Bron: Omroep Flevoland

Kritiek op gemeente Lelystad: ‘Yo tjappie’ is niet genderneutraal

'Asociale vrouwen en intersekse-tokkies buitengesloten'

Er is ophef ontstaan over de manier waarop de gemeente Lelystad laagopgeleide jongeren heeft aangeschreven. Volgens veel critici is de tekst ‘Yo tjappie, alles chill?’ niet genderneutraal.

“Een tjappie is volgens het straatwoordenboek een mannelijk persoon, een kneus, nerd of pauper met een joggingbroek in zijn sokken”, stelt Leefbaar-raadslid Jack Schoone. “Ik vind het kwalijk dat mensen zo worden aangesproken. Op deze manier sluit je asociale vrouwen en intersekse-tokkies buiten.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Volkslied van Zuid-Afrika

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Er zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot
De sloot die was bevroren
De kikkertjes half dood
Ze kwekten niet, ze kwakten niet
Van honger en verdriet
Er zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot

De jongste, die een wijsneus was
Zei tot zijn kameraads
Die malle nachtegalen
Wat hebben zij een praats
Was eerst het ijs maar in de dooi
Wij zongen net zo mooi
De jongste, die een wijsneus was
Zei tot zijn kameraads

De milde lieve lente kwam
Zij kwaakten d’oude wijs
Als zij dat zingen noemen
Wens ik ze weer in’t ijs
Ik geef die kikkers allemaal
Voor ene nachtegaal
De milde lieve lente kwam
Aij kwaakten d’oude wijs

gravatar

Ik acht de tekst van de gemeente Lelystad ten enenmale ongepast, daar zij volledig voorbijgaat aan de Palestijnse kwestie en daarenboven een koeterwaals timbre vertoont. Een abjecte daad van de plaatselijke overheid derhalve, die de naam van onze grootse ingenieur Cornelis Lely onwaardig is.

Reageer
gravatar

meneer de professor, ik is vreselijk teugen gender want de heere hebt ons niet geschape om van sex te veranderre!!!!!!!! dus omhakke dat stantbeeld van die vieze meneer langs de afsluitdyk