Jongeren ontvangen 20% korting op pensioen

'Iedere meevaller is mooi meegenomen'

Nederlandse jongeren reageren enthousiast op de eind vorige maand aangekondigde kortingsactie op de pensioenen van het kabinet. De actie gaat in per 1 januari 2015.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën licht de plannen toe: “Jongeren die nu aan de slag gaan, maken kans op een stevige pensioenkorting, die met een beetje geluk kan oplopen tot ruim twintig procent. Een eenmalige actie waardoor jongeren minder belast worden met een riant pensioen dan hun ouders. Bovendien wordt het aanvullend pensioen in de meeste gevallen geschrapt. Mis het niet!”

Gwen Deijnen (26), drie jaar geleden afgestudeerd in Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en werkzoekend: “Dit voordeeltje moet ik meepikken. Ik heb nog een studieschuld van 40.000 euro. Ik los dat voor een gedeelte op door te lenen en op mijn uitgaven te letten, maar iedere meevaller is natuurlijk mooi meegenomen.”

De actie is niet alleen gericht op kortetermijnvoordeel. Een doorrekening voor de lange termijn levert volgens het kabinet niets minder dan een ‘droomscenario’ op. Weekers: “Reken erop dat je na je 67e als gemiddeld tweepersoonshuishouden 1500 euro per maand te besteden hebt. Dat zijn bedragen waarvan je als student alleen nog maar kunt dromen.”

Moderne Nederlandse jongeren weten wat er speelt binnen het ministerie van Sociale Zaken en volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Peter van der Vermeer (23), student Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Vrije Universiteit: “Het staat heel helder beschreven in de vergaderstukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 27 juni jongstleden in artikel IX: ‘In artikel 1, tweede lid, wordt “30, eerste en tweede lid, 31, 32” vervangen door: “30, eerste en tweede lid, 32”. Nou dan weet ik genoeg.”

Tot wanneer de kortingsactie zal duren is nog niet bekend.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wel goedkoop van De Speld dat ze de foto bij het artikel hergebruikt hebben.
Deze is al eerder ingezet bij het artikel “Jongeren niet sneller tiener dan vroeger”. Slaat ook hier de recessie toe?

Reageer
gravatar

Dit zijn toch geen grappen?! Wel geinig dat nb Speld hier relevante achtergrondinfo ten beeldscherme voert.

Pensioen, heb er nooit in geloofd. Ik ga dan ook niet met pensioen, ga gewoon door tot ik omval. Zo hoort dat, lekkel stuiteren.

Zouden ze er tijdens hunnie reces van 2 maandjes er nog eens een gedachte aan wijden?
http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/newspage2295_kamer_met_reces.jsp#0

Wie is er dom/slim__ Wel je zou toch mogen weten dat propaganda en reclame prima samengaan. Regel goedgelovige modellen en het plaatje is compleet!

Reageer
gravatar

Ik schaam me, geloof ik, kapot.
Achtereenvolgens geprofiteerd van crisis, oorlog, opbouw, dienstplicht,dienst luchtbescherming, zesdaagse werkweek, rentekaart.
En tenslotte jaren van preut trekken !
Dus nu erg blij met het disconto voor de profiterende jeugd.
Neemt, eet van uw kraaltjesjus.
Gij modde maar dièp soppen, want gij modde ‘t verdienen !

jankiesef (doen)

Reageer
gravatar

Ben ik nou zo slim of is de schrijver van dit artikel nou zo dom? 20% korting betekent toch dat je dan MINDER pensioen krijgt? Waar zijn die Nederlandse jongeren dan zo blij mee?

Reageer
gravatar

Heer Carrotte, u gaat kennelijk uit van de gedachte dat bij pensioenen volgens de normale regels wordt gerekend. Sinds de edele kunst van het staartdelen in onbruik is geraakt, komt u met die regels niet meer uit.
Minder is meer.

gravatar

We leven niet langer. Is een leuke fabel maar niet waar. Iedereen denkt dat in de Middeleeuwen (en daarvoor) mensen hooguit 40-50 jaar oud werden. Dat is niet zo: hoge ouderdom was toen en in de oudheid normaal. Mits men de jeugd doorkwam: kindersterfte was hoog. Het is dus niet zo dat we ouder worden: er worden méér mensen ouder. Gemiddeld, dus zegt dat nog weinig: opvallend is het aantal dat maar kort van de pensionering geniet, als ze die leeftijd al bereiken. Er worden nergens absolute cijfers genoemd.

De norm voor die dekkingsgraad wordt door een ministerie vastgesteld op grond van nattevingerwerk en politieke motieven: zegt niks over het feitelijk vermogen wat in kas is. Anders zou ook deze regering daar niet likkebaardend en kwijlend naar kijken: het zou onverantwoord zijn om een greep in de kas te doen als de dekkingsgraad onvoldoende zou zijn.
In het filmpje zie je wel een gelddrain, maar dat het rendement gewoon hoog is en er ook geld -veel geld- binnenkomt wordt niet getoond.

Zo zijn er nog wat scheve dingen: het lijkt erop dat ze pensioen en AOW op één hoop gooien, maar daar kan ik de vinger niet op leggen.

gravatar

Beste Frederik met de lange, chique naam,

Ik wil jou antwoorden, alhoewel de heer Jeettje niet tot mijn intimi behoort. (Ik beschik namelijk over een klassieke Berini buikschuiver.) Mag dat?

p.s.
Wat betreft mijn buikschuiver moet ik nog vragen aan de heer Jeettje: Mag dat?

gravatar

De pijn zit in de rekenrente die geen enkel verband houdt met het werkelijke rendement. Nog in November 2011 schreef mijn pensioenfonds:
“De beleggingen van ons pensioenfonds hebben de problemen niet veroorzaakt. Ter illustratie geven wij de rendementen van de laatste jaren weer:
2008 -8,3%
2009 +10,9%
2010 +10,6%
2011 + 10,6% (t/m 3e kwartaal)

De sterke verliezen tijdens de kredietcrisis in 2008 zijn in de jaren daarna weer goedgemaakt. Ons vermogen is dus flink toegenomen. […] Wel heeft de financiële crisis er voor gezorgd dat de rente, die wij moeten hanteren om onze pensioenverplichtingen te berekenen, sterk is gedaald.”

Wel nu: duidelijker kan het nauwelijks. Let op dat er staat: “berekenen”. Dat is iets anders dan: “nakomen”.

Uiteraard was men toen nog redelijk open en drukt men zich tegenwoordig iets voorzichtiger uit…

gravatar

In het filmpje worden de AOW en de pensioenfondsen inderdaad op één hoop gegooid. Het verhaal over steeds minder werkenden die steeds meer moeten opbrengen voor meer gepensioneerden gaat alleen maar op bij een omslagstelsel ofwel de AOW. De aanvullende pensioenen worden gefinancierd door kapitaaldekking van aanspraken. Die zaken worden voortdurend door elkaar gehaald, wat uiterst ergerlijk is.

gravatar

Als je met pensioenstelsel het hele gebouw, AOW én aanvullend pensioen, wilt benoemen mag dat. Maar dan moet het onderscheid gemaakt worden tussen werkenden en niet-werkenden.
De verwarring ontstaat doordat de termen verkeerd worden gehanteerd: men spreekt nu van AOW pensioen en Pensioen, terwijl het officieel heet AOW ouderdomspensioen.

Het deel van de bevolking dat nooit een betaalde baan heeft gehad of buiten een arbeidsovereenkomst werkte (huisvrouwen, MKB, ZZP-ers etc.)krijgt AOW, maar niet noodzakelijk een pensioenuitkering, tenzij men die heeft ingekocht met een aanvullende verzekering bij een pensioenfonds.

Zo gezien is de stelling dat minder werkenden voor meer inactieven gaan betalen waar, mits we het over de AOW hebben, maar dat gebeurt dus al jaren sinds ook de huisvrouw AOW krijgt (per 1968).
Dáár lijkt de echte pijn te gaan liggen; ik zou me als AOW-er méér zorgen maken.
Dat de premies achterblijven is mede gevolg van politiek handelen met heffingskortingen en het nooit actief in werking stellen van het AOW-fonds onder anderen.

De crux zit hem in het verschil tussen de twee vormen: bij aanvullend pensioen is dat bedrag misschien wel in één grote pot gestort -verdeeld over verschillende pensioenfondsen- maar wel degelijk persoonlijk: voor het pensioenfonds maakt het niet uit of u getrouwd bent: het is uitgesteld loon – dus persoonlijk.

Daarentegen kent de AOW strikte en absurde bepalingen omtrent leefvorm en -situatie, met boetes en straffen en kortingen als men iets fout doet. Een echte zorg voor de gepensioneerde: de Staat grijpt hier direct in op de persoonlijke situatie.

Het punt qua vergrijzing is al lang geleden onderkend, maar men stond nooit stil bij het effect van minder werkgelegenheid, wat op zich vreemd is, want sinds de industriële revolutie is het streven altijd geweest zoveel mogelijk werk door machines te laten doen.
Het is tamelijk simpel: op den duur is er gewoon minder werk, zeker zodra menselijke arbeid duurder wordt dan machinale arbeid.

Zo een beetje een idee, beste Frederik?

gravatar

Gelet op een wat ouder bericht heeft Heer Frederik wellicht toch een aanvullend probleem:

Frederik V.G. van Swalmen Blerick Cromweel • 18 september 2011, 00:00 op http://www.speld.nl

Wat maken jullie je toch allemaal druk om die pensioenstelsels? Je kunt toch ook zelf wat geld opzij zetten voor je pensioen? Zo heb ik ooit mijn spaargeld belegd in aandelen KPNQWest, in Fokker, later in WorldOnline en nog later in Fortis. Al die tijd heb ik nooit gekeken hoe de koers van mijn portefeuille zich heeft ontwikkeld. Dat moet een verrassing blijven. Omdat ik niet volledig wil vertrouwen op de beurs heb ik voor de zekerheid ook nog wat geld opzij gezet op een spaarrekening bij een IJslandse bank. Bovendien ligt mijn kelder vol met strooizout. Misschien wordt dit nog wat waard als de gemeenten weer eens wat te weinig hebben besteld.

Ik vergat nog te vermelden dat ik een deel van mijn spaargeld heb belegd in staatsobligaties. Ik heb namelijk ergens gelezen dat het risico op staatsobligaties vrijwel nihil is en toeval of niet ik kon onlangs een flinke partij Griekse staatsobligaties met fikse korting kopen (maar liefst 10%!). Als dat geen goede belegging is.

Ik kan niet wachten tot ik 65 ben.

gravatar

Kijk kijk, zo worden mijn aandeeltjes Chemin de Fer Nicolas uit 1869 straks ook weer wat waard. Gewoon vooruitkijken.

En voorintekenen op Eurobonds. Ze bestaan nog niet, maar ze zijn al bedacht, dus men kan er maar beter vroeg bij zijn.

gravatar

Toch wordt hiermee weer echt duidelijk dat jongeren nooit heb geleerd goed hoofd te rekenen. Ach ja, de jeugd is lang zo slim niet als ze eruit kunnen zien!

Reageer
gravatar

Gelukkig raken de meeste jongeren hun humor niet kwijt en ouderen moeten zich schamen en in actie komen. Achter de geraniums zitten wil toch niemand meer.

Reageer
gravatar

Mja, kan wel bij de pakken neer gaan, maar daar schiet ik niks mee op. Gelukkig ben ik niet vies van werken en bouw ik mijn eigen pensioen wel op!

gravatar

Geraniums? Ik weet niet of je laatst nog bij een tuincentrum bent geweest, maar ik denk dat we die niet eens meer kunnen betalen. Zullen wel weer die plastic plantjes van de IKEA worden om achter te zitten. Maar dat heb ik er graag voor over om mijn arme ouders het halve jaar naast hun nieuwe, contant betaalde, auto op de camping te laten zitten. Ze hebben tenslotte tot hun 55ste het land opgebouwd.

gravatar

Schamen? Waarvoor? Dat we die snotneuzen niet goed hebben opgevoed?

Overigens zijn het geen geraniums die voor het venster staan, maar pelargoniums. Hoewel voor de ouderen steeds meer een cactus wordt aangeraden; die behoeft minder water en dat scheelt een slok op een borrel op de waterrekening.

Heeft u overigens wel eens van het concept “satire” gehoord?

gravatar

Naast de reeds aangehaalde passage uit de vergaderstukken lees ik ook het volgende:
In artikel 10.1, eerste lid, wordt «3.47, 3.68, 3.77» vervangen door «3.47, 3.77». Voorts wordt «3.126a, 3.127, 3.129» vervangen door «3.126a, 3.127, tweede lid, 3.129». Ten slotte wordt «de in artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdelen b en c, laatstvermelde bedragen» vervangen door: de in de artikelen 3.127, derde lid, en 8.11, tweede lid, eerste volzin, onder-delen b en c, laatstvermelde bedragen.

En vooral dat laatste maakt het voor jongeren natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk.

Overigens: wat fijn dat we in Nederland de wet openbaarheid van bestuur hebben. Ik mag graag ieder ochtend bij de koffie even de kamerstukken doorlezen zodat ik goed geinformeerd ben over de toekomstplannen van ons land.

Reageer
gravatar

Het is niet eerlijk: heb ik mij al die jaren het lebbes gewerkt en word ik afgescheept met een luizige fooi waarvoor de juffrouw van de retirade haar neus nog ophaalt, krijgen die jongeren gratis geld in de schoot geworpen! Je reinste leeftijdsdiscriminatie!

Je kunt wel zien wie er in de regering zitten: allemaal jeugdigen die zichzelf héél goed w*eten te bedelen ten koste van de oudjes. En wie betaalt straks de begrafenis van die oudjes? Nou?

Zoals het is, kunnen die al niet eens meer een uitvaartverzekering bekostigen, laat staan zelf naar het kerkhof lopen: de toekomst wordt hier afgewenteld op het verleden, dit is kortzichtige stomkopperij!

Reageer
gravatar

Trouwens even heel iets anders: Paulus zit op de camping te barbequen, lees ik net in de NRC:
http://tinyurl.com/m68v93y


Paulus el Kabautro des Bosque

Gewoon een starter gebruiken. Met een krant, of aanmaakblokje!
Kind kan de was doen.
Kost een habbekrats bij bl*kk*r of the look-shop of zo.

Ook: grillen en barbecuen zijn 2 verschillende dingen…

—-
Veelzijdig menneke …. gegrillde of ge-BBQ de sjekladebollen …. hmmm; ik sla deze even over.

gravatar

Volgens mij wordt het de komende jaren nog véél beter, met kortingen van 50% of zelf 75%. En als je dan voor je 85e stopt met werken wordt je helemaal niet meer belast met die vervelende pensioenen!

Ik zeg kopen, kopen, kopen! Het gaat weer goed met onze economie!

Reageer