Kuilen maken Zaandammer alert

Maatregel doet saamhorigheid herleven

De gemeente Zaandam heeft een radicale nieuwe maatregel geïntroduceerd om haar burgers ‘alerter en saamhoriger’ te maken: Op diverse onverwachte plekken in de stad worden kuilen gegraven.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Hier blijven me enkele vraagtekens voor de ogen dansen: zijn dit éénpersoonskuilen? Is er een touwladdertje aanwezig? Hoe is het geregeld met de aanrijtijden van de hulpverlening? Valt dit kuilvallen ergens onder bij de ziektekostenverzekering? Hangen er disclaimers onderin de kuil opdat de gemeente Zaandam gevrijwaard blijft van claims van met name Amerikaanse toeristen?
Vragen vragen, weer een dag mee heen.

Nog wel een tip voor de PR-man: men zou “meermanskuilen” kunnen overwegen als extra attractie voor de Duitse toerist en dit daar ook kenbaar maken.
De voetklem is een aardige touch, maar waarom zoveel kosten gemaakt: wat is er mis met de goedkope en milieuvriendelijke aloude bananeschil?

Reageer
gravatar

Ik zie hierin toch vooral een manier om op slinkse wijze de oppervlakte van de gemeente te vergroten, temeer daar er per kuil een qua volume evengrote en, mits zorgvuldig gestort, qua oppervlakte nog grotere berg zand vrijkomt.

Reageer
gravatar

Wat een amateuristisch gedoe in Zaandam. In Amsterdam hebben we al jaren een grootschalige kuilenroute dwars door de stad. Niet van die knullige eenpersoons kuiltjes, maar kuilen waar af en toe hele huizenblokken in vallen. Das pas het echte werk, daar valt zelfs zo’n Rotterdamse blunderput bij in het niet.

Reageer
gravatar

Doctoranda, mag ik u wijzen op de omissie in uw bewering? In het door u beschreven volksgebruik wordt de voorwaarde gesteld dat de kuilen zijn gegraven ten behoeve van anderen. Mogelijk zou die denkwijze kunnen worden doorgetrokken. In dat geval zou een egocentrische motivatie ten grondslag aan de graafwerkzaamheden, ertoe kunnen leiden dat niet de noeste graver, doch een ander de lacune zal vullen. Zou dit zich aldus voordoen, zou mogelijk geconcludeerd kunnen worden dat altruïsme voortkomt uit egoïsme. Naar de wederkerigheid van dat verschijnsel lijkt nader onderzoek gerechtvaardigd.

gravatar

Dit mogen ze van mij doorvoeren in het hele land.
Perfect! Vooral hier bij de grens tegen Duitsland.

Reageer
gravatar

@3 Neuzel: de bevolking in Amsterdam is na eerst in meerderheid ‘neen’ gestemd te hebben in een referendum tegen de nieuwe kuilenroute inmiddels helemaal overstag heb ik begrepen. Na de eerste her en der in de kuilen verzakte historische panden heeft de gemeente nu ook echt de smaak helemaal te pakken. De metro is uitgeroepen tot ‘superkuil’ en rijdt gewoon de hele zomer niet. Kijk, dit, met een prachtig grote kuil in de Utrechtsestraat waar ook gewoon niets aan gebeurt, visionaire gebruik van de kuil getuigt pas van lef en daadkracht van een gemeente die niet voor niets (kuilen)hoofdstad van Nederland is.

Reageer
gravatar

drs (dra.?) Paulien: de kuilengravers zijn gecertificeerde ambtenaren in Gemeentelijke Dienst: ik denk niet dat we ons daar zorgen over hoeven maken. Zelfs niet onder invloed van zoiets ongrijpbaars als “diepgeworteld volksgebruik”, wat op bijgeloof duidt en dus niet wetenschappelijk verantwoord is.

Bij nader inzien is het waarschijnlijker is dat de gemeente Alkmaar het ‘terugbrengen van het gemeenschapsgevoel’ misbruikt als dekmantel om rustig te kunnen graven naar de verborgen schatten van ene Dirk S., die , zoals wij weten, nogal wat heeft laten verdwijnen in die regio.

Reageer
gravatar

@Ach: maar als er niets of niemand in die kuil valt, dan verliest dat ding toch aan waarde? De hele raison d’être IS het vallen van iets in een kuil. Anders had hij niet gegraven hoeven worden, toch?

Reageer
gravatar

Jeettje,

Nietdra, weldra? Wie zal het dra zeggen?

Wee,

Ik zal het sterker stellen: de reden van het bestaan van een kuil is zonder meer het opvangen van de val. Daar zit het essentiële verschil met het zogenaamde “gat”. Een gat heeft zelden of nooit een feitelijk bestaansrecht en is zelfs menigmaal bodemloos.

Gat heeft dus een negatieve lading. Daarom is het socio-geologisch beter om te spreken van een kuil in de begroting of een kuil in de hand, dan van een gat in deze zaken.

Reageer
gravatar

U heeft uw dag niet, Doctoranda! Ik bezocht een aantal jaren geleden een lezing in de TU te Delft over ‘Gaten en Andere Dingen Die Er Niet Zijn’. Tijdens die lezing werd bijzonder wel duidelijk dat gaten juist positief benaderd dienen te worden. Klip en klaar werd uitgelegd dat voor het bestaan van gaten moet worden voldaan aan randvoorwaarden. (Geen gat zonder rand!) Toen in de lezing echter werd gesproken over ‘de geboorte van een gat’ heb ik ingegrepen. Gaten worden niet geboren. Zij worden geboord.

gravatar

De gemeente-woordvoerder geeft (onbewust?) zelf al een goed idee voor vervolg-akties: struikelblokken. Die zijn makkelijker te verplaatsen en daardoor bij uitstek geschikt om de bewustwording een wat permanenter karakter te geven.

Reageer
gravatar

Blijkens de verantwoorde zeer geinformeerde tentoongespreide meningen alhier te des speldes, blijkt het adagium :
“als er maar een gat in zit” niet meer op te gaan.
(wellicht gaat het in, maar niet meer uit)

Als er dan toch geen seksuele ondertoon aan kuilen meer valt te beleven, kan je ze net zo goed weer dicht laten gooien.
(wie een kuil laat graven door een ander is een manager.)

Reageer
gravatar

Ik merk enige begripsverwarring op rond de fenomenen “kuil” en “gat” , beide behorende bij het fenotype horizontale oneffenheden.

Overigens, dg Erik, is het een kuiltje in de kin: een gat zou duiden op een lelijke val (in een kuil?)
En ja, er zijn er met gaten in de wang waardoor heen een stukje metaal is geslagen – de zogenaamde piercing.

Gaten in de hand bestaan wel degelijk, doctoranda Paulien: men vindt ze veelal bij politieke personen die meer hebben beloofd in verkiezingstijd dan de schatkist waar kan maken, hetwelk er voor zorgt dat begrotingsgeld in een zwart gat verdwijnt. Daar komt geen kuil meer aan te pas.

Geo-sociologisch noemen we de betreffende ondieptes liever bij hun juiste naam, ook al zijn er negatieve connotaties: de Aubisque of Tourmalet een “hobbeltje” (ook hier horizontale oneffenheden) noemen op weg naar de Camps Elysées zou toch verkeerde verwachtingen wekken bij de deelnemers.
Het moet wél zuivere wetenschap blijven, natuurlijk.

Reageer
gravatar

Beste mijnheer Doorgaans,
Het zogenaamde struikelblokken is een fenomeen dat ik geregeld tegenkom bij mijn studenten. Ze doen erg hun best, maar vallen toch telkens weer in de kuil die ik qua tentamen voor ze gegraven heb. In mijn ervaring bevorderd het struikelblokken geenszins de bewustwording, laat staan (het) permanent.

Reageer
gravatar

@Jeettje – geo-socioloog prof.dr mbsc en naar het schijnt meer van dergelijks: is dat niet vooral een kwestie van schaal en perspektief? Tenslotte zijn de beide door u niet als hobbels benoemde oneffenheden slechts met het blote oog niet zichtbare onregelmatigheden op biljartbal aarde.

Reageer
gravatar

@Prof. Dr. Neuzel: Ik ben dan ook erkend tegenstander van permanenten (met diploma’s en les- en opsporingsbevoegdheid van de Koninklijke Nederlandse Bond ter Bescherming van het Ongekrulde Haar).

Reageer
gravatar

Zeer geleerde Jeettje,

Zie hier de grote kuil, zo u wilt het gat tussen onze disciplines.

Wij socio-geologen zijn voor geen kuil te vangen. Wij zien nergens geen kuil in. Wij speuren in plaatsen als Zaandam naar kuilen en andere (on)diepten, terwijl jullie geo-sociologen op je luie gat een gat in de dag zitten te dromen over bergen die eigenlijk omgekeerde gaten zouden zijn. Wij vegen onze kuil af aan jullie omgekeerde gaten. Zulke theorieën wijzen wij de kuil van de deur, zodat jullie op de blaren moeten zitten.

Ondanks de tegenstellingen blijven wij socio-geologen positief, zoals de inleidende zin al aangaf. Door een kuil kan men elkaar bereiken, wat door een gat niet mogelijk is. Of je moet er met een boog omheen lopen, maar dat doen alleen politici.

Reageer
gravatar

@ 8, Wee: de gemeente Amsterdam is de trendsetter in de nieuwe kuilenkunde. Niet voor een simpel gat gevangen vindt deze gemeente dat een kuil veel leuker is als je hem niet gebruikt. Iedereen weet dat er kuilen ligt, maar je overdekt die kuilen doet er gewoon niets mee. Dat geeft pas status, gewoon je gemeentegrond bekuilen en vervolgens keurig bedekt laten liggen. De rijkdom van onze gouden eeuw is er helemaal niets bij, de nieuwe gouden bocht is de kuilenbocht. De hele wereld kan zien hoe goed Amsterdam het heeft. Zaandam loopt nog wat achter, die gebruiken kuilen nog om een ander in te laten vallen. Amsterdam ligt er al tijden lang luxueus niets in te doen.

Reageer
gravatar

Prof. Dr. Neuzel

Uw vak, de Kuilenlogie, staat nog in de kinderschoenen, zodat u menige kuil nog moet likken om de financiële kuil van uw jonge faculteit te dichten en dat terwijl de dichter des vaderlands niet zo lang geleden is overleden.

Terecht ziet u als kuilenlooog geen kuil in een struikelblok, in tegenstelling tot uw collega Jeettje en de doorgaanse leek Erik, alhoewel de laatstgenoemde deze blokken terecht als verwoestend voor de permanent aanduidt, maar dat is meer een politiek geënte kopzorg.

Reageer
gravatar

Maar in dit geval valse hoop wie een kuil graaft voor een ander… probleem daarbij ondervinden de grafdelvers. Onlangs ontving ik alweer een rekening van 2.000 euro voor een machinaal gedolven graf voor een ander! Waar kun je een vergunning aanvragen voor een zeldelfgraf?

gravatar

Niet snuts,

Ik hoop op een hele hoop hoop.
Hopelijk hoopt die hoop over een hele hoop hoop zich op als een hoop vol hoop over een hele hoop hoop.
Als we daarvoor niet te hoop lopen, weet ik het niet meer.

Reageer
gravatar

Ja, dat is nou weer jammer zo’n opstelling, doctoranda Paulien. Zo zullen wij elkaar nooit wetenschappelijk ontmoeten, want zou het gebeuren dat u wilt promoveren tot het doctorschap en ik ben een van de opponenten, dan zou u licht het gat van de deur gewezen kunnen worden. Zonder bul.
Waarmee sowieso onomstotelijk is bewezen dat een gat ook positieve elementen in zich kan bergen: u loopt immers niet door muren heen, mag ik aannemen.

@Mijnheer Doorgaans, zeg maar Gewoon: ik meen te begrijpen wat u bedoelt hoewel dat niet meeviel. Op die schaal bestaat er natuurlijk ook geen verschil in gaten en kuilen in het aardoppervlak; echter om het punt duidelijk te maken nodig ik u uit tot een wetenschappelijk experiment: eerst een aantal omwentelingen om de Aarde en dan de Tourmalet per fiets beklimmen.

Reageer
gravatar

Zeer geleerde Jeettje,

Onze woordenwisseling zetten we binnenkort voort in Londen bij het congres over How many holes it does take to fill the Albert Hall. Daar houd ik een poster over het feit, dat het geen holes kunnen zijn, maar dat pits worden bedoeld.

p.s.
Op basis van “four thousand holes in Blackburn, Lancashire”, een geschatte inhoud van 2.500.000 kubieke voet van de Albert Hall en het feit dat de heren John en Paul de holes “rather small” noemen, kom ik op een behoorlijk aantal pits.

Reageer
gravatar

Drs. Paulien toont toch fijntjes uit de literatuur aan, dat de Engelse gemeente Blackburn meer dan veertig jaar geleden al vierduizend kuilen bezat.

Daar gaat Zaandam dan met zijn paar ouderwetse kuilen.

Reageer
gravatar

Geleerde collega Paulien,

ik zie daar met genoegen naar uit. Na afloop kunnen wij dan wellicht een balletje slaan op greens van de London Golf club, één van de golfclubs waar ik lid van ben: veldwerk moet nu eenmaal gedaan worden!
Wellicht kan ik een ontmoeting regelen met de befaamde heer Gilbert Dingleberry, auteur van het standaardwerk “How to drill and fill holes in the human anatomy, specificly the lower and upper jaw”, verplichte kost op orthodonthistenopleidingen.
Een beetje verdieping van kennis is nooit weg, nietwaar?

Daarna reis ik door naar Wales voor een seminar over kolenmijnen: zijn dit holes, pits of burrows is het thema.

Reageer
gravatar

Zeer geleerde collega,

Ik heb gehoord, dat de welbekende lyrische tenor Stuart Burrows (geboren op 7 februari 1933, William Street in Cilfynydd, Zuid-Wales, dertien miles ten Noorden van Cardiff) zal optreden in het partner’s program van het seminar over kolenmijnen. Zullen we die middag dat hij optreedt, lekker verzuimen van dat saaie seminarium dat wij plichtmatig bezoeken? We bekijken naderhand de hand-outs wel.

Hij zingt o.a. There is een hole in my pocket van Arthur Seymour Sullivan (Lambeth, 13 mei 1842 – Londen, 22 november 1900) en de Grube-sonate van Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg, 27 januari 1756 – Wenen, 5 december 1791)

Reageer
gravatar

Zeer geleerde collega,

Nog even dit. Mijn tandarts vertelde mij tijdens een behandeling: “Gilbert Dingleberry is een achterhaalde oude kwakzalver. Orthodontisten spreken immers niet van hole, maar van cavity.” Daarna verliet hij het bed met de geruststellende mededeling: “Maar jij hebt een heerlijke pits, daarom ben je mijn pitspoes.”

p.s. Niet aan mijn partner vertellen, anders kan ik Stuart Burrows wel vergeten.

Reageer
gravatar

Wie een kuil laat graven DOOR een ander is een manager, dat zal best, maar wie een kuil graaft VOOR een ander moet niet verzuimen de BTW (19%) op het bonnetje te vermelden!
Want het gaat allemaal natuurlijk alleen maar om de centen, zoals altijd!
Ook , nee, zeker daar in Zaandam!
(een dam is toch een soort negatieve kuil, toch)

Reageer
gravatar

Gewaardeerde geleerde collega Paulien,
Ik raad u dringend aan een andere tandarts te zoeken. Enerzijds omdat Dingleberry zijn sporen wel heeft nagelaten in een standaardwerk en uw tandarts niet, anderzijds dat de term pitspoes niet-zakelijke motieven doet vermoeden.
Ter verduidelijking: holes worden gedrild – ook door uw tandarts, cavities ontstaan. Vandaar ook de tussenpositie van een cavity tussen hole en pit: de oorzakelijke intentie ontbreekt.

Goed idee om een zijlijn aan te boren door wat veldwerk te verrichten op het vrijwel vergeten muzikale vlak (ik verzuim nooit: ik doe alternatief veldwerk) en de lyrische tenor aan te horen. Als hij ook nog de traditional “There’s a hole in my bucket, dear Liza” (bekend van Harry Belafonte en Odetta 1960, maar eigenlijk een transcript van een Duits liedje uit het Bergliederbüchlein ca 1700) ten gehore brengt, kan die middag niet meer stuk.

ps uw partner vertellen? kom zeg waar ziet u mij voor aan, ik heb geen gaatje in mijn hoofd.

Reageer
gravatar

Slangenkuilen zitten sedert Bijbelse Tijden in het lage BTW-tarief.
Vanuit Christelijke Invalshoek is dat maximale europese begrotingstekort van 3 procent dan aan de hoge kant, nog.

Reageer
gravatar

Kun je kuilen ook adopteren.. ik wil best een kuil met veel liefde onderhouden. Wat moet ik de mensen vragen voor het gebruik van de kuil en hebben jullie een investerings programma zodra ik wil gaan uitbreiden.

Ik zag de opvolger van de kuil- ik voel iets minder liefde voor deze. Maar voor meer “awareness” wil ik me best wat inlezen en aanpassen.

Deze BK elementen zijn ook in andere kleuren leverbaar?

Reageer
gravatar

Ik ben zeer geënthousiasmeerd door Zaandam’s beweging richting een solide participatiemaatschappij. Het is weloverwogen en zeer kunstig uitgevoerd. Petje af voor de ingenieurs van deze operatie.

Reageer
gravatar

Op het platteland hebben we ook kuil. Machtig mooi, man. Maar die kuil is bovengronds. Grote balen gras in plastic gewikkeld, maar heel goed te gebruiken om onverwachts net na een hoek neer te leggen om de burger alert te houden.

Reageer
gravatar

Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!

http://0755600910/

Reageer
gravatar

ik vind het een stom idee, vooral als je slechtziend of blind bent, zonde van het geld en wie kent de gezegde, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, belachelijk deze actie!

Reageer