Route van vernieling vastgelegd voor huldiging Feyenoord

Sloop begint bij Woudestein en eindigt bij de Coolsingel

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Feyenoord dit weekend kampioen. Om het eerste landskampioenschap in 18 jaar te vieren heeft het Legioen een spoor van vernieling georganiseerd. De route werd vanochtend bekendgemaakt.

De route begint bij de restanten van Stadion Woudestein, waar de kampioenswedstrijd van Feyenoord gepland staat. Vanaf daar zal de supportersschare langs nu nog bijzondere plekken als de Rotterdam School of Management en Station Rotterdam Zuid trekken. Men neemt een kleine omweg langs een prachtige 16e eeuwse fontein van Bernini, om vervolgens terug te keren naar de Maasboulevard. Daar slaat de stoet rechtsaf, linksaf, rechtsaf, bij het vierde bushokje links, naar de Kuip, waar Feyenoord de kampioensschaal zal worden overhandigd.

Als de rook van de onvergetelijke vuurwerkshow is opgetrokken eindigt het officiële gedeelte van de vernieling, maar de echte fans doen er goed aan om daarna naar de Coolsingel te trekken, waar de vernieling op passende wijze zal worden afgesloten bij de glazen McDonald’s.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Een beetje prematuur, nietwaar? Al die voorpret en opengespatte dichtaders. Als de gepokt en gemazelde slopersploeg van “Zuid” straks in Katendrecht blijft hangen, volkomen incapabel door drankmisbruik, wordt er helemaal niks gesloopt, verbouwd en wederopgebouwd. En Excelsior kán nog voor een onprettige verrassing zorgen door -onbedoeld(?)- één goaltje meer te maken dan Feyenoord; dan kan Ahmed Abu Talib een periode van regionale rouw afkondigen en viert Amsterdam weer gretig feest.

Reageer
gravatar

In ‘t bronsgroen eikehout
nachtegaal dae zungt
Euver ‘t groete koreveld
Leeuwerik zie leedje brinkt
Woe de herdershoren klinkt
Langs beekskes door

Limburg mie vaderland
Doa is woe iech woen
Limburg mie vaderland
Joa doa is ‘t sjoen

Kiek de Maas en ouch de Roer
Struime daag en nach
Aaf en toew treje ze oet
Dat is haor stille krach
Eendjes zwumme op en aaf

Reageer
gravatar

en een zagte ch is voor zagtgekooktje eitjes!!

en een zagte ch is voor zagtgekooktje eitjes!!

lala, lala, la lala la lala!!

gravatar

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Fan bûgjen frjemd, bleau by ‘t âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders great!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Reageer
gravatar

Fries bloed kom op! Ga nu eens bruizen en koken,
En bons door onze aderen heen!
Loop naar de hel! We zingen het beste land van d’aarde,
Het Friese land vol eer en roem.

Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Hoe ook van overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude, lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die Friezen aan hun land verbond.

Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Van buigen vreemd, bleef bij het oude volk in ere,
Zijn naam en taal, zijn vrijheidszin;
Zijn woord was wet; rechts, nederig en trouw zijn leer,
En dwang, van wie dan ook, stond hen tegen.

Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Doorluchtig volk van deze oude naam,
Wees altijd op de grote ouders!
Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam
Een groen, een krachtig bloeiende loot!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

gravatar

Na 77 jaar wordt het ook wel weer eens tijd om de gehele binnenstad van Rotterdam te slopen. Misschien kan dat op 4 mei? als alternatief voor de herdenking in 010?

Reageer
gravatar

Een juichtoon da’vre langs de velden
Voor ons dierbaar Rood en Wit!
De ploeg der dapp’re Meersche helden
Onze vreugd en trots bezit!
Alom gevreesd in heel den lande
Glorie onzer Amstelstad…
Ieder draagt ze op de handen
Wie gaat niet op Ajax prat?

Ajax hup, geen krachten sparen
Van ons voetbal-legioen
Een roep, die geldt, dat is je ware:
Rood en Wit wordt kampioen!
Ajax hup, rood-witte schare
Dapp’re strijders, fier en koen
Geen club die ons kan evvenaren
Rood en Wit wordt kampioen!

Reageer
gravatar

Hallo vriendjes en vriendinnetjes
we komen er weer aan
hallo vriendjes en vriendinnetjes
‘t is Corrie en Adriaan!
Wat we allemaal beleven zie je ‘t komend half uur
maar er wordt ook veel gelachen in ons nieuwe avontuur
dus humor en spanning die komen eraan
met Corrie……….en Adriaan.

Reageer
gravatar

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie
Jongens wie lust er een kop
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie
Wat knapt de mens daarvan op
Je kan heel lang leven en blijft ook gezond
Als je maar nooit op de koffie komt
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie
Wat knapt de mens daarvan op

https://youtu.be/6inNhmdoWFs

Reageer
gravatar

Nederland die heeft de bal
Die mooie bal van goud
Nederland die heeft de bal
Die mooie bal van goud

Als holland aan de bal is, is er niks meer aan te doen
Nederland, Nederland is weer kampioen
Nederland die heeft de bal
Die mooie bal van goud (peper en zout)
Nederland die heeft de bal die mooie bal van goud

We laten ons niet kisten, holland spreekt een woordje mee
Nederland en Nederland en Nederland hoezee
Nederland die heeft de bal
Die mooie bal van goud (‘k heb ‘t benauwd)
Nederland die heeft de bal
Die mooie bal van goud (je eten staat koud)
We laten ons niet kisten, Holland spreekt een woordje mee

Nederland en Nederland en Nederland hoezee

Reageer
gravatar

Noem me een pessimist, maar ik zie al weer helemaal gebeuren dat er weer een stel raddraaiers tussen zitten die zich niet aan de route houden en op eigen houtje een afvalbak buiten de route om gaan trappen. En dat is weer het kleine groepje die het voor de grote groep verpest. Want afvalbakken buiten de route omtrappen heeft niks, maar dan ook helemaal niks met voetbal te maken!

Reageer
gravatar

FC Meppel, FC Meppel,
In dat stadje aan de kronkelende Reest,
FC Meppel zet hem op,
geef je tegenstander klop,
Steeds sportief en favoriet!

FC Meppel is de naam,
de kleuren zijn groen-wit.
Het is een echte vriendenclub,
waar lef en durf in zit.
Op zaterdag dan trekken wij gezamenlijk ten strijd,
In ons groen-witte verticaal tot het uiterste bereid.

Reageer
gravatar

feyenoord is onze club
kamaraden hand in hand
feyenoord uit Rotterdam
de beste club van Nederland
feyenoord de kampioen
gaat er stevig tegen aan
samen met het legioen
zij zijn niet te verslaan

Reageer
gravatar

Wanneer ADO Den Haag kampioen zou zijn geworden dan waren al die maatregelen niet nodig

ADO zet in uw krachten
Eendrachtig aan het werk
Houdt steeds in uw gedachten
Tezamen zijn wij sterk
Wie eens ons shirt mocht dragen
Vergeet dat maar niet zo
Die hoeft men niets te vragen
Die vecht voor ons ADO
Die hoeft men niets te vragen
Die vecht voor ons ADO

https://youtu.be/4iqbhLjQimY

Corrie.

Reageer
gravatar

Oh gelukkig, ze komen alleen langs plekken die nu al naar de kloten zijn. Kan geen kwaad dus, restauratie kan uit het budget “stadsvernieuwing”.

Reageer
gravatar

Slim van de gemeente. Een club ervaren slopers helemaal gratis en voor niks het zware werk laten doen.