Bron: Pixabay, Alexas_Fotos

Hoera! De mandarijn bestaat 50 jaar

Een terugblik

Het zal u niet ontgaan zijn: de mandarijn is jarig. De populaire vrucht is deze week precies 50 jaar oud. Een terugblik.

Geestelijk vader van de citrusvrucht is Luc Grauwaert (83). We spreken hem in zijn Barneveldse loft: “Het waren de sixties en in die tijd zat je vaak in je schuurtje te rommelen met fruit. Ik noemde mezelf toen gekscherend fruitvinder, haha.” We geven hem een klap in het gezicht. “De meeste van mijn vroegere bedenksels vallen nu onder vergeten fruit: de frastinaak, de fopdruif en de smeerpeer. Maar toen ik het eerste ontwerp van een mandarijn in handen had, wist ik: dit gaat een dingetje worden.”

De eerste mandarijn bestond nog maar uit zes partjes, waardoor er binnen de schil veel ruimte over was voor andere dingen: “Vaak stopten we er dan kleine rozijntjes, flippo’s of een beetje rucola in. Allemaal gekkigheid, achteraf. Later zijn we om tafel gaan zitten met Frans Vlasboom, die eerder al furore maakte als uitvinder van de banaan. Uit die samenwerking is toen de mandarijn ontstaan zoals we die vandaag kennen. Een geluk bij een ongeluk.”

Volgens fruitwatcher John van Kalverlee is de mandarijn nog lang niet over the hill: “Kijk naar wat er nu gebeurt in Kazachstan, maar bijvoorbeeld ook in de Sahel. Dat heeft hier verder niet zoveel mee te maken, maar hee, wie is hier nou de fruitwatcher? Geloof mij nou: de mandarijn is here to stay.”

In al die jaren kwam de mandarijn nooit helemaal af van het imago van ouwewijvenfruit. Een blessing in disguise, aldus Gruwaert: “Een blessing in disguise, absoluut.” De laatste jaren doet de geestelijk vader van de mandarijn het wat rustiger aan. “Op een gegeven moment gingen de ontwikkelingen in mandarijnland gewoon te snel. Mensen denken vaak: ha, lekker, een mandarijn, maar ze beseffen niet dat er een harde wereld van big business achter schuilgaat. Daarom heb ik in 2008 besloten de dagelijkse gang van zaken van de mandarijn over te dragen aan mijn zoon. Aan hem heeft de wereld de pitloze mandarijn en de halvarijn te wijten.”

Gruwaert kan na al die jaren nog prima leven van zijn uitvinding. “Ik eet er gewoon vier per dag.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Fakenews
In 2013 is uit genetisch onderzoek gebleken dat de mandarijn een van de drie oorspronkelijke citrusvruchten is, naast de pompelmoes en de succadecitroen. Deze drie vormen de basis voor alle andere citrusvruchten. De mandarijn is als cultuurgewas al meer dan 3000 jaar oud.
Het fabeltje dat de mandarijn een aftreksel is van de sinaasappel is, is in de wereld gebracht door de zwarte pieten maffia uit Spanje die de vrucht gratis onder kinderen uitdeelde om ze er bekend mee te maken. Dit betekende het einde van de inheemse mispel.

Reageer
gravatar

Ik voel me altijd wat bekocht met een mandarijn.
Hij is gewoon niet VOL.
Net een half gevulde zak chips.

[In olie gebakken aardappelschijfjes RED]

Reageer
gravatar

Spelt bestaat een jaar of 2 geloof ik.
Het valt me sindsdien op hoeveel KERNGEZONDE en VITALE mensen ik opeens zie!

Wel hopen dat er geen roker tussenloopt. Belemmert het zicht zo.
Afgezien van hun ziekenhuisrekening voor de maatschappij.

Reageer
gravatar

It will not be avoided: the mandarin is birthday. The popular fruit is exactly 50 years old this week. A look back.

Spiritual father of citrus is Luc Grauwaert (83). We speak him in his Barneveld loft: “It was the sixties and at that time you were often rubbing in your barn with fruit. I called myself then shrieking fruit winner, haha. “We gave him a blow in the face. “Most of my earlier bed covers are now under forgotten fruit: the fragrant bag, the fop grape and the spit pepper. But when I had the first design of a mandarin, I knew: this is going to be a thing. ”

The first mandarine consisted of only six parts, leaving a lot of room left in the shell for other things: “We often stopped with small raisins, flippos or a little rucola. All crazy, afterwards. Later we sat down with Frans Vlasboom, who had previously made Furore as the inventor of the banana. From that co-operation, the mandarin started as we know it today. Good luck in an accident. ”

According to fruit watcher John van Kalverlee, the mandarine is still not over the hill: “Look at what’s happening now in Kazakhstan, but also in the Sahel. This does not have much to do with this, but hey, who is the fruit watcher here? Believe me now: the mandarin is here to stay. ”

In all these years, the mandarin never completely resembled the image of old-fashioned fruit. A blessing in disguise, according to Gruwaert: “A blessing in disguise, absolutely.” In recent years, the tutor’s spiritual father is doing it a little more quietly. “At one point, developments in Mandarin countries just went too fast. People often think: ha, tasty, a tangerine, but they do not realize that there is a hard world of big business behind. Therefore, in 2008, I decided to transfer the daily course of the mandarine to my son. To him, the world has to blame the pitless mandarin and the halvarine. ”

After all those years, Gruwaert can still enjoy his invention. “I only eat four a day.”

Reageer