Oerknaltheorie op losse schroeven

‘Ontploffingen geven alleen maar rommel’

De theorie van de oerknal als verklaring voor het ontstaan van het universum is volstrekt ongeloofwaardig en onhoudbaar. Zo luidt de conclusie van het onderzoek uitgevoerd door de Mr. G. van Prinstererstichting, het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Het bureau baseert zijn conclusie op gedegen natuurwetenschappelijk onderzoek. Fysici en astronomen spreken wereldwijd van een doorbraak en een enkeling durft zelfs het woord ‘revolutie’ in de mond te nemen.

“Aan de basis van ons onderzoek lag de gerezen twijfel over de vermeende constructieve eigenschappen van het fenomeen explosie an sich”, aldus prof dr. Reindert Schutte, hoofd van de sectie Natuurwetenschappen van het wetenschappelijk bureau. “Deze twijfels werden nog eens extra versterkt door uitspraken van defensieminister Eimert van Middelkoop. Van Middelkoop sprak zijn verbazing uit over de destructieve werking van explosies, zich hierbij baserend op de ervaringen van onze jongens in Uruzgan.”

De Mr. G. van Prinstererstichting bracht ruim 100 explosies teweeg in haar ondergrondse laboratoria nabij het Veluwse Kootwijk. Hierbij varieerde men in de springstof, omgevingstemperatuur en de dag van de week. De resultaten waren verbluffend eensluidend. “In alle gevallen bleek de explosie een destructieve in plaats van constructieve werking te hebben”, aldus Schutte. “Bij één van de explosies liep ons laboratorium zelfs ernstige schade op. Er is maar één conclusie mogelijk: ontploffingen geven alleen maar rommel in plaats van sterren en planeten.”

Volgens Schutte zijn de zogenaamde ‘middelpuntvliedende deflegrerende krachten’, die een sleutelrol spelen in het explosieproces, decennialang stelselmatig genegeerd door fysici en astronomen. “Deze krachten drijven materie uiteen, in plaats van deze samen te brengen. En zeg mij, hoe kan materie samenklonteren tot sterren en planeten, als deze tegelijkertijd uiteen wordt gedreven door de kracht van een explosie?. ”

Schutte noemt de ontdekkingen van zijn bureau een ‘wetenschappelijke onderbouwing van wat iedereen met een beetje boerenverstand kan bedenken’. “Om materie bijeen te brengen is een externe kracht nodig die de middelpuntvliedende explosiekracht in sterkte overtreft. Een beetje fysicus weet dat een dergelijke kracht ‘van buitenfysieke aard’ moet zijn.” Volgens Schutte leveren de ontdekkingen van zijn bureau nog onvoldoende sluitend wetenschappelijk bewijs voor een alternatieve, mogelijk creationistische theorie over het ontstaan van het universum. “Maar”, voegt hij hieraan toe, “een dergelijke theorie lijkt na ons onderzoek aannemelijker dan ooit.“

In de wetenschappelijke wereld is met ‘verheugde ontzetting’ gereageerd op de ontdekking van het wetenschappelijk bureau. Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft toegezegd geld vrij te maken voor aanvullend onderzoek op diverse universiteiten. De Britse natuurkundige Stephen Hawking noemde de ontdekking een ‘wake up call’ voor alle astronomen wereldwijd, en riep zijn vakgenoten op de bevindingen te betrekken in nieuwe onderzoeken.

Volgende week zal Schutte afreizen naar de Verenigde Staten om zijn bevindingen toe te lichten aan het wetenschappelijk tijdschrift Science. Het volgende nummer van dit gerenommeerde magazine zal grotendeels gewijd zijn aan de bevindingen van de Mr. G. Groen van Prinstererstichting.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Achterhaald!!! Wonderkind Jacob Barnett heeft dit al een paar geleden betoogd omdat er te weinig koolstof in de aarde zit om een oerknal mogelijk te maken. Dit bureau loopt dus achter de feiten aan en niet weinig ook.

Reageer
gravatar

luister, als iemand een scheet laat komt er ook een knal, er onstaat dan damp en stinkgas, door dat te bewaren een drolletje gaat het schimmelen en stinken naar zoveel weken, met geluk komen er ook kleine maden uit die vaak hoi zeggen tegen de maan, nee ik denk dat de leven is ontstaan door een scheet van een duif en die was zo extreem hard dat daarom de aarde is onstaan dus eigenlijk zijn we allemaal scheetpersonen met ui

Reageer
gravatar

Na een paar minuten nadenken heb ik toch enkele twijfels, om materie bijeen te brengen hoeft de externe kracht niet groter te zijn dan de explosie, aangezien de externe kracht langer kan duren en dus langer kan doorgaan. Dit betekent dat de kracht langer aanhoud dan de explosie die het veroorzaakt heeft. Ik kom daarom met een nieuwe stelling voor Eikeltjesland: Tijd x kracht = Tijdskracht.

Reageer
gravatar

ik zie ook geen onderbouwing voor de theorie van de van de van Prinsterstichting. Alleen dat ze zelf explosies hebben gecreeerd in hun eigen labaratorium. Was dat in de ruimte dan? Dacht het niet. In dit artikel staat ook dat dit een bureau is van de ChristenUnie wat al de beweegredenen van deze studie twijfelachtig maakt. Dit artikel roept meer vragen op dan dat het beantwoord. Teleurstellend artikel.

Reageer
gravatar

Amerikaans onderzoek heeft ook al aangetoond dat de zwaartekracht helemaal niet bestaat:
Zie http://www.theonion.com/articles/evangelical-scientists-refute-gravity-with-new-int,1778/
met als één van de bewijsstukken Mattheus 14:15, waar toch duidelijk staat: “Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen”.

Overigens zie ik dat de G. van Prinstererstichting een belangwekkend argument nog niet eens te berde heeft gebracht. Staat niet in 2 Koningen 23, vers 5, duidelijk uitgelegd? “Daartoe schafte hij de Chemarim af, die de koningen van Juda gesteld hadden, opdat men roken zou op de hoogten, in de steden van Juda, en rondom Jeruzalem, mitsgaders, die voor Baäl, de zon, en de maan, en de andere planeten, en al het heir des hemels rookten.”

Geen knal (want in het luchtledige kan je die ook niet horen), maar waar rook is is vuur!

Amen

Reageer
gravatar

Nou, een big bang was het niet – tenminste – het klonk niet boom.. maar meer.. “…” – en verder kon het niemand horen dus kunnen we het ook niet vragen.

en “big” – wat is groot in een ruimte waar we het einde nog niet van hebben gezien – en was dat begin punt dan wel zo groot – denk het niet – alles dijt nog uit dus.. tja..

Ik denk dat het een “tiny pfff” was – dat past beter in de waarschijnlijkheid.

Reageer
gravatar

Beste Wim Alberts, deze vragen moet je neerleggen bij de Groen van Prinstererstichting (niet de G. van Pri… redactie!). De onvolprezen Speld is alechts de boodschapper niet de maker van dit nieuws.

Roep ze maar ter verantwoording en vergeet niet te c.c.-en naar EO.

Reageer
gravatar

Oerknaltheorie op losse schroeven
‘Ontploffingen geven alleen maar rommel’

Ik kan mij er niet toe brengen dit verhaal compleet te lezen. Ik heb daar erg veel moeite mee. Ongelooflijk wat een dom verhaal. Ik ben absoluut niet overtuigd en had daarom gaarne antwoord op een paar eenvoudige vragen?

Als hoog in de bergen (o.a. Himalaya) fossiele resten van schelpen worden gevonden wat betekend dat dan? Of is dat 6000 jaar geleden zo geschapen?

Zijn bergketens niet de ‘kreukelzones’van de continentale platen die tegen elkaar aanbotsen na miljoenen jaren centimeter voor centimeter rond te zwerven en zoals dat nu nog steeds gebeurt?

Zijn zon en maan niet pas de vierde dag geschapen? Die bepalen onze dag toch? Welke tijd was daarvoor, dag 1, 2 en 3 geldig dan? 1000 Jaar als 1 dag en 1 dag als duizend jaar? Daar kunnen we in ieder geval wat mee.

Wie waren de ‘Godeszonen’ (Genesis & Job) welke de ‘reuzen’ of helden vanouds verwekten bij de lieftallige dames op aarde? Waren dezeGodeszonen dan broers van onze Here Jezus?

Islamietische fundementalisten vinden dat de Koran NOOIT aangepast kan worden aan de hedendaagse tijd, dus geen interpretaties en dat de (oud testamentische) wetten daarin ook vandaag volledig van kracht zijn.
De CU is kennelijk net zo fundamentalistisch……..

Ik heb nog veel meer vragen maar dat wordt later….

Groet, Wim.

Reageer
gravatar

Prachtig stuk werk, degelijk onderbouwd, en toch zo goedkoop gehouden. En de vakkennis: ‘middelpuntvliedende deflegrerende krachten’. Pfew.
Ik ga maar een ander baantje zoeken.

Reageer
gravatar

Ah, de oerknal, een wonderbaarlijke theorie. Je kunt wel merken dat al die knappe koppen daar lang over hebben nagedacht. BOOM! !!!!En toen was alles er. Misschien heeft GOD dat wel gedaan. Wie zegt dat religie en wetenschap niet hand in hand gaan?

Reageer
gravatar

Dat verbaast me niet, lijkt me ook leuk werk. Maar als het heelal door dit soort explosies gevormd is, waarvan zijn dan de explosieven gemaakt?
En als ik een beetje bedenk hoe die techniek in zijn werk gaat: waarvan is de bekisting gemaakt en waar zijn de resten daarvan gebleven? Is er buiten het ons bekende heelal nog een ander, waar die resten en de verbrandingsproducten rondvliegen? En de mensen die daar dan wonen, hebben die geen last van dat rondvliegende puin?
Vragen, vragen, vragen. Ik word er soms gek van!

Reageer
gravatar

Mag ik, hoewel nogal terzijde, diverse heren wijzen op de contructieve toepassing van explosieven zoals we die kennen bij het explosie-lassen en vormen? De kracht van explosies kan wel degelijk gebruikt worden om dingen te MAKEN. Bijvoorbeeld dus lasverbindingen tussen zeer ongelijke metalen zoals rvs en aluminium, staal en koper die diverse toepassingen in de industrie kennen, en voor het vormen van grote moeilijke metalen delen. De schepper van het universum was wellicht op de hoogte van deze technieken bij het aansteken van het oerknal-lontje. 😉

Reageer
gravatar

Soms lees ik in de kritieken stukjes die verstandig zijn geschreven, en of je nu voor of tegen de stelling van het CU bent de antwoorden of opmerkingen moeten niet uitmonden in een schelden naar elkaar. Probeer eerder om met werkelijke goede argumenten elkaar te overtuigen.
Jammer want sommigen van de kritiekers zijn wel goed onderlegd, tenminste dat proef ik uit hun betoog. Het zou heerlijk zijn om met elkaar te proberen inzichten op te bouwen en te bespreken zonder elkaar te besproeien met allerlei lelijke woorden en belachelijk maken.
Succes, Egbert

Reageer
gravatar

“de Mr. G. van Prinstererstichting, het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. ”
Welk een zeer betrouwbare bron!! Bravo, Applaus! Door wie werd dit onderzoek gesponsord.. De Paus, Bisdom de Veluwe, de gezamelijke collecte opbrengst van vorige week?? God zelf????

Mooi hoe belachelijk ze zichzelf hiermee maken in mijn ogen.
Volgens de Christenunie moet je toch overals in BLIND GELOVEN??? Alles staat toch beschreven in de bijbel??
Waarom zouden ze dan een onderzoek gaan starten om dit te ontkrachten??? af een afgang.. En wat doen ze met een ondergronds laboratorium??

De “onderzoekers simuleren “een oerknal op kernfusie gebied” met dynamiet?? en trekken hieruit conclusies over het – tot nu toe bekende – bestaan van het huidige universum.
Is dat een beetje niet broden met vissen vergelijken???

[quote]”“Deze krachten drijven materie uiteen, in plaats van deze samen te brengen. En zeg mij, hoe kan materie samenklonteren tot sterren en planeten, als deze tegelijkertijd uiteen wordt gedreven door de kracht van een explosie?. ”[/quote]
En dat noemt zich professor?? lol 😛

Tip voor Schutte:
Maak eens een studiereisje gaat maken naar het CERN, waar je je kan laten onderwijzen in “de duistere krachten der aardsche materie”. Als ie dan meteen Plasterk meeneem, kan die man er ook wat van opsteken, voordat hij weer “blind geld vrijmaakt” voor een volgend onderzoek

Misschien zouden ze bij de christenunie eens fundamenteel onderzoek kunnen verrichten hoe ze de armoede uit Nederland kunnen helpen, of hoe onze samenleving meer naasteliefde kan verspreiden onder elkaar, de welvaart gelijkwaardiger verdelen onder alle nederlanders. Daar draaide het toch allemaal op in “de bijbel?”
Of hebben ze – bij de christenunie – zelf nog niets begrepen van de boodschap dit Jezus kwam brengen 2000 jaar geleden?

Reageer
gravatar

Wetenschappelijke argumenten die concluderen dat alles door God geschapen is en dat oerknallen en evolutie enz onmogelijk zijn kunnen zonder uitzondering in een zin samengevat worden:

“Ik begrijp niet hoe dat kan, dus kan het niet, en dus heeft God het gedaan”,

Reageer
gravatar

@Bas: Gij ziet in deze over het hoofd de verwoestende potentieel schedel verbrijzelende mogelijkheden die de ploegschaar ons biedt, alsmede de mogelijkheid met het zwaard Neerlands vruchtbare kleigrond te ploegen. Ook kan de ploegschaar een destructief, om maar niet te zeggen dood en verderf zaaiend object zijn onder de in onze grond in groten getale voorkomende borstelwormen. Geeft dit stof tot nadenken, of zit ik er wederom naast? Wie HET weet mag “HET” zeggen.

Reageer
gravatar

Bijzonder hoer de CU aangeeft achter te lopen.

Om te beginnen heeft de serieuze fysica de oerknal reeds in het museum staan, en vervangne door de snaar theorie. Die is echter totaal onbegrjipelijk, maar daar gaat het niet om.

Ook leuk is dat de CU er achter is gekomen dat een explosie rommel oplevert. Maar wat vinden we in het heelal? Rommel

Terzijde, in de bijbel, die de CU claimt serieus te nemen, staat dat men zwaarden tot ploegscharen moet omsmeden. Het een CU minister van defensie kan bestaan, dat is mij niet duidelijk

Reageer
gravatar

Soms wordt een discussie ineens mooier dan het stuk zelf, iets dat overigens een extra bewijs hoe een prachtig stuk de schrijver heeft geproduceerd.

Reageer
gravatar

En daar komt bij dat een explosie hier op aarde een andere uitwerking heeft dan een explosie zonder atmosferische druk en zwaartekracht. Geen idee wat hier nu precies aangetoond is eigenlijk. Zonder zwaartekracht klontert massa vanzelf aan elkaar. Waarschijnlijk omdat elektronen elkaar aantrekken. Heb je hier een massa van, gaat het nog sneller omdat er nu wel zwaartekracht gegenereerd word.

Reageer
gravatar

@Kees22 lees de universele schepping – het draagveld paradigma. Daarin wordt de mogelijkheid van het ontstaan van iets in het absolute niets nauwkeurig beschreven. De kerngedachte is dat alles dat wij ‘iets’ noemen gepolariseerd wordt en gemiddeld niets is.
Het boek laat de ruimte voor elke vorm van levensovertuiging en refereert naar bijbel passages als een wetenschappelijke metafoor.

Reageer
gravatar

@Michiel Mans: ik had inderdaad nog nooit van shaped charges gehoord. Na enig Googlen zie ik, dat het gaat om zorgvuldig vormgegeven ladingen en projectielen. Daardoor wordt des te meer kapotgemaakt. Dat bevestigt toch allen maar de conclusie van dit onderzoek?
De opmerkingen van diverse mensen dat het niet gaat over een explosie maar over de expansie van een ballon snijden ook weinig hout. Waarvan zou die ballon dan gemaakt moeten zijn? En wie of wat blaast die ballon dan op?

Reageer
gravatar

Dat gedoe over explosies en expansies en over iets en niets, staat als theorie ook reeds langere tijd onder druk. Terry Ptatchett begon reeds één van zijn onvolprezen boeken met de zin: “In the Beginning, there was Nothing. And It exploded.” Er hoeft dus niets te zijn om te kunnen exploderen. (Leg uw probleem gerust aan mij vóór. Ik zal het groter maken voor u)

Reageer
gravatar

Zolang de oerknal veruit de beste verklaring voor het ontstaan van het universum is, blijf ik deze theorie aanhangen, dit onderzoek is natuurlijk werkelijk ongeloofwaardig en niet gedaan. (Ik zou niet weten welke achtelijke klapmongool dit zou willen financiëren)

groetjes

PS: De bijbel is een raar achterhaald boek, wiskunde, fysica, boedhisme, wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit en ethiek zijn stuk voor stuk veel betere methoden om het reilen en zeilen van het bestaan te verklaren wegens de afwezigheid van ‘de absolute waarheid’

Reageer
gravatar

wouw, dat had ik nooit gedacht zeg, op KORTE TERMIJN gebeurt d’r geen ene flikker!
laat die mensen maar een paar miljoen jaar wachten, terwijl ze een ontploffing met de juiste stoffen en spullen gedaan hebben in een vacuum, kijken wat er dan gebeurt 😉
ik schrijf de big bang nog niet af, allah ahkbar.

Reageer
gravatar

tsjonge jonge jonge er is wel een verschil tussen een explosie en expansie.
bij een explosie begint men met “iets”wat explodeert.
Bij de “oerknal”was er niets.Dat is een groot verschil !!Vanaf toen was er expansie
Lijkt me sterk dat Stephen Hawking over dit onderzoek zegt dat hij dit een wake up call vindt.
Ga toch wat anders doen mensen>>
met vriendelijke groet

Reageer
gravatar

Dus bij de oerknal was er niets. En dat niets is vervolgens ontploft? Oh nee, u noemt expansie. Als expansie zich voordoet bij niets dan heb je dus….het universum? Ah ja…

gravatar

We blijven praten over een explosie. Nogmaals (zie ook reactie 12): geen enkele serieuze wetenschapper zul je horen beweren dat het een explosie was. Het gaat om een versnelde uitdijing.

Reageer
gravatar

Uit het stuk:
-“In alle gevallen bleek de explosie een destructieve in plaats van constructieve werking te hebben”, aldus Schutte.”-

Uit de reacties:
-“Je kunt hier lacherig over doen, maar de oerknal is al eveneens lachwekkend, want bewijs maar eens dat een explosie iets creeert.”-

Kennelijk nog nooit van ‘shape charges’ gehoord. Het door een explosie vormen van een projectiel (Monroe effect). Dat projectiel is weliswaar bedoeld om te verwoesten, maar het vormingsproces is een constructieve explosie. Er zijn meer voorbeelden. Ik denk dat de CU maar eens aan hun definitie van ‘wetenschapper’ moeten gaan werken.

Reageer
gravatar

haha, leuk verhaal… dacht eerst dat het serieus was, maar het is gewoon weer een voorbeeld van Poe’s law 😉

Voor degenen die het echt eens zijn met de verzonnen tekst: lees een boek, bij voorkeur een andere dan de bijbel. Rutger en Ellen bijvoorbeeld. Dr. dino is een kneus met een nepdiploma, het argument van andersdraaiende planeten slaat als kut op dirk en de oerknal was geen explosie. Zo.

Reageer
gravatar

Ik heb zelf wel eens geëxperimenteerd met explosieven en vind het onderzoek wel degelijk geloofwaardig.
Om te beginnen is het best lastig om explosieven te maken. Voor TNT of nitroglycerine heb je bijvoorbeeld nitreerzuur nodig, een mengsel van salpeter- en zwavelzuur. Als dat uitgewerkt is, waar laat je dan het sterke afvalzuur???? Dat wordt al helemaal een probleem als er nog geen wereld is om afvalbergen of vuilnisverwerkers te huisvesten.
Verder zijn explosieven uit de aard van hun werking instabiel. Dus moet je er heel voorzichtig mee omgaan. De hoeveelheid die nodig zou zijn om een heel universum te scheppen, is echt onhanteerbaar groot. Je moet wel haast almachtig zijn om dat aan te kunnen.
Het enige dat pleit voor de oerknaltheorie is de donkere materie. Bekend is, dat na een ontploffing alles zwart ziet van het roet, en in het heelal komt veel donkere, onzichtbare materie voor. Dat zou roet kunnen zijn, maar dat is dan ook het enige dat voor de oerknal pleit.

Reageer
gravatar

NB: dat er helaas ongetwijfeld mensen zullen zijn die het serieus nemen, neemt niet weg dat het een vermakelijk en leuk geschreven artikel is!

Reageer
gravatar

Ik ga ervan uit dat het een grap betreft. Problematisch is alleen dat het door mensen die niet worden gehinderd door enige kosmologische kennis, mogelijk serieus kan worden genomen.

In het zeer ernstige geval dat het wel een serieus artikel is: de ‘onderzoekers’ zijn begonnen vanuit een verkeerd beginpunt, aangezien geen enkele zichzelf respecterende wetenschapper zal beweren dat de oerknal daadwerkelijk een grote explosie was. De concensus is dat het heelal is uitgedijd, gelijk een ballon die in zeer korte tijd is opgeblazen tot een van behoorlijk formaat. Er kwam geen explosie aan te pas, maar een expansie van ongekend formaat. De benaming oerknal is aan dit verschijnsel gekscherend gegeven door een wetenschapper die in het destijds net geopperde idee niet geloofde.

Mensen die écht willen geloven, zullen mij waarschijnlijk tegenwerpen dat het God himself was die de ‘ballon’ opblies. Tsja…

Reageer
gravatar

Drdino.com is minstens zo humoristisch als de Speld, maar de makers bedoelen het allemaal serieus, da’s eigenlijk nog het mooiste. En wat Ellen ook al zegt, zelfs het argument “De oerknal kan niet want sommige planeten draaien andersom om hun as” wordt er gebruikt. Echt hilarisch, ze geloven kennelijk écht dat ze daar mensen mee kunen overtuigen 🙂

(Maar goed, Kent Hovind -voorlopig nog even achter de tralies wegens oa belastingfraude en bedreiging) gelooft ook dat de New World Order bestaat en een satanisch complot is om de mensheid uit te roeien en het Einde der Tijden in te luiden. Dus ach, dan kan dit er ook wel bij)

Reageer
gravatar

Als je een beetje helder nadenkt, wist je dit natuurlijk allang. Zeker mensen die in oorlogen explosies meegemaakt hebben. En oorlogen zijn er genoeg.
Iedereen weet ook dat als je mensen op een draaischijf/molen zet en zo hard gaat draaien (bijv. met de klok mee) dat iedereen er af vliegt, dat iedereen in dezelfde richting er af vliegt. Waarom zijn er dan enkele van de planeten die zo halsstarrig de andere kant opdraaien? Tja, het antwoord is dus niet de oerknal. Voor meer info kijk op drdino.com

Reageer
gravatar

Jammer dat jouw eigen publiek niets van columns snapt Steven van der Jagt. Dat blijkt wel uit de reacties hierboven.
Ongeveer net zo intelligent als dat jij grappig bent met je waardeloze prietpraat.

Reageer
gravatar

Tsjonge jonge wat ´n simpele beredenering zeg, “oh van zo´n knal ga je toch dood!” Nooit van zwaartekracht gehoord zeker. Bovendien wat heeft politiek nou te zoeken bij dit soort wetenschap.

Reageer
gravatar

Bij deze zou ik de kanttekening willen plaatsten dat het universele universum zeker zijn oorsprong vond in 1 explosie. Het vliegend spaghettimonster zette zo rond 4004 v. chr een pan water op het vuur teneinde zichzelve te koken zodat hij zichzelve de alom bejubelde eigenschap der flexibilitiet kon aanmeten. Een gasexplosie was echter het gevolg met dientengevolge een universum als bijproduct. Het monster bleek hoe dan ook geen keukenprinsje, want tijdens het bakken van de pannenkoek aarde trok deze krom. Daarmee was naast de aarde zelf ook het fenomeen tacoschelp boven het doopvont gehouden. En het spaghettimonster zag dat het goed was.

Reageer
gravatar

Het woord revolutionair lijkt mij zelfs nog voorzichtig! Zal de CU zich nu ook gaan interesseren voor Het Groot Vliegend Spaghetti Monster? Mij lijkt dat voor de hand liggend. Het is echter hardnekkig, hoe weinig Boerenverstand de Groen van Prinstererstichting aan de dag durft te leggen. Hulde, echter, voor deze zeldzame uitzondering daarop!

Reageer