Groen licht voor Afsluitdijkkanaal

Kanaal moet Harlingen verbinden met Den Oever

De Raad van State heeft een positief advies gegeven over de aanleg van het Afsluitdijkkanaal. De nieuwe waterweg moet het Friese Harlingen met Noord-Holland verbinden. Als het kanaal medio 2017 voltooid is, wordt Harlingen voor het eerst in 85 jaar weer bereikbaar voor de binnenvaart.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik hoop het wel. En laten we er dan uiteraard geen traagvaart-kanaal van maken anders duurt het nog een eeuwigheid. Wel oppassen in de winter dat je met de elfstedentocht niet de verkeerde afslag neemt, zit je opeens in Den Helder…..

gravatar

zoals bij veel overheidsprojecten kan je er van uit gaan dat we hier de boot mee ingaan. Er zal wel weer een complete zilvervloot aan overstijgingen van kosten komen. Pas als het water ze aan de lippen staat zullen ze dat toegeven, maarja dan is het kalf al verdronken…

Reageer
gravatar

tsjah, ik begrijp het niet helemaal denk ik hoort dit plaatje erbij?
Waar zijn het dak en de muren op dat plaatje?
Anders wordt het natuurlijk nooit binnenvaart.
Verder lijkt het me een goed idee hoor, ook zeker in het kader van de aankomende winter, geen ijs of regen en dat je gewoon door kunt varen, verwarmd en koek-en-zopie tentje en zo, maar het uitzicht en het gevoel van vrijheid zul je misschien wel een beetje kwijt zijn.
Op zich is het te doen denk ik, ook voor de zeilvaart, zeker als je een aantal van die windmolens die er staan op blazen in plaats van zuigen zet.

Reageer
gravatar

Met een dak en muren gaat het weer meer lijken op een geluidswal, a la A27 Amelisweerd. Dan wordt het de Afsluitwal ipv Afsluitdijk.
Jouiw concept van binnenvaart trekt mij echter wel, zeker in dit seizoen. Hoewel binnenspeeltuinen veel gapende ouders met flutblaadjes en ipads aantrekt, lopen we dat risico met binnenvaart misschien ook.
Er zijn overigens al meer mensen overtuigd dat windmolens ‘zuigen’,

gravatar

Nou ben ik als Rotterdammer de Hef gewend en u wilt niet weten hoeveel klinknagels dat ding telt, dus om daar nou ondersteboven van te vallen, nee …
Het station is van 1889, vandaar de bouw van staal met klinknagels, een bouwwijze die nog erg lang gebruikt werd: het spanbeton werd in de USA in 1888 gepatenteerd en bestond dus nog niet in Nederland.

Het gevleugelde wiel stond VOOR de oorlog op Amsterdam CS tot 1930, toen is het vervangen, en pas in 2005 teruggeplaatst. In die tijd met méér belangstelling voor en kennis van de klassieken betrof het een algemeen aanvaard en begrepen symbool: het wiel=snelheid, met de vleugels van handelsgod Mercurius.

Het wiel met vleugels -of vleugel- werd overigens door meerdere bedrijven als logo gebruikt.
Het NS logo werd gestileerd tot http://tinyurl.com/nzklv2h : niks vleugels en spaken.

Meerdere wijze mannen en vrouwen hebben gezegd, en zeggen nog steeds, dat hij die levensangst heeft overal iets achter zoekt en zich te buiten gaat aan achteraf hineininterpretieren, aldus zijn eigen werkelijkheid creërend.
Het is zelfs een beroepsgroep; wend u tot hen?

gravatar

Maar het ergste wat iedereen hier weer mist is het overduidelijke complot van de NS en haar shills die hier een trein verbinding lopen te promoten. Stel je voor, de NS die een spoor op een dijk moet beheren. De NS is in werkelijkheid een diabolische genocidale organisatie met verreikende tentakels. De hele reden van hun bestaan is een leugen, kijk naar de uitwerking van hun beleid en U zult het zien. De feiten en geschiedenis liegen er niet om.

De statistieken:
1891-1900: 273 (56 per miljoen inwoners)
1971: 1216 (94 per miljoen inwoners)
1998: ca. 100 per miljoen inwoners
“De eerste geregistreerde suïcide op het spoor stamt uit 1852, maar pas de recente 60 jaar is er onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Tussen 1980 en 2007 is in Nederland het aantal treinsuïcides toegenomen van 155 naar 193 per jaar. (In 2011 waren het er 215.)”

“In 1917 ging de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) samenwerken met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ——–>(SS) 1938<———- vond een volledige fusie plaats tussen HSM en SS en werd de NS gevormd. Op 10 mei 1940 is gepoogd om de Joodse vluchtelingen in kamp Westerbork via Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Dit plan, dat tot stand kwam op initiatief van A.S. Levisson, de opperrabbijn van Friesland en Drenthe, mislukte echter omdat de trein met vluchtelingen de gesaboteerde IJsselbruggen bij Zwolle niet kon passeren.
In de Tweede Wereldoorlog kon de NS voortbestaan als zelfstandig bedrijf. De 'prijs' die men ervoor betaalde was dat aan alle wensen van de Duitse bezetter tegemoet werd gekomen; zo werd door de NS het spoortraject naar kamp Westerbork aangelegd. Bijna honderdduizend joden zijn met hulp van NS-personeel naar de kampen afgevoerd."

Tegenwoordig zijn ze een dusdanig machtig orgaan dat het een zelf propagerend systeem is geworden, de eerste fase van het moderne beleid was het monopoliseren van het spoor en daarna volgde een subtielere vervolg versie van het beleid uit de geschiedenis in de vorm van het populariseren van de methode van treinsuïcide door het bouwen van spoor nabij instellingen voor de psychisch onstabiele, niet toerekeningsvatbare en hulp behoevende mens, het fenomeen werd steeds vaker geadverteerd in de media naarmate de trend in populariteit toenam, het verspreide zich al snel naar de normale, vrije, capabele Nederlander met een tijdelijke tegenslag.

Deze trend was zeer succesvol zoals u in bovenstaande statistieken in een enkele oogopslag zal terug zien. De volgende fase is het verder versterken van deze trend om meer macht te verkrijgen, op de dag van vandaag zijn al bijna 7% van de mens dagelijks afhankelijk van de trein voor transportatie. De volgende fase was het langzaam opschroeven van vertragingen naarmate men afhankelijker werd en zo de inmiddels steeds afhankelijkere Nederlander zijn afspraken niet meer tijdig kon nakomen, problemen kreeg op het werk, uiteindelijk leidend tot ontslagen, niet meer op tijd het ziekenhuis kunnen bereiken om het laatste vaarwel aan een geliefde ouder over te brengen om deze gerust te stellen en een vredig heengaan te wensen om vervolgens hetzelfde mee te maken op de dag van de begrafenis en bij uiteindelijke aankomst te aanschouwen dat iedereen al weer vertrokken was en tot overmaat van ramp er geen trein meer terug naar de eigen woonplaats rijdt. Maar gelukkig is er altijd spoor waar wel 24/7 gelegenheid is om herenigd te worden en eindelijk bevrijding te vinden van de tirannie van de NS.
Bent u nog niet overtuigd? kijk naar het oude logo van de NS en het feit dat het spoor naar Westerbork slechts enkele tientallen meters voor de plaats van bestemming is afgebroken en de rest nog onaangetast is en klaar voor gebruik. Hoe lang laat u deze waanzin nog doorgaan Nederland? Wanneer wordt u wakker?

Reageer
gravatar

Meanwhile in Zeeland…..

“In de Oosterscheldekering zijn gaten ontstaan van meer dan vijftig meter diep. De waterkerende werking is daarmee op termijn in gevaar. Dat meldt De Telegraaf woensdag op basis van informatie van Rijkswaterstaat Zeeland die de krant in handen heeft.

Rijkswaterstaat in Middelburg acht maatregelen noodzakelijk. “Om ervoor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie kan blijven vervullen, dient te worden voorkomen dat deze verder kan verzakken, eroderen, wegspoelen, afschuiven of beschadigd raken”, zo wordt geconcludeerd.

In Den Haag wordt op het ministerie het probleem gebagatelliseerd: het zou gaan om een natuurlijk proces, dat niet tot directe zorg leidt.”

Reageer
gravatar

Nou ja, spreekt het Ministerie een keer de waarheid is het weer niet goed: natuurlijk is het een natuurlijk proces – er stond niemand met een schepje te graven, toch?
En die Hedwige moet toch een keer gevuld worden, dusss……

Maar wel grappig te vernemen dat we kennelijk twee Ministeries van Waterstaat hebben.

gravatar

Dat eerste klopt wel zo’n beetje. Heeft te maken met de seksuele voorkeur van de gemiddelde katholieke geestelijke. Men heeft ruim voldoende aan een twijfelaar, qua oppervlak. Na de daad kan het jochie gewoon weer naar zijn eigen bedje strompelen.

Dat tweede is natuurlijk niet aan de Speld. De berichtgeving is bloedserieus, als vanouds. Het plan zelf zou best kolder kunnen zijn. Of niet.

gravatar

De voormalige burgemeester van Anna Paulowna is er ook erg verguld mee, omdat een zeer oude wens om suppers uit Breezand veilige over te laten steken naar Breezanddijk nu ook goed mogelijk wordt.

Reageer
gravatar

en dan ook nog een vismigratie jullie hebben het er maar druk mee

Reageer
gravatar

Pardon, een beetje inlezen vóór het plaatsen van een reactie lijkt me hier wel op zijn plaats. Het IJzelmeer is veel te gevaarlijk, vooral ‘s ochtends vroeg na het krabben, en het wad is bedoeld om op te lopen. Dat had u kunnen weten.

Overigens komen op het wad ook wel eens krabben voor.

gravatar

Tsjonge alweer zo’n prestigeproject voor plucheplakkende provincialen met te dure pakken in snelle Maserati’s. Zo’n kanaal wordt hoogstens gebruikt door rijke stinkerds met snelle motorboten, kerels die het liefst blote wijven op de voorplecht leggen. Dat gaat geheid ongelukken geven bij kijkende en dorstende automobilisten die daar nog steeds 130 mogen rijden.

Reageer
gravatar

Een goed initiatief, sinds de opening van de afsluitdijk was de veerdienst tussen Den Oever en Harlingen opgeheven. Die kan met het kanaal in ere worden hersteld. Dat scheelt omvaren via Texel en Vlieland.

Reageer
gravatar

Maar is dit eigenlijk niet een mooi prestige project voor de gemeente Amsterdam? Die hebben ervaring met volkomen zinloze en geldverslindende projecten als de Noord-Zuidlijn (honderden miljoenen over de balk), de Zuidas, leegstaande kantoorparken, ondergrondse parkeergarages en noem maar op. Waarom noemen we dat kanaal dan niet ‘kanaal Groot-Amsterdam’? Daarmee de megalomane grootheidswaanzin van de Amsterdamse (ex)bestuurders – een Geert Dales bijv. maar ook vele anderen- nog eens fraai onderstrepend.

Reageer
gravatar

Zeker niet, het is juist andersom. De Afsluitdijk heet al vanaf de aanleg volledig onterecht dijk. In de oorspronkelijke plannen van volledige inpoldering van het IJsselmeer zou na drooglegging het onrecht tenietgedaan zijn; het is dan immers een polderdijk geworden.
Wat nu uit dit plan duidelijk blijkt is dat onze waterstaatkundigen het plan tot inpoldering van het IJsselmeer nu eindelijk volledig hebben laten varen. Uit die beeldspraak is ook het idee geboren de naam afsluitDIJK niet slechts eenmaal maar zelfs tweemaal recht te doen. Met een vaarweg in het midden van deze dam vormt deze zich automatisch om tot een tweetal dijken die het (bestaande) water bedwingen.
Twee hoera’s voor onze taalgevoelige waterstaatkundigen die aan dit historische onrecht een einde maken!

gravatar

Geld wegsmijten. Raad van state smijt met ons geld. Allemaal levenslang vastzetten op water en brood, Dat zal ze leren en we stellen meteen een voorbeeld voor dat soort gespuis.

Reageer
gravatar

Ik heb me hier niet in verdiept, maar normaliter kan men toch gewoon via de waddenzee, door de sluis via het ijselmeer naar en van Noord Holland varen. Ook met binnenvaartschepen is de diepgang naar mijn weten ruim voldoende. Moeten we dan zoveel geld investeren in een kanaal langs de afsluitdijk? De reis wordt niet beduidend korter.

Reageer
gravatar

Naar de diepgang moet eerst een diepgaand onderzoek komen, met een kanaal kun je diep- en afgang vooraf zelf bepalen. Alleen maar voordelen, ik voorzie een substantiële stijging van de verkoop van uierzalf ook, dit zal zeker veel kanaalzwemmers aantrekken.
Ik zeg doen.

gravatar

Dit is wel een veel logischer verbinding dan de HSL, de Betuwelijn en de Noord-Zuid lijn bij elkaar in één klap! Dit heeft veel meer nut en kost minder! Waarom niet eerder aan gedacht, hè?

Reageer
gravatar

Dat is nu echt een Randstedeling reactie: Volgens mij is Friesland lastig te bereiken over die wateren als je in Drente zit.

gravatar

Het is dringende noodzaak dat in het advies ook de optie voor een nieuw olympisch lange-afstandszwembad wordt opgenomen, over de volledige lengte van het kanaal. Een gemiste kans als wij ons zo niet profileren voor de spelen van 2030.

Reageer
gravatar

Wat een belachelijk plan!
Het is ten eerste veel goedkoper om Harlingen in zijn geheel te verplaatsen naar de andere zijde van het IJsselmeer. Met de daar opgedane ervaring kan ook Groningen worden verplaatst naar het gebied tussen bijvoorbeeld Almere en Amsterdam, wat de reistijd Groningen-Amsterdam veel meer dan halveert. In de vrijgekomen gebieden is er volop ruimte voor recreatie. ik denk aan “Het Blauwe Gat”; een “stad” moet er weer niet komen in verband met de te verwachten verplaatsingen.
Ten tweede voorzie ik ernstige problemen met de voetgangersbrug bij het monument op de dijk, waarmee in het hele plan geen enkele rekening meer is gehouden.
Typisch weer zo’n ondoordacht plan van onze vaderlandsche waterstaatkundigen.

Reageer
gravatar

Een gezond idee, geeft dat dan wel weer tot problemen in verband met onverantwoorde kluunafstanden bij een eventuele 11 stedentocht. Een oplossing zou kunnen zijn om de failliete Flevonice nieuw leven in te blazen en door te trekken naar Leeuwarden.

gravatar

Vreemd hoor hebben er dit jaar een paar keer gelost via friesland erin en via de waddenzee eruit. Ohh ja we zijn binnenvaart niet dat je denkt dat we een vrachtwagen of vliegtuig zijn.

Reageer
gravatar

Omdat daarvoor dan eerst de bestaande dijk verbreed moet worden. Tenslotte wil je een kanaal en geen slootje. En bovendien: wie wil er nu naar Lelystad? Dan toch nog liever Amsterdam …

gravatar

Waarom geen onoverdekte ijsbaan, zodat we als echte trotse op onze tradities, zoals Zwarte Piet, Nederlanders over onaze natinale trots kunnen schaatsen. Of zo.

Reageer
gravatar

Mw. Zorkq,
Ik had het nog niet willen vertellen nu ik nog niet tot burgemeester van Harlingen benoemd ben, maar, er is inderdaad aan Uboten gedacht, tenslotte liggen wij zowat naast Duitsland. De oplossing zal geheim moeten blijven maar het gaat om een onderwaterkanaal onder de Afsluitdijk waar Uboten uitgebreid kunnen manoeuvreren en mogelijk een redlight disctrict voor hitsige bemanningen waar ook treinreizigers van de nieuw aan te leggen hogesnelheidslijn en de machinisten van de goederenlijn tegen korting aan hun trekken kunnen komen.

Reageer
gravatar

De stadsbesturen van Wieringenwerf en Anna Palowna zijn zich dan ook druk aan het bezinnen op een mogelijke rol in de Elfstedentocht. “De Afsluitdijk is een goed alternatief voor de étappe langs Dokkum. Het brengt wat variatie aan voor de trouwe deelnemers die de tocht jaarlijks maken. Bovendien helpt het West-Friesland meer op de kaart te zetten.”

Reageer
gravatar

Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van een stadbestuur in Anna Paulowna, sinds het geen stad is en bij de gemeente Hollands Kroon hoort.

gravatar

Belachelijk plan, geldverspilling!
Ze hadden direct voor baanverbreding moeten kiezen.
Omkeren met mijn U-boot wordt op deze manier onmogelijk gemaakt.
Begin 2020 zullen ze daar alsnog achterkomen. De schade voor de economie zal in de miljoenen lopen door de onvermijdelijke waterwegwerkzaamheden.

Reageer
gravatar

Eindelijk, dan kan ik eindelijk mijn nieuwe speedboot eens proberen.
Volgens fabrieksopgave zou hij de 250 km/u moeten kunnen halen, maar ik heb dat tot nu toe nog nergens kunnen testen…

Reageer
gravatar

Heer Schipper, wilt u a.u.b. zo min mogelijk deelnemen aan dit forum? Aan onbenullen ontbreekt het hier toch al niet. Kijk, aan bakboord van de dijk, als u richting Friesland reist (en wie reist daar vrijwillig heen?) ligt de open zee die verboden is voor binnenschepen. Aan stuurboord (nog steeds richting Friesland kijkend) ligt de voormalige Zuiderzee die zich ook al niet leent voor binnenvaart. Niets logischer dus dan deze overzeese en eigenlijk ook ongewenste gebiedsdelen zomers het recht te geven op een binnenvaartverbinding.

Reageer
gravatar

De Waddenzee is wel een zee maar mag ook door de binnenvaart bevaren worden….. Schepen tot 110 meter mogen van Den Oever naar Texel varen van Texel naar Harlingen Binnen schepen tot een lengte van 110 mogen naar Vlieland (al lijkt me dat niet verstandig met die kleine haven invaart) Schepen tot 110 mogen naar Terschelling schepen tot 85,5 mogen naar Ameland en op de Waddenzee gteld het BPR wat staat voor “Binnenvaar Politie Regelement” dus voor je onzin gaat uitkramen eerst even nadenken of onderzoeken ik heb zelf meer dan 5 jaar op het wad gevaren op Jawel Binnenschepen……

gravatar

Mr. Hattinga, overigens een Friese naam. De waddenzee is niet verboden voor binnenvaartschepen, het gebied valt zelfs onder het BPR, ofwel binnenvaartspolitiereglement. Wat betreft diepgang van het IJselmeer, op sommige plaatsen liggen inderdaad nog overblijfselen van zandbanken, maar uitbaggeren lijkt mij een goedkoper plan.

gravatar

Goed idee Grado om mensen die een afwijkende mening hebben van dit forum te verwijderen…( in tolerantie van de mensen uit het vieze stoffige agressieve westen?) Jijzelf voorop. Naar het Noorden w.o Friesland ga je alleen als toerist, als er een Elfstedentocht is, als Leeuwarden straks Cultureel Hoofdstad van Europa is, als je de JSF er straks mag dumpen, als je er het aardgas weg haalt waar de economie van het hele Westen op drijft etc.. voorwat betreft dat kanaal,laat al die criticasters zich eerst eens op de hoogte stellen waarom hierover een positief advies gegeven is…denken jullie nu echt dat al jullie negativisme niet aan de orde is geweest? Niet eerst kankeren en daarna denken!

gravatar

Haha niet best dit, kan je al kiezen om aan 1 van de 2 kanten te varen, willen ze ook nog er tussen in. Dit zal wel een grap zijn, kan me niet voorstellen dat dit gaat gebeuren

Reageer
gravatar

Een anonieme uitvinder liet anoniem weten dat de verbinding met sleep-aken kan worden uitgevoerd. Deze aken kunnen dan door vrachtwagens op de dijk zelf worden voortgetrokken! Er is inmiddels patent op deze geniale uitvinding aangevraagd en ook zijn er onverwijld hotelkamers gehuurd voor de uitreiking van de Nobelvervoersprijs 2014!

Reageer
gravatar

Scheepsmotoren zijn erg rendabel! Met de kijk op rendementsverhoging moet men ideeën uitvoeren. Sleep-aken = rendementsverhoging?

gravatar

Beetje breder kijken hoor. Het gaat ook om de binnenlandse bestedingen. Ik sluit niet uit dat er ook nog een aquaduct komt zodat er ook een buitendijkse variant bevaarbaar kan worden gemaakt voor de buitenvaart. En denk ook aan de toeristische mogelijkheden van zoiets. Vooral Japanners zullen hier massaal in bussen of boten op afkomen. Ik zeg: doen!

Reageer
gravatar

Ik hoop wel dat er op een paar plaatsen aquaducten en vooral ook ecoducten worden aangelegd onder en over het kanaal. En als we dan toch bezig zijn: ook nog een zalmtrap.

Reageer
gravatar

Ja, de Raad van State leest dit wis en warempel wel, en beseft daarmee wat een kapitaalvernietiging uw genoten onderwijs is geweest…… Blijft u rustig thuis, er is een eenheid naar u onderweg!

gravatar

Ik heb een beter plan, dat ook nog eens veel megalomaner (en dus politiek aantrekkelijker) is: leg een kanaalverbinding over het kanaal, rechtstreeks naar Dover, of van mijn part door naar Londen (‘n kanaal over de Theems, wat een geil idee!). En om ongelukken te voorkomen moet het scheepsvaartverkeer in het nauw van calais daar dan middels een tunnel onder door varen, supertankers incluis…..

Reageer
gravatar

Hoop dat er dan wel wel een bord naast de afsluitdijk wordt geplaatst : IJsselmeer vanaf heden verboden voor zeilboten!! Anders valt er niets te handhaven. Tsjonge jonge. Stom plan!!

Reageer
gravatar

Ligt het nou aan mij, of is dit echt een bezopen idee?
Een kanaal langs een meer…. voor de binnenvaart. In mijn ogen hetzelfde als een zandpad aanleggen in de woestijn.
En als ik de watergangenstructuur zo bekijk kan je gewoon vanaf Den Oever of zuidelijk daarvan middels sluizen naar Harlingen.

Het idee is leuk, maar volgens mij kunnen we deze miljoenen op andere plekken beter de economie in pompen.

Reageer
gravatar

Pas op hè, in onze drukke binnenvaart is geen plek voor bezopen ideeën! De tijd van ‘joho en een vat met rum’ ligt al eeuwen achter ons, maar dat lijkt niet iedereen zich te beseffen.

Bovendien bestaan er genoeg zandpaden in de woestijn: http://goo.gl/maps/JpTYS
En zie bovengenoemde Franse oplossing bij #8

Deze miljoenen lijken me van levensbelang voor de Harlingse economie, vooral wanneer het waterpeil daar lager is dan in Den Oever: lekker rustig én economisch op stromend-waterkracht afzakken naar Harlingen lijkt mij een prima idee. Vervolgens aanmeren en verder afzakken aan de bar in De Admirael.

gravatar

Ik dacht eerst dat het aan mij lag dat het zo’n bezopen idee was, dan vaar je toch over het bestaande water?…..zal wel aan mij liggen.

gravatar

Hoe rendabel is zo’n verbinding ten opzichte van de huidige situatie? De grootste kosten zijn brandstofkosten van de binnenvaartschepen en de afstand over de grond of door het water (stroming) worden niet beduidend korter.

gravatar

helemaal mee eens met deze reactie en ik woon in den oever en vaar op t wad en IJsselmeer dit is de grootste onzin die er is,volgens mij een verlate 1 april grap

gravatar

Wel te hopen dat er een aantal passeerhavens in worden opgenomen, alsmede een spitsstrook.

Reageer
gravatar

Wordt het een hogesnelheidskanaal? Lijkt me ideaal voor een snelle pendelverbinding tussen Den Oever en Harlingen. Eventueel door te trekken naar het Noordhollands Kanaal en naar Groningen.

Reageer
gravatar

Zorg liever voor een treinverbinding zodat de reis tijd van Amsterdam naar Groningen via de Afsluitdijk voor de helft korter word.

Reageer
gravatar

Niet rendabele treinverbindingen hebben we al genoeg. Wie reist er nou vrijwillig naar Groningen cq Amsterdam. En als je er toevallig bent dan ga je heus niet zitten wachten op de trein.

gravatar

“Zorg liever voor een treinverbinding zodat de reis tijd van Amsterdam naar Groningen via de Afsluitdijk voor de helft korter word”…. Nou John, dit kan heel gemakkelijk door ofwel de afsluitdijk korter te maken, danwel de reistijd te veranderen in een tijdreis. En nu niet meer zeuren John. Ga naar Groningen en blijf daar!

gravatar

De helf korter lijkt me echt onmogelijk. De afstand Groningen-Amsterdam is namelijk nu via de polder al ca. 10 km korter dan via de Afsluitdijk.

gravatar

Leek mij op t eerste gezicht enorme geld verspilling en toen zag ik jouw comment. Is het sarcasme of word er veel tol gevraagd? Of is er nog een andere manier om geld te innen?

gravatar

Is het niet verstandiger om hem overdwars aan te leggen? Dan is het IJsselmeer bereikbaar voor zeevaart! Onze eigen zelfgemaakte zee, daar kunnen we dan net zo trots op zijn als op Zwarte Piet!

Reageer
gravatar

@anusmaden: ALS Zwarte Piet, het is namelijk vergelijkende trap. Alleen bij overtreffende trap is het “dan”. Trotser dan op Zwarte Piet, net zo trots als op Zwarte Piet.

gravatar

Nee, we zijn EERST trots op Eigengemaakte zee, en DAN op zwarte Piet. Japie Krekel maakt dus wel degelijk een fout, en jullie zouden minder moeten spellen en meer trots zijn, zeker als het om de arbeit van Nederlanders gaat, nà fantasiefiguren die slechts een lichte ecomieboost opleveren.

gravatar

Wat een realistische reactie van Hans Wortel…. Nogal ongewenst die reactie en ernstig dat hij gewezen moet worden op deze ongewenstheid.

gravatar

Guus zit er niet alleen met “dan” naast, maar weet ook nog niet hoe je “arbeid” moet spellen. In zijn “trots” verhaal lijkt door te klinken dat we trotser moeten zijn op Nederland (ToN?), maar dat begint dan met je eigen taal goed beheersen.