Congolese rebellen in opstand tegen omroepbezuiniging

Veertien dorpen platgebrand om signaal af te geven

De aankondiging van de Congolese regering om fors te bezuinigen op de publieke omroep heeft tot onlusten geleid. Rebellen in het Afrikaanse land hebben uit protest veertien dorpen platgebrand. Ze vrezen culturele kaalslag als belangrijke programma’s niet meer worden gemaakt.

Vanaf 2014 moet de Democratische Republiek Congo het stellen met minder sport, amusement en human interest op de beeldbuis. De nadruk komt dan te liggen op actualiteitenrubrieken en educatieve programma’s. Er blijft één publiek kanaal over. Voor het overige moet de kijker zijn toevlucht nemen tot de talrijke commerciële zenders, zoals het vanuit Congo-Brazzaville opererende RTL Kinshasa.

Rebellenleider Kwame Mpufu stelt dat de bezuinigingen voor een ‘culturele kaalslag’ zullen zorgen. “Je kunt sommige programma’s simpelweg niet aan de commerciëlen overlaten. Met ‘Boer Zoekt Negende Vrouw’ en ‘Wie is de Hutu?’ gaat dat misschien nog wel, maar een prachtige natuurdocumentaire als ‘Europe’ wordt dan echt niet meer gemaakt.”

Mpufu eist dat de bezuinigingen worden teruggedraaid. Zijn kindsoldatenleger heeft inmiddels veertien dorpen in Oost-Congo platgebrand om een signaal af te geven. “Maar als deze kortzichtige bezuinigingen daadwerkelijk doorgaan, zullen wij grovere middelen niet schuwen. Wij willen gewoon om zeven uur met het, helaas voor ons, spreekwoordelijke bord op schoot US Tshinkunku – Olympic Club Kinshasa kunnen kijken.”

President Joseph Kabila reageert gelaten op de acties van de rebellengroepen. “Zo’n vaart zal het niet lopen met die kaalslag. De kijker hoeft heus niet te vrezen dat hoogstaand Swahilitalig drama als ‘Mobutu, schavuit van Zaïre’ verleden tijd wordt.” Kabila begrijpt de commotie wel. “In Congo lopen de emoties nu eenmaal hoog op als het over de publieke omroep gaat. Dan rommelt het een beetje in ons anders zo gemoedelijke land.”

Volgens de president zijn de bezuinigingen noodzakelijk om de burgeroorlog ook de komende decennia betaalbaar te houden.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ouwehoer en Outsider, ik heb moeite met uw beider oneigenlijk gebruik van de ethniciteit van de getoonde kindsoldaten. De suggestie dat deze geshanghaaide slachtoffers van krijgsheren zouden zijn getectyleerd overschrijdt een basale norm; niet slechts de mijne. Zij zijn weerloos tegen deze aantijging, hun kleur is hen genetisch overdragen, zoals bij politici leugenachtigheid en bij bankiers hyper-kleptomanie.

Reageer
gravatar

volgens mij zijn zij gewoon getectyleerd
en hebben zij tijdens het spuiten met de handen tegen de muur gestaan. de verklaart de egale kleur.

gravatar

Als ik u goed begrijp oude ZZPeester, impliceert u dat de getoonde kindsoldaten niet slechts met hun handen tegen de muur zijn getectyleerd. Immers ook hun voetzolen zijn blank, dus men moet op handen en voeten hebben gestaan tijdens de door u gesuggereerde anti-roestbehandeling. In die houding en geestestoestand zijn ook makkelijk de hashtags en brandmerken van de betreffende veldheer rectaal aan te brengen. Als eerste dorpen in Nederland die voor verbranding in aanmerking komen, draag ik alfabethisch (Den) Haag, Haren en Hilversum voor, om evidente redenen.

gravatar

Jan, jij bedoelt waarschijnlijk “Fikken Kinshasa”. Slechts één letter teveel, maar een wereld van verschil.

gravatar

Die linkse op de foto is niet bepaald het zonnetje in huis. Veertien dorpen platbranden en meneer is nog steeds chagrijnig.

gravatar

ja dat klopt want daar kom je niet mee in het Guinness book of records dus moet je je blijkveld verwijden. Of hij ziet een lekker ding natuurlijk

gravatar

Wie met pek omgaat raakt ermee besmeurd.Ik lees te veel werk van Hietbrink en neem dan abusievelijk zijn schrijfwijze af en toe over.
Verder is het wel zo dat een goed verstaander slechts een half oor nodig heeft dus ja het ligt aan jezelf.
In dit land is het een begrip dat Belgen niet de snuggersten zijn. Wij maken daar regelmatig zeer geslaagde moppen over.
Wat is het ideale gewicht van een Belg?
>> 3 ons inclusief de urn.

Reageer
gravatar

Natuurlijk had ik je on-zin wel gesnopen. Althans dat denk ik toch. Waarom denk je trouwens dat ik met mijn oren lees?
In dit land is het een begrip dat Nederlanders zichzelf nogal eens durven voorbij te steken.
Mijn nieuwe buurman is een Nederlander. Hij ouwehoert en er staat een paard in zijn gang.

gravatar

En hier ouwe hoert de Ouwe hoer eens eindelijk niet. Net zoals Kunstschilders of componisten, zijn er schrijvers die een eigen stijl ontwikkelen… en ziet ook Ouwe hoer als eerste dat Berend willem Hietbrink zijn eigen schrijfwijzen… Deze stijl overnemen mag; doch niet de inhoud der artiekelen… dat zou dan plagiaat zijn… tenzij naamsvermelding van den auteur.

gravatar

Volgens de president van Congo zijn “de bezuinigingen noodzakelijk om de burgeroorlog ook de komende decennia betaalbaar te houden.”
Dus als er minder publieke zenders zijn, zijn er ook minder soldaten, wapens e.d. nodig die betaald moeten worden? Volgens mij is het andersom: Meer zenders betekent meer vermaak voor de burgers, die dan dus minder tijd hebben om die burgeroorlog te voeren.
Het is maar goed dat de educatieve programma’s blijven, want die heeft de president blijkbaar hard nodig!

Reageer
gravatar

De zittende (want staan laat hij liever over aan de lakeien achter zijn stoel) president van Congo laat via zijn persvertegenwoordiger weten dat hij Sesamstraat nu al aardig kan volgen. Hij denkt nu aan een voorzichtig instap in veeleisender programmaniveaus als “Wie van de drie”, “Lingo” en “Goede Tijden, Slechte Tijden”

gravatar

Beste outsider matig werk volgende keer beter lezen en eigen ideeën ontwikkelen dit is allemaal al door Rene aangegeven.
Ik heb wel eens betere reacties van u gezien. Laat het plagiaat maar aan Hietbrink over

gravatar

Beste Henkie: dat u mij van plagiaat beschuldigt, soit. En dat de door u geciteerde René (een rijmtalent pur sang) Lingo in Longo veranderde om het doen rijmen op Congo, het zij zo. Maar dat dit mij zou moeten verhinderen het LBO-instapniveau van onze (verzamelde) omroepen te duiden en aldus het IQ van een bevriend staatshoofd te schilderen, mijnheer, dát gaat mij te ver. Wij genieten grondwetshalve (nog) vrijheid van drukpers en totdat ons de mond wordt gesnoerd door de Kulturkammer onder Rutte VI, zolang zal ik de verdomming der beeldende media aan de kaak stellen; te beginnen met NPO 1.

gravatar

Plagiaat=bij-al-gejat… en laat dat maar aan de wetenschap over… Diederik stapel en consorten… er zullen er nog veel meer door de mand=mond vallen en hun mond voorbij praten… met hun universitaire Nep Handel.

gravatar

Zeg hoer, je denkt dus dat ik dement ben. Ok. Maar zelf schrijf je dan dingen gelijk ‘Iki zie hem lieven in Congo’ ?! Bedoel je daarmee dat je Hietbrink ziet met een lief in de Congo? Ligt het aan mij dat ik zo een zin niet snap?

Reageer
gravatar

Beste Arie
Dank je voor je advies.
Helaas is het nog veel erger.
Ik droom ‘s nachts over Hietbrink en wordt ‘s ochtends badend in het zweet weer wakker. Een ware nachtmerrie.

waar komt dat paard nu weer vandaan?

gravatar

De Reactieraad is van mening dat zelfs Hietbrink en zijn pseudoniemen vrijheid van schrijven hebben. Vanwege het grote goed van uitingsvrijheid zal de Raad de directie van De Speld niet verzoeken om Hietbrink c.s. de toegang te weigeren.

De Reactieraad hecht eraan om de reacteuren te wijzen op hun recht van niet-lezen van berichten van betreffende persoon c.s.

Reageer
gravatar

waarom de duizenddichter rechtsgeldig als kunstenaar in het buitenland mag verblijven.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
(Helsinki 1948.) ook door Nederland ondertekend.
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
Artikle 1.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid
artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 13
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 23
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep.
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij; (b.w.hietbrink) heeft voortgebracht.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden

1966. Eerst als rechten ook opgenomen in de Nederlandse grondwet. Dankzij D66. Het D66 oprichtings Jaar.
De culturele rechten omvatten onder meer het recht op deelname aan het culturele leven en wetenschappelijke vooruitgang, en het auteursrecht. Artikel 27 stelt dat iedereen recht heeft om te te werken uit te vinden of te hervinden…genieten van Kunst en Cultuur.

gravatar

Geachte Hoofdredakteur,
Zag aan het tijdstip van uwe reaktie dat U er waarschijnlijk voor bent op moeten staan, of zelfs uit bed gebeld en voel me gerustgesteld met Uw enige juiste reaktie.
De speld ontdekt door Hietbrink, omdat er zijn naam in vernoemd, ook al is mij het waarom alweer ontschoten. Er staat al zoveel op en dat doen anderen, onmogelijk allemaal bij te houden. Er staan ook zeer verassende zaken op internetjes, in de vorm van erkenning, wordt zelfs al in naslagwerken vermeld. Heb in 40 jaren Autodidakties; onbetaald veel lezingen, ook op alle universiteiten, intervijoes, radio, TV programmas en zelfs tot in het buitenland etc… efin Hietbrink hoeft zich zelf nergens te bewijzen. De tegen reakties op de speld glijden langs mij heen, iedereen mag zeggen wat wil, zo Hietbrink van het zelfde. Heb de meest ongelooflijk zeer laag bij de grondSE toestanden meegemaakt en dat juist alleen gepleegd door onze zogenaamde gevestigde orde. (De journalistige jourlistiekum.)
Afgunst en Jaloesie zijn de enige redenen. Omdat Hietbrink de valsheid aan kan wijzen van vele systemen, ingesteld om geld te maken en houden zo omdat het de gemakelijkste manier van geld verdienen is. En geld en eerlijkheid gaan moeilijk samen.
Dan is De speld een heerlijke uitlaatklep mede door satiere…. Ironie en SARCASME=sar-kus-mij, de haat liefde verhouding zou je kunnen zeggen tussen de tijd van toen en hoe slecht het thans is geworden. Want ben eens eerlijk… 60-70-80-90 komen nooit meer terug. Dat hebben wij gemaakt, thans oudere en Nederland opgebouwd in infastruktuur en daaaar zijn alle centen naar toe gegaan en… behoud eeuwig zijn waarde. (Deltawerken, afsluitdijk,) zulke zaken zijn thans niet meer te betalen. Door pesionering echter in een zwart gat gevallen en wordt nergens meer uitgenodigd, doch weet dat, dat altijd zo gaat. Daarom tracht Hietbrink er toch maar het beste van te maken. Zal nog meer rekening houden met de doelstelling van de Speld.
Verdaagzaamheid stoort zich zelden aan wat dan ook.

gravatar

Geachte Hoofdreacteur
In onze beschaafde maatschappij is dat ontegenzeggelijk een recht (nog wel) zelfs in het geval van Hietbrink. Maar je krijgt er wel een naar gevoel bij. Het is ongeveer het zelfde als het volgende raadsel.
Hoet heet een man die kleine kinderen lastig valt?
Antw. een pedofiel
Hoe heet iemand die oudere mensen Lastig valt?
Juist B. W. Hietbrink
Je moet er bloijkbaar me leren leven.

gravatar

Geachte heer Hietbrink,

Natuurlijk is je naam met de Speld verbonden. Hietbrink komt van het Texelse ‘priek-dink’. Later zijn ze zo’n ding gemakkelijkshalve gewoon ‘speld’ gaan noemen. ‘priek-dink’ werd trouwens ook nog gebruikt in Texel om andere dingen te duiden. Maar daar wil ik het even niet over hebben.

gravatar

ik lees graag de speld en zeker weer de reacties. Iedere dag weer hoop ik verschoond te blijven van de arrogante en volslagen oninteressante lappen tekst van Hietbrink. Tot op heden tervergeefs. Een gevat antwoord op de vorige reactie blijft uit, omdat Hietbrink er weer tussen zit.

Hietbrink aangezien u meent het beter te weten dan iedereen, uw eigen spelling hanteert en alleen wenst te spuien en weigert te luisteren. Waarom dan toch reageren op een site waar men zich groen en geel ergert aan u, en de vaste bezoekers idd op bijna voet van oorlog met u leven?
Waarom vertrekt u niet naar een site waar de mensen slim genoeg zijn om uw prachtvolle bijdragen te waarderen ?
Of is zo’n plek er niet omdat u onzin uitkraamt?

Reageer
gravatar

Je Nickname zegt zelf al, bruut en wat je zegt dat ben je zelf. Stille wateren hebben diepe gronden en dat zijn de vele duizenden die niet reageren op veel onzin van de speld makers en brekers. Vincent van Gogh; werd in zijn gele huis door de inwoners van zijn stadje, nadat hij zich zelve had verwond, door een menigte belaagd en had als enige vriend de postbode, die in werkelijkheid wist wie hij was… Zo gevoelt Hietbrink zich in jou land ook belaagd, ware het niet dat hij zich zelf met verve en orginaliteit verdedigde en hem niemand kan pakken op zijn absoluut gelijk dat het Nederlandse volk een van de meest akelijk, arogant bestuurders samenlevingen ter wereld is geworden met haar te rechtse Regering die wordt gegijzeld door de VVD. Alle partijen met de VVD in zee, raken daar door hun zetels en regeerings macht binnen no time kwijt. Hebben we in korte tijd mee gemaakt met de PVV. Het CDA. en nu is de PVDA aan de beurt om meer dan gehalveerd te worden. Het gevangenis regiem wordt nog weer strenger. Gevolg, nog meer geweld. Elke brug gebouwd; rust op vier peilers, ware dit niet zo de brug brak. Speling moet over al zijn. No tolerance, en je zult zien er komen voor de eerste keer overal opstanden. Mocht het zo zijn dat de redaktie van de speld denkt ojee onze lezers klagen… dan schakelen zij hietbrink met een druk op de knop uit.
Jij hebt niet te spreken in naam van de speld lezers. Had hietbrink niets mede te delen, dan was hij er niet. Weet van me zelf dat hij komt met onverwoestbare logika. Dat in jou achterlijk=achter-liggend land onverdragelijke schijn en dat al eeuwen lang. De grootste namen zijn er weg gegaan. Hietbrink zelf ook.
Voelt zich zeer veilig buiten VerNederend land. De speld moet nog meer een gifnaald zijn om dat zooitje overhoop te steken… daar zorgen wij dus wel voor, want denk er om… stilte voor de storm. Zelfs vrij nederalnd dat helemaal niet zo vrij bleek… hebben jullie weggepest. Dus Nederland houd je grote bek! dat is de enige slagzin die hietbrink voor jou land heeft. Mensen in elkaar zien slaan en niemand doet iets… elke stille tocht een stille geniepige huichel tocht. tot dat de Lafbekken zelf op hun bek worden geslagen. Kritiek=krie-tik… is krijg een tik. Hoop er dan nog vele vele van uit delen. Want ook bij de speld zitten glad verkeerde die, anoniem=en-no-name
anderen denken weg te kunnen pesten.
Zonder Hietbrink zou de speld, nog waardelozer zijn dan het al is. Daar kun je het mee doen!

gravatar

Oorlog zeker niet. Maar Jeettje denkt Hietbrink te pakken op spellings fouten… en heeft nog niet in de gaten dat het taal-fenomeen zijn eigen spelling mag en kan hebben. Het is me niet nogal wat, ook een stuk geschiedenis dat zich hier ontrafeld… en aan het licht gebracht. Daar kan men inderdaad jalours op zijn. Toon hermans zei ook… wat de groote drie… Ik; ben de beste. En dat is zelfvertrouwen, zelfrespekt en weten waar je mee bezig bent. Mensen kijk altijd eerst naar de inhoud van de reaktie’s. Spelling is slechts dwang.
Wij wachten op een sportieve reaktie van…. jeetje=jeettje ja! Rotterdammers normaal? zeer relaxe mensen.

Toen Bokito een vrouw besprong
altijd steeds maar vals lachte
het belletje toen rinkelen gong
Dieren instinct géén bijgedachten

gravatar

Er was eens, heel lang geleden in een heel ver land, een groepje morosofen dat aanspoelde op een onbewoond eiland.

Terwijl het zilte zoutwater nog uit zijn voordeur liep begon er al meteen eentje tegen de andere morosofen te zeiken dat ze nu op een eiland zaten en dat dat eigenlijk een wei=land is met een sloot water er omheen.

Wie doet de volgende zin?

gravatar

Er was eens lang geleden een morosoof.
Die verliet zijn oorspronkelijke geloof.
In plaats van rustig voor zich uit te slaren
kwamen op zijn duim en vingers blaren.
van zijn eindloos neergekalkt gezever
waarmee anderen dreef tot de jenever

wie maakt de volgende zin?

gravatar

‘Belgische Congolees in Eijsden betrapt met stukken dode aap in auto’. Natuurlijk verschoot de Marechaussee zich een aap toen ze handen uit die zak zagen steken. Waardoor de Marechaussee de zaak zeer ernstig nam en de Congolees en zijn auto als plaats delict afzette.

Enkel door voorlichting via NPO-CONGO kun je dergelijke toestanden proberen te voorkomen. Wie weet hoeveel apen ze naar Nederland smokkelen achter de Marechaussee hun rug?

Reageer
gravatar

Hietbrink geintresserd in namen herkomst… Voor Kongo=king-kong niet zo moeilijk… Afrika=affe-rika=apen-rijk; daar de papen=paffen in affen=apen handelden, papen-ioon=baviaan… ‘En breng je dan een aapje voor mij mee’… zijn de laatste woorden in het oude matrozen theater stuk ‘de Jantjes’.=ioontjes….. Missionaaris-missie-ioon-heer-is, Heeroom. want de Grieken zijn er mee begonnen. Het was verdomd levend speelgoed… samen met de slavernij; waarvan de slaven ook sexueel door de blanken uitgebuit… kijk dan… slafen=slaven=slapen men sliep er mee en ze werden op de slavenmarkten dan ook hele maal naakt van top tot teen bekleken. “ik zoek met een stijven in mijn broek’ En de Romein, cirkus en dierentuinen haalde er de dieren weg… het was een hele flora en fauna industrie. Kinshassa=kings of konings-huizen. Brazzaville=brussel-ville… Leopoldsburg… de koning van belgie in Naam… Ook in Suriname=serie-inhamme van wege de uitstromende rivieren in zee daar door de kust te navigeren=na-figuren deze naam verkregen. Dus een geografische naam. En dorpen en steden allemaal Nederdietse namen. En Jeettje nu moet je niet zo naar de spelling kijken; maar naar de nog nooit gepubliceerde wetensdwaardigheden van dit verhaaltje voor “de speld” Van Hietbrink. Alstublieft. Hou je bek!

gravatar

Tante Paulien
Die belg is een volle neef van BW Hietbrink. Die ontgaat alles.
Het wordt ook wel dementie genoemd.

gravatar

Ik ben wel bereid mijn salaris aan te passen aan de rebel-ende norm. Zwart betaald in diamanten, dat wel.
Zolang omroep MAX voor de 30+ veteranen maar kan blijven bestaan. Programma’s als Marteltrainer, MAX Mikt Mogelijk, Congo in rebellenbeweging, ‘Want elk massagraf heeft z’n verhaal’ zijn onsterfelijk.

Reageer
gravatar

We krijgen daar nu de volgende programma’s

Longo in de Congo met Lucille Werner

De Congo Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk

Ik hou van Congo met Linda de Mol

Met het mes op de keel speciaal voor de rebellen, presentatie Joost Prinsen

Hutu Tutsi diner met Bert van Leeuwen

Congostreet voor de kleintjes met oa. Aart Staartjes

Vluchtelingen springen van de rotsen door RTL

Reageer
gravatar

Het programma Wildlife in Congo gaat gelukkig nog wel door. Vanavond een kijkje rond het Waikantikimeer waar dankzij het Prins Bernard-fonds de ooit zo prominent aanwezige bosnegers ook uit het dagbeeld zijn verdwenen.

Reageer
gravatar

“Voor het overige moet de kijker zijn toevlucht nemen tot de talrijke commerciële zenders, zoals het vanuit Congo-Brazzaville opererende RTL Kinshasa.” Het bereik van tv-zenders vanuit Brazzaville is minder dan een tiende van Congo…

Reageer
gravatar

Toen Hietbrink in Huizen st Joep en ws 15 jaar… hebben wij de scene=schijne in de karnavals optocht van Maastricht na moeten spelen… bedacht door de paters en fraters… wisten wij veel…
Ze zegen dansen… en dan dansen de apen…

gravatar

Veel erger is het gerucht, dat het opperhoofd van de Congolese openbare tamtammers en rooksignaleerders de zenders Congo 1, 2 en 3 voortaan CPB 1, 2, 3 wil noemen. (CPB is Congolean Public Broadcast).

Tegen verwachting zijn de critici niet erg enthousiast. CPB zou te veel kunnen worden verward met een louche organisatie in het armzalige Holland. Bovendien gaat de hernoeming veel Congolese francs kosten, die beter zouden kunnen worden besteed aan ontwikkelingshulp aan dat verarmde hol landje.

Reageer
gravatar

Dat signaal in Rome was alleen bij de eerste zwarte rook: volgens onze correspondent ter plekke (Dhr. D. Jansen te Ouderkerk a/d A.)had men per ongeluk een Ghanese zwarte kardinaal in brand gestoken ipv. een stapel stembiljetten plat te branden.

gravatar

Ook bij de inheemse bevolking van Noord-Amerika gebeurde dit wel, maar daar hoor je nooit meer wat van…