Alumni blijven positief over Glen Mills

Glen Mills School levert "netwerk voor het leven"

Hoewel de Glen Mills school te Wezep recentelijk erg negatief in het nieuws komt, hebben oud-studenten veel baat gehad bij hun bezoek aan de school. Nieuwe sociologische studies naar aanleiding van de negatieve rapportages wijzen uit dat oud-studenten vaak meer maatschappelijk aanzien genieten dan zij die volgens normale juridische procedures weer terug komen in de maatschappij.

Ook het gemiddelde inkomen van oud Glen Mills-studenten zou hoger liggen dan dat van hun collega-gereclasseerden. Glen Mills moet jongeren die herhaaldelijk met justitie in aanraking komen wederzijds respect bijbrengen. Maar volgens cijfers van de politie zou 78 % van de reünisten recidivist worden tegenover 70% van de bezoekers van reguliere strafinstellingen. Ook zouden onoorbaar harde fysieke straffen gelden tijdens de kennismakingsperiode. Regilio Nooitgevaren, alumnus en oud-voorzitter van het Glen Mills Studenten Corps (GSC), zegt: “Onze ontgroeningen mogen misschien voor de buitenstaander wat aan de ruige kant zijn, het smeedt een band die voor het hele leven meegaat. Dat is voor je carrière erg belangrijk.”

Veel GSC’ ers zijn eigen bedrijven begonnen in het buitenland. Nooitgevaren is nu directeur van een internationaal bedrijf gespecialiseerd in vuilnisverwerking. “Door het internationale karakter van de mondiaal gerespecteerde schoolmethode spreken veel alumni een aardig woordje over de grens, dat helpt.” Hij deed bij de Glen Millsschool waardevolle internationale connecties op, die zijn bedrijf steeds groter maken. “Oud GSC’ers tipten mij dat momenteel in Italië een groot probleem is met vuilnisophaal”, zegt de oud-voorzitter. “Ik reisde er naartoe, deed een overtuigend aanbod en nu ben ik een multinational. Allemaal dankzij mijn vrienden van vroeger”.

Ook via het reünistennetwerk houden velen goed contact. Voorzitter van de Alumnivereniging “Ex Pluribus Unum” Contantinu Vassilinsky: “Veel Glen Millsers hebben een perfect gevoel van doorbrekende economieën, weten precies het gat in de markt te vinden of juist een gat te maken. Uit mijn oude jaarclub zitten nu ondernemers in Bosnië, Macedonië, Roemenië, Brazilië en Rusland.” Ondanks de internationale verspreiding worden Glen Millsstudenten al vroeg geleerd elkaar nooit te laten vallen, in moeilijke zowel als makkelijke tijden. “Je kan elkaar middenin de nacht overal op de wereld bellen voor een gunst, of je nou geld nodig hebt in Monaco of bij wijze van spreken een bootje op Aruba.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *