NOS / NPO

Verslaafd aan wraken: Geert (53) vertelt zijn treurige verhaal

‘Ik heb de onbedwingbare neiging rechters van partijdigheid te beschuldigen’

Heeft u wel eens de onbedwingbare neiging om de onafhankelijkheid van een rechter in twijfel te trekken? Waarschijnlijk niet, maar er is een klein groepje Nederlanders dat verslaafd is aan wraken. Wij spraken Geert (53) uit Den Haag over zijn obsessie.

“Het is voor mij begonnen in 2010”, vertelt Geert, terwijl hij van zijn koffie verkeerd nipt. “Het was de eerste dag van mijn proces, ik weet het nog goed. De rechter maakte een onhandige opmerking en mijn advocaat stelde voor om hem te wraken. Dat vond ik gaaf klinken! Wraken. Zoiets als eerwraak, maar dan zonder moslims. Het leek me wel spannend.”

Het verzoek werd afgewezen, maar voor Geert begon het pas net. Tijdens datzelfde proces wraakte hij nog twee keer, waarvan één keer succesvol. “Dat geeft een enorm gevoel van macht. Je voelt je onoverwinnelijk. Jij kunt miljoenen mensen laten geloven dat de rechtsstaat niet deugt. Het maakte iets in me los. Dit wilde ik vaker, het liefst elke dag.”

Geert probeerde zijn proces zo lang mogelijk te rekken, maar na zijn vrijspraak hield het toch op. In 2014 slaagde hij erin opnieuw aangeklaagd te worden en afgelopen donderdag, op de tweede zittingsdag, was het alweer raak. “Ik weet dat het niet goed is, en ik heb ook een paar keer geprobeerd te stoppen. Maar als ik dan zo’n toga zie, dan voel ik diep van binnen alweer een wrakingsprocedure opborrelen. Ik kan niet meer zonder.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Geert wordt overal met de haren bijgesleept. Ook een beetje z’n eigen schuld met zo’n grijpklaar kapsel. Beter ware een all American crew cut, dat biedt minder houvast.

gravatar

@ splinter:
Je hebt gelijk!
Mijn opmerking is een belediging voor de Mongolen 😉
Zit ik nog wel even met de Hongaarse vrouw van Geert:
Binnen Europa stammen de Hongaren en de Finnen af van de Mongolen.
Hoe moet je nu een Mongoolse noemen die zo stom is om met Geert trouwen?
😉

gravatar

Waar blijft de wraakreactie van Corrie van hiernaast hierop? Die zal zoals gewoonlijk de redactie van de Speld wel weer willen wraken. Dat doet me eraan denken dat die Corrie zelf net zoals haar grote geblondeerde (overigens van Indische afkomst) leider ook wraakverslaafd zal zijn.

Reageer
gravatar

Beste Corrie, je verraadt je zelf nu helaas als hoger opgeleid satirisch schrijvende Speld reageerder. Een echte Corrie geblondeerde Indischman volgende zou schrijven: ´de media … framet´. Die door jou helaas gespeelde Corrie (hadden we hier maar een echte) weet zeker en vast niet dat het woord’media’ een meervoudsvorm is.

gravatar

Welke “Hem”? Vergeef ons, maar de huidige verplichte politiek/religieuze correctheid gebiedt ons te vragen: die van de Paus, die van de Islam of die van J.S. Bach?

gravatar

#Outsider

Het verschil in hem en zij is diegene die wrake en gewraakt wordt. Puur seksisme dus. “Ons” klinkt dan weer alsof wij zelf niets mogen vinden buiten u reactie.

Zo zie ik het dan.

Benny

gravatar

Benny: mijn “ons” was niet apodictisch bedoeld. Anders dan u veronderstelt, beeld ik mij niet in, dat mijn mening anderen als voorbeeld zou moeten dienen. Ieder volge zijn/haar eigen overtuigingen. Al naar gelang zijn/haar preferente voorkeuren, milieu, IQ, EQ en omgevingsgebonden variabelen.

gravatar

Deesch ‘omgevinghsgebonden variabelen’ soalsch u betoogt, welcke uijteijnd’leyck ende in natuurlijke sin sijn geplaveijt middelsch ‘t allesomvattende woort Gods.

Uiteraert heeft onsche Lieve Heer sigzelve in desche de ruimte voorbehouden om in bepaelde gevallen de saeck wat minder strikt te hanteeren. Eenieder wort a priori door sijn maekbaerheyt opghenomen. Wanneer de enkelingh vurigh wensgt nimmer deel te nemen aen dit hogre doel, ontneemt Hij diegene d’adem niet, integhendeel. Sij, die aen de sijlijn wensen te staen, ende ‘t bestaensregt ontlenen door bijvoorbeelt ‘t schrijven van alreedsch dan niet politieke annoncesch op eenen electrieck aenghedreven intercontinentaele perkamenten rol, wort geen strobreet in de wegh gelegd.

Doch d’afvallighe dient van ‘t benul doordronghen te sijn dat hij sigzelve bevint onderaen in de ranghorde der evolutie, ende daermede expliciet vraegt om ‘t afgewerkte traject later nogmaelsch aen te vanghen. Daerbij dient in agt te worden genomen dat niet iedersch verzoeck wort gehonoreerd.

Enfin heer Outsider, ick nodigh u uijt om uzelf aensgtondsch ter kerke te spoeden, om tesaem de uw begane sondesch tot dusver eensch dugtigh te bespreken.
Opdat verligtingh te allen tijde tot de mog’leykheden behoort, teneijnde wederom in gracieuze genad’aenghenomen te worden, ende u sichzelf de mog’leykheyt versghaft om uw geloofwaerdigheyt wat op te vijzelen.