Buurtpreventie Kalverstraat signaleert wéér vreemde in de straat

Whatsapp-groep in rep en roer

Opnieuw is de Whatsapp-groep ‘Buurtpreventie Kalverstraat’ in rep en roer. Voor de zoveelste keer is er een vreemde in de Amsterdamse straat gesignaleerd.

“Onbekende man, lichtgetint, loopt met twee tassen ter hoogte van nummer 144”, appt Sonja. Haar buren reageren onmiddellijk. “Inderdaad nooit eerder gezien hier”, schrijft René. “Kijkt veel om zich heen en stopt af en toe, verdacht”, vult Jeroen aan.

“Hij is net naar binnen gelopen bij nummer 66”, zegt Youssef. “Ik ga hem aanspreken. Hulp zou fijn zijn.”

De H&M-medewerker gaat naar buiten en loopt in looppas richting nummer 66. “Fuck, ik ben hem kwijt”, appt hij. “Heb het in de Zara nog gevraagd, maar ze hadden hem niet gezien. Zie hier nu wel een vrouw die ik niet ken. Blond, achter in de 30.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik zeg soms ik kom nooit meer op het strand omdat het er net zo uitziet als de Kalverstraat. Dat heeft meerdere lagen zonder dat ik dat direct zo bedoel. Hoewel de Kalverstraat wel wat smal is voor een vrachtwagen. Ik vraag me af in welke versnelling je erdoor kan. Whatsapp bestaat nu bijna in ieder dorp. Weet u trouwens waarom terroristen geen ov-kaart willen?

Reageer
gravatar

Where stays Translator now? As a native English speaker, I have the feeling that this is an article that can make me LOL. But I can not fully enjoy it till that there an excellent translation is made by Translator. And this is also so with many other articles the last time. Can Translator leg it no longer by perhaps? That should be a miss.

Reageer
gravatar

Neighborhood Prevention Kalverstraat signals another stranger in the street

Whatsapp group in a row

Again, the Whatsapp group ‘Neighborhood Prevention Kalverstraat’ is in a row. For the second time, a stranger has been signaled in the Amsterdam street.

“Unknown man, light tint, walks with two bags at number 144”, appt Sonja. Her neighbors react immediately. “Indeed never seen before,” writes René. “Looks a lot around and stops occasionally, suspicious,” replies Jeroen.

“He just walked in at number 66,” says Youssef. “I will appeal to him. Help would be nice. ”

The H & M employee goes outside and runs in the direction of number 66. “Fuck, I lost him,” he appeals. “Have asked in the Zara, but they did not see him. See here a woman I do not know. Blond, back in the 30th. “

gravatar

Buurtpreventie Kalverstraat signaleert wer frjemde yn de strjitte
Whatsapp-groep yn rep en roer
25 augustus 2017 troch Rudolf Julius
Op ‘e nij is de Whatsapp-groep ‘Buurtpreventie Kalverstraat’ yn rep en roer. Foar de safolste kear is der in frjemde yn de Amsterdamske strjitte gesignaleerd.“Onbekende man, lichtgetint, rint mei twa tassen ta hichte fan nûmer 144”, appt Sonja. Har buorlju reagearen fuortendaliks. “Inderdaad nea earder sjoen hier”, skriuwt René. “Kijkt soad om him hinne en stoppet ôf en ta, verdacht”, follet Jeroen aan.“Hij is lykas nei syn rûn by nûmer 66”, seit Youssef. “ik gean him oansprekke. Help soe fyn zijn.”De H&M-medewerker giet nei bûten en rint yn looppas rjochting nûmer 66. “Fuck, ik bin him kwijt”, appt hy. “Heb it yn de Zara noch frege, mar hja hiene him net sjoen. Sjoch hjir no wol in frou dy ik net ken. Ljocht, efter yn de 30.”

gravatar

I do not get paid on the Speld. I also have a job related to writing Dick Advocaat speeches. So I do it if I have some free time

gravatar

Kalverstraat 66; is dat niet een vermomd bordeel waarin informeel coalitiebesprekingen worden gehouden? Of wellicht toch een gecamoufleerde boekhandel voor gelovigen, zoals in de Haagse Schilderswijk?

gravatar

Goed mogelijk Outsider, hoewel ik geen idee heb want ik kom niet uit die contreien. Bovendien loop je het gevaar er als een vis op het droge naar zuurstof te happen. Een boekhandel voor gelovigen lijkt mij stug. De omzet dient enorm te zijn in verband met de huidige prijzen van pandjes in de binnenstad. Dat er coalitiebesprekingen worden gehouden in het bubbelbad van Tante Betsie op vrijdagavond is goed mogelijk; de belastingbetaler betaald immers.

gravatar

ik weet nog dat ik een keer kanskaart aan het krassen was, ineens onderweg naar de kalverstraat.

sta je daar, probeer je in te checken in een veelste duur hotel, komen er ineens allemaal mensen je argwaanend aankijken.

Reageer
gravatar

Elektronische gezichtsherkenning en/of spyware, wellicht een idee? Hardware én software zijn verkrijgbaar via the usual suspects of anders via lekken bij politie en AIVD. En in ieder geval wel via Darknet.

Reageer
gravatar

Misschien een idee om de buurt-app te professionaliseren. Dan kunnen ze iedere vreemdeling apart identificere en zonodig ook fouilleren. Dat hebben ze op Schiphol ook gedaan.

Reageer