Klachten over lastminute-Jihadreizen

Organisatie kan beloftes niet waarmaken

Lachende, gebruinde jongemannen in de stralende zon. Eén drinkt ontspannen een kop koffie, een ander poetst zijn Kalashnikov, weer een ander onthoofdt een dorpeling met een broodmes. Je krijgt direct zin in een jihad-reis maar het droombeeld dat Nederlandse touroperators van hun reizen naar de Heilige Oorlog in Syrië schetsen wordt zelden waargemaakt.

Nederlandse moedjahedien beklagen zich over misleidende informatie, slechte organisatie en niet nagekomen beloften. Hakim Takhnouq (21) stapte in mei op het vliegtuig naar Damascus. “Bij aankomst zou er een broeder zijn met een ‘Jihad’-bordje in zijn hand. Maar er was helemaal niemand, ik mocht het zelf uitzoeken.”

Uiteindelijk vond Hakim zijn hotel. Hakim: “De kranen lekten, er zat schimmel in de badkamer, de deuren, wc en lampen waren beschadigd, de douche werkte niet goed en de schuifpui klapperde de gehele nacht door de wind waardoor ik niet kon slapen. En dat noemt Gogotours het perfecte jihad-hotel.”

De grootste teleurstelling voor Hakim vormde afstand tot het front. “De steenworp die in de folder werd genoemd bleek uiteindelijk 200 kilometer.” Twee weken zwierf Hakim door Syrië totdat hij de rebellengroep vond waar hij bij was geboekt. “Het was een groep met alleen bejaarden.”

Zoals Hakim zijn er velen. Geboekte hotels blijken niet meer overeind te staan en moderne wapenrustingen blijken verroeste kermisgeweren. Ook de strijd valt soms tegen. Said El-Khatabi (19), in het dagelijks leven pizzakoerier te Zoetermeer: “Als je tv kijkt, lijkt het alsof er overal wordt gevochten. Maar ik zat in het oosten en daar gebeurde geen ene flikker.”

Sunweb, Gogotours en Arke, die in Nederland Jihadreizen organiseren, herkennen zich niet in de kritiek. Arke-directeur Louis ten Gruil: “Natuurlijk treden er kinderziektes op in zo’n nieuwe tak van toerisme. Maar klanten krijgen van ons een alarmnummer, dat ze 24 uur kunnen bellen voor een vervangende Heilige Oorlog. Er is ons alles aan gelegen onze klanten de Jihad van hun leven te bezorgen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dit artikel van De Speld heeft wel de doodsteek betekend voor het Jihadisch toerisme, vergelijkbaar met de genadeslag die Youp van ‘t Hek toebracht aan Buckler. Nu waren er wel reeds klachten bij ANWB en NVR binnengekomen over tweedehands Kalashnikovs, defecte bomvesten, gebrekkig sanitair en terugslaande vrouwen. Voor de doorsnee poldermoslim bleek dit voldoende om de goesting voor een Jihadvakantie te verliezen. Enthousiaste subsidiëring vanuit Saudi-Arabië bleek niet voldoende om het verlopend tij te keren. Naar verluidt is de vakantie-industrie naarstig op zoek naar nieuwe brandhaarden; volgens Al-Jazeera is er -als nieuw initiatief- een trein met pelgrims uit de bocht gevlogen bij Santiago de Compostella. De wereld van het ramptoerisme is immer op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Reageer
gravatar

Een graantje meepikken?
Waarom stelen? Het is Allah die de graankorrel doet uitspruiten.
Snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden!

Dus op uw schaamteloze insinuaties repliceer ik volgaarne: Krieg n bochel!

Reageer
gravatar

Waar vind je nog een authentieke jihad-ervaring, inclusief lokale bevolking, zonder media die komen opnemen of beschikbaarheid van youtube waardoor de ware emotie beïnvloed wordt door effectbejag? Ik zou er een moord voor doen!
Ergens met gelijkgestemden de bevolking van een idyllisch bergdorpje afslachten
tegen de achtergrond van een ondergaande zon, waarna een koele avondbries ontspanning brengt en de geur van amandelbloesem en cordiet meevoert. In de verte vaag gemekker van verdwaalde geitjes en echo’s van mitrailleurvuur uit een naburig dorpje. En dan een kampvuur met geroosterd vlees en verse kruiden en wachten op de nacht, verlicht door duizenden sterren. De verleiding je neer te vleien en je over te geven aan een droom over het paradijs is groot, maar je kan er ook voor kiezen het heilig vuur een verderop gelegen boerderijtje te laten verschroeien…
Ach ja, de Jihad; de voorzegde gesel voor kafirs en een balsem voor de ware strijders….!

Reageer
gravatar

Ach ja, de romantiek, er is trouwens al een liedje op gemaakt:
http://tinyurl.com/393er2m

Overigens is het niet de bedoeling een advertorial te plaatsen voor een reisburo te Bellingwedde.
Ik begrijp dat jullie daar een graantje willen meepikken en dat jullie daar wat krap zitten in kandidaten, maar plaats dan gewoon een betaalde advertentie?

gravatar

Ik kan mijn vorige pennevruchten er niet meer op naslaan; zij verdwenen in het vacuüm dat door het algoritme van De Speld gaande wordt gehouden. Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat de meest productieve Speld-participanten ook de meeste uitval ervaren; statistisch is dat ook onvermijdelijk. Maar ik verdom het mijn woordkeus aan te passen; tenslotte bestaat er formeel nog vrijheid van meningsuiting in dit uitgemolken wingewest van Brussel. Dit stuk historische verworvenheid is nog niet wegbezuinigd i.h.k.v. neerwaartse nivellering naar normen van Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Transandijvië en andere ex-Comecon lidstaten met een structureel begrotingstekort en een door-en-door corrupte bankensector. Hier sta ik, ik kan niet anders. PRISM: doe uw werk.

Reageer
gravatar

Het vermoeden rijst dat de pro-actieve censuur is ingesteld op een maximaal aantal bijdragen p.p.p.d. Vijf eerdere bijdragen van mijn hand sneuvelden ongelezen, hoewel er geen onvertogen woord in voorkwam. Bij iedere poging wordt de inspiratie minder en de ergernis groter. Slaan we derhalve de inhoudelijke discussie over en concentreren wij ons op uw suggestie van minimaal één (1) Solex per gezin. Dit nu, lost m.i. het probleem van de pizza-koeriervlucht en de babylonische spraakverwarring tussen taxi-chauffeurs en hun cliëntèle niet op. Allereerst beheerst niet ieder gezinshoofd (m/v) het ontkolen tot in de puntjes en niet iedereen met een IQ > 100 is in staat het noodzakelijk technisch onderhoud te voltrekken. Een nieuw examenvak: “Ontkolen voor Dummies”?.

Reageer
gravatar

Nee, het zijn bepaalde woordcombinaties, te verhelpen met een ander teken ertussen.
Alles met w*et (w*eten, w*etenschap, w*ettelijk, grondw*et) en sl*echt (sl*echts) bijvoorbeeld.

gravatar

De berichtgeving omtrent de Syriëgangers in de Westerse media is buitengewoon eenzijdig. Het wordt hoog tijd dat er eens aandacht wordt besteed aan de vergeten kant van het conflict. Des te opmerkelijk daar de verzwegen zijde van de strijd directe gevolgen heeft voor ons dagelijks leven.

Men heeft het constant over het aantal slachtoffers in Syrië, over de bombardementen, gifgasaanvallen, de vluchtelingenstromen naar de buurlanden, de onderlinge verdeeldheid van de oppositie, de vrees onder de Syrische christenen dat zij straks door een fundamentalistisch moslimregime moeten leven, de angst van de sjiieten voor de soennitische meerderheid etc. etc., maar wat men steeds over het hoofd ziet is het gevaar van het dreigend tekort aan pizzakoeriers in Nederland. In bovenstaand artikel wordt dit probleem tussen neus en lippen door aangestipt. De Speld citeert Said El-Khatabi en vermeld dat hij in het dagelijks leven pizzakoerier in Zoetermeer is, maar laat na erbij te vermelden dat hij maar liefst 3 maanden vrij heeft genomen om aan de Jihadreis “de slag om Aleppo” deel te nemen. Dat deze reis reeds was volgeboekt en hij vervolgens naar een dorpje bij de Iraakse grens werd gestuurd lijkt mij toch echt minder van belang dat de oplopende wachttijd voor wie in Zoetermeer een pizza besteld. In Amsterdam waar maar liefst 6 pizzakoeriers naar Syrië zijn afgereisd is de situatie zo mogelijk nog schrijnender. Maar dat is nog niets vergeleken met Den Haag waar van de 11 (!) pizzakoeriers met Jihadbestemming er al twee gesneuveld zijn en minstens 5 hun arrangement verlengd hebben.

Deze zeer alarmerende situatie heeft tot op heden niet geleid tot kamervragen. Inmiddels is de situatie in sommige steden onhoudbaar geworden. Wanneer gaat de regering optreden tegen dit onheil?

Reageer
gravatar

En of dit op zich al niet genoeg is om Frans Timmermans tot verantwoording (in en aan de Tweede Kamer) te dwingen blijft nog onvermeld het feit dat de participatiegraad van onze Medelanders in de taxi-branche ook onder de koerier-vlucht leidt. Er zijn nu al taxichauffeurs gesignaleerd die nog niet eens zijn ingeburgerd en hun klanten zelfstandig het afleveradres op de TomTom laten invoeren. Jammer genoeg beheersen te weinig Nederlanders en buitenlandse toeristen het Arabische schrift. Zo zien we maar weer dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben: these, antithese, prothese.

gravatar

Ja, Heer Outsider, als men het vertikt om rijlessen en een bijbehorende automobiel aan te schaffen én vertrouwt op de goedheid huns harten van de medeburger om gratis vervoer te regelen, die is natuurlijk niet maatschappelijk positief bezig, volgens de Rutte doctrine.

Daaronder valt ook het nemen van een taxi waarbij zelf het afleveradres moet worden ingetoetst op het navigatieapparaat: de chauffeur zal nu gedwongen worden om de kortste route te nemen. Dat betekent geen omweg, dus minder brandstofkosten en slijtage aan voertuig en wegdek.
Dáár krijgen we economie niet mee opgewarmd.

Een begin van een oplossing zou zijn dat Rutte minimaal één (1) Solex per gezin verplicht stelt.
Het reizen naar omschreven gebieden duurt dan ook wat langer, en de frisse rijwind koelt de heethoofden wat af: een win-win situatie.

gravatar

Bepaald niet verwonderlijk dat juist den jihadmensch ons erop wijst dat een last minute zelden zijn beloftes waarmaakt. Zo verkeert de hoop op een enkele last minute in de wanhoop van vele vele lost hours die men nog door te brengen heeft. En ja, met alle respect, dan is het klagen hier, klagen daar, klagen everywaar.

Reageer
gravatar

WELK?! Je MOT het TOG zelf maken. Jijhad staat TOG voor avontuur dus dat betekent verASSing van begin tot eind of beter van EInd tot niEUw BEGin.

Wat veracht je voor 199 fleurO?! Een hotel! KoMOP nou, een geraffaelde slapzak lijkt me al een overbodige luxe. De ontberING zou welliCHt wat duideleuker gepropaGEERT mogen worre maar de essentie van aanslagwerk is M.I. dat deze onder alle omstandigHEDEN tot uitVOERing dient te worre geacht.

Kinderziektes paSSen priMA in dat kliMAat. Dat speenstrijders hun opDRAcht mOTten vinden hoort erbij. OndergeschIKten vELlen nou eenmaal af in deze buSIness. HoeVEEl bloed zijn de aspiranten verloren en of ze medEOgenlozend zijn omgespongen met tegenSLAg zijn de mEER legintiemere vrAGen me duNKt.

Om de aspiritanten tegemoed te treden adviZEER ik te kOMen met HArdere recLAMe, zOAls: met “zandnasmaak gaarantie”, “A ticket of no return” of “totale overgave vereist”. Van terggave kan dan geen sprake zijn. Om de faKERS alvaST UIT te selecteREN.

Reageer
gravatar

Het is waar Jeettje, maar stel dat er dan net een wapenstilstand is, of niemand meer over, dan zie ik mijn geld niet meer terug!
Ik vraag me nog af hoe ik het ga doen, een kerrefen huren, of een tank voor het hele gezin, of toch maar hotels die dicht bij de gevechten staan zodat we die vanuit het raam kunnen zien en we af en toe ook zelf mogen schieten. Het is een heel gedoe om zo’n reis in elkaar te zetten maar het wordt dan ook een unieke vakantie!

gravatar

Paulus Bosch, ik vind het een hele eer om door Obama gelezen te worden, misschien citeert hij wel wat van me in een toespraak of thuis onder het eten!

gravatar

De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft
De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft
Dat leven is de moeite waard met, soms wel wat verdriet
Maar met liefde, plezier en geluk in ‘t verschiet

De glimlach van een kind dat met een Kalashnikov speelt of een granaat
De glimlach van een kind, daar kan geen mens toch tegenop

gravatar

Jezelf gericht in een voet schieten is natuurlijk geen kinderziekte maar een gevolg van een in allerijl in elkaar geflanste touringcaroperatie. En wat heb je aan een alarmnummer als je geen bereik hebt? Het aantal avonturiers die richting uit stagneert mede daarom sinds enkele weken. De voorpret was kennelijk leuker dan de vakantie zelf. http://tinyurl.com/nqs2oub

Reageer
gravatar

Beste Trendvolger,

Het is een trend.

Je zou er overigens goed aan doen jouw boodschap voor de Nederlandse moedjahedien op het schoolmededelingenbord van Ibn Ghaldoun in Rotterdam te zetten. Je moet snel zijn, ze doen allemaal binnenkort herexamen.

Medereageerder Jeettje woont in de betreffende plaats, mogelijk kan hij jou daarbij behulpzaam zijn.

gravatar

Beste Paulus, daar zeg je me wat. Die school heeft tegenwoordig een christelijk bestuur en dat zou wel eens een reden kunnen zijn dat de rekrutering via de reisbureaus spaak loopt! Van de meesten in Syrië loopt binnenkort het toeristenvisum af, dus die komen ook terug, onder het mom van: Lekker weg in eigen land!

gravatar

Maar het is toch ook al simpelweg in de naam duidelijk! Net als in de naam Lieggoed is de naam DieHaat alles zeggend. Kan men ergens kinderachtig verongelijkter haten dan in DieHaat?? Gewoon een ander vakantiegebied opzoeken en uit die gebieden wegwezen!

Reageer
gravatar

Slap zooitje.

Kalashnikov poetsen in plaats van de staalborstel over de tanden, een broodmes in plaats van een bot zakmesje en koffie in plaats van absint.

Daar kom ik mijn bed niet voor uit.

Reageer
gravatar

De reactie van Likoed Nederland onder nr.7 paste goed bij het satirische karakter van het artikel. Het vervolg helaas niet.

Reageer
gravatar

Sorry Nitwit, ik kan sl*echt tegen leugens, en helaas voor jou is die club nooit, maar dan ook nooit satirisch bezig.

Ik ga er verder niet op door, sl*echt voor de bloeddruk, het humeur en geloof in integere mensen: het heeft een geschiedenis zeg maar.
Hou het gezellig en laat u niet meeslepen in een hasbara oorlog.

gravatar

Inderdaad, Likoed vindt het alleen goed als je arabische vrouwen bespuugt, bombardeert, hun land afpikt etc. etc. etc.

Reageer
gravatar

Niet helemaal waar hoor Ikke, de extremisten (als het Joden zijn is het etiket ‘ultraorthodox’, da’s vriendelijker dan extremist) gaan ook tegen het seculiere deel van Israel te keer.

“In Jeruzalem vernielen ultraorthodoxe joden regelmatig afbeeldingen van vrouwen – door te ze van muren te trekken, de vrouwelijke gezichten af te dekken met graffiti of door er leuzen als ‘illegaal’ op te schrijven. De streng-gelovigen willen met hun acties voorkomen dat de gebruiken van de seculiere meerderheid in Israël hun gemeenschap verstoort. ”

Bron http://tinyurl.com/nd2begy
Laatste alinea

gravatar

Israel verdedigt zich tegen moslimfundamentalisme.

En van land afpakken is natuurlijk geen sprake, het land is door de wereldgemeenschap UNANIEM toegewezen aan het Joodse volk.
http://likud.nl/2012/08/mandaat-voor-palestina-90-jaar-geldig/

Maar het is wel illustratief voor het conflict, dat men het huizen bouwen van Joden aanstoot geeft, meer dan het moslimgeweld.
Waar joden willen bouwen, willen moslims afbreken.

gravatar

Heer Jeettje, hoezeer ik uw pogingen ook waardeer, het heeft geen zin deze leugenaarsclub met feiten te confronteren.
Ziehier het w*etenschappelijk bureau van Lieggoed:
http://tinyurl.com/llmjrw2
Het lijkt me beter de standaardbehandeling voor trollen en ander gespuis toe te passen, nl. niet (meer) op reageren.
Met Respectabele Groet,
Ikke

gravatar

Ik w*eet dat, Ikke: ze hebben dat genoeg te horen gekregen op wijlen het Volkskrantblog.

Inderdaad niet mee in discussie gaan, alleen af en toe laten zien dat je ze doorhebt.
Het lijkt wel verduld veel op de Hietbrink-situatie.

gravatar

@Likoed Nederland

Dus volgens u is het land (Israël) unaniem door de wereldgemeenschap toegewezen aan het Joodse volk?

Afgezien van het feit dat de stemming in de Algemene Vergadering van de VN omtrent het Verdelingsplan voor Palestina bepaald niet unaniem was (voor 33, onthoudingen 10, tegen 13), merk ik op dat in bedoeld plan 55% van het mandaatgebied ten westen van de Jordaan aan Israël werd toegewezen.

In 1948-49 heeft Israël zich 78% van Palestina toegeëigend (23% meer dan waar zij volgens de VN recht op hadden). In 1967 veroverde Israël de overige 22%.

Nu is Israël in hoog tempo nederzettingen in die 22% aan het bouwen. Bovendien wordt er een muur gebouwd die Palestijnen afsnijdt van hun werk, school, ziekenhuizen en bejaardenhuizen etc. Die muur met uitstulpingen naar de illegale nederzettingen versnippert de Palestijnse gebieden in niet-levensvatbare kleine gebiedjes. Bouwen in bezet gebied is in strijd met het internationale recht.

Dus hoezo het land is door de internationale gemeenschap toegewezen aan het joodse volk? Er is 55% toegewezen, dus niet 78% of 100%.

gravatar

@Jeetje

Waarom verwijt u ons het spugen op vrouwen?

U weet niet dat dat wangedrag van de kleine extremistische secte die dat gedaan heeft door Likoed en het opperrabinaat juist ten sterkste veroordeeld is?

Verdiep u eens in de materie voor u reageert.

Reageer
gravatar

We hadden een survival-weekend geboekt met de afdeling, en die is mij zeer goed bevallen. Dat hadden mijn collega’s ook gevonden, als ze er nog zouden zijn.

Reageer
gravatar

Verwende pubers zijn het. Ik kampeer ook altijd, dit keer bij Aleppo. Prima uitrusting krijg je mee. Die Camping Gaz tankjes bijv. vind ik prima beveiligd, heel wat beter dan hier. Groter, steviger en met een veiligheidspen. Zo, die is eruit. Nu nog even aanslui

gravatar

Wij hadden ook zo’n weekend geboekt bij Arke. Niets op aan te merken. Direct bij het uitstappen voorzien van een lunchpakket voor de eerste dag en voldoende munitie toe. Allemaal inbegrepen. Het enige minpuntje was het sneuvelen van Erica, zodat we nu, twee weken na terugkomst, nog steeds op ons salaris en de reiskostenvergoeding zitten te wachten. Juridisch gezien is Arke niet verwijtbaar in deze; zij hebben slechts contracten afgesloten met de rebellen. Dat ons hotel later getroffen werd door artillerie van Assad is natuurlijk ook niet de schuld van Arke. Dat eeuwige typisch Nederlandse gezeur altijd. Wees gewoon eens tevreden met wat je hebt!

gravatar

Ik had een authentieke bomschoen als souvenier meegenomen. Maar helaas is deze bij terugkomst op Schiphol door het beveiligingspersoneel gejat. Gelukkig heb ik de foto’s nog.

gravatar

Roy, O, dus de foto van heb je nog wel? Dan is de camera of smartphone tenminste door de beveiliging gekomen en dat feit op zich mag toch best een wonder heten.

gravatar

Jammer dat een criminele organisatie die sl*echts ten doel heeft zionistische haatpropaganda te verspreiden de weg heeft gevonden naar De Speld om hier hun stinkend gedachtegoed te offreren.

Het mishandelen van vrouwen is natuurlijk exclusief voorbehouden aan die anderen, of toch niet?
http://tinyurl.com/orlbcqn
En hoe zat dat ook alweer met de seksescheiding in de sjoel?

Likoed: altijd de aandacht afleiden van misstanden en schendingen van VN-resoluties in eigen huis door naar anderen te wijzen. Alsof dat een rechtvaardiging inhoudt.
Voor Likoed wel; men zou er anti-zionist van worden – geheel op conto van Likoed dan.
Met zulke vrienden val je je vijanden in de armen; eindelijk verstandige mensen.

gravatar

Anthonius Marie “Tommie” (Struick) van Bemmelen,

Als 83-jarige voorzitter van Likoed Nederland verkondig jij jouw blinde mening waar jij jouw gezw*ts maar kwijt kunt, zelfs als het geheel niet ter zake doet.

Als snob heb jij “Struick” aan jouw naam laten toevoegen en pronk jij overal met je voormalig Eerste-Kamerlid. Voor de VVD, maar nu zou je beslist gekozen hebben voor de islamofoob Geert W. Dat jouw Kamerlidmaatschap sl*chts vier jaartjes op de achterbank duurde vertel je er niet bij.

Wij plachten in De Speld satire te bedrijven op het nieuws. Jouw eeuwige arrogante gelijkhebberigheid past daar niet bij.

Zie hier mijn reacties op jouw eenzijdige geneuzel.

gravatar

En dan blijken de rapen gaar en de druiven ook nog zuur: zowel druiven als maagden vér over hun t.h.t.-datum heen; gerimpeld en tandeloos; het geslis was niet om aan te horen.

gravatar

Ik heb over mijn jihadreis maar weinig te klagen. Er was genoeg zon. Wel was het ietwat lawaaierig buiten hetgeen mijn nachtrust niet ten goede kwam. Maar dat kon ik dan weer ‘s morgens nog voor het ontbijt in de schiettent afreageren door het executeren van een aantal verdachten hetgeen onverwacht leuk bleek te zijn. Ik ben nu aan het sparen voor een exclusieve schiettent jihadreis!

Reageer
gravatar

Alberto is opgepakt met mijn cello-koffer. Meneer wou laten zien wat je aan boord kan meesmokkelen. Maar hij wist niet wat een chaos het is in Aleppo. En ik kwam van het vliegveld met de zijne. Wat denk je dat erin zat? Een cello! Gelukkig had ik nog twee vioolkisten mee, maar het zware werk kan ik dus wel vergeten.

gravatar

In het kader van een KRO-onderzoek naar de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de bagagecontrole op Schiphol, heeft Alberto S. eens een freelance contra-tenor met een bomvest en een buikvol cocaïnebollen verstopt in de koffer van een contrabas van een orkestlid van het KCO. Het overwegend niet Nederlands sprekende grondpersoneel detecteerde weliswaar moeiteloos het verschil in toonhoogte tussen contratenor en contrabas doch liet drugs en bomvest ongehinderd passeren. De Nederlandse Vereniging van Operazangers heeft inmiddels protest aangetekend tegen deze -in haar ogen- ontoelaatbare octavistische discriminatie. Alberto S. verklaarde vanuit zijn schuiladres nog een appeltje te schillen te hebben met de directie van de KLM in het algemeen en met Camille Eurlings in het bijzonder. Alberto Wordt vervolgd.