Youtube: lierderholthuis

Stapel bierkratten op camping De Appelhof opgenomen in werelderfgoedlijst

Bouwwerk symbool voor Nederlandse jongerencultuur

Een stapel bierkratten op jongerencamping De Appelhof is opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De commissie noemt de hoogte van de stapel als één van de voornaamste redenen om de bierkratten te behouden voor toekomstige generaties.

Volgens UNESCO heeft de stapel bierkratten daarnaast een grote symbolische waarde omdat het de Nederlandse jongerencultuur typeert waarbij je pas genoeg hebt gedronken als je in het ziekenhuis ligt. “Eén blik op de toren, en je denkt meteen: wat een ellende. En dat is de kern van de Nederlandse jongerencultuur,” aldus het juryrapport.

Het groepje jongeren dat de toren heeft gebouwd, is nog niet op de hoogte gebracht van de erkenning. Dit gebeurt zodra ze wakker zijn.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ook in het O.T. zijn al vroege pogingen gedaan om met de Toren van Babel in het Guinness Book of Records te komen; dat is toen uitgelopen op een algemene spraakverwarring. Met deze Toren van Heineken mikt onze Hope des Vaderlands op het Brons bij het WK Bierlallen onder 17 (Goud en Zilver zijn zeker voor de favorieten uit Polen en Roemenië). Het Goud of minimaal Zilver bij het Open NK ‘Rijden onder invloed’ onder 17, kan hen nauwelijks meer ontgaan. Heerlijk helder Heineken.

Reageer
gravatar

for the native English speakers I have a translation:

A stack beer crates on the camping made by teenagers ‘De Appelhof’ is recorded on the world courtyard good list from UNESCO. The committee shouts the height of the stack as one of the fornamely reasons to preserve beer crates for future generations.

According UNESCO has the stack beer crates next a big symbolic value, because the Dutch young culture types where you have drank enough when you lie in ill house. “A can on the tower, and you think inmediately: what a Windows Vista. And that is the nucleus of the Dutch young culture,” all thus the jury rapport.

The group young that built the tower, is not brought on the height for the recognition. This happens when they are awake.

Reageer
gravatar

Hier is onbetwist een succesvolle poging gedaan een duidelijk verwoord Nederlands verslag te vertalen in ‘steenkolen Engels” dat de gemiddelde kennis van de Engelse taal van de gemiddelde Nederlander demonstreert. Zorgelijk is dat de Nederlandse jeugd zo massaal ten prooi valt aan ‘s land’s nationale drugsdealer. Elk krat in de toren symboliseert een x-aantal toekomstige verkeersdoden.