Roma Black/shutterstock.com

Collega die vrijdag nog heerlijk van d’r vakantie ging genieten staat vandaag al op de mail

‘Nog even over die powerpoint’

“Heerlijk, drie weken even helemaal niks!”, sprak Katja triomfantelijk voordat ze vrijdagmiddag haar bureau schoon veegde, iedereen een high five gaf en met iets te veel enthousiasme de deur achter zich dichtsloeg. “Deze mevrouw ligt de komende tijd op het strand te bakken!”

Vanochtend stond Katja alweer op de mail bij haar collega’s. “Eh jongens. Ik was nog even de powerpoint aan het doorlopen voor die Budweiser-case. Moet er tussen slide zes en zeven niet een morphing-overgang zitten?” De mail werd verstuurd om 9.11 uur vanaf Kos.

Om 10.20 uur verstuurde Katja vanaf haar iPhone een nieuwe mail. “Ik zit toch nog even te denken. Ik zou toch graag nog even telefonisch de strategie doorspreken voor de meeting met Shell. Volgens mij moeten we ons richten op het laaghangend fruit. Oh en zet me even in de cc als de notulen van de vergadering worden verstuurd.”

En om 11.34 uur ontving ook de marketingmanager een mail: “Ik maak me toch nog een beetje zorgen over die pitch van morgen. Anders even een conference call inschieten vanmiddag?”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als collega’s met vakantie gaan zet ik altijd mijn afwezigheidsassistent aan. Bij elke mail krijgen ze een auto-reply dat hun mail pas gelezen wordt als ze terug zijn van vakantie.

Anders heb ik nog niks aan hun vakantiedagen.

Reageer
gravatar

T’ís ‘t een of ‘t ander, half Engels staat zo dom, dus maar even vertaald.

Colleague who was enjoying a wonderful holiday on Friday is already on the mail today
‘Just about that powerpoint’

July 15, 2019 by Jop Eikelboom and Jaap van de Venis

“Great, nothing for three weeks!”, Katja said triumphantly before she wiped her desk clean on Friday afternoon, gave everyone a high five and slammed the door behind her with a little too much enthusiasm. ‘This lady is baking on the beach in the near future!’

This morning Katja was already on the mail with her colleagues. “Uh guys. I was just going through the powerpoint for that Budweiser case. Should there not be a morphing transition between slides six and seven? ”The mail was sent at 9.11 am from Kos.

At 10.20 am Katja sent a new mail from her iPhone. “I’m still thinking. I would still like to discuss the strategy for the meeting with Shell by telephone. I think we should focus on the low-hanging fruit. Oh and put me in the cc when the minutes of the meeting are sent. ‘

And at 11.34 a.m., the marketing manager also received an email: “I’m still a bit worried about the pitch of tomorrow. Would you like to call a conference call this afternoon? ‘

Reageer
gravatar

Maybe it would be nice to translate the writers also. “half Nederlands staat zo dom, dus maar even vertaald.
Jeb Acorntree and Gash from the Fenbe

gravatar

Beter is dan om het overbodige Engels gewoon te vertalen naar het Nederlands:

Collega die vrijdag nog heerlijk van d’r vakantie ging genieten staat vandaag al op de post.
‘Nog even over die krachtpunt’

15 juli 2019 door Jop Eikelboom en Jaap van de Venis

“Heerlijk, drie weken even helemaal niks!”, sprak Katja triomfantelijk voordat ze vrijdagmiddag haar bureau schoon veegde, iedereen een hoge vijf gaf en met iets te veel enthousiasme de deur achter zich dichtsloeg. “Deze mevrouw ligt de komende tijd op het strand te bakken!”

Vanochtend stond Katja alweer op de post bij haar collega’s. “Eh jongens. Ik was nog even de krachtpunt aan het doorlopen voor die Budweiser-zaak. Moet er tussen dia zes en zeven niet een vervormings-overgang zitten?” De post werd verstuurd om 9.11 uur vanaf Kos.

Om 10.20 uur verstuurde Katja vanaf haar DureMobieleTelefoon een nieuwe post. “Ik zit toch nog even te denken. Ik zou toch graag nog even telefonisch de strategie doorspreken voor de ontmoeting met Schelp. Volgens mij moeten we ons richten op het laaghangend fruit. Oh en zet me even in de zichtbare-kopie als de notulen van de vergadering worden verstuurd.”

En om 11.34 uur ontving ook de publiciteitsregelaar een post: “Ik maak me toch nog een beetje zorgen over die korte productpresentatie van morgen. Anders even een groepstelefoongesprek inschieten vanmiddag?”