Bron: CNN / NBC News

Hackers dreigen uitkomst nucleaire crisis online te zetten

Hackersgroep Fancy_Duck eist tienduizend dollar in Bitcoins

Een hackerscollectief heeft gedreigd de uitkomst van de nucleaire spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea online te zetten. Als beide kernmachten niet met geld over de boeg komen zullen de hackers vrijdag een torrentbestand online zetten waarin gespoild wordt hoe het met de wereld afloopt.

De hackers, die zichzelf Fancy_Duck noemen, deden hun oproep in een video. “Wij willen tienduizend dollar in bitcoins. Anders weet de wereld over drie dagen precies wat ze te wachten staat,” aldus de hackers in gebroken Limburgs. Het vermoeden bestaat dat ze eigenlijk uit Friesland komen.

Veel inwoners van Zuid-Korea hopen dat Trump en Kim Jong-Un het geld snel overmaken. “Ik wil nu nog helemaal nog niet weten of en wanneer mijn land van de aardbodem wordt geveegd,” zegt Nam Ry-kae, inwoner van Seoul. “Maar als het ergens online staat, kan ik het waarschijnlijk toch niet laten om even te spieken. Ik ben verslaafd aan mijn eigen leven en wil toch weten of ik het overleef.”

De beide wereldleiders krijgen veel steunbetuigingen vanuit de hele wereld. “Ik vind het niet eerlijk voor Trump en Kim Jong-un dat de uitkomst van deze crisis nu gespoild wordt,” vertelt de Amerikaanse Laurie Koster. “Ze hebben keihard gewerkt om tot dit dieptepunt te komen. Als mensen weten hoe het afloopt, haalt dat toch een beetje de voldoening uit het al dan niet niet vernietigen van de wereld.”

Om te bewijzen dat het menens is hebben de hackers al beelden online gezet waarop Trump en Kim Jong-un dreigende taal naar elkaar uitslaan. Eerder publiceerde het collectief al de uitslagen van de Duitse verkiezingen (Merkel wint) en de kwalificatie van het WK voetbal 2018 (Nederland doet niet mee).


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Op Facebook heb ik gelezen dat achter Fancy_Duck Peter Jan Rens zit. Hij wilt zijn programma ‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ weer nieuw leven inblazen.

Volgens mij doet iet ‘t.

Corrie.

Reageer
gravatar

Met name Japan maakt zich grote zorgen wanneer die raketten van Jong-un de oceaan in pletteren en alle walvissen licht beginnen te geven.

Overigens voorspel ik dat Noord-Korea ook niet meedoet aan het WK 2018.

Reageer
gravatar

volgens mij heeft keynes het in negentiendrieentwintig al verraden met dat op de lange termijn iedereen dood zou zijn nou dat is vierennegentig jaar later dan eindelijk zover

Reageer
gravatar

for our English native speakers a translation:
A collective made of hackers has endangered to set the outcome of the nuclear lightning between the United States and North-Korea online. If both core powers will not come with money over the bow, hackers shall put a torrent file online, where in will be spilt how the world will walk off.

The hackers, who call themselves F4ncy_Duck, did their broadcasting in a video. “We want ten thousand dollar in bitcoins. Other over three days the world will know precisely what they stand waiting.” althus the hackers in broken Irish. The mood eixsts that they are actually from Scotland.

Many inhabitants of South-Korea hope that Trump and Kim Jong-un will overmake the money quick. “I want not know now of and when my country from the earth bottom will be broomed” says Nam Ry-Kae, inhabitant of your Soul.
“But if it stands online somewhere, I can it probably not let it go to speak. I’m addicted to my own life and want to know if I overlive.”

The both world sufferers get many steady confessions from the entire world. “I find it not honest for Trump and Kim Jong-un that the outcome of this crisis will be spilt”, tells the Indian Lauria Koster. “They have rock hard worked to come to this deep point. If people know how it walks off, will get rid of the little bit of satisfaction from it all or not destruction of the world.”

To convince that it is manly, the hackers have put monitors online where on Trump and Kim Jong-un beat up endangered speech to each other. Earlier the collective published all the rash of the German elections (Merkel wins) and the qualification of WC american football 2018 (Netherland does not join).

Reageer
gravatar

Hier is ‘ie dan (gratis!)
– Noord-Korea blijft nog een paar dagen schetteren ‘dat ze blablabla, MAAR Kim 3 kan anders beslissen’.
– Trump blijft ondertussen toeteren ‘dat ze dan hele erge dingen zullen doen’.
– China zegt: ‘zoek het maar lekker uit, kut-Korea’.
– Noord-Korea krijgt wat vage toezeggingen.
– Noord-Korea zet het volume op 20 in een TV-aankondiging waarin ze ‘de glorieuze overwinning op de fascisten’ aankondigen.
– Noord-Korea krepeert verder.
– Noord-Koreas wapenprogramma wordt gesaboteerd.
– Noord-Korea krepeert verder.
– Kim 3 sterft aan diabetes 2 en andere gevolgen van zijn vetzucht.
– Kim 3 krijgt een staatsbegrafenis en wordt heilig verklaard.
– Kim 4 wordt op 7 jarige leeftijd op het schild gehesen.
– FOUTJE! Kim 4 is nog helemaal niet gemaakt!
– Een of andere generaal met 100 medailles op de borst wordt op het schild gehesen.
– Start van een nieuwe dynastie.

Fancy_Duck

Reageer
gravatar

Zo wordt het nix met die bitcoins voor jouw, maar het getuigd van inzicht. Trump sprak in duidelijke taal tegenover Oen de jongere. Taal die hij begrijpt, studeerde hij immers in Zwitserland en is hij een grote liefhebber van baseball.