Vaticaan ontkent bespieden burgers door God

‘Hij kijkt weleens maar slaat niets op’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

FRONTPAGINA-nieuws in de Osservatore Romano en de Giornata Particulare: het Vaticaan maakt bekend dat voor alle hemelse bespiedingen een mondiale inschrijving werd geopend. In opdracht van de Allerhoogste (ter Curie) werd de opdracht gegund aan de Movemento PRISM S.a.r.l (een joint Venture van de VS en de Italiaanse maffia) omdat die toch al de VS en de hele wereldbevolking ‘in the picture’ en onder controle had. Binnenkort zal in elke woning (uitgezonderd bankiers en politici) een bilateraal communicerend Big Brother flatscreen worden aangebracht op kosten van de belasting betaler zelve. Aangenomen wordt dat daarmede het aantal terreuraanslagen door niet-ICT’ers aanmerkelijk kan worden teruggebracht.

Reageer
gravatar

We moeten het niet overdrijven. Gezien de continu slinkende aanhang van genoemde god, zal het aantal mensen dat wordt bespied allengs afnemen.
De Amerikanen hebben een doelgroep die contanter van omvang is: allen die niet ingezete van de VS zijn.

Reageer
gravatar

Deze God is een demon, aangezien aanbidding vereist wordt. Dat bespieden is daarmee ook erg logisch. Hun godsbeeld is in feite godlastering… En inderdaad: SinterklaaS zit ook in het complot om kinderen af te richten.

Reageer
gravatar

Jantje-Willempie,

Dat wordt voor jou een teleurstellende zes december. Ik sla namelijk WEL alles nauwgezet en onwisbaar op in mijn grote boek.

gravatar

Dat klopt, maar dat hebben jullie aan mij te danken. Ik gooide systematisch alle harde schijven kapot. Op een gegeven moment had God er genoeg van, en is’tie geëmigreerd naar een paralel universum. Daar barst het van de atheïstische aliens, dus erg leuk heeft God het daar niet. Maar hij had alleen maar brandstof voor de heenreis, en kan dus niet meer terug.

Toch zit God ook daar de boel te bespieden, want dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje. Sommige van die aliens hebben hier al politiek asiel aangevraagd. Maar Teeven is onverbiddelijk: het is daar veilig, dus ze gaan op de eerste ufo richting thuisland. Het is daar zelfs veiliger dan hier, door al dat gespionneer.

gravatar

Het lijkt me dat men hier te veel achter zoekt: de mededeling kan het best geïnterpreteerd worden als heeft men afgezien van de inbouw van een beveiligingscamera in het oog van de schildering.

Die overigens, na nadere bestudering, een hoog pederastisch gehalte lijkt te hebben.

Reageer
gravatar

Pollens, daar zegt u me wat! Maar wellicht kan Hij in navolging van ene Tonino roepen dat het gaat om onbedoelde “bijvangst”.

Dit thema kan nog een hoop gedoe geven in de actualiteitenprogramma’s. Het kan geen kwaad een zak borrelnootjes open te trekken. Dit laatste mede omdat de sjekladebollen nog even op zich laten wachten.

gravatar

Wat u z*gt, Heer Henk! En nu het er toch niet over h*bt: borrelnootjes zijn ook uitstekend te gebruiken bij het aloude ‘zoutjes-origami’. Borrelnootjesvouwe*n is een ouderwets, doch nimm*r v*rvelend volksvermaak, waarm*de men zich -in beter tijden- zelfs te Kootwijkerbroek ledig placht te houden. Na het verscheiden der laatste, actieve Kootwijkerbroekse borrelnootjesvouw*r is het in dat oord nimm*r m**r geworden, wat het eigenlijk ook nooit ECHT was.

gravatar

Heer Jeettje, n.a.v. dat door u gememoreerde “pederastische” aspect: nu weet u gelijk waar de epidemisch verspreide knapenschenderij der (alleen katholieke?) priesterij uit voortkomt, de eerste striptekenaar Leonardo da V. heeft dat plastisch in beeld gebracht in de Sextijnse kapel; men viel er honderden jaren geleden al steil van achterover. Priesters hebben verschillende wijzen van knapenschenderij; Katholieken vertrouwen op het aloude en vertrouwde hand-aan-het-kruiswerk, Moslims doen hun knapen bomvesten om en orthodoxe Joden laten hun knapen ritueel met het hoofd tegen een oude muur bonken totdat de laatste sporen van synapsen zijn verdwenen.

gravatar

‘Wij allen zijn beschreven in Zijn Hand. De ergste vloek die u kan overkomen, is dat u uit Zijn Hand wordt gewist. Als u bent vergeten, bent u pas werkelijk verdoemd.’ Wie is overleden, wordt aan de aarde toevertrouwd. Als ooit de Messias op aarde zal verschijnen, zullen de doden uit hun graven opstaan en leven in het Paradijs op Aarde.
Aldus is het beschreven en al vele eeuwen opgeslagen. (Dat is ook de reden waarom graven van het Volk Gods nimmer geruimd mogen worden)

Reageer
gravatar

Dat wordt dan een drukte van jewelste, als alle overledenen (minus de gecremeerden en geruimden) weer opstaan op de Jongste Dag. Tenminste, uitgaande van de Hindoeïstische interpretatie van de ‘weder-in-het-vlees-koming’ En al die Islamitische helden die zich -mét hun 72 maagden (pro capita)- hier komen melden in het kader van gezinshereniging. Baby boomers: jullie pensioenrechten kunnen jullie wel op jelui buik schrijven en aansluitend met het hemd weer uitvegen.

gravatar

God hoeft niets meer te noteren, want hij laat het tegenwoordig zijn schepsels zelf doen. Daarvoor heeft hij sociale media als Hyves, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en YouTube geschapen.

Reageer
gravatar

Alle dementi’s van Het Vaticaan ten spijt wordt er gewoon WEL en van ALLES opgeslagen. En wel in het Dagboek des Levens dat van en over alle sterfelijken met Stasi-achtige nauwkeurigheid wordt bijgehouden door bevoegde Instanties. Men wordt daarop afgerekend met een eindcijfer, volgens het Christelijk Handboek. Bij Zeloten van een Oosterse Profeet scoren misleiding, fraude, bedrog en halsafsnijding niet à-priori negatief indien zij onder “Taqqiya” worden geboekt. De examenfraude in Rotterdam ten behoeve van M.’s gelovigen wordt daarom een extreem heet hangijzer voor de nationale Onderwijsinspectie. Mark my words, alle fraudeurs krijgen in naam van De Lieve Poldervrede genereus een generaal pardon, nog voor hun vertrek naar vakantiebestemming Syrië.

Reageer
gravatar

Jawel, kamaraad Barrackjev Obabov, Hij kijkt naar u. Ach, zwaai even terug met uw KGB pas, als u met uw sleepnet aan het phishing ben op het wereldwijde internet.

Reageer
gravatar

Maakt u zich niet druk. God ziet en hoort weliswaar alles, maar u zult hem er niet over horen.

Overigens ziet het er niet naar uit, dat hij tweeduizend jaar na de geheel herziene druk weer een herziening van zijn autobiografie zal dicteren aan Vaticaanse biografen, de zogenoemde “evangelisten”.

Reageer
gravatar

Inderdaad eerwaarde frater,

Je zou denken: Waarom moet dat toch altijd, die enorme hoeveelheid naaktheid waarmee onze jeugd dagelijks in ons straatbeeld wordt geconfronteerd.

Maar in dit geval kan ik het wel billijken. Er was destijds in de Munsterkerk te weinig geld opgehaald voor een net overhemd en een fatsoenlijke broek.

gravatar

Shit, daar zijn de antennes niet goed weggewerkt. En je ziet zelfs het uitlekken aan de zijkant. Wie heeft die foto gemaakt?

Verwiezer, je moet die link snel verwijderen, anders komen wij je halen! Zelfs al vlucht je naar Hong Kong.

gravatar

Beste Jaap, u citeert in een dubieuze vertaling. De originele tekst dateert in elk geval uit het midden van de jaren ’70 en luidt: “When God created men, she was only joking.” Het behoeft geen betoog dat in de oorspronkelijke tekst het ‘men’ beter vertaald wordt met ‘de man’ dan met ‘de mens’. Bovendien is de vraag of zij wel zelf zo zou hebben gelachen om haar eigen grap.

gravatar

Update :

De Paus heeft zojuist bekend gemaakt dat God toch soms luistert naar de intieme privegesprekken die mensen met zichzelf voeren als ze dit knielend, met hun handen samengevouwen, de ogen gesloten en rare tekens slaand met hun armen doen.

Niet dat hij er nuttige informatie uit haalde of iets met deze informatie deed, maar het was volgens God wel nodig, omdat anders de duivel niet door hem bestreden kon worden.

Oh ja, zei God ook nog : “En ook om de misstanden tussen pastoors en misdienaartjes op te kunnen sporen”

En “het was ook goed voor het milieu”

Dus gewoon toelaten, het is allemaal voor uw eigen bestwil…

Reageer
gravatar

Als atheïst wordt ik weer gediscrimineerd hier! Want de Speld neemt zomaar klakkeloos de leugens van het Vaticaan aan! Dat er een soort opperwezen zou bestaan! Dit gaat de Speld de komende tijd weer veel abonnees kosten, dat voorspel ik u!

Reageer
gravatar

Als u zich als atheïst ook graag bespied zou willen voelen, dan wil ik u graag een GPS-zendertje met ingebouwde camera en microfoon toesturen, dat u overal mee kunt nemen. Wij zullen dan alleen af en toe kijken, maar niets opslaan.

gravatar

Zeg Atheïst, hoe is het? “Wie niet aan het spel deelneemt, moet zich ook niet met de spelregels bemoeien” stelde eens iemand richting zo’n paap, die vond dat abortus provocatis verboden diende te worden. Terecht overigens. In datzelfde kader dient u zich niet in te laten met het wel of niet alleenrecht op Onze Lieve Heer Die Tot De Hemel Reikt van de katholieken. Eerder nog dan paaps zal die islamitisch of -nog waarschijnlijker- net zo joods als zijn zoon zijn. Een waar gotspe om Hem als katholiek aan te duiden!

gravatar

Heer Henk, uw redenatie in deze komt niet overeen met uw doorgaans doorwrochte betogen. Volgens deze redenatie zouden de nieuwsberichten zoals die ons gebracht worden door ‘Pownieuws’ van een hoger waarheids- en kwaliteitsgehalte getuigen dan bijvoorbeeld die van het aloude ‘8 Uur Journaal’. Ik houd het vooralsnog op ‘De Oude Familie’.

gravatar

Doet u dat, Heer Bøs. Met het aanhangen van “De Oude Familie” hebt u wel ongemerkt de joodse opvatting buitenspel gezet. Die beperkt zich immers tot het Oude Testament en daarin komt die famielje niet voor.
Met uw aanhangen van de famielje hebt u dus ook de keuze gemaakt voor een latere openbaring dan die van het O.T. Kortom: u bent op de goede weg.

gravatar

Heer Henk, ik vrees dat u zich vergist. In de Torah wordt een groot deel van De Familie besproken. Dat is De Familie waarover ik rep. Wie meent u dat ik aanhaal of buitenspel zet?

gravatar

De Bijbelse famielje, Heer Bøs. Anders dan de christelijken menen de joodse vromen dat de Messias nog niet is verschenen. Daarom is het ook fundamenteel onjuist om te reppen van een joods-christelijke samenleving, zoals sommigen plegen te doen. Het ene sluit het andere immers uit.
De islam erkent Jesus in ieder geval als een belangrijke profeet en staat vanuit die benadering dichter bij het christelijke gedachtengoed. Maar dit schijnt men in Nederland niet te mogen zeggen.

gravatar

Over welke zus u rept, Heer Henk, is mij onbekend. Ik ben mij niet bewust het over een zus te hebben gehad. Uw verklaring omtrent de Messias komt mij ietwat verward over. Voor de duidelijkheid: ooit zal de Messias verschijnen en vanaf die dag zal het Paradijs op Aarde bestaan.

gravatar

Och hemeltje, het sloeg weer toe, nogmaals:

Heren heren toch! Niet dat ik mij in deze Babylonische v*rwarring wil stort*n – het is mijn fort niet- maar sl*chts de opmerking dat de één zijn zus de ander zijn zus nog niet is, allerlei bijnamen nog daargelaten als messias, verlosser, Johan Cruijff en heiland, moest mij even van het hart.

gravatar

Die klokkenluiders zijn nep. Ze lokken je naar binnen, en dan moet je even later cookies accepteren. Heb je dat eenmaal gedaan, dan word je van binnenuit bespied. Het zijn namelijk geen gewone cookies, er is vlees in aangetroffen. En bitjes van trojaanse paarden.

Je denkt dus dat je gewaarschuwd wordt door dat klokgebeier, maar je loopt precies dat op, waar je tegen beschermd denkt te worden. Het is net als met die sites, die melden dat je computer vol virussen zit, en waar je dan een scan kunt laten doen. NIET INTRAPPEN!

gravatar

En niemand heeft in de gaten dat de oorspronkelijke beeltenis in spiegelbeeld is afgedrukt. Maar ja, met die bezuinigingen op onderwijs is dat eigenlijk ook onvermijdelijk: boter aan de galg.

gravatar

Een klokkenluider? Zeg maar gerust een legioen klokkenluiders. Voordat ik in 1752 de bliksemafleider uitvond, maakte God korte metten met ze: hij wist ze feilloos te raken met zijn dodelijke straal. Honderden heeft hij er geëlectrocuteerd, zo niet duizenden.

http://evolvefish.com/freewrite/franklgt.htm

Het zal dan ook niemand verbazen dat mijn uitvinding van de duivel is gekocht. In ruil voor m’n ziel uiteraard. En, ik moet zeggen, het is hier in de hel best gezellig. God had bijna gewonnen, maar toen hij een kerk verwoestte in San Nazaro in Brecia, die stampvol heilig buskruit zat, ging bijna de halve stad eraan. Daarmee heeft hij z’n hand overspeeld. Veel klokkenluiders beseffen dat ze hun leven aan mij danken, en zijn daarom overgelopen.

gravatar

Ik snap dat je na zo’n 2000 jaar kritiek niet zit te wachten op een volgend schandaal. Aan de andere kant, ik heb niet gezegd dat dit lekken een negatieve actie zou zijn; het past prima in de huidige trend zoals waargenomen in Groot-Brittannië (Anglia) en de Verenigde Staten (Terra Nova).

Reageer
gravatar

In dit geval is het nu al duidelijk DAT er zal worden gelekt over het toch opslaan van gegevens. Ook is al bekend door wie dat zal zijn: Judas I.
Alleen het moment waarop is nog onbekend.

Reageer
gravatar

Ik snap dat je na zo’n 2000 jaar kritiek niet zit te wachten op een volgend schandaal. Aan de andere kant, ik heb niet gezegd dat dit lekken een negatieve actie zou zijn; het past prima in de huidige trend zoals waargenomen in Groot-Brittannië (Anglia) en de Verenigde Staten (Terra Nova).