Skelet prehistorische leerplichtambtenaar gevonden

'Het is nauwelijks voor te stellen dat mensen in dit gebied van de bureaucratie konden leven'

In het oosten van Kenia hebben Britse archeologen een 6000 jaar oud skelet gevonden van een leerplichtambtenaar. De vondst werpt een nieuw licht op de geschiedenis van het beroep. Tot nu toe werd aangenomen dat leerplichtambtenaren pas voorkwamen na de uitvinding van perkament, ongeveer 2700 jaar voor Christus.

Archeoloog en leider van het onderzoeksteam Ron Waterbridge: “Door dit skelet weten we nu dat leerplichtambtenaren veel ouder zijn dan tot dusver bekend. Jarenlang dachten we dat alle ambtenaren kort na de laatste ijstijd het Afrikaanse vasteland hadden verlaten, maar ook die veronderstelling blijkt nu onjuist.”

Volgens Meindert Verweij, oudheidkundige aan de Rijksuniversiteit Leiden, waren de leerplichtambtenaren destijds zelfstandiger dan nu: “In het vierde millennium voor Christus moest je als ambtenaar vooral eigen initiatief tonen. Er was nog geen vakbond, geen onderwijsinspectie en de leerplichtwet was tijdens het neolithicum nog niet eens in de maak. De verantwoordelijkheid lag dus nog eenzijdig bij de ambtenaren zelf. Op grotschilderingen uit latere periodes is ook te zien dat leerplichtambtenaren vroeger veel zelfstandiger opereerden.”

Voor de archeologen is het nog een raadsel hoe de leerplichtambtenaar zich wist te handhaven in de weerbarstige omstandigheden van Kenia, anno 4000 voor Christus. Waterbridge: “In grote delen van Oost-Afrika waren er al beschavingen die van landbouw en veeteelt leefden, maar volwaardige onderwijsinstellingen had je nog niet. Het is nauwelijks voor te stellen dat mensen in dit gebied van de bureaucratie konden leven, dus de grote vraag is hoe de ambtenaren zich hebben aangepast aan hun leefomgeving. Mogelijk trokken ze als nomaden van gebied naar gebied, op zoek naar water en basisscholen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@ 17 Michêl Geaarde-Engel : Als er nog een klein skeletje naast lag, dan denk ik eerder dat het hier een oervorm van de katholieke priester betreft. Echt weerzinwekkend dat zo’n skelet nu al 6000 jaar bezig is om dat kleine skeletje te misbruiken. Bah!

Reageer
gravatar

@2vijf, Maarten Harpertsz.T. Adam zal wel een harem gehad hebben denk ik zo te lezen. (de vijf doet het niet, dat ding vreet batterijen, Als ik nieuwe plaats doet de vijf het wel.

Reageer
gravatar

Het skelet miste een aantal ribben, waarschijnlijk heeft zijn inmiddels overleden te achten echtgenote die uit zijn lijf gehaald bij wijze van alimentatie. Het kan ook zijn dat de ongelukkige voor zijn dood nog bij de toenmalige Inspecteur der Directe Belastingen langs is geweest.

Reageer
gravatar

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u; dit bewijst dat de tijdmachine uitgevonden zal worden, omdat:
a) deze brave leerplichtambtenaar nooit in deze aloude aardlaag tercht kon zijn gekomen (Beste Brave Creationiste, ziehier uw bewijs) en
b) als de Beste Brave Creationisten meenen te weeten dat den aarde op den vroegen morgen van het jaar Onzes Heeren 4004 voor Christus geschapen werd, dan is er dus vanzelfspreekend eenen correspondentn van eene plaatselijken krant ter plekke geweest, hetwelk leidde tot een artikel dat vervolghens in den Bijbel geplaatst werd. (Omdat Adam er nog niet was kon hij het natuurlijk niet weeten). Deze dappere man moet uit den toekomst afkomstig zijn geweest.
Dank u.

Reageer
gravatar

Daarmee is leerplichtambtenaar het oudste beroep ter wereld. En dat is niet strijdig met wat we al wisten over het oudste beroep. Leerplichtambtenaar is namelijk ook het oudste pleonasme.

Reageer
gravatar

Er wordt niet vermeld, dat er ook nog een skeletje ernaast is gevonden. De meeste onderzoekers gaan er van uit dat het hier om de voorloper van Paulus de Boskabouter gaat.

Reageer
gravatar

#1
De wereld werd op 23 oktober 4004 v. Chr. geschapen;
me dunkt dus dat Adam zelf de eerste leerplichtambtenaar was. Waarschijnlijk wilde Cain niet zo graag naar school…

Reageer
gravatar

# 8,

Geertwin, that is.

Niet te verwarren met de Henkwin::
Naarmate discussies op internetfora langer duren, neemt de kans dat Henk of Ingrid reaguren exponentioneel toe

Reageer
gravatar

Bericht twee voldoet aan de Nederlandse uitvoering van de Wet van Godwin:
Naarmate discussies langer duren, wordt Geert onvermijdelijk.

Twee bemerkingen voor ‘Telkens Weer’:

Je had er beter aangedaan om minstens een stuk of twintig reacties af te wachten. En je hebt de verkeerde Geert te pakken.

Reageer
gravatar

Geachte heer Diederik,

Wilt u de vraag van mijn dochtertje als het kan beantwoorden. De lieve schat heeft zo haar best gedaan om het vlees van het skelet af te schrapen.

Als u geen kans ziet, moet u maar denken: Voorbaat het niet dan naschaadt het niet.

Reageer
gravatar

Ik heb het altijd geweten;
De moderne beschaving is in Kenia geboren en deze vondst bewijst dat!

Als persoon is de leerplichtambtenaar een bestuursorgaan, hetgeen impliceert dat er kaders van de algemene wet Bestuursrecht bestonden!!!

Aangezien nagegoeg alle overige bestuursorganen uit colleges bestaan, moet er een bloeiende beschaving zijn opgericht in Kenia!!!

Behalve de leerplichtambtenaar is ook een belastinginspecteur bestuursorgaan in eigen persoon, dus ik wacht met smart op een 6000-jarige skelet wat wederom mijn (eeuwige) gelijk zal aantonen!!!

Reageer
gravatar

Goh, dus gezien dit begin van de bureaucratie was er een verre voorvader van Geert Dales al naar Afrika geëmigreerd? Laat Geert gewoon zijn zeer vroege familie volgen.

Reageer