Youtube.com / Omroep Gelderland

Formateur Rutte heeft ‘pittig gesprek’ met beoogd premier Rutte

Privépersoon Rutte aangeslagen

De gesprekken van formateur Rutte met de kandidaat-bewindslieden lijken een formaliteit. Toch kunnen sommige gesprekken nog behoorlijk stevig zijn. Dat ondervond aankomend minister van Algemene Zaken Rutte vandaag bij zijn gang naar de Stadhouderskamer.

“Dat was pittig”, zei een duidelijk aangeslagen privépersoon Rutte na afloop van het onderhoud tegen de verzamelde journalisten. Er stond een kwartier voor het gesprek, maar hij kwam pas na anderhalf uur naar buiten. “Hij vroeg mij of er nog iets was wat hij moest weten. Ik antwoordde dat ik dat nogal een vreemde vraag vond. Vervolgens kreeg hij een van zijn beruchte driftbuien.”

Beoogd premier Rutte overlegt nu met demissionair premier Rutte over de ontstane gang van zaken. Mogelijk schuift ook VVD-leider Rutte aan.

 

Op 1 november komt 100 jaar De Speld Deel I uit, reserveer nu alvast een exemplaar.
9 van de 10 tandartsen raden dit boek aan.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wat kijkt Trutte zonder vrouw toch gespannen uit ,het lijkt wel een hamster. Of is ie weer eens niet naar de tandarts durven gaan zoals altijd ,onze Pinoccio hhihihiiiiiii

Reageer
gravatar

De middelste, die witte bestelwagen, is van de traîteur die alle lunches, diners en buitenechtelijke afspraken verzorgt voor ministers, staatssecretarissen, met per uur ingehuurde callgirls, toyboys. De grijze Bentley, links, is van die jongen van Heynsbroek (uit Balkenende II) die kwam kijken of er nog een vacature was op EZ. De witte Toyota Prius rechts, een uitgewoonde occasion, is van de honden-uitlaatservice. Beantwoordt dat jouw vraag?

gravatar

Hmm. Doet me denken aan een paar oude zaken inzake de vermissingen van staatssecretaris Rutte en fractievoorzitter Rutte. Deze zaken zijn tot op heden niet opgelost.

gravatar

Kwik, Kwek en Kwak Rutte zijn het wel vaker met elkaar oneens. Zo is er nooit consensus ontstaan over de manier waarop de Ruttes in 2011 hun eerder gedane belofte: “We gaan ervoor zorgen dat we dit prachtige Nederland weer teruggeven aan de Nederlanders” wilden gaan uitvoeren.

Bovendien staat een schizofreen nooit alleen.

Reageer
gravatar

for our English native speakers a translation:
Former Rutte has spicy speech with eyed first Rutte
The speeches of former Rutte with the candidate wind songs shines a formality. Still can some speeched be firm. That underfound minister of general cases Rutte today at his hallway to the City holder room.

“That was spicy”, says a clear hit private person Rutte after walk from the underwear against collected journalists. A quarter stood for the speech, but he came after other half hour to outside. “He asked me if there was something he needs to know. I answered that I find it a vague question. All of a sudden he acted like Donald Duck.”

Eyed first Rutte overlays now with missionary position first Rutte about the originated hallway of business. Possible shifts also VVD-leader Rutte on.

Reageer
gravatar

Uh, wie kwam er nu na anderhalf uur naar buiten?

Nu ja, vroeger was het antwoord heel eenvoudig geweest: Mark Rutte. Maar de zorgvuldige doorvoering van de functiescheiding maakt het dus ook voor het publiek niet altijd makkelijker. Helemaal op das-af-vrijdag.

Reageer
gravatar

Volgens bepaalde medici is het voeren van een innerlijke dialoog een voorstadium van schizofrenie of nog erger: MPS en het scanderen van Allahu Akbar. Vinden jullie trouwens niet dat Mark er vreemd uitziet: dat smalle bekkie, die randloze dubbele beglazing en dan die brede Nixonmond, net een breedbek-kikker .