Bos aangetroffen rond lijk

Nader onderzoek ingesteld, omwonenden geschokt

Rondom het stoffelijk overschot van de 37-jarige Goran Kulopovic is gistermorgen rond half 10 een bos aangetroffen. Een wandelaar zag de begroeiing bij toeval toen hij zijn hond uitliet, en waarschuwde onmiddellijk de politie. Het lijkt in eerste instantie te gaan om een naar verhouding jong loofbos met inheemse, maar voor Nederlandse begrippen betrekkelijk zeldzame flora en fauna. Politie, Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting staan voor een raadsel.

Het lijk van Kulopovic ligt, geboeid en met schotwonden, al geruime tijd ruim 7 kilometer ten zuidoosten van Kudelstaart begraven. Naar nu blijkt wordt het aan alle zijden omgeven door ruim 6 hectare aan loofbos. Het bos herbergt voornamelijk eiken en beuken en blijkt zelfs al te zijn voorzien van paden. Ook is het stuk natuurschoon voorzien van regels omtrent toegang, aanlijning van de hond en gebruik van geluidsdragers.

Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting hebben interesse getoond in de nieuw aangetroffen vegetatie en de rijkheid aan diersoorten. Naast het zeldzame sluipschakerskorstmos blijkt de bodem ook een vruchtbare bodem voor wilde kruishyacinten; tevens groeien rond de stammen van de eiken klaafbessen, die tot dusverre alleen in Drenthe werden aangetroffen. Ook blijkt het bos een unieke fauna te bezitten. De kaalstaarteekhoorn lijkt zijn weg te hebben gevonden naar de berkentakken en er lijken serieuze sporen aangetroffen van de uitgestorven gewaande koekoeksvlinder.

Omwonenden hebben geschokt gereageerd op de ontdekking. De overheid maant eenieder het gebied de komende tijd te mijden, om zo niet in de weg te lopen bij het lopende onderzoek. Het bos is afgezet voor het publiek en is tot nader order alleen toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Over de bevindingen tot dusverre laten instanties weinig los. Wel hebben politie en Staatsbosbeheer laten weten dat er ‘vermoedelijk sprake is van een aangelegd bos.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik heb een flink bos hout voor de deur, kan ik daar dan binnenkort ook een lijk in verwachten? Dat gaat me toch echt iets te ver hoor!

Reageer
gravatar

Vanmorgen trof ik een bed aan onder mijn paardenhoofd

Reageer
gravatar

De overledene had volgens geruchten iets met Rondhalf-10 en een reportage over gemodificeerde oer-bossen ; blijf van mijn oer-bos als thema.. het overlijden heeft daar verder niets mee te maken. Waarschijnlijk een overdosis flora..

Maar dat is maar een gerucht..

Reageer
gravatar

Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een kleine terroristische groepering die afstamt van Groen Links. Groen Rondom maakt zich al jaren schuldig aan in het geniep planten van ongewenst groen, waar zij veelvuldig anderen voor op laten draaien. Wie teveel weet of zich openlijk afzet tegen de groep kan een vegetatie aanval verwachten die zelfs binnenshuis plaatsvindt in sommige gevallen. Niet in staat te bewijzen dat zij slachtoffer zijn van een terroristische aanslag, raakt menigeen zijn/haar huis, uitkering en soms zelfs vrijheid kwijt. Als extra straf worden zij vaak zelfs gedwongen om de door Groen Rondom illegaal geplante vegetatie te verwijderen gedurende enkele weken. Dit staat bekend als de Flora-schoffelstraf.

Reageer
gravatar

Had Die kerel Wél een Toegangskaartje ?

Zouden ze Zo Stom Zijn té Vergeten hem een Boete Wegens Verblijf in Maagdelijke Bossen Buiten Bezoekuren te Geven ?
Wás het een sexueel Delict ?
Is het Bos ter Plekke besmeurd met dna ?
Zál Wél Élke uitleg en medewerking Weigeren ?
Gewóón Ópsluiten !

Bén Blij Dat Auteur De Verloren Normen en Waarden Heeft Weten te Hervinden en de Prioriteiten Feilloos Tot Óverwegend de Juiste Onderwerpen Heeft Weten te Beperken !

Reageer
gravatar

Naar mijn mening is deze goede meneer vergiftigd door een lokale CO2 ophoping in de vorm van vertikale organische afzettingen met op zekere hoogte ramificaties naar wat meer flexibele en lichtere laminaire zonnevangers. Erg gevaarlijk en compleet illegaal volgens Kyoto. Het is zekers aan te raden om deze CO2 kernen te verdunnen middels thermische oxidatie.

Reageer
gravatar

Ik zelf kom persoonlijk uit Kudelstraat. Let op, u schreef de naam van ons gehucht helaas verkeerd. Ik was al voor zoiets bevreesd. Dus u zou er goed aan doen het programma van de partij voor de verkiezingen een goed op u te laten inwerken. Het kan in ons land zo maar tot boslimisering komen. Dus u zijt gewaarschuwd.

Reageer
gravatar

citaat:
“De overheid maant eenieder het gebied de komende tijd te mijden, om zo niet in de weg te lopen bij het lopende onderzoek”.
De overheid zou er goed aan doen het onderzoek op te dragen ter plaatse te blijven en niet te gaan lopen. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat óf het lijk (zijnde hiertoe permanent incapabel) óf het bos (als vanwege de sterke plaatselijke geworteldheid) aan de wandel gaat.
Eventueel zou de overheid, ter geruststelling van de lokale bevolking, wel kunnen stimuleren dat Kudelstaart, met medeneming van alle ingezetenenaan de wandel gaat, en zich dan samenvoegt met, bijvoorbeeld, het dynamische gehucht Doodstil.

Reageer
gravatar

@Opinieminiemutte
Tussen de dijken lag en ligt volgens mijn aardrijkskundeleraar (en die kon het weten, want uit er uit getrokken) klei.
Klei stuift niet, maar zuigt wel. En wat is er nu mooier dan een vastgezogen zandhopperzuiger die (al dan niet) per ongeluk op kleigrond terecht is gekomen? Al dat water stroomt maar nutteloos naar zee en om daar vervolgens zout te worden. Ook worden de ‘water naar de zeedragers’ door al dat zinloos gestroom van hun broodwinning beroofd.

Reageer
gravatar

En nu we het er toch over hebben….. Wie is toch die idioot die al dat asfalt stort tussen al die mooie witte strepen in ons landschap? En is diezelfde persoon verantwoordelijk voor al dat water dat zo hinderlijk en nutteloos tussen al onze zo zorgvuldig aangelegde dijken doorstroomt?

Reageer
gravatar

Ik hoor Henk terecht niet miepen wanneer er zich kennelijk talloze vrouwen rondom zijn vrouw verzamelen. Verder heb ik half tien trouwens ook niet horen klagen dat het bos op dat moment om hem heen lag. Rond half tien ligt volgens mij normaliter ‘kwart over negen tot kwart voor tien’.

Reageer
gravatar

Bij toeval op het internet terecht gekomen lees ik dit nieuwsbericht.
Onbegrijpelijk en dat terwijl al jaren rondom rondvliegende kogels verschillende steden worden gevonden.
En daar lees ik hier weer niets over.
Alsof de speldredactie door de bomen het bos heeft verloren.

Reageer
gravatar

Oh ja, geef het bos maar weer de schuld. Toevallig had dat bos wél via de vroegboekkortingsregeling van de toeroperator die plek al lang van tevoren geboekt.
Dat lijk is gewoon gaan liggen op een plek waar al voor betaald was, heel erg aso, als u het mij vraagt. Wat had het bos dan moeten doen? Een bordje “bezet” neer zetten alsof het de Vrijmarkt betreft? Terug naar huis?

Zoiets verwacht je toch niet in een net aangeharkt land als Nederland? Alsof je in je midweek-Centerparkshuisje ineens Pipo de clown aantreft die even staat te douchen – samen met die ezel – omdat die kar zo schommelt.

Nog netjes van dat bos dat ze er stil omheen zijn gaan staan zodat de huisdieren óók hun jaarlijkse uitje konden hebben.
Nee, dat bos staat volledig in hun recht: er is sprake van plaatsvredebreuk door dat lijk.

Ik wacht met spanning de uitspraak van de rijdende rechter af. Kijken of dat lijk dan nog zo’n grote mond heeft.

Reageer
gravatar

Het oerHollandsche landschap wordt meer en meer verpest met allerhande struikgewas en ander onkruid, e.e.a. vermomd als “bosch” of zelfs “woud” – of erger nog: “Abtswoudsche Woud” en dit alles onder de Groene vlag, alsof de oerHollandsche grasgroene polder niet groen genoeg zou zijn. Ja, en het gras bij de buren is nog altijd groener!

En die Anja (van Henk, zogenaamd), die ligt stijf naast Goran. Anja (van Goran) zullen we maar zeggen. Dat de Speld dit niet heeft opgemerkt!

Reageer
gravatar

Als het inderdaad om de koekoeksvlinder gaat, zal er binnenkort ongetwijfeld ook platgeslagen boerenwurmkruid worden aangetroffen, een onontbeerlijk plekje voor deze vlinder om te poppen. Daarnaast kan men er de roomkaasoehoe verwachten, en als iedereen – ook de zgn. ‘bevoegde autoriteiten’ (wie heeft hen bevoegd verklaard??) – zich héél stil houdt, is wellicht zelfs het gezoem van de vroeggeboren juristenweps met het blote oor hoorbaar! Die is hier te lande voor het laatst gesignaleerd in het Rampjaar 1672..

Reageer
gravatar

Geachte redactie,
Graag verneem ik van u waarom over een bos bomen zoveel stennis maakt. Wanneer het om tulpen gaat is gans het land vol prijzende woorden. Maar nu gaat het om een bos hout en blijkt het op enen bodem voor discussie. Persoonlijk zie ik liever een bos hout voor de deur dan een een groepje tulpen, rozen of gerbera’s. Mag ik u betichten van discriminatie of heeft u een latent argument voor uw uitlatingen achter de hand?
Met diepgewortelde achting,
Tjalling

Reageer
gravatar

De herten in de Amsterdamse waterleidingsduinen zorgen ook voor onverklaarbare bosvorming zodat ze langzamerhand ongemerkt naar Amsterdam kunnen optrekken.

Reageer
gravatar

He, dat had ik laatst ook. Wilde ik een blokje om door de weilanden, had een of andere onverlaat er een bos geplant. Dat kan toch niet zomaar, waar gaat dat heen met dit land.

Reageer
gravatar

Goran Kulopovic heeft geluk gehad. Hij wilde in Almere nog niet dood gevonden worden dus komt er met slechts een bos om zich heen nog goed vanaf. Het beste nieuws in dit artikel vind ik dat de Koekoeksvlinder niet uitgestorven blijkt te zijn. Ik hoopte daar al stilletjes op toen onlangs de comeback van de Koekoeksrups werd ontdekt. Geweldig nieuws is ook het aantreffen van de kaalstaarteekhoorn. Ik vermoed dat het een exemplaar uit de ondersoort van de Kudelkaalstaarteekhoorns blijkt te zijn.
Onderzoekt de politie ook nog of er verband is met de recente ontdekking van het meer rondom de tot zijn knieën in het beton gegoten broer van Goran?

Reageer
gravatar

Stonden er misschien eerst bomen, waardoor je het bos niet meer zag?

Reageer
gravatar

Die bossen schieten als paddestoelen uit de grond om allerlei misstanden toe te dekken. Waar ik woon heb je zelfs bossen om campings en rondom loslopend wild.

Reageer