Taalwetenschappers ontdekken nieuw leesteken

‘Komlaut combineert de eigenschappen van de komma en de umlaut’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Deze en iets van 1 foto en ‘spa dumpt duizenden liters spa rood in zee’ plaatsen ze wel….

Mijn 2 doordachte artikelen, 1 over katten belasting en 1 over de uitslag in italie(politiek) niet.

Had ze, met foto, gestuurd naar dat email adres dat bij contact staat.

Ik ben gewoon te slim, en moet nog ‘dumb and dumberer’ artikelen verzinnen…
Schrijver zoekt writersblock en plagiaat artikel verkopers….

Reageer
gravatar

Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand in Nederland geinteresseerd is in het feit of Italianen uitslag hebben
na de verkiezing van Berlusconnie

gravatar

Laatst dacht ik ook een dergelijk leesteken te hebben ontdekt in een pornomagazine. Ik noem het de “cumlaut”. Dit zijn vrij willekeurig verdeelde leestekens en worden veeltalliger naarmate het magazine oud is.

Reageer
gravatar

Corectie: H/T uitspraak is het verschil tussen Nederland en hoogduitsland… Moet zijn T/S uitspraak. Dat komt omdat de T. bij Uitspraak onze tong scherp tegen de boven lip/tanden aanslaat. Uitspraak SSS je tong tegen het achter-boven-gehemelte plakt. Dat noemt men tongval. R/L nog zo’n geval.
RRRR trilt tegen achter-boven-gehemelte en de L slaat voor tegen de tanden aan…dat hebben de Aziatische volkeren als kind niet geoefend. Dan krijg je LEMBLAND VAN LIJN inplaats van Rembrand van Rijn.

Reageer
gravatar

Anton Bruckner is voldoende besproken heer Mathenesse… zie 13 en 15 Mathenhesse=met-den-Hessen, dat is de grootste bevolkings groep van west duitsland en ouderwets één volk met den Hietieten komende van Hattuschja en Heturia. Kijk in de oude Hettema atlas; Heturia is de eerste naam hier in deze gebieden en lag precies tussen rijn en maas thans limburg, gelderland en hessen-deelstaat. Oorspronkelijk Turkije 5000 jaar oud en Spaland ligt bij ons over de grens in Walonië SPA was een beroemd kuuroord met vele koninklijke bezoekers in het verleden. Hietbrink heeft een boekje geschreven voor het klasieke bronwater plaatsje… wij gingen er altijd naar het casino. H/T uitspraak is het verschil tussen Nederland en hoogduitsland… eten=esse Schijten=scheisse dus… tussen hieten en hesse. dat waren ook de scyten=us-hieten; die heel Rusland bezaten en klein Azië. Samen met de Ioniërs waren dat de grootste volks gemeenschappen van heel Europa… Zelfs letland=al-hiet-land en lithouwen=al-hiet-houwen in samen werking met de dietse-orde… toen was Europa zonder euro pas echt één. Wie de oudste taal ter wereld spreekt… kan ook de oudste geschiedenis vertellen. Groeten van Hiet-brink.

Reageer
gravatar

Wanneer is iets voldoende? We weten nu niet of het dezelfde betreft. Ik constateer dat u de door u geponeerde stelling niet kunt verdedigen en de vraag omzeilt. Een slechte verdediging is óók een verdediging, maar geen verdediging is fnuikend. Het hora est zal niet klinken. Uw verdere uiteenzettingen zijn niet relevant.

gravatar

Ah, we hebben het dus over dezelfde Bruckner kennelijk, die volgens u een ongeletterde doch begaafde boerenkinkel was.
Nu nog even excuses vanwege uw foute representatie van de feiten.
Niet aan mij, maar aan Anton, uw held.

gravatar

Heer Jeettje, de komlaut is wellicht het beste doorgrond door Alfred E. Neuman gezien zijn wapenspreuk “What, me worry?”, die in de Nederlandse uitgave van het blad “Mad” werd vertaald als: “En wat dan nog?” Dit sluit weer aan bij uw opvatting van de komlaut als een schouderophalen. In onderlinge samenhang bezien lijkt hier een eerste aanzet te ontstaan naar een in internationaal verband aanvaardbare standaard.

Het lijkt mij de moeite van het nemen van een empirische proef op de som waard.

gravatar

Verkeerd gedacht Hietbrink, en verkeerd geciteerd: een hardnekkig onsmakelijk trekje van u.

Talrijk, zei ik. En niet gedwongen vanwege ongenoegen met buren of huurachterstanden, maar gewoon vanwege het vinden en volgen van werk.

gravatar

Werk moet je niet volgen… werk moet je op je af laten komen. aan U vele daaglijkse bij dragen te merken heeft U momentel geen werk of doet U dat even tussen de bedrijven door? Als geen werk; kunt U morgen bij mij beginnen… Hietbrink doet ook niks. Zo onsmakelijk is dat niet.

gravatar

Uw gevolgtrekkingen zijn geheel voor uw rekening: misschien zit ik wel in de VUT dan wel FLO, nietwaar?
En qua werk: als men leuke dingen kan doen voor een leuk salaris dan wel met leuke mensen, waarom dan niet?

Dus begrijpt u dan ook wel dat ik uw aanbod zal afslaan, gelet op dat dingen doen met leuke mensen.

gravatar

Leuk=like=likken, laten we het dus leuk=lik=like houden… alles dialekt-diets. I like you=ik-likke-jou. Lekkerbekken=lik-er-er-bek-in… likkebaarden=lik-er-borden en minder afwas. Dat doen mijn honden dan wel. Flikker=af-lik-er.

gravatar

Volledige krankzinnig gestorven… wie wordt er langzamerhand niet gek hier op aarde? Nietzsche in een gekkenhuis gestorven, Hietbrink in een gekkenhuis geboren… maar buiten lopen er nog veel meer rond tegenswoordig. O Jeettje toch!

Reageer
gravatar

Hietbrink doet niets met de wikki wikki= wakker zijn. Kom je daar met iets nieuws dan kunnen ze dat niet aan, veranderen jou terug naar de teksten die alle oude boeken te samen liegen.
Anton Bruckner uit een klein boeren dorp, kreeg de kans om daar via zijn vader te orgelen en wat dies meer zij instrumenten te leren kennen. Liefst de trompet en Hoornblazer. Wie dan ook zijn leermeester zou zijn… steeg hij boven alle leermeesters uit en werd naar Wenen beroepen waar hij… let goed op! Gustaaf Malher bij-leerde om in diens voetsporen te treden. En dan nog eens terug naar Nietzsche…: ” IK Heb letterlijk de toekomst van de mensheid in mijn hand… Ik speel met de last die iedere sterveling zal verpletteren. Want het gene mij te doen staat is afschrikwekkend in alle betekenissen van dat woord. Ik daag geen enkeling uit met mijn ontzettende aanklacht, mijn uitdaging geldt de mensheid in haar geheel; hoe de beslissing ook uitvalt, vóór mij of tegen mij, in ieder geval kleeft er enorm veel noodlot aan mij, die de mensheid nog te wachten staat. Aldus de enige denker ooit: van de waarheid. Speciaal voor de speld gespeld.

Reageer
gravatar

Ik begin nu benieuwd te worden naar wat u onder tegenspraak verstaat.

Heer Spaland vergat nog te melden dat autodidakten vaak de mensen die hen op hun misvattingen wijzen, onheus bejegenen.

Treffend dat u hem daaraan herinnert.

Reageer
gravatar

Op 24 Jarige leeftijd werd Frederich Nietzsche aangesteld als Hoogleeraar te Bazel. Waar hij zijn eigen weg ging en niets met de rest van de geleerde kliek te maken had. Hij doorzag ze allemaal.
” Als het karakter van het bestaan vals zou zijn; en dat is namelijk niet onmogelijk-, wat zou dan de waarheid zijn? Een gewetelozen her-vervalsing van het valse? De hoogste macht van het valse? ” ( 1881 )
De evolutie bestaat voor 100% uit veranderingen… seconde op seconde en dan denken zij te kunnen blijven zitten en ver-roer je niet… afgelopen. Weg met het leren om te leren! Je zelf zijn die je bent en meer niet.

gravatar

Dit is vrolijke wetenschap. Mozart er met de haren bijslepen in de veronderstelling dat hij geen gedegen opleiding heeft gehad.

Die heeft hij namelijk wel ontvangen, en wel van zijn vader die een niet geheel onbelangrijke componist en violist was. Zijn boek over de kunst van het vioolspelen is lang het standaardwerk bij uitstek geweest. Van zijn hand was ook de bekende kindersymfonie die lang ten onrechte aan Hayden werd toegeschreven. Die heeft zijn zoon de eerste beginselen bijgebracht, streng en gedegen. Dat dit niet veel moeite heeft gekost door de geniale aanleg van de leerling, neemt niet weg dat die gedegen basisvorming er wel is geweest.

Die gedegen vorming is er ook geweest bij Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Bruckner. De geniale aanleg was er, maar gedegen begeleiding (ook al was het in sommige gevallen kort) was er ook.
Uitspraak: “Liszt was als pianist autodidact”.
Feit: “Behalve dan de 2 jaren waarin hij bij Czerny studeerde; de belangrijkste pianoleraar van die tijd wiens oefenmateriaal ook heden ten dage nog de basis vormt bij de beroepsopleiding tot pianist.”

Kijk, heer Hietbrink, dat is nu wetenschap. Uitgaan van de feiten zoals ze zijn, niet zoals men die zich wenst.

En de rest is bescheidenheid. Over zichzelf niet de vergelijking met Mozart aangaan.

gravatar

Als u nu toch Nietzsche hier introduceert -niet als autodidact, want dat was hij niet- volg dan ook zijn voorbeeld?

De filosoof met de hamer zette zijn eigen ideeën net zo hard op de tocht als ideeën van anderen: iets wat ik u niet zie doen. U doet iets wat Nietzsche nooit deed: zijn eigen gelijk als absolute en enige waarheid verkondigen.

gravatar

Zo Vader zo zoon en daarbij dan ook nog een natuurtalent. De vrolijke wetenschap; daarmede bedoeld… jongens altijd feest wie doet ons wat, wij hebben de wijsheid in pacht. Onder ons profesoren van Fr. Hermans is nog zulk een bedoelde aanval. En Bruckner mijn lieveling was een boereknecht die nooit enige begleiding had en net als van Gogh pas na zijn dood op kwam zetten met 9 symfoniën die in feiten alle 9 in elkander passen als een nooit ge-evenaarde nieuwigheid en juist in verandering en iets nieuws daar in is der evolutie vooruitgang te boeken=boek-in.
Neen profiteurs=profesoren… herkouwers en uitmelkers van een listig uitgedacht systeem dat op geruimd zal worden. 2050 halen ze niet. Met een knipoogje van internetjes en alle autodidakten.

gravatar

Ach, u bedoelt die Bruckner wiens vader schoolmeester was en die piano, viool, orgel en compositie studeerde bij uitstekende leraren in zijn omgeving?

En, ik haal even de Wiki aan:
— In 1855 werd hij benoemd tot Domorganist in Linz. Daarnaast bleef hij harmonieleer en compositie studeren. Zijn obsessie om overal diploma’s en daarmee ‘van buiten’ erkenning te behalen is legendarisch geworden. Belangrijke leermeesters in zijn Linzer studiejaren waren Simon Sechter in Wenen voor (harmonieleer en contrapunt) en in Linz zelf Otto Kitzler die hem de weg naar de symfonie wees. —

Hebben wij het over dezelfde Bruckner?

gravatar

Eigen waarheid van Nietzsche was wereldse waarheid. “Niemand zo goed als ik ben” schreef hij ook van zichzelve. Wat Hietbrink doet, is zo nieuw en oud tegelijk dat de jaloezie dat niet kan bevatten. Autodidakten mogen trouwens niet bestaan van de gevestigde orde, ze noemen ons ook wel leek=leeg, doch zij zelf zitten zo vol van domheid; daar kan niets meer bij. De ontmaskeringen zijn aanstaande. Een ezel over de brug en van “stapel”de rest volgt dan vanzelf. Natuurlijk heeft Hietbrink dan geen vrienden en die had Nietzsche dus ook niet. ‘Herwaardering aller waarde’ dát is de hoofd titel thans nog te gaan als werk in uitvoering, weg oude gebouwen, om er nieuwe bouwerken neer te zetten. dat is hietbrinks lievelings beroep: Slopen=sla-open.

gravatar

U weet dat de beste man volslagen krankzinnig is gestorven?

Maar om op het topic onderwerp terug te komen; waarschijnlijk is de functie van de komlaut het best te gebruiken als een uiting van schouderophalen.
Bij deze.

gravatar

Weettje=ja-eetje in hapklare brokken dat: de Wereld-Roem van het Nederlandse Concertgebouw orkest te danken is aan het repertoir dat ze speelde in de tijd van Haitink diens promotor aller de werken van Anton Bruckner en Gustaaf Malher. OP dit ogenblik luister ik naar de 9e van Bruckner… ook wel genoemd het laatste oordeel! ta – ta – ta ta ta ta ta ta ta ta – ta – ta… heerlijke boerenbedrog van een boeren componist; Zo noemde Robert Schuman het. Hietbrink wil niets maar dan ook niets meer van jou, via wiki weten. Dat zijn namelijk polemieken. dat is wel-is-niet-is.

gravatar

Hietbrink is nog nimmer tegengesproken om de eenvoudige reden… “onverwoestbare logika”
Natuurtalenten als Mozart, of straatvoetballers als Cruyff etc… leren hoogstens nog wat bij in de taktiek der commercie, die voor op staat bij allen die van begaafde amateurs profesonals maken, en dan hoofdzakelijk nog om eigen gewin. Daar doet Hietbrink trouwens helemaal niet aan mee. Van Gogh werd toch ook de acdemie afgestuurd met de woorden… “Zo schilderen wij hier niet” Neen al die systemen staan niet los van geld verdienen… kunst is liefde, geld is kreminaliteit.
30 Miloen voor een Picasso, belachelijk… gewoon een Joden truck, dat kunnen ze wel zeggen en doen in de media brengen; is tevens sluik reclame voor prijs opdrijving zo zit de hele koop en verkoop van huizen in elkaar de makelaars bepalen hun prijs en anders wordt niet verkocht en juist dát heeft de huizen markt in elkaar doen storten… is het dan goed? en het ergste, de hele wereld weet het, weet jij dan niet dat geleerdheid slechts fake, het is de reinste fascisme van een systeem. Stink jij er dan maar in.
Priesters zijn eindelijk uitgeschakeld en profesoren namen het over en gaan voorlopig nog even door, tot dat ook hier de bom barst. Wij zijn al dat liegen tot een gewoonte zat. Gelukkig is het een aflopende zaak. Het is niet voor niets dat alle mensen die het anders wisten in vroeger tijden op de brandstaples kwamen. Dit willen ze met mensen als Hietbrink trouwens nog. In een ander studentenblad “Babel” van de universiteit in Amsterdam stond… zulken mensen wierpen ze vroeger met een steen om den hals in de gracht. Of ene Jansen ex bibliotheekcaris van Leiden… Lagendijk en Hietbrink moeten opgepakt worden wegens het onbevoegd uitoefenen van taalkunde… ja en dat Anno 2000. Daar in is niets veranderd daar zij bang zijn hun sleutels te moeten in leveren. Die dag is niet ver meer af. In Duitsland alle niet exacte wetenschappen er uit gedonderd. Heb de indruk dat; Henk van Mathenesse Spaland wil mee zwetsen zonder verstand van zaken.

Reageer
gravatar

Taalwetenschappers ontdekken immer de verkeerde dingen, er niet toe doende zaken van den hoogste flauwe-kal graad.
Dat past in hun systeem van een eigen gebouwd taalwereldje van zelf bedachte gramtika of gramér=groot-moeders spraak naar de schrift valselijk overgeheveld in geleerde woorden die natuurkundig nergens zijn te verstaan. Dat van buiten te leren en je bent neerlandicus in plaats van neer=land-diets-heer.
Het volk weet alle woorden van zelfsprekend en deze woorden worden door hen steeds weer op schrift verminkt. Neem bijvoorbeeld het woord apestaartje=open-start-ja… daar je met dit tussen teken (@) de start opend om er in te komen.. Dit teken is al heel oud, overgenomen uit de USA. Als je wil, lijkt het op een apenstaartje ? alhoewel de staart groeit uit zijn kop.
Woordspeling en grapjes ook dát is het volk. Daar tussen spreek en schrijftaal een verschil van dag en nacht.

Reageer
gravatar

Ik neem aan dat Taalwetenschappers alleen maar de volgens u goede dingen kunnen ontdekken als ze ‘otodidakt’ zijn? Iets met zelfbedacht wereldje en dat soort dingen?
Vermoeiend.

Overigens is de geschiedenis van de @ een boeiende die teruggaat tot het oude Venetië van de 16e eeuw.
Maar dat zal u een worst zijn, denk ik?

gravatar

‘ LEEK VAN DE WEEK ‘

door Simon Mulder Voor het Leidse taalkundig studenten-blad TWISTER

B.W. Hietbrink en het fundamenteel Dialectdiets
De heer Hietbrink is autodidact op het gebied van de historische taalkunde, publiceerde onder andere Kwispelen met taal, een werk over etymologie van het
Nederlands, trad op in het televisieprogramma Man Bijt Hond en reconstrueert alle talen terug op het Nederlands.
Uw verslaggever had de eer hem te mogen
interviewen;
Het interview vond schriftelijk plaats.

1) Wat vindt u van de taalkunde zoals die gegeven wordt aan de universiteit?

De universiteiten dienen het publiek de taalkunde terug te geven. Nota bene: een der Oprichters van de universiteit te Leiden, Simon Stevin van Bruggen (1548-1620) schafte in Weerdigheid der Nederduitsche taale het Latijn zelfs af; omdat het wonder der Dietse talen als geen ander talen meest geschikt is
om alle woorden in natuurkundige verklaring zonder omwegen de juiste betekenis te geven. Om commercieel gewin der docenten en jaarlijkse inschrijfgelden is het onderwijs helaas onveranderlijk omdat het zichzelf zo heerlijk doch valselijk bedruipt. Dus in feite gewoon legale oplichting. De academische opleidingen maken misbruik van de schrijftaal om de juiste betekenis der woorden te verdoezelen.
Schoolvoorbeeld no. 1: garage=karhuisje. Met karhuisje (spreektaal) behoud ik het woordbeeld… doch garage geschreven speelt dit woordbeeld kwijt.
Magistraat=machtigste-raad. enz… enz… etymologie=heet-mij-logisch… dat zou het dus moeten zijn…. maar is het niet.

gravatar

Treffende voorbeelden in het blad TWISTER. Op zich is het bewonderenswaardig dat iemand autodidact is.

Het probleem is echter dat er iets belangrijks ontbreekt: de toetsing van de vergaarde kennis, de correctie van fouten door de docent. Men heeft tijdens de zelfstudie geen tegenspraak gekregen en leert zich later niet meer aan om die te accepteren.

gravatar

LEEK VAN DE WEEK 2)

Hoe bent u tot de ontdekking van de oerspraak gekomen?

Vanaf mijn prilste jeugd. Ik ontdekte in 2000 rapporten en papieren over mijn
persoontje tussen 1943 en 1951 en een dier passages wil ik U niet onthouden. “Wim heeft moeite met het begrip en de inhoud der woorden en vraagt als maar door en
door. “Wat betekent raam, deur en waarom venster.” etc… etc…” Op het laatst moest ik zelfs mijn mond houden en mocht niets meer vragen…
Op mijn 16e kwam ik op een houthandel terecht. Met een vrachtwagen reden we
overal in Zuid-Limburg, hout halen en brengen. Overal de verschillende soorten
Dialectdiets te leren verstaan werd mijn hobby en ja zelfs boeken over
Dialectdiets. Veldwerk verrichte ik met en met tientallen jaren lang door
zwervend… steeds verder door te dringen over de grenzen: Duitsland… Wallonië…
Vlaanderen… Frankrijk… Spanje etc… ik leerde alle nuances kennen van het
Dialectdiets. Maar vreemd genoeg kende dit Dialectdiets tot in Rusland en
Scandinavië geen grenzen; althans er was geen specifieke scheidslijn aan te wijzen.
Wat zeer zeker ook tot mijn vorming heeft geholpen is dat ik ben opgevoed in het
ABN. Dus terug in zijn achteruitversnelling naar het Dialectdiets. Terwijl het
normaal andersom is, kinderen leren thuis Dialectdiets en gaan dan naar school om Algemeen Beschaafd Nederlands te leren. Trouwens in de bijbel (=babbel) leest men (Genesis 11:1): “en daar was eenerlei volk en het sprak eenerlei taal.” Dat werd mijn uitgangspunt en dat is wat het
Dialectdiets betreft nog steeds van
toepassing. Natuurlijk werd ik ook lid van het Meertens Instituut in Amsterdam. Zo begon ik ook allerlei boeken aan te schaffen, ze
lagen gewoon op de rommelmarkten en
braderieën, waaronder Twe-spraack van Spieghel. Wel vierhonderd boeken ken ik, en die moeten jullie ook kennen. Waarom het Nederdiets de oerspraak is en dit wel via het Dialectdiets weet ik thans ook. Zelfs de Hebreeuwse en Arabische dialecten leerde ik kennen.

gravatar

Opvallend is wel, dat uit aflevering 2 van het studentenblad blijkt, dat men op de lagere school al moeite had om hem eens zijn mond te laten houden.

Ik sluit niet uit dat hij de schoolfotograaf tot wanhoop bracht. Die moest bij Leica een speciaal fototoestel laten ontwikkelen met een sluitertijd van 1/10.000 van een seconde. Het enige toestel ter wereld dat hem kon fotograferen met zijn bek dicht.

gravatar

U deelt wat mee zeg! Logika: als je die talen niet verstaat zeker niet. Zoals op poétrie International Ter Uwer stad.
Gedichten kan men niet vertalen dan tot onbegrijpelijke kromspraak te komen.
Wat een geld wegsmijterij zeg. Pakken onvertaalbaar geneuzel heb ik nog liggen uit de jaren 80. Moesi pekki hetu jankie; vertalen ze in: moet U nemen u hete tranen. Om te janken… hou op man. Zou uit de een of andere Zuloewesie taal zijn. Jeetje Mister oneliner hou toch op man!

gravatar

Hoe weet U dat toch allemaal heer Van Spaland? Hebt U ook de tentoonstelling bezocht te Gent; ‘Dwaze wijze wijze dwaze’ waar zulk een fototoestel in de vitrine staat, betreffende het Levens werk van Berend Willem Hietbrink. Gewoontemens | Taalpuristentaalpuristen.weblog.nl/spelling/gewoontemens/In cache
24 jun. 2009 – Willem Hietbrink, de auteur van Kwispelen met taal (1995), wordt wel ‘de … samen met zijn werk in het Dr Guislain museum te Gent. 1e prijs van het jaar der Vlaamse musea’s.

gravatar

Dat doet denken aan pogingen om het werk van Nescio in het Duits te vertalen. Die vertelde bijvoorbeeld over de figuur van de uitvreter dat die zo goed over iets kon bomen, bomen honderduit. Dat leidde dan tot zoiets als: “und hunderte von Baüme”. Er was geen beginnen aan.

gravatar

Dan denken we eerder aan U telepatisch vermogen, aangaande het fotoapperei in de vitrine. Overigens; wel op vallend dat er twee heren zo fulminerend tegen het wereld werk van Hietbrink. Hij heeft het al zo moeilijk met het profiterende profesoraat. Hietbrink speelt open kaart, daar zijn er maar weinige in dit land van schijnheiligheid, Als niemand het ziet tot alles in staat en andere de schuld in de schoenen schuiven. Maar ach kom, de speld is vrolijk geweld.

gravatar

Ik loop nu even vooruit op het opzoeken van uw link door Heer Spaland, Van Meersen, doch het heeft er alle schijn van dat u het alter ego van BWH bent.

Uw wangebruik van logica en de bewieroking verraden u als van hetzelfde kaliber zijnde, daarom:

—- KOMLAUT —

gravatar

‘LEEK VAN DE WEEK’ 3)
studentenblad TWISTER. LEIDEN.

Kunt u kort uw systeem van reconstructie uitleggen en een aantal
voorbeelden geven van het proces dat u bezigt wanneer u een woord wilt
reconstrueren?

Wie Dialectdiets beheerst gaat in zijn achteruitversnelling terug naar ons
taalverleden. De Nederlandse standaard taal is ontstaan met de bijbelvertaling naar het Nederduits. Doch de staten bijbelcommissie wees in de zeven provincies even zovele mannen aan om dit werk ter hand te nemen… echter met de opdracht van iedere provincie gelijk matig hun woordenschat te verdelen in onderling overleg… zodat het Gronings, Gelders of Zeeuws, Vlaams Brabants etc. samensmolten tot een historische te onderwijzen taal in zijn geheel. En zo is het gekomen…
Daar de meeste woorden thans ABN in hun dialectische context zijn blijven hangen, is de ene provincie voor de andere niet als oorspronkelijk in betekenis herkenbaar. Bijvoorbeeld het woord Muis: Muis=moes=muus=mois=mies=
Muis=moes=muus=mois=mies=meus=mees=mouse=meis etc… etc… exacte 15 klinkers.
De een geeft voor de andere uit de verschillende Dialectdietsen het woordbeeld/de betekenis niet duidelijk weer. Vooral spreuken en spreekwoorden zijn hopeloos verdwaald. De mussen vallen van het dak moet zijn de mossen vallen van het dak…. het is zo warm dat de wortels los laten en door uitdroging naar beneden schuiven. De schaapjes op het droge moet zijn… scheepjes op het droge. Bij aankomst trekken de vissers hun schuit gewoon op het strand. Drogen=ter-hogen…Zo komt het dat negentig procent van al onze spreekwoorden en gezegde geen
woordbeeld meer heeft; de ene vorm heeft het gehaald in de standaardtaal en de andere niet. Metro=met-derol.
Trein=achter-ein=achter-elkaar… oude en nieuwe woorden begingen allen het zelfde ongeluk. Versta je geen Dialectdiets dan zul je het niet kunnen vatten.
Met pech langs de weg kunt u hoogstens uw motorkap openzetten en omdat u er geen verstand van heeft zult u op de monteur moeten wachten. Zo is het met reconstrueren van alle woorden ook, alleen de Dialectdietssprekers zijn bevoorrecht en hoe meer Dialectdietsen je spreekt hoe eenvoudiger het is. Heb je er geen verstand van, blijf er dan vanaf.
Alle talen bestonden eerst uit Dialectdiets voordat het grote ongeluk
der standaardtalen gebeurde.
miljoenen woorden uit alle talen gaan zo terug naar het Dialectdiets. Ja, en je moet ook nog eens kunnen associëren: donne moi une bière=doene-mij een bier. Natuurlijk hebben zinsbouw en zins wending, voorvoegsels, achtervoegsels, klankverandering per gekozen standaardtaal er mee te maken.
En er zijn nog zovele vele bijkomstigheden.
Die moet je allemaal kennen zoals een schaakgrootmeester de volgend zet van zijn tegenstander vermoed.

gravatar

De link, daar had ik nog niet naar gekeken. De confrontatie met een incorrecte link betrof na het fototoestel namelijk een tweede educated guess.

Een derde betrof overigens een aantal merkwaardigheden in het idioom van het bericht waarin de boodschap was verpakt over de onvertaalbaarheid van gedichten. Op zich geen onredelijke mening. Cluster-B behoeft een redelijke stelling niet in de weg te staan. Dat blijkt maar weer. En ach, dan geldt:
redelijk bericht=redeijk antwoord.

gravatar

Enerzijds anderzijds wellicht, doch waar komt de vertaaldrang van poëzie vandaan?

Een afleidingsmanoeuvre, lijkt het. Het kwam na mijn parafrase van ‘hij spreekt 14 talen, maar heeft daarin niets te zeggen’, met geen andere bedoeling om aan te geven dat wanneer men niets heeft mee te delen dat in elke taal om het even het geval zal zijn.

gravatar

Jawel Heer Jeettje, een afleidingsoperatie. Vandaar ook mijn opmerking over het B-cluster, de antisociale mens. Even plakkie-knippie.

De stoornis kan worden gediagnosticeerd als er sprake is van drie of meer van de
volgende gevallen:
· De persoon past zich niet aan aan de sociale normen met betrekking tot wettig gedrag,
wat blijkt uit het verrichten van handelingen die tot arrestatie leiden.
· De persoon maakt gebruik van misleiding, wat zich uit in herhaaldelijk liegen, gebruik
van aliassen of het oplichten van anderen voor persoonlijk voordeel of plezier.
· De persoon is impulsief en maakt geen plannen voor de toekomst
· De persoon is snel geïrriteerd en agressief, wat zich uit in regelmatig fysiek geweld.
· De persoon is roekeloos en veronachtzaamt de veiligheid van zichzelf en anderen.
· De persoon is doorlopend onverantwoordelijk, wat zich uit in een aanhoudend
onvermogen om een stabiel werkgedrag te vormen of financiële verplichtingen af te
handelen.
· De persoon toont geen berouw of spijt en is onverschillig als hij anderen heeft
geschaad, verwond of mishandeld of van hen heeft gestolen.

Welnu, u hebt de steekwoorden voor het uitzoeken: arrestatie, aliassen, impulsief, agressief, financiële verplichtingen, enzovoort. U zult het uit eerdere ontboezemingen allemaal herkennen.

Voor mijzelf heb ik de lijn getrokken:
redelijk bericht=redelijk antwoord
onredelijk bericht=ziekte=komlaut

Pollens! Toch wel handig, dat formulesysteem van hem.

gravatar

‘LEEK VAN DE WEEK’ 4)

Hoe komt u tot de 360 klank/schrifttekens en 360×360 woorden in de oertaal?

In “HET FUNDAMENTEEL DIALEKT-DIETS SPRAAKSTELSEL” zien we voor het eerst op schrift: alle de klanken die een mens kan maken. De Kleur-klanktekens om tot spraak en woorden te komen. Dat geldt voor alle RASSEN hetzelfde, daar het spraakorgaan voor iedereen hetzelfde is. Doch de aanleer van die klanken per taal is verschillend omdat iedere spraak zijn eigenaardigheden heeft. Het ligt dus aan de spraakopvoeding en die begint dus al met de moederlijke taal vanuit de wieg.
Later gaan we naar school, verlaten min of meer de spreektaal en gaan tot de
schrijftaal over. Dat is een verschil van dag en nacht, want de schrijftaal blijft onze spreektaal niet meer. We gaan terug tot de 26 klanktekens van het schrift en dat terwijl er veel en veel meer hoorbare-klanktekens bestaan in de spreektaal… In de spreektaal komen we tot 360 en wel precies 360 verschillende klanken die aan het
alfabet verbonden zouden kunnen en moeten zijn. De eerste fout die het alfabet maakt is dat je de letteren niet meer schrijft zoals je ze hoort.
Wat ik zeker moet vermelden is dat klinkers en medeklinkers inwisselbaar zijn… de lipletters=labialen=lip-halen bijvoorbeeld. p=b=v=f=w, dus letters die wij over de lip-halen, zijn Dialect-diets allemaal verwisselbaar, zogezegd een familie. Grieks spreekt de b niet uit, staat zelfs niet in hun alfabet, beta=veta. Scandinavisch:
Willem=Villem. Texel: v=f… maar… zo kennen ook de keelklanken(gaarden=jardin
of g=j=k) Dialect-diets onderling hun verwisselingen. Duits: onze T wordt S, of de G wordt K. Als je dat allemaal verstaat of weet dan spreek je opeens vreemde talen. Het zijn een soort van rebussen… Jeux de boules=gooi-ik-de-bal… (jeux j=g. eu=oo. x=ik ) (boules ou=a.)… zegt U dan nog, ja maar… Jeux=spelen dan zegt Hietbrink:
ja, synoniem met gooien, want wie gooit speelt…

Altijd en overal in alle talen en alle tijden… zijn ergens alle woorden uit alle talen synoniem met een Nederduits woord. Gooien met stenen, met pijltjes, met een boemerang=bij-omme-re-ang, zie je dat ding al re-aan=terug komen? gooien=spelen met; ook bal=spal=speel… en ook hier de
letter S niet in uitspraak. Er zit warempel een heel systeem achter… Schrijven we trombose… weten wel wat het medisch betekent… doch wetend dat de letter S weg kan vallen, zet er een S voor en je krijgt trombose= stroom- pauze en dat is wat dit euvel inderdaad ook doet. Het woordbeeld hersteld in de oerbetekenis. Daarbij: de zuiverheid der spreektaalwoorden heeft nimmer de schrijftaal gehaald.

“En dat is de sensationele
goocheltruc van Hietbrink.”

Spel-spal-spoel-spul-speel-spiel-spoil-speul, dat zijn allemaal Dialect-dietse
voorlopers en varianten op het thema spelen. Woorden worden uit elkaar geboren. IJslands, Noors, Zweeds, Deens
en Duits naar onze taal terug, heb ik kant-en-klaar op schrift. Doch de heren
taalambassadeurs willen dit schrift niet ontvangen. Baas in eigen taal blijven. Nu, ze mogen het houden, maar… ze zullen toch eerst onze taal moeten leren om de woorden van hun eigen taal inhoudelijk terug te verstaan. Woordrestauratie noemen we dat.

gravatar

Hoy Berend Willem,
De Pyschische analyse die Spaland hier aan Jeettje geplagieerd ergens tussen voegt… en waar dat eigenlijk op slaat mag Juist weten? Ook dachten ze dat ik jij bent, hebben er kennelijk overheen gelezen waar VAN Hietbrink/van Meerssen overeen komstig elkaar kennen; gewoon suporterschap, al eens uitgelegd. Schud deze 2 sujetten van je af door er niet meer op te reageren. De echte taal liefhebbers weten wie je bent en daar heb jij niet eens een GETWISTER van vals navolgende studenten kliek voor nodig. PAS ALS DE GEHELE MENSHEID MENSHEID IS… BEWEEGT ZIJ DE GANSE NATUUR. dialekt-diets is onuitroeibaar!

gravatar

‘LEEK VAN DE WEEK’ (slot)

Uw boek verkoopt zeer goed. Waarom, denkt, is uw etymologisch werk zo’n groot succes?

Buitenlanders lopen helemaal met Hietbrink weg na zijn optredens in Man Bijt Hond en zeggen: nu juist zijn jullie Nederlandse woorden ons geheel beeldsprekend duidelijk en begrijpen wij ze helemaal. Dialect-sprekende mensen halen hun schouders op en zeggen… ja maar dat weet hier toch iedereen al. Hietbrink betrapt als het ware in boerenbedrog woord voor woord. Salami=sla-mee, als wapenstok te gebruiken, als mijnheer weer eens dronken thuis komt.
Literaire=lied-ter-eren, vroeger zong men alles. Culinaire=keel-in-eren, voor de lekkerbekken. Erudiet=eer-uw-diets. In tegenstelling de taal der hoog geleerde universitaire elitekliek die in Diet-niets-weet-kunde mogen blijven doorgaan, door de macht van het geld; subsidie=zuip-zet-U, drinkt u nog wat ? Het is hier toch zo gezellig.
En… dat moeten zij zich allemaal laten vertellen door een ongeschoolde Berend Willem Hietbrink.

Hietbrink kan tot en met zijn sterfbed zijn woorden prevelen… sterven=sterrenverheffen…
hiernamaals=hier-na-mag alles. Nabestaande=naast-bij-staande en dat
zijn allen die het dialect-diets blijven verstaan. Ken uw klassiekers=ik-lees-zekers.

Nico busosky – 21/12/07
En toch mooi bedankt voor dit prachtige taal-kerst-lees-voer:
Juist door autodidakten als daar zijn, zoals een “Hietbrink” gaat het Nederlands nimmer teloor, maar verijkt het zich zelfs meer en meer wereldwijd, zoals blijkt uit zijne overtuiging omtrent het “dialekt-diets” (….)

gravatar

Wat zich laat bewijzen is niet veel waard. Dat dialekt-diets wantrouwen op wekt vanwege het grootse dietsland uit het verleden hebben we aan onze dwangspelling van het ABN te danken. Niets is eenvoudiger uit te wissen dan de dialekt in ruil voor schoolastische regelgeving der wet. Van het dialekt maakt men dan geen gebruik meer… het Jiddiets, Reinaart de vos Platspekers van het Nederduits een gebied 4x groter dan Nederland ABN heeft een ongenadig werktuig in handen, men kan er mee tiranniseren, men laat het slachtoffer (BWH) bewijzen dat hij geen Idioot is, als werktuig van hun macht. Welaan de Nederlandse Taalunie.

gravatar

»
Zelf heb ik last van dwarse dakjes boven de
»
Z.

Reageer
gravatar

Ik dacht ooit dat de puntkomma ook een combinatie was van een punt en een komma, maar daar ben ik uiteindelijk op teruggekomen: het resulteerde namelijk in nogal veel onvolledig aandoende zinnen.
Ik ben bang dat dit nieuwe leesteken weleens een soortgelijk effect zou kunnen sorteren…

Reageer
gravatar

Zij ruiken hun kans weer… om wederom in een volgende groene boekje er een eigen-aardig spellings frutseltje aan toe te voegen.
Doch Heeft Hietbrink eigenhandig er voor gezorgd dat Taalschrift uitgeschakeld met hun stelling: “Wie de nieuwe spelling niet wil, denkt vooral aan zichzelf” van Ruud Hendricks zijn ze voorgoed over de kop gegaan en hebben deze jaren lange rubriek daar door moeten stoppen… omdat er een lawine van over de 300 reaktie’s kritiek hen genadeloos voorgoed hun plaats heeft gewezen. Namelijk Taal oplichterij, volksverlakkerij en ontmaskerd als onwetende taal hoogleeraren nephandel bedrijvend.
archief – Taalschrift | Discussie taalschrift.org/discussie/In
Internetjes zwijgt niets en niemand dood… en zal ter wereld vele van zulke onzinnige instellingen overbodig maken en in deze zelfs de Nederlandse taalunie hun lesje geleerd. Sleutels in leveren en vertrekken. Einde zuipsidie.
Schooling is slechts een systeem, studenten hun geld af te pakken, doch ook hier in; het einde in zicht.

Reageer
gravatar

Ja Hietjebrink… dat is zelfs al weer 7 jaar geleden. Jij als zogenaamde leek… David slingerde Golliat uit den taalstrijd.
Ze zullen nooit meer opstaan. Driehonderd twee en zeventig verpletterende reaktie’s. Mensen lees het nog maar eens na. Historisch verantwoord om te zien hoe toen de taalbazen hun eigen graf groeven. Onnavolgbaar; nu de rest nog. En niets daarvan ooit in de media… die lege macht mogen ze dan behouden. Precies zoals je zegt Hietjebrink; stille getuigen Internetjes zwijgt niets en niemand dood.
Requiem Taalschrift.

Ruud Hendrickx, taaladviseur VRT
In Nederland roepen de media op tot een boycot en Vlaamse uitgeverijen fulmineren tegen nieuwe herdrukken… De kritiek op de nieuwe spelling is er één van de onwetendheid, vindt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de Vlaamse openbare omroep. “Consistenter spellen, dáár gaat het om in de Spelling 2005.”…
» 372 reacties (Laatste reactie geplaatst op 22/05/10)

gravatar

Wiegendruk=wegen-druk en men niet de inhoud van een boek betaalde maar het gewicht daar van… toen kon je boeken nog per kilo kopen. Thans wederom het geval nu internet boeken in feiten overbodig maakt.
Op internet staan meer waarheden en waarschijnlijkheden dan ooit in alle boeken en pulp-pers als zodanig verkocht.
Toets nem part welk woord in… Googel bevoorbeeld… “raar haar” en hup daar floept je beeldscherm, vol…Google geeft Balkenende een ‘raar kapsel’ | nu.nl/internet | Het …www.nu.nl/internet/…/google-geeft-balkenende-raar-kapsel.htmlIn cache – Vergelijkbaar
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
8 sep. 2010 – RIJSWIJK – Webloggers zijn er in geslaagd de woorden raar en kapsel aan het curriculum vitae van minister-president Balkenende te koppelen …
Google: Balkenende heeft `raar kapsel’ – Hardcopywww.hard-c.com › SEOIn cache – Vergelijkbaar
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
van David Brinks – in 339 Google+-kringen

14 jul. 2005 – Google: Balkenende heeft raar kapsel Wie bij Google zoekt op `raar kapsel’ krijgt als eerste resultaat de biografie van Jan Peter Balkenende.

Google: Balkenende heeft ‘raar kapsel’ | Webwereldwebwereld.nl/nieuws/…/google–balkenende-heeft–raar-kapsel-.htmlIn cache – Vergelijkbaar
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
30 dec. 2003 – Wie bij Google zoekt op ‘raar kapsel’ krijgt als tweede resultaat de biografie van Jan Peter Balkenende. Het gevolg enz…

en dan maakt de lezer wel voor zich zelf uit wat en hoe geloofwaardig.

gravatar

Hoeveel wiegendrukken zullen publicatie niet hebben meegemaakt, maar prematuur geaborteerd of een vroege wiegendood gestorven? Maar toch een leuke vondst van Hietbrink op regel 6 van zijn resumé op 7 d: “nem part” i.p.v. “n’importe”. Dat de Taalunie daar niet zelf op is gekomen? Maar wel beetje sneu om de Figaro van Balkenende diens rare kapsel te verwijten, JanPeter heeft gewoon een raar hoofd, zo mee geboren en toch nog professor en CDA-premier mee kunnen worden. Dus hoe raar is diens haar? Eigenlijk. Kijk eens naar Van Agt, of Wiegel, lijkt toch ook nergens op, hooguit op Bokito.

gravatar

Zo’n komlaut, wat schieten we daarmee op? Hoe moet zo’n komlaut worden uitgesproken? Want bij de umlaut krijgen we een wijziging van de klank bij een letter, terwijl de komma voor een pauze of een geluidloos moment staat. Moet bij de komlaut dan de gewijzigde klank geluidloos worden uitgesproken? Of moet de gewijzigde klank juist niet worden uitgesproken? Het is mij niet duidelijk.

Reageer
gravatar

Over komlaut; poog het zien als een additionele Indo-europese én multiculturele verrijking van ons alfabet en taalstructuur, taalkundig, redekundig en interpunctueel. Voorbeeld: een onzer nieuwe bevolkingsgroepen gebruikt dagelijks qat, spreek uit: kwat. In het thuisland genuttigd om het hongergevoel 24/7 kwijt te raken; hier om de heimwee naar het thuisland 24/7 kwijt te raken. Komt in de nieuwe versie van de dikke van Dale. Er is ook een nieuwe likeur: Cum qat, mandarijnensmaak om 24/7 de droge mond van het hoogkapitalisme kwijt te raken. Dus wat gebeurt? Komt op de lijst van verdovende middelen. Zo zien we dat verrijking en repressie hand in hand kunnen gaan.