Situatie leidt tot incident

Paniekreactie na gebeurtenis

Een situatie heeft gisteravond geleid tot een incident. Het incident veroorzaakte paniek bij omstanders, omdat er iets gebeurd zou zijn of had kunnen zijn. Ter plaatse werd zelfs gevreesd voor iets ergers, maar dat bleek niet het geval. “De schrik zit er goed in, voor je het weet is het gebeurd,” aldus een omstander. Het is nog onduidelijk wie het incident heeft veroorzaakt en waarom. De dader, of veroorzaker, of in ieder geval de aanstichter van het incident lijkt aangehouden. Er waren ook gewonden, en misschien erger.

De laatste keer dat een situatie tot een incident leidde was een tijd geleden. Dit incident is bij veel mensen nog in het geheugen gegrift. “Het zijn evenementen die altijd sluimerend aanwezig zijn in het achterhoofd. Het kan zomaar ontaarden, helemaal als er iets gebeurt,” zegt een expert. Verschillende instanties hebben gewaarschuwd dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat er in de toekomst meer situaties kunnen ontaarden in incidenten en dat er meer onrust kan ontstaan. “Wij kunnen niet garanderen dat er geen situaties zullen plaatsvinden. Mensen zullen op hun hoede moeten zijn in de toekomst, maar ook nu”, zegt een woordvoerder van een instantie.

TV-commentatoren wisten de situatie snel te duiden als ‘incident’. Een verslaggever wist op te merken dat ‘er kennelijk iets gebeurde’ en dat mensen ‘toch geschrokken’ waren. Maar hij vond het lastig om te bepalen of er ook van een ‘ramp’ gesproken kon worden. Net als de ooggetuigen ter plaatse, die vermoedden iets gezien te hebben.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Na 1795 (stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland) zijn er geen helden meer geweest in het Oranje-huis. Alleen nog maar vluchters. Dus ik veronderstel dat hare majesteit op 10 mei in werkelijke stilte* de vluchtelingen herdacht. Haar oma is namelijk op die dag precies zeventig jaar geleden traditiegetrouw naar de overkant van de Noordzee gevaren.

Na acht belsignalen werd de pendule twee minuten stil gezet.

Reageer
gravatar

Ja beste Haes: je zou het eigenlijk fonetisch moeten spellen, en mijn Romeins is ook niet meer wat het geweest is.
Maar bent u nu niet een beetje bezig met een fibula en laag water?

Reageer
gravatar

Tuttut, hoho: ik wil hier toch graag een voorbehoud zien voor de wakkere lezers van De Speld! Men moet niet allen scheren met hetzelfde mes!
Het lezen van De Speld is al een verzetsdaad op zich waarvan de heldenstatus slechts getemperd wordt door de immer knagende vraag of men zich nu in een vóóroorlogse periode bevindt of een náoorlogse. De scheidslijn is dun en wordt licht met getreden voeten uitgewist.

Maar het moge immer duidelijk zijn dat het lezen van De Speld één van de, wat zeg ik, dé constructiefste manier is voor wederafbraak om de opbouw te versnellen! In welke richting dan ook: “all is not but lost but just unsure”, zoals Hadrianus placht te zeggen toen de muur niet helemaal recht bleek te lopen.

Reageer
gravatar

De Nederlandse bevolking heeft zich ontwikkeld tot een verzameling van intellektueel onderontwikkelde en wereldvreemde hysterikers. Twitteren, psychische bijstandsteams, “groene” auto’s en verantwoordingsloze kinderopvoeding, dat is tegenwoordig de virtuele werkelijkheid. Het is tijd, dat we weer eens een na-oorlogse perdiode krijgen, waar iedereen moest werken aan de opbouw van een echt leven.

Reageer
gravatar

Schokkend! En dan te bedenken dat onlangs een commissie een onderzoek heeft ingesteld en naar aanleiding daarvan een lijvig rapport heeft gepubliceerd waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Maar daar hoor je de autoriteiten natuurlijk niet over.

Reageer
gravatar

Deze hele situatie had voorkomen kunnen worden wanneer een hogere of lagere instantie tijdig een risicoanalyse had gemaakt van de geplande gebeurtenissen van dat dagdeel op die plaats. Met die analyse hadden ze dan iets kunnen doen, of misschien juist niet. Mij zul je in ieder geval niet aantreffen op plaatsen waar gebeurtenissen de potentie hebben om uit te groeien tot situatie en vervolgens tot incident.
Maar ik moet nu stoppen, anders haal ik mijn vliegtuig niet voor de geplande stedentrip naar Athene.

Reageer
gravatar

En dan moet je er zo achterkomen. Volgens mij is is er door bepaalde mensen geprobeerd om dit in de doofpot te stoppen. We moeten ervoor waken dat we dit soort gebeurtenissen niet gewoon gaan vinden maar telkens kritische vragen blijven stellen. Alleen op die manier is de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en nagedachtenis aan allen die wel of niet het leven lieten of al dan niet blijvende schade hebben overgehouden aan dit soort voorvallen, gewaarborgd.

Reageer
gravatar

@Opinieminiemutte: Horen er geen zwarte balkjes voor de namen geplaatst te worden? Ik vind dat je zo de privacy van plaats en deelnemers aan de gebeurtenis wel erg schendt.
Goed, ik geef toe, ******* is natuurlijk wel een uitermate publieke figuur en eigenlijk een beetje van ons allemaal, maar zekere rechten kunnen haar toch niet ontzegd worden!

Reageer
gravatar

Gaat dit over die gebeurtenis waarbij iemand niet geworden was? De ceremoniemeester noemde het meteen onwel, maar dat is dus hetzelfde als niet. Later kwam uit dat die man niet onwel geworden was, dus eigenlijk dat hij wel was gebleven. Maar iedereen kon zien dat hij werd afgevoerd en dus niet was gebleven. Geen wonder dat er paniek uitbreekt in zo’n chaotische situatie. Zelfs de Koningin ging op de vlucht, maar dat kwam weer omdat ze begrepen had dat Balkenende een bevrijdingsvuurtje op De Dam wilde aansteken of omdat ze dacht dat Freek Bartels begon te zingen.

Reageer
gravatar

Hee Michael,

ik heb altijd geleerd dat als je niks aardigs te zeggen hebt, je maar beter je mond kunt houden. Kan ik je aanraden. Die kopieeraantijging heeft een baard.

Melle

Reageer
gravatar

Situaties worden zo wel in het verdomhoekje geplaatst en gestigmatiseerd. Net of situaties automatisch leiden tot incidenten. Natuurlijk wordt dat niet expliciet in het artikel gezegd maar dat is wel de ondertoon die ik een beetje proef.

Je hebt de situaties er wel tussen zitten hoor die tot incidenten leiden, maar dat is maar een klein deel van de situaties. Meestal is een situatie gewoon ergens gesitueerd en volgt er niet zo veel uit.

Reageer
gravatar

Het was er zo stil dat je er een Speld kon horen vallen. Maar volgens betrouwbare bronnen is de hoofdschuldige de RVD die, net als vorig, alles in het werk wil stellen om de gedaalde populariteit van ons zogenaamde koningshuis wat op te vijzelen. Lukt even maar dan gaan de cijfers weer snel omlaag. Alleen de door de RVD gecontroleerde kranten, dus ALLE dagbladen, blijven zeggen dat het zogenaamde koningshuis nog steeds op 80% steun van de bevolking kan rekenen terwijl dat in werkelijkheid ongeveer de helft is.

Reageer
gravatar

Ik heb de vermoedelijke gebeurtenis op Nederland 1, 2, en 3 gezien en op SBS6, RTL4 tot en met 10, Veronica en WDR2, alsmede herhalingen.
Kan ik de claim nu vertwintigvoudigen?

Reageer
gravatar

Hoi Haes,
De Speld had zijn redactievergadering gisteren op de Dam belegd, en ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat ‘je erbij had moeten zijn.’

Reageer
gravatar

Ik heb in ieder geval al een claim neergelegd, omdat ik via het verrekijktoestel slachtoffer geworden ben van de gebeurtenis c.q. het incident.

Reageer
gravatar

Laten we allen de gebeurtenis toejuichen als een mooie demonstratie dat stilte in het dagelijks leven een schaars goed is.
Als een gebeurtenis zoals geschiedde op een normale druilerige dinsdag zich zou voordoen, zou wellicht een verdwaalde toerist het hoofd draaien, maar verder niets gebeurteniswaardigs.

Hierbij nomineer ik aldus deze gebeurtenis als een mooie bijdrage aan een verfijnder Nederland.

Reageer
gravatar

Een gebeurtenis is iets – meestal van belang – dat gebeurt en een gebeurtenis zet meestal aan tot bepaald gedrag. De gebeurtenis werkte tevens als ‘trigger’ (trekker in het Nederlands), zij veroorzaakte duidelijk een onmiddellijke reactie; in casus vluchten. Een gebeurtenis met een duidelijk causaal verband.
De bedoelde gebeurtenissen kunnen ook terecht geduid worden als incident. Immers, een incident is elke gebeurtenis die niet tot de standaard werking van een proces of procedure behoort en die een interruptie of een vermindering van de kwaliteit van het proces of de procedure kan veroorzaken. Gezien de gewonden is er inderdaad sprake van een grote mate van kwaliteitsverlies.
We mogen dit incident ook een probleem noemen, immers een probleem is het verschil tussen de actuele, werkelijke situatie en de gewenste, ideale situatie. Waar blijven de commissies?
En nu eens zien of onze overheid werkt volgens ‘best practices’ met adequaat incident- en probleem-beheer. Het afwachten is nu op de probleemrapportages en de wijzigingsverzoeken. Het systeem is nog te herstellen. De beginsituatie is misschien niet meer terug te brengen maar de eindsituatie kan nog volledig worden bepaald. Zo maakbaar is de wereld ook wel weer.

Reageer
gravatar

@OnkieMonkie: zou het? de heer Bokhoven is toch “Deskundige”? Expert is toch … … ?
Ad infinitum heeft u gelijk: De Speld laat hier een slordige steek vallen.

Nu ik een beetje van de schrik bekomen ben, geloof ik, vermoed ik dat ik er misschien ook wel bij geweest ben, het zou zo maar kunnen, ik weet nooit, denk ik.
Ik houd de tv en Mathijs van Nieuwkerk scherp in de gaten! Als ik in DWDD zit, was ik erbij!

Reageer
gravatar

Uit betrouwbare bronnen is inmiddels vernomen dat de situatie zich waarschijnlijk nooit zou hebben voorgedaan als de incident escalatie niet aanwezig was geweest. Toch wordt ook het begrip ‘praktische mogelijkheid’ niet over het hoofd gezien. In dit soort gevallen is er bijna altijd sprake van een noodlottige combinatie van factoren waarbij de ‘praktische mogelijkheid’ samenspant met ‘mogelijkheid tot incident escalatie’ (MIE).

Reageer
gravatar

De Speld zou er goed aan doen de berichtgeving minder concreet te maken om de privacy van diverse personen te waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld zonder meer duidelijk dat met “een expert” de heer Bert Bokhoven bedoeld wordt.

Reageer
gravatar

Gelukkig wordt dit incident niet gebagatelliseerd tot een “er-is-altijd-wel-wat-valt-reuze- mee” reactie.
Vooral de omstanders die in de verte iets gehoord meenden te hebben zijn er erg aan toe: het wegnemen van die onzekerheid zal de psychische bijstandteams nog lang bezighouden.

Reageer
gravatar

Ergens is de schade beperkt nu. Soms blijft het nl niet bij een incident, maar wordt het ‘gedoe’. Het gedoe bleef achterwege, wat natuurlijk niet wegnam dat het stadium van ‘incident’ wel ruimschoots was bereikt, waarvoor maatregelen in acht werden genomen. Was dit alles zo geëscaleerd dat het tot gedoe was gekomen, dan was de ramp niet te overzien geweest, met name gezien die ene keer, je weet wel, toen.

Reageer