Studio Speld / Shutterstock

Rutte onder druk om Trump te vertellen dat ie normaal moet doen

Rutte is vandaag in Washington voor zijn eerste officiële bezoek aan Donald Trump. De internationale gemeenschap volgt het bezoek met bovengemiddelde interesse. Van Rutte wordt verwacht dat hij Trump gaat vertellen dat hij normaal moet doen.

“Rutte heeft in eigen land laten zien dat ie voor niemand bang is”, vertelt Angela Merkel. “Hij durft zelfs Marokkaanse straatschoffies aan te spreken op hun gedrag. Dan is een Amerikaanse president kinderspel. Ik hoop dat hij vastberaden op Trump afloopt en hem meteen bij de eerste handdruk zegt waar het op staat: do normal.”

Ook Macron is vandaag met zijn hoofd bij Washington. “Ruttes uitspraken over normaal doen zijn hier in Frankrijk verplichte kost bij maatschappijleer. Eindelijk stuurt Europa een leider die het retorisch vermogen heeft om Trump te overtroeven. Allez allez Rutte!”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

De normaal (Anguilla anguilla) is, volgens de e EU regelgeving een gemiddelde aal.
Deze vis geeft de norm aan waar andere alen aan moeten voldoen. Helaas worden alen steeds schaarser; vooral de grotere exemplaren verdwijnen. Dat maakt dat de norm voor de aal jaarlijks moet worden bijgesteld. Dit gebeurt door de Aalkamer van het Europees Visserijinstituut.

Reageer
gravatar

Volgens mij is het net andersom. Rutte moet normaal doen en net zoals president Trump opkomen voor de achtergestelde Nederlander zonder migratieafkomst.

?President Trump is voor Rutte een voorbeeld.?

Corrie.

Reageer
gravatar

Je zal er maar mee liggen in de duinen.

Verstopte buisjes in je oren.
Zoeken in de hermitage.
Eu vs andere cultuuruitingen niet begrijpen.

Ja dan zit er Benny tussen om de boel te relativeren in je reet.

Hoog opbouw zonder afbraak kan een kaartenhuis laten instorten als je hokjes waarin je denkt niet bestaan.

gravatar

Als Louis v. Gaal geen onderdeel is van de delegatie wordt het niks; je moet zo’n statement in ‘t Engels wel kunnen bréngen.

Reageer
gravatar

For our English native speakers a translation:
‘tjongejonge’ is ‘Priest chases little boy’ in English.
Rutte is today in the north west part of USA for his first official search of Donald Duck. The international intercourse follows the search with up average interest. From Rutte he expects a baby that Trump will tell him to do normal.

“Rutte has in hiw owned land seen that he is for nobody afraid”, says Adolf H. “He dares even to speak to future terrorists on their behaviour.. Then is an American Mascot a priest toy. I hope that he is tight with a rope on Trump leaking and that he gives him first a firm hand pressure says where it stands up: do normal.”

Also Macaroni is today with his director in the north west of the USA. “Ruttes outbreaks over doing normal are here required costs in France at religion courses. Finally Europe steers a leader that answers rhetorical questions better than Trump. Ole ole Rutte!”