Regeerakkoord Rutte II ontdekt in Nationaal Archief

Regering had aanvankelijk intentie om te regeren

In het Nationaal Archief zijn onlangs documenten ontdekt die erop wijzen dat de PvdA en de VVD in november 2012 een regeerakkoord hebben gesloten. De Nationale Archivaris Henk Schutte spreekt van een ‘historische ontdekking’.

Het document draagt de titel ‘Bruggen slaan’, maar vermoedelijk is dit symbolisch bedoeld. Het lijkt erop dat de opstellers van het document een alomvattende visie op de toekomst van Nederland hebben geprobeerd te formuleren. Schutte: “Dat maakt het document een zeldzame vondst. Er zijn uit die periode weinig teksten bekend waarin sprake is van coherentie of visie.”

Tot nu toe werd aangenomen dat het huidige kabinet slechts plannen uitvoerde die werkgevers en werknemers samen bedachten. Schutte: “Het document laat zien dat de regering aanvankelijk wel degelijk de intentie had om te regeren. Ze wilde bijvoorbeeld niet toegeven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving.”

Volgens Schutte is de ronkende taal in het document kenmerkend voor het politieke klimaat van de tweede helft van 2012. “Hoewel er weinig bekend is over de politieke verhoudingen van die tijd, lijkt het erop dat de auteurs van het document met hun krachtige taal tegengestelde politieke visies probeerden te verhullen.”

Het is nog niet duidelijk of er een verband bestaat met andere documenten uit 2012 die onlangs zijn opgedoken, zoals het verkiezingsprogramma van de PvdA. Schutte: “Op het eerste gezicht is dat wel iets heel anders. Het lijkt meer weg te hebben van het programma van D66, maar dat klopt dan weer niet met de informatie die we hebben over de auteurs van het document.”

Het document zal de komende weken tentoongesteld worden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Volgens Schutte heeft het Nederlands publiek een unieke kans om een staatsrechtelijk document uit 2012 te zien.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Er bestaan peilers rond de democratie, zoals Maurice de Hond, NIPO etc. Er zijn ook pijlers onder de democratie, zoals in een ver verleden Willem Drees en Joop den Uyl, Hans van Mierlo (ooit) en recent nog dat Halsje van Halsema. Beide peilers kunnen worden vergruisd; welk soort peiler of pijler bedoelt u? Uw frasering doet diffuus aan, bijna politiek geformuleerd: geen ja, geen nee, geen mening. En dan nog dit: het moet uitgesloten worden geacht dat een Rotterdammer op latere leeftijd nog naar België zou verhuizen en expat zou worden.

Reageer
gravatar

Bruggen slaan? Het wordt tijd dat aangemerkte bruggen eens wat assertiviteit wordt bijgebracht, zodat deze op zijn minst terugslaan.

Zo mogelijk kan de aap uit Rotterdam een ‘Partij voor de Bruggen’ entameren en zelfs kamerzetels behalen, of is dat een brug te ver?

Reageer
gravatar

Het lijdt weinig twijfel of de vondst van concept-Regeerakkoord Rutte II is het logische gevolg van een ‘inside job’. De (in woede) ontstoken fractieleider Stef Blok heeft de archivaris van het Nationaal Archief getipt. In de VVD is thans een twee-richtingenstrijd gaande. Er is een revolte van vermogende VVD’ers (leden met een inkomen > € 1.300.000,- + bonussen p.a.) uit Wassenaar, Aerdenhout, Blaricum en Diever (de factie Blok/Wiegel). Deze meerderheidsgroep wil per direct dit linksige kabinet laten vallen op de hypotheekrente-aftrek. Daarnaast is er een kleine doch strijdbare minderheid (leden met een inkomen € 250.000,- en voltooide hypotheken) die deze tegennatuurlijke coalitie (kapitaal én arbeid) nog een tweede kans wil geven. Blok heeft de portefeuille-kwestie al gesteld en dreigt zich terug te trekken op zijn tweede verdedigingslijn: de Maginot/Bilderberglinie. Dr. Henry Kissinger (prominent lid van deze sekte) heeft aangeboden te bemiddelen. Prins Willem Alexander (juniorlid) onthoudt zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Reageer
gravatar

Het zou u toch enig pleizier moeten doen dat er zelfs in deze reactionnaire kringen iets van moreel besef ontwaakt. De kapitaalkrachtige meerderheid binnen de VVD beseft namelijk zeer wel dat bij volledige uitschakeling van de middenklassen (à la Maggie Thatcher) men ooit zelf écht zal moeten gaan werken. Dat afgrijselijke schrikbeeld heeft al geleid tot ellenlange wachtlijsten bij psychiaters als Bram Bakker c.s. en bekende trendwatchers als Lidewei Edelkoort en Adjied Bakshies. M.a.w. er komt beweging in de tot dusver rigide klassenverhoudingen. Dankzij de VVD, PvdA, D’66 en de CU zal er een algehele belastingvrijstelling komen voor miljonairs en voor allen die dat -rechtens of onrechtens- willen worden. De feodaliteit wordt officieel heringevoerd en betaling voor arbeid door de gewone man wordt afgeschaft om onze internationale concurrentiepositie te verbeteren. Ziektekostenverzekering wordt onbetaalbaar. Het Vaticaan bereidt zich voor op een nieuwe golf liefdadigheidsaanvragen en heeft dus zijn tegoeden van de Banco Ambrosiana overgeheveld naar de Kaaiman Eilanden, waar kardinaal Marcinkus (volledig in ere hersteld) een katholiek verantwoord, illuminatoir, beheer zal gaan voeren.

gravatar

Hoho, moreel besef wat ingegeven zou worden uit financiële nood? Dat lijken mij uitermate tegengestelde eenheden van menselijk besef, net zoiets als ‘berouw komt na de zonde’. Zulks had men ook vooraf kunnen bedenken. Het berouw vloeit dan ook voort uit het betrapt worden, niet vanuit morele overweging.

Maar die Bakshies moet betaalbaar zijn, als hij zijn naam eer aan doet. Hoewel trendwatcherij mij toch meer een luxe versie van niksnutterij lijkt; gepocheerde lucht, meer is het niet.

De feodaliteit rukt op, inderdaad goed gezien Heer Outsider: het is niet te geloven hoeveel Nederlanders vrijwillig afstand bereid zijn te doen van hun geboorterecht als vrij mens, een ruime negentig procent (conservatieve schatting) denk ik.

gravatar

Trouwens, heer Outsider, zijn we terug in de tijd geworpen: een of andere malloot heeft bedacht om 500.000 soesjes uit te delen aan verzorgingshuizen en voedselbanken ( http://tinyurl.com/cam9bwf ).

“Qu’ils mangent de la brioche”, sprak Marie Antoinette ooit – ‘dan eten ze toch cake’ – toen hongersnood in Parijs dood en verderf zaaide. We weten wat er gebeurde: in 1793 werd ze getjopt met de guillotine.

De idioot in kwestie nu heet Joop van den Ende, van beroep miljardair. En linzen zijn AH soesjes geworden.

gravatar

1) Idd heer Jeettje, “moreel besef” is teveel van het goede voor dit soort kringen, een misleidende duiding. Ik postuleer in plaats daarvan het begrip “welbegrepen pragmatisme” zoals dat sinds Alexander Pechtold’s koningsschap door D’66 wordt gepredikt. Men moet er toch niet aan denken dat parasitaire levensvormen als Zalm, Hommen en Van Keulen écht aan het werk zouden moeten voor hun keizerlijke remuneraties. Dat zou gelijk staan aan een doodvonnis; er zou een ware Exodus ontstaan van bankdirecteuren op weg naar een buitenland waar men niet hoeft te vrezen dat echte inkomens en kapitaaltransfers naar buitenechtelijke relaties op een CD zichtbaar worden.
2) De algehele verdomming die zich toont in de voorbereidingen op een orgastische eruptie van Oranje-patriottisme op een zielloos plein in 020, is mede het gevolg van decennialang stelselmatig bezuinigen op lager, middelbaar en hoger onderwijs. Als fenomeen is deze Oranje agit-prop vergelijkbaar met carnaval in Rio; Brood en Spelen, spiegeltjes en kralen. In tijden van crisis klontert Holland traditioneel samen rond De Troon van Oranje. De Zon van Oranje in bleke tijden mag ook best wat kosten; men verlaagt eenvoudig de pensioenen nog wat meer. The Yellow Brick Road op weg naar verdere bezuinigingen dit najaar. Santé, na zdarovje, proost en down the hatch. P.S. Vlad Poetin komt niet, die is nog boos over het onthaal van vorige week.

gravatar

@ desill u. sionist Voor de mogelijkheden van een verduisterde werkelijkheid is de complete ICT top gewaarschuwd, er is zelfs een filmpje over gemaakt die alleen aan insiders getoond is. Indien je dit soort zaken gewoon naar je toetrekt en laat gebeuren, komen de mensen met dit overzicht automatisch naar je toe, indien je werkt aan een betere samenleving, daar kan nooit een misverstand over bestaan. Dit kun je maar beter in volle hevigheid doen, dan valt er het meeste te leren.

Reageer
gravatar

Ik verlang terug nar die goeie ouwe tijd van 2012 toen alles nog klip en klaar helder was voor volk en regering. Dat we nog onze ruggen konden rechten en dat we zeiden: “Hier gaan we voor! Schouders eronder en kilometers maken. De vaandels hoog. De banieren wapperend in de wind. De toekomst ligt aan onze voeten. Fier onze straffe pas over welomschreven paden!” Goh, tijd voor een nieuw lied. Het zal wel weer lente zijn.

Reageer
gravatar

Ja: eerst een brug vanaf de rechter oever naar de linker slaan, er vervolgens overheen lopen en hem dan achter je opblazen….

Beetje jammer!

Reageer
gravatar

Ik vrees dat hij dat telraampje kapot heeft geslagen op het hoofd van Dijsselbloem.

Nu ik u toch spreek: ik moet bezuinigen. Heeft u nog 2e hands grafstenen? Lichte beschadiging geen bezwaar, maakt het wel zo authentiek.

gravatar

Zeker Heer Jeettje ik ben van alle markten thuis.
Ik heb er nog wel een paar waarvan de achterkant een onbeschreven blad is.
Voorkant licht beschadigd maar zoals u al aangaf dat mag geen bezwaar zijn.
U moet ze wel zelf afhalen want de verzendkosten zijn tamelijk hoog.
Kan wel achter op de solex volgens mij.

gravatar

De zwerver onder de brug kan er toch maar mooi zijn voordeel mee doen, en het in zijn schoen stoppen tegen het gat in zijn zool. Zo loopt het regeerakkoord weer.

Reageer
gravatar

Beste redactie van De Speld,

Haha Het is beschamend, gênant en vernederend haha dat jullie deze onzin over een heel serieuze zaak haha zonder wederhoor hebben gemeend te moeten publiceren. Haha

Haha Overigens staat het Regeerakkoord nog rechtovereind. Haha Zeuren over een paar kleine wijzigingetjes haha vind ik zoooooo jaren, jarùh eh… Haha
(Kom Mark, help even. In welke jaren was zeuren zo populair? Haha Ja inderdaad.)
Haha Even opnieuw. Haha

Zeuren over een paar kleine wijzigingetjes haha vind ik zoooooo 2013! Haha

Reageer
gravatar

Tijdens de formatie hebben Rutte en Samson achter een stevige borrel al zitten te schateren, zo van: “we doen net of we gaan regeren; benieuwd wanneer die eikels van kiezers in de gaten hebben dat we wel mooi uitkijken. Bijvullen, maar weer ?”.

Reageer
gravatar

De Speld had aanvankelijk de intentie om een parodie te schrijven. Binnenkort wordt ontdekt dat bepaalde feiten deze intentie hebben ingehaald.

Reageer
gravatar

Beste Hoofdreacteur, als trouwe lezer weet ik inderdaad beter en als ontrouwe lezer trouwens ook, want altijd …. wat wou ik zeggen? Dit bericht zal profetisch blijken te zijn wanneer men in de Nabije Toekomst niet beter weet dan dat M. Rutte een fotomodel voor de HEMA-folder was.

gravatar

Nee, dat was Ivo Niehe, heer Jeettje – Rotterdammer z.h. Maar misschien bedoelde ik die al de hele tijd. Ze lijken zo op elkaar, in ondergoed of nachtgewaad. Het kan ook een reclame voor tandpasta geweest zijn.

gravatar

Ik denk dat een overijverige ambtenaar het verkeerde voorblad heeft toegevoegd en dat het in werkelijkheid om het Filmscript van een Brug te ver gaat.

Reageer
gravatar

Misschien dat dit regeerakkoord is wegbezuinigd. Of er heeft een herorientatie op plaats gevonden. Of het is neerwaarts bijgesteld. Of men heeft er op moeten inleveren. Ik lees niet dat het document beschadigd is, dus de kaasschaaf is het niet geweest.

Reageer
gravatar

Terwijl er over Rutte II ook beweerd werd dat het ze niet lukte een minder efficiënte overheid terug te dringen. Het wegsaneren van dit regeerakkoord bewijst het tegendeel.

gravatar

Gek dat de mensen niet reeds in het voorjaar van 2013 zelf in de gaten hadden dat er een onderaannemersclubje namens werkgevers- en werknemersbonden het land probeerde te regeren.

Reageer
gravatar

Ik vraag me af: is dit een conceptversie? en zo ja, welke: 1.14, 2.23. werkkopie of 34.1.(herzien) of latere versies?
En als het de definitieve versie is, welke is het dan? Zit het uitsluitingenclausuleblad er bij? Enige aanhangsels voor herbronning? Het steekwoordenregister?
Ik bedoel maar: nadere onderzoeksuitleg is hier geen overbodige luxe.

Reageer
gravatar

Het valt me net in dat dit haast wel een vroege conceptversie moet zijn: er staat nog Regeerakkoord.
De uiteindelijke versie sprak van een Negeerakkoord, is mij verteld door welingelichte kringen.

gravatar

Pas toch op met wat je op papier zet. Er is altijd wel een overijverige archivaris die het weer boven tafel haalt. Mooi man!

Reageer
gravatar

> Tot nu toe werd aangenomen dat het huidige kabinet
Daar moet staan: het toenmalige kabinet

Reageer
gravatar

Zo te zien in dit jaar, dus 2013, maar het lijkt waarschijnlijker in 2014. Tenslotte is er nog steeds geen sprake van enige coherentie of visie.