Wikimedia Commons - Joris H.

Wikimedia Commons - Joris H.

Elegast klapt in biografie uyt de school over Karel

'By tyd ende wylen een deernischwekkende schavuyt'

Deze week verschijnt de langverwachte biografie van ridder Elegast in de boekwinkel. In 'Elegast: ondanksch Karel' blikt Elegast vol wrok terug op zijn roerige leven in het Nederland van de middeleeuwen, waarbij hij niemand spaart. En zéker Karel niet.

Elegast werd bij de massa bekend vanwege zijn voorname rol in de bestseller Karel ende Elegast. Maar waar het grote publiek Elegast sindsdien in één adem noemt met Karel én voetstoots aanneemt dat het duo nog altijd innig bevriend is, werpt Elegast in zijn biografie een heel ander licht op zijn relatie met Karel. "Karen wasch by tyd en wylen een deernischwekkende schavuyt", zo stelt Elegast. "Een stuck adderengebroeth, opgroeiend voor galgh ende raed."

De ridder klapt in een behoorlijk persoonlijke anekdote uit de school over de amoureuze veroveringen van Karel, die daarbij zelden lette op wederzijdse instemming: "Karel heeft sich in die Middeleeuwe schuldig gemaekt aen hetwelck men heeden #myteevens-tafereelen zoude noemen. Hi stuurde byvoorbeeld ooit eensch in het holst der nacht enen heraut naer een jonckvrouwe om aan haer te seggen 'des Karels ghesleght is hart ende styf' en 'what hebt ghy aen?' Dat was Karel ten voeten uyt. Nee, my stuurde hy sulcks nooit."

Ook zou Karel volgens Elegast geen goede vriend zijn. Als de planten even een weekendje water gegeven moesten worden, gaf Karel nooit thuis. En zo zijn er wel meer voorbeelden. "Myn verjaerdag? Dacht hy nooyt ende te nimmere aen. Een doodsonde alsch je my vraegt want vroegher werd men hooguyt 28, 29 jaere. Dan telt elcke verjaerdagh swaer. Ick hoef geen groote cadeausch, maer een heraut sturen zou niet sovele moeite moeten syn."

Karel heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Elegast, hij overleed op 28 januari 814.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *