Zurijeta / Shutterstock.com

Saoedische vrouwen mogen nog steeds geen onthoofdingen uitvoeren

Mensenrechtenactivisten klagen over ongelijkheid

Vrouwen in Saoedi-Arabië hebben voortaan het recht om auto te rijden, maar daarmee is de ongelijkheid tussen man en vrouw in het land nog lang niet voorbij. Saoedische vrouwen mogen namelijk nog steeds geen beul worden.

“Je zult in dit land geen vrouw in het openbaar een onthoofding zien uitvoeren. Dat blijft voorbehouden aan de man”, klaagt mensenrechtenadvocate Hussa bint Talal. “Gelijkheid is nog heel ver te zoeken.”

Het verbod op executies door vrouwen wil overigens niet zeggen dat het in de praktijk niet voorkomt. “Natuurlijk voeren vrouwen hier met regelmaat de doodstraf uit”, zegt Bint Talal. “Maar dat doen ze stiekem achter hun eigen voordeur, zodat de overheid er niet achter komt.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

N.B.: er zit wel een maximum gewicht op de stenen die vrouwen mogen gebruiken bij het stenigen. Orthodoxe moslimstaten zijn zuinig op hun vrouwen, want als die gewond raken door het vertillen, is er voor hun echtgenoten geen lol meer aan om hun vrouwen -vijfmaal daags- lens te slaan, zoals iedere rechtgeaarde imam dat voorschrijft. Men neigt nu van beleidswege naar stenigingsmateriaal zoals getoond in Monty Python’s “The Life of Brian”: 500 gram, in puntzakken.; maar zonder mayonaise.

gravatar

For our English native speakers a translation:

Women with headscarfs may still not export decapitations
Human right activists call customer support about inequality.

Women with headscarfs have for then the kitchen counter to drive around a car, but there with is the inequality between man and woman in the country not long not over. Women with headscarfs may namely still not become a hangman.

“You can not see a decapitation export in public done by woman. That is forkept on the man”, calls customer support human right eggnoc Hussa Bint Talal. “Equality is still far to search.”

The restriction on computer program executions by women wants overly not say that it forcomes in practice. “Naturally women export here rule measure the death penalty”, says Bint Talal.
“But that they do behind their own front door, so that the government can not come behind.”

Reageer