Schrikbewinden bezorgd over eerlijke verkiezingen Turkije

Turkse toetreding tot as van het kwaad voorlopig van de baan

Onafhankelijke waarnemers uit Zimbabwe, China, Rusland en Noord-Korea zeggen dat de parlementsverkiezingen in Turkije mogelijk eerlijk zijn verlopen. Ze signaleren een zorgwekkend aantal zetels voor de oppositie en spreken hun zorg uit over het correcte verloop van de stembusgang.

De Noord-Koreaanse diplomaat Ban Ko-Chi was een van de waarnemers die zag hoe Turkije de mist inging: “Natuurlijk zijn er ook hoopvolle signalen zoals de ongrondwettelijke bemoeienis van Erdogan met deze verkiezingen en de jarenlange inperking van de persvrijheid, maar over het algemeen moeten wij toch concluderen dat de verkiezingen beangstigend correct zijn verlopen. Er is gisteren geen enkel oppositielid vermoord. Dat zegt eigenlijk alles.”

De bevindingen van de waarnemers hebben mogelijk grote gevolgen voor Turkije. Het land onderhandelt al sinds 2005 over de toetreding tot de as van het kwaad, maar die stap lijkt nu verder weg dan ooit.

President Erdogan benadrukt echter dat Turkije nog altijd een dictatuur in wording is: “Het invoeren van een totalitair regime gaat met horten en stoten. Stabiele schrikbewinden als Noord-Korea en Zimbabwe hebben er eeuwen over gedaan om uit te groeien tot een volwaardige schurkenstaat, met reële dreiging voor jong en oud. Je doet één stap naar achter, om er vervolgens weer twee vooruit te zetten. Ik heb er alles aan gedaan om deze verkiezingen te manipuleren, maar soms heb je gewoon niet alles in de hand.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik vind het raar hoe die Erdogan hier megazalen afhuurt en hoe ze erom staan te springen. In plaats van die vent bvb aan te houden en net over de NL grens terug los te laten. Dan gaan ze dikke ruzie krijgen over die vent ZODAT hij terug naar Turkije moet.

Reageer
gravatar

Wat voor den drommel sijt dit desch duivelsch arbeijd.

De Spelt verhuisde eerder dit jaer naer eene andere, goedkopre provider, waerop Sysfix naer de regter stapte. ‘t providercontract bevat eene clausule, waerdoor De Spelt nogh vier jaer langhhh 4000 euro per maent sou moeten betalen.

Maer de regter haelt alhier eene streep door, aenghhezien De Spelt op basisch van d’algemene voorwaerden ‘t contract altoosch tussentijdsch magh opzeghen.

http://tinyurl.com/pdx3ovu

Reageer
gravatar

Wel voor den drommel, kapelaen. Icck sal d’onverlaten eene penetentie opleghen van 666 euro welcke d’onverlaten dun door de broecck sal lopen.

En gij ommestanders: loopt allen door. Er valt alhier nietsch te sien.

gravatar

De Demoon die dit duivelsche pact met den regter sloot heeft nietsontzient toegeslaaghen, waarmee Sysfix met den billen bloot agterlatend.

Deeschch feijten liegen er niet om, doch sijt ‘t fijn dat d’Arck Godsch in rustigh vaerwater blijft lighen aen den Looschdregtsche Plassen.

De Heeren Spelt worden desch Zondagsch aensgtaende verwagt ter kercke, alwaer eene gewijd’ouwel op uwen tongh sal worden gelegt.

gravatar

Maar kapelaan, het lijkt mij toe dat een welgemeende felicitatie aan de famielje Paulussen (a.k.a. Speld-redactie) op zijn plaats is? Zal ik de heren een Huifkarretje uit eigen doos aanbieden om dit heuglijk feit te vieren? Wellicht kunnen wij hen er middels deze geste van overtuigen toch eindelijk eens de enige tijd geleden ingediende niet-petitie te honoreren…

gravatar

Neen neen mijn waerde,

‘t huw’leyck kan altoosch op eene later tijdstip geconsumeert worden. Tot die tijt dient enigh respect te worden betragt.

gravatar

Praufisiat Speld!

Ankaumende vrèdag kennu alle gratis kaume eìte bè de Belsjineis. Wè hebbe voâh jullie un eìnorreme van Hieâhnáásschautol gepreìpááhreâhd, wááh u nááh hâgtelus uw vorrék in ken plante.

Ik durref ‘t jullie nog nie te belauve, mááh met un beitje mazzol komp me broeâh uít Tsjangping auvâh, om voâh jullie auk nog gezellag un liedsje te kaume zinge.

Tot vrèdag!

De Belsjineis.

gravatar

Zimbabwe heeft er geen eeuwen over gedaan, hoor. Ik kan mij herinneren dat het Rhodesië was. Het behoorde toen trouwens wél ook tot de as van het kwaad. Ian Smith was een maatje van het apartheidsregime, een klein stukje verderop in Afrika. Na de omvorming tot Zimbabwe heeft er een tijd een volstrekt eerlijke burgeroorlog gewoed. Dat Robbert Mugabe, nadat hij die burgeroorlog gewonnen had, zijn macht stevig heeft gecondoliseerd valt hem nauwelijks aan te rekenen.

Reageer
gravatar

Natuurlijk is Turkije een dictatuur in wording. Alle landen zijn een dictatuur in wording. In een ware dictatuur dicteren alle mensen zichzelf en elkaar en hebben mensen zich gespecialiceerd in datgene waarin zij het meest treffend dicteren.

Democratie leidt tot schreeuwende mensen die menen dat hun onwetendheid aandacht behoeft ipv onderwijs.

Reageer
gravatar

Wat een prutser die Erdogan.
In het handboek dictator staat in het eerste hoofdstuk, dat je altijd ruim voldoende extra stembiljetten in de stembussen stopt.
Gevalletje eigen schuld, dikke bult.

Reageer
gravatar

En die vier vingers dan, die hij opsteekt ? Is dat het aantal zetels dat Allah hem extra heeft geschonken ?

gravatar

Het recept voor een dictatuur is dat er maar één dictator is in een land, en niet alleen maar dictators, die democratisch bestuurd worden.

Reageer
gravatar

Wat een politiek amateurisme, en wat zijn het daar toch een stelletje sukkels met hun bananendemocratie.

Nog even en die uul van een Erdogan staat dadelijk de paus achter het kruis een handje te helpen, onderwijl vragend of zijne Eminentie daarboven niet een goed woordje voor ‘m wil doen, en de groeten van AK zou willen overbrengen.

Reageer
gravatar

Doch Agent Bertus mijn beste,

Den pausch staet ten allen tijden voor eenieder ter beschickingh, onzen lieve Heere in staet te stellen langhsch sijnen hant ‘t ware geloof te doen laten indaelen. Oock den Turck sal op audiëntie eenen gewilligh oor vinden.

gravatar

Corrie, ik hep je nog soo gesegd dat je beter televies kaikt met die prikogen van jouw dan te doen asof je leze ken.

Dag kind.