Youtube - VTM

Beslissing genomen in België

Eerste doorgehakte knoop sinds 1954

In België is afgelopen week een beslissing genomen. Het is voor het eerst in ruim zestig jaar dat de Belgen iets besloten hebben.

Na maandenlange onderhandelingen tussen de federale regering en de gewestelijke overheden hebben de partijen eindelijk een compromis gesloten. De nieuwe regeling zal vooralsnog ingaan op 1 juli 2055 en komt tegemoet aan de eisen van alle bestuurslagen in België. Voor alle betrokken partijen geldt een uitzonderingspositie.

In december zal de beslissing in een referendum worden voorgelegd aan het Belgische volk. Volgens de laatste peilingen is tachtig procent van plan om tegen te stemmen.

De laatste keer dat onze zuiderburen een knoop doorhakten was in 1954. In dat jaar werd besloten om de onderhandelingen over de aanleg van een fietspad in Roeselare uit te stellen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Lijkt Nederland wel.

Een besluit nemen, in Europa ondertekenen, en dan pas achteraf vertellen om de demonstraties voor te zijn: CETA.

Of nog erger. Hetzelfde, en dan het recht uitoefenen op een correctief (!) referendum, waardoor het eigenlijk hopeloos is om de uitslag daarvan nog toe te passen: Oekraine.

Reageer
gravatar

Of ook een mooie.

– Bed-bad-brood-regeling op laten leggen. Europa: ‘illegaal zijn is een recht'(!).
– Die regeling dan maar sober uitwerken.
– Allerlei gemeentes eigenwijs toch zelf aan de gang gaan.
– Amsterdam ook nog eens illegale krakers gedogen en van stroom en water voorzien.
– En dan klagen wanneer ze 1,5 miljoen kwijt zijn.

gravatar

Ondanks dat volgens de peilingen 80% tegenstemt, wordt de naam ‘Wallonië’ op 1 januari a.s. omgezet in ‘Brussel’. Een jaar later zal ‘Vlaanderen’ worden genaast, en daarmee gelijk de kwestie rond Baarle en ‘Nassau’ worden opgelost. Tevens wordt in versneld tempo begonnen om de Hedwigespolder terug te geven aan de natuur, om zo het economische belang van de doorstroming te waarborgen, maar niet eerder dan wanneer de fiscus de beide systemen succesvol zal hebben geïntegreerd. Den Haag zal door natuurlijke selectie tot de hoofdstad van de hernieuwde republiek worden uitgeroepen, al is het maar omdat de stad het meest geoutilleerd is om de eenwording soepeltjes nieuw leven in te blazen. Het zal tevens ‘De Speld’ -vervend aanhangers van het moderne Darwinisme- nopen er een dependance te openen, om zo over te steken naar graziger weiden.

Reageer
gravatar

Ah Brussel! Men vergelijkt steden wel met vrouwen, dus wat voor een stad is Brussel? De enige stad ter wereld met 6 (zegge ‘6’) parlementen.

Ik denk nog vaak aan haar..

Reageer
gravatar

Federaal parlement, Vlaams parlement, Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Parlement van de Frans(talig)e Gemeenschap,. Europees Parlement, Dat zijn er vijf. Welke volksvertegenwoordigend op hoog niveau in de straten en stegen van Brussel meent u nog meer te hebben ontdekt?

gravatar

Uit mijn contacten in de Wetstraat en Zeebrugge heb ik vernomen dat binnenkort de gemeentes en wijkraden evenveel macht krijgen als de federale regering, waar het gaat om verdragen “die ook de wijk raken”. Hoezo besluiteloos?

Reageer
gravatar

Kunt de zin ”Ik denk eerder dat dit in het verleden deed wat doen was” herformuleren?

het is namelijk niet duidelijk wat nu eigenlijk wilt zeggen.