NOS

NOS

Timmermans: ‘Geen apocalyptische verhalen houden, daar is geen tijd meer voor’

Frans Timmermans is deze week met een ruime meerderheid gekozen als lijsttrekker door de leden van GroenLinks en de PvdA. In zijn toespraak zei hij dat we door toedoen van ons eigen handelen de overleving van onze soort in gevaar brengen, maar Timmermans wil ook benadrukken dat we geen apocalyptische verhalen moeten houden. ‘Daar is geen tijd meer voor.’

‘Apocalyptische verhalen zijn spannend, maar duren vaak ook erg lang. We kunnen het wel hebben over de zeespiegelstijging, de toename van verwoestende natuurrampen en de limiet twee graden opwarming die we nooit gaan halen, maar daar is nu echt geen tijd meer voor’, zei Timmermans. ‘Het is inmiddels één voor twaalf. Het water staat ons letterlijk aan de lippen, maar daar moeten we het niet te lang over hebben. Daar hebben we nu echt geen tijd meer voor, zoals ik al eerder zei. Het is tijd voor actie.’

Ingaan op wat er nu direct gevraagd wordt van het volk en van de politiek wilde de nieuwe partijleider van PvdA/GL niet doen: ‘Zo’n uitleg over het hoe, wat en waarom zou niet alleen een zeer pessimistische ondertoon krijgen, maar zou nu dus ook gewoonweg te lang duren, gezien de staat waarin de wereld verkeert. Voor fatalistische scenario’s is later misschien tijd, maar op de korte termijn zijn urgentere zaken die onze dringende aandacht verdienen.’

Timmermans vervolgde: ‘Een langetermijnvisie is belangrijk, maar op dit punt hebben we meer aan concrete voorbereidingen, voordat het serieus misgaat. Flessen water, reddingsdekens van aluminium, eten in blik, lucifers, the whole shebang. En rennen. Red jezelf en je familie. Tot 22 november in het stemhokje. Als we dat halen tenminste.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *