CC BY-SA 2.0 Danielle Pereira

Balen: Johan zit in zijn Dominicaanse cel wéér tussen de Nederlanders

'Ik had zo gehoopt iets op te steken van een andere cultuur'

Johan stapte vol goede moed en met een koffer vol pillen op het vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek. Maar wat een onvergetelijke ervaring had moeten worden, liep uit op een teleurstelling: in zijn Dominicaanse gevangenis bleek hij gewoon weer tussen de Nederlanders te zitten.

“Toen ik op het vliegveld van Santo Domingo uit de rij werd geplukt dacht ik nog: niets aan de hand. Dit worden zestien geweldig leerzame jaartjes tussen de huurmoordenaars en vriendinnetjes van grote drugsbazen die in hun plaats in de cel terecht zijn gekomen…” Johan zucht. Even verderop zit een ouder echtpaar in matchende kleding voor de deur van hun cel aardappels te schillen. “Ik had zo gehoopt iets op te steken van een langdurig verblijf in het buitenland. Een andere cultuur, een andere manier van leven, een andere blik op de wereld…”

Johan werpt een blik in de hoek van zijn cel. Op een draagbare tv staat een herhaling van Boer zoekt vrouw aan. Op de gang rennen twee blonde kinderen gillend rond zonder dat de ouders ingrijpen. ”Elke week komt er iemand van de ambassade langs. Ik heb nog nooit zoveel drop en stroopwafels gegeten. Ik wil dit niet.”

Johan is van plan zich na zijn vrijlating aan te sluiten bij een warlord in de Centraal-Afrikaanse Republiek. “Nu maar hopen dat dat land tegen die tijd ook niet is verpest door het massatoerisme.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het lijkt me niet lief en leuk om in een buitenlandse cel gevangen te zitten.

Daarom lijkt me het een leuk idee wanneer Eva Jinek in haar lieve talkshow het onderwerp Nederlanders in een Dominicaanse cel bespreekt.

Omroep MAX mag er, wat mij betreft, ook wel aandacht aan besteden.

Corrie.

Reageer
gravatar

Vet onrelaxed gast!
Daar gaat je outhangen met de locals!

Voordeel: je kunt alvast werken aan je twoggy* imitatiedreadlocks voor je volgende wereldavontuur.
De derdewereldbroek met hangkruis kun je later nog kopen.

* TWOG = Third World Groupie.

Reageer
gravatar

For our English native speakers a translation:
Hay bales: Johan sits in Domino Pizza again between the Netherlanders.

“I had so hoped something to prick from an other culture”

Johan went to disco with full good mood and with a suitcase full pills on an airplane to Domino pizza. But what should have become an unforgettable experience, walks out on a dissapointment: in his Domino Pizza prison he bleaches regularly between the Netherlanders.

“When I was plucked out of the row on the flight field of Santo Domingo I thought: nothing on the hand. This will become 16 awesome learnsome years while sitting between rental killers and little girlfriends of big drugs bosses that in their place sit in cell….” sighs Johan.

FF further up sits an older real pair in matching clothes for the door of their cell peeling potatoes. “I had so hoped something to prick from a lengthy stay in the outside country. An other culture, an other way of live, a different can on the world…”

John throws a can in the corner of his cell. On a carryable tv stands a replay of farmer searches wife on. On the gang run two blond children screaming without parents grabbing them. “Every weak comes there someone from the embassy. I have never dropped so much eaten stroopwafels . I don’t want this.”

John is fom plan after his free letting to close on a warlord in the Central African Republic. “Now only hope that the country against the time also not is ruined by mass tourism.”

Reageer
gravatar

Als Johan zijn leven wat meer afgestemd zou hebben naar het voorbeeld van meneeer Wilders van de PVV, zou hij niet in de gevangenis terecht zijn gekomen.

Die is ook niet voor een gat te vangen.

Corrie.

Reageer
gravatar

Johan is een beetje dom. Hij had zijn koffer gewoon per schip naar de Dominicaanse Republiek moeten sturen om er vervolgens, na een paar weken, vrolijk achteraan te vliegen en de opbrengst te incasseren waarmee hij de rest van zijn leven een prettig bestaan zou kunnen financieren op het voornoemde eiland. Ik bedoel maar.

Reageer
gravatar

Het CBS heeft becijferd dat Nederlanders in Zuid Amerikaanse gevangenissen relatief zijn oververtegenwoordigd. De diverse ambassades op dit halfrond maken overuren. BuZa heeft aangekondigd extra geld ter beschikking te stellen voor uitbreiding van ambassadepersoneel. Ook wordt geld vrijgemaakt voor terugkeer, uitkering en huisvesting van duizenden terugkerende Syrië-gangers.

Reageer