gesloten namens een wereldwijd verbond van groene partijen die allemaal hun pijlen op een terroristische aanslag op het klimaat richten.

De snikkende fractievoorzitter Jolande Sap van het gedemoniseerde GroenLinks wijst elke verantwoording af en legt de schuld bij het cabaret Verwilderd, Behagen en Rotte. Zij willen immers het KNMI afschaffen.

Premier Rotte zegt desgevraagd, dat hij niks met klimaat heeft en overigens ook moeite had om de winter door te komen. Voor de dader zal ereminister h.c. Verwilderd een minimale straf bedenken, zodat hij er niet met plantsoentjes onderhouden van af zal komen.

Onderschrift
* Door de gruwelijke zaken die daarin worden gepresenteerd, wordt lezing van dit pamflet voor zwakke zielen en jeugdigen afgeraden.

Reageer
gravatar

De heer Behagen van de CDA laat weten, dat uiteraard alleen Gijsbert K. de schuld draagt van zijn rampzalige daad, maar dat GroenLinks toch excuus moet aanbieden. De groene partijen hebben zich in de afgelopen jaren bijzonder agressief uitgelaten over het klimaat. Daar wijst Gijsbert K. in zijn pamfletten al op. Dat is mede reden van zijn misdaad. GroenLinks dient zich in haar toon te matigen, laat de heer Behagen van de CDA namens de heer Verwilderd weten.

gravatar

Ik geloof helemaal niet dat dit een echt bericht is. ik heb nog nooit eerder gehoord dat je het weer kunt beinvloeden met een vuurpijl. Is men niet in de war met Carbidschieten? Van Carbidschieten is bekend dat, indien de melkbus lang genoeg is, er weersinvloeden van uit kunnen gaan.

Reageer
gravatar

Dat is een interessante hypothese.
Ik zal op korte termijn een proefopstelling plaatsen in de duinen bij Westkapelle en met carbid-explosies (met een oplopende kracht) proberen een tornado te genereren voor de kust van Walcheren. Als het uit de hand loopt zal ik kijken of dit met implosies op te lossen valt. Ik denk hierbij aan buiten de melkbus laten ontploffen van carbid-gas. Het carbid in zee laten dumpen vanuit de laadklep van een militair transportvliegtuig en vervolgens de zee in de hens laten gaan.

gravatar

Ach, wat missen wij hier toch weer het scherpe inzicht en de duidende commentaren van prof. dr. B. Bokhoven om met name het verband te kunnen zien tussen die Braziliaanse vlinder en de Sas van Gentiaanse vuurpijl.

Reageer
gravatar

Gijsbert K. uit Sas van Gent, dat MOET wel haast de legendarische Gijsbert Klapschans (voormalig HEMA-medewerker en begenadigd grasparkiet-imitator) zijn! Laat duidelijk zijn, dat men zich in Zeeland slechts met klei en met niets dan klei dient bezig te houden. Dat wordt ondersteund door typisch Zeeuwse zegswijzen als: “De klei valt niet ver van de boom.” en “Met de verkeerde klei uit bed stappen”.
Zeeland had nooit uit de klei getrokken mogen worden. Laten wij het netjes terug duwen, diep in de klei, waar het thuis hoort en zich ook het best voelt.

Reageer
gravatar

En als we ze terug geduwd hebben in de klei, dan gewoon onder water laten lopen.
Geldt niet voor de Hedwigepolder, die hoeft niet in de klei geduwd te worden, maar loopt in het kader van overeenkomsten met Belgenland al vanzelf onder water.

gravatar

Natuurlijk, Brallie! Zelfs mijn kleuterjuffen in 1967 & 1968 wisten al dat de klei onder water bewaard diende te worden. Bij ons zat het dan in een heel grote ketel met een zware deksel er bovenop. Na het kleien zagen zij er nauwlettend op toe, dat wij onze handjes goed wasten.