Cameron wil referendum over nieuwe locatie Groot-Brittannië

‘Het is tijd dat het Britse volk zich hier over uitspreekt’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wijsheid & tea komt uit het oosten daarom zeg ik voormalige Kroonkolonie Hong Kong, gewoon omdat daar plek genoeg is en de Tower Bridge met de huidige bouw-plaktechnieken eenvoudig aan de Chinese muur aan de overkant van het water gekit kan worden.

Reageer
gravatar

Een aantal, zo niet de meeste elementen kunnen ook geplaatst worden in de overzeese gebiedsdelen van GB zoals daar zijn: Australië, Nieuw Zeeland en Canada zonder Quebec. Dit biedt een dusdanig grote ruimte dat Engeland niet eens verplaatst hoeft te worden, maar direct in de Noordzee afgezonken kan worden. Ierland kan dan iets naar het Europese vasteland opschuiven zodat we O’Leary goed in de gaten kunnen houden (want dat doen de Ieren zelf toch niet).

gravatar

Jorg, je hebt hier een sterk punt en het is zeker geen satire.
De vergrote afstand tot Bretagne zal leiden tot een nieuwe naam, zoals Uitgebreid Azoren of Verbreed Bermuda. Het lijkt me niet meer dan redelijk dan Cameron dat meeneemt in de vraagstelling van het te houden referendum.
De naam Verenigd Koninkrijk is sowieso verwarrend. Immers ook wij hebben ons koninkrijk verenigd met Curaçao en sinds kort ook met Brunei.

gravatar

Welaan Heer Jorg, U haalt iets aan! Met alle respect valt de kanttekening van Heer Jeettje in de schaduw van de scherpe opmerkzaamheid welke Heer Zondervan hier etaleert! Persoonlijk lijkt mij van belang dat de Nieuwe Naam ook de lading dekt. Aangezien het hier een land betreft, welk zich in de loop der eeuwen zelfs in gezamenlijkheid met gezworen vijanden aan bruutheid is te buiten gegaan, lijkt mij de naam Verenigd Brutannië gerechtvaardigd. Niemand bezwaar? DAT is dan besloten!

gravatar

Heer Carotte, het is vele malen praktischer het referendum pas te houden NA de grote verplaatsingsoperatie. Zoals voorzegd zullen de Britten zelf blijven wonen op de locatie waar zich nu nog het land bevindt. Dat land zal dan echter onder hen vandaan verplaatst worden naar een door Europa te bepalen plek. Ten gevolge van die operatie zal het referendum slechts gehouden hoeven te worden onder de Britten welke voorzien zijn van kieuwen. Het land zal dan -anders dan tot op heden- ten goede kunnen komen aan De Beschaving.

gravatar

En nog steeds is het mij niet helemaal duidelijk, heer BS. Hoe zit het bij voorbeeld met de voetbalstadions? Maken die een integraal deel uit van het door u genoemde land? Zo ja, dan zullen die stadions op de nieuwe locatie toch verpieteren zonder publiek?
En zo heb ik nog wel meer vragen. Want wat gaat er meer wel/niet mee naar de nieuwe locatie? Neem nu de dieren. Wilde dieren wel mee mits de zwemkunst beheersende? Huisdieren niet vanwege hun trouw aan baasjes e.d.?
Het is nogal gecompliceerd als u het mij vraagt om voor de overplaatsing tot een soort splitsing over te gaan.
Nee, heer BS, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom, ondanks uw zeker waardevolle ideeën, om toch maar de hele zooi integraal op te schuiven.

gravatar

Heer Carotte, het is even simpel als eenvoudig: de voetbalstadions KUNNEN niet eens achterblijven. Die maken integraal deel uit van het land en zullen dus EINDELIJK een beschaafd publiek tegemoet kunnen zien op de nieuwe locatie.
Wilde dieren maken op een zelfde manier deel uit van het land. Die gaan dus mee. Britse huisdieren staat synoniem aan HONDEN (doorgaans van het kwijlende merk) Aangezien honden sowieso alleen toe te laten zijn indien de onderkaak geamputeerd is, zullen de honden tezamen met hun droefgeestige bezitters worden omgevormd tot zeehond.
Er helpt geen “Dear Little Mother” aan, de operatie GAAT DOOR!

gravatar

De separatisten! Nog voor ze halfweg zijn met hun rommel dreigen ze naar de zeebodem te verzinken, zodat ze de Hollanders moeten opbellen om hun te komen helpen om tenminste nog Schotland over te houden. En ‘Brussel’ om die grap te financieren. Natuurlijk gaan de Duitsers daar moeilijk over doen. Om die content te stellen zal Herman Van Rompuy beslissen om wat overblijft van Great-Britain onderaan Griekenland vast te plakken zodat ze niet meer kunnen gaan lopen.

Reageer
gravatar

Wie wilt er mee naar Engeland varen
Engeland is gesloten (naar de kloten)
Al onze kinderliedjes bevatte meer geschiednis waarheden dan de dikste boeken met louter propaganda.
de Duzienddichter Geschied-en-is.

Reageer
gravatar

Calais=gallisch. Dover=der-over=den -oever=den overkant, Southampton=zuid-heem-town=te-woon… Douwningstreet = de-wooning-straat waar de woning van engelands eerste minister. of begint het jullie te vervelen 500 engelse naamplaatsen in het dialekt-diets terug te krijgen naar af! ? Do not forsake me o my darling=doe-niet-verzaak-mij-o-mijn teerling. Onze taal! Bastaard Honden taal dat is Engels. Cornflaks=koren-vlokken… etc…

gravatar

Hietbrink, ter vermijding van dialect- technische misverstanden: cornflakes zijn geen koren-vlokken; corn is het Engelse woord voor: mais. Het klinkt wellicht wat mierenneukerig, maar soit, het moest even gezegd. Dat neemt niet weg dat het Engels zich in de loop van de eeuwen heel wat Nederdietse woorden heeft toegeëigend. Maar omdat daar onder vorige wormstekige kabinetten nooit werk van is gemaakt en nooit patent op is aangevraagd, kunnen we nu financiële compensatie wel op onze buik schrijven en met ons hemd uitvegen. Daarentegen moeten wij binnenkort wel een bedrag overmaken op de rekening van Suriname’s grootste drugsdealer Desi Bouterse, omdat onze verre voorvaderen zijn voorvaderen ooit in de slavernij schijnen te hebben gelokt. Hetzelfde als loverboys nu doen met Nederlandse minderjarige meisjes; what goes around, comes around.

gravatar

Insider Hietbrink zegt: de engelse taal is zo arm-zielig dat ze het woord mais voor koren gebruiken, terwijl de cornwal vroeger een muur van koren was. Koren is het woord voor mais zeg je zelf al dus! Ze hebben zich geen dietse woorden toege-eigend maar zijn net als het fries weggelopen van de Neder-dietse taal, al het diets is er verbasterd. Gladstone groots staatsman schreef; het engels is voor 100% Dutch, 18e eeuw laten we de engelse gramatica afschaffen. Op je buik=back schrijven dus op je rug en back=buk dat is ook je rug. Bukken maar. Barrebeck=paren-back en dat is dus ook… niet weten wat er achter je rug gebeurt. Wij zeggen te-rug is kom terug en de engelse come back, je rug. draai-te-rug=terug. En zo ontdek je met Hietbrink de oudste brug of oversteek mogelikheid der mensheid… Dat gebeurde bij-rug=brug bei-rucke=brucke … op de rug van Cristoffel op van een koe of paard maakt niet uit je kreeg geen natte voeten. Hietbrink is de enigste archoloog die zonder ooit een spade in de grond te steken de waanzinnigste betekenissen naar boven haalt. Ketchup=koud-sap. The Low Countries. Jaargang 11 · dbnl http://www.dbnl.org/…/_low001200301…/_low001200…In cache – Vertaal deze pagina
These settlers and colonists from the Low Countries brought new industry … the decimal system in society, for ‘Money-masters, Marchants, and Landmeaters’. ….. in the recent claim of the Duizenddichter poet of Amsterdam, that all languages … coming out of Dutch.
Lees dat dan maar eens even… 10.000 engelse woorden brengt de duizenddichter terug naar het Dutch=diets. Engelse erkenning dus. Nu die heeft Hietbrink in ons kwakkel kwakerlandje dus nog niet voor een speldenprik. Veel lees genoegen.

gravatar

Nu Outsider het ook even over Syriname had, deze ook even verklaard door een insider… Men voer de kust langs van het nieuw ontdekte continent… al navigerend=na-figurend de kustlijn in kaart te brengen. Ter hoogte van wat thans Suriname genoemd, kwam men aan een serie inhammen, al waar vier rivieren inhammen bewerkstelligde. Een der Grootste rivieren gebieden ter wereld, goede ruil trouwens; voor new York met de Engelse. Al daar kwam men dus langs een serie-inhammen=surie-name. De H. Viel weg. Parimaribo=opper-marie-bouw dat is … Papiamento=papje-gemengd-tot frans marie=gemeente huis, waar je trouwde mariage of gemeente huis.
Ketschup=koud-sap… fingifoetie=vinger-voeten dat zijn je tenen… Kreoletaal is een krioelen of krullen taal… Het is allemaal zo mooi omdat te mogen ontdekken. Wie ben ik dat ik zo ongeloofelijk mag zijn. ? kan het bijna zelf nauwelijks geloven.

gravatar

Niet zo eigenwijs, BWH. Als u het verschil niet kent tussen koren en mais kunt u beter verre blijven van dat spul: u mocht eens proberen daar met enige snelheid doorheen te lopen.
Het is zelfs met de Solex niet doenlijk.

Ik mis op het kaartje eigenlijk nog een stukje Ierland ten noorden van Brittannië. Tenminste op de BBC wordt het altijd genoemd tijdens het weerbericht: de rest van het eiland schijnt er niet toe te doen.

gravatar

Dan hier nog een keer en er nog een paar want van der dieren diets had je nog 1000 dierennamen verklaard te goed. overigens ander zetten tot mijn grote voldoenig van alles van de duizenddichter op internetjes… dus zoek het maar zelf uit.
Berend Willem Hietbrink De Duizenddichter Officiele Hyve – hyves.nl deduizenddichter.hyves.nl/blog/U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
25 nov. 2009 – Berend Willem Hietbrink De Duizenddichter NU ELKE donderdag … je moet ook weten dat op het platte land deze betekenis nog steeds wordt verstaan. …. de beer is los… alleen in de natuur kennen ze hun ware kunsten.
Lesje etymologie – Kennislink http://www.kennislink.nl/publicaties/lesje-etymologieIn cache – Vergelijkbaar
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
21 mrt. 2007 – Volgens de duizenddichter heeft het alles te maken met het werkwoord ‘ oplappen’. … Rusland eigenlijk: land van de Russen: Rus is ontleend aan …. woord simpelweg ik-los-het betekent en laterine is net zoiets: laat-er-inne.
Ons Erfdeel. Jaargang 46 · dbnl http://www.dbnl.org/tekst/_…01/_ons003200301_01_0074.phpIn cache
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
Ook op het gebied van land- en tuinbouw heeft dit contact de nodige …. Zo heeft bijvoorbeeld de Duizenddichter Martin Hietbrink opgemerkt dat alle talen ter … j.f. bense, A Dictionary of the Low-Dutch Element in the English Vocabulary, Den …
The Low Countries. Jaargang 11 · dbnl http://www.dbnl.org/…/_low001200301…/_low001200…In cache – Vertaal deze pagina
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
These settlers and colonists from the Low Countries brought new industry … the decimal system in society, for ‘Money-masters, Marchants, and Landmeaters’. ….. in the recent claim of the Duizenddichter poet of Amsterdam, that all languages …
Olympic Zion » DUO GEEL EN ROOD – OVER DE ZON EN DE BIJ … olympiczion.nl/…/duo-geel-en-rood-over-de-zon-en-de-bij-zon-nibir…In cache
U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
21 sep. 2012 – Na Uhuru zal een chaos losbreken die zoals in Mozes’ tijd wel 40 …. Een tijdje terug stuurde ik jullie een vers van de beroemde ‘duizenddichter’ Willem Berend Hietbrink, met daarbij … Uit heel het land kwamen de leerlingen.

gravatar

Jeetje=ja-heet-je… Niet zo eigenwijs, BWH. Als u het verschil niet kent tussen koren en mais kunt u beter verre blijven van dat spul.

De engelse gebruiken het woord mais voor koren in deze… er staat Kornflakes. Korels=koren, want met korels heb ik het beeldwoord. Korels=Grols die weten het ook want daar brouwen ze hun bier van. En dat kun je ook van Maispap die in feiten óók korels zijn. Mais is nog niet zo oud in onze agarische kultuur. mais=maai-is-zaaien en daarna maaien.

gravatar

Beste Henk, dan moet je plakken en knippen en google=googelen, dat moet ik ook zo vaak.
Dat heet preventie, want internetjes zwijgt niets of niemand dood. veel plezier en zo kom je het weekeinde wel door.

gravatar

Neen, de Engelsen zeggen wheat, grain of cereal. Corn is maïs, cornflakes is een Amerikaanse uitvinding. En dan gaat het om vlokken, niet korrels. Uw beeldwoordvorming is nodig aan een bril toe van bovenmatige sterkte.

Dat u er een potje van maakt, allá; maar de heiligschennis die u bedrijft te suggereren dat Grolsch van maïs gebrouwen wordt is té erg.

gravatar

wat staat hier dan… ? Korels=koren, want met korels heb ik het beeldwoord. Korels=Grols die weten het ook want daar brouwen ze hun bier van. K=G. Kut=gat. Willem Brink – Info bij persoon met afbeeldingen, news & links … http://www.yasni.nl/willem+brink/personen+zoekenU heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken
Berend Willem Brink de Duizenddichter. 97 views – tp-232 ….. Heeft zovele namen dan ben ik een belg en dan een duitser of heet ik brink inplaats van hietbrink… niet zo gemak zuchtig…jullie… dat zoeken we even op. Mijn eerste intervijoe was met de beroemde WILLEM DE RIDDER en die kan nog steeds niet genoeg van de duizenddichter krijgen. Net zoals dokter-anders=P. Hebben jullie trouwens mijn boeken al gelezen. Nou dan. waar praat je dan over? Goede en orginele schrijvers zijn de meest onbekende.

gravatar

Dat is noord-west-oost brabants dialekt-diets. ‘Bitemaskumoi…’ als je dit vertaald spreek je zeeuws Ioonisch dialket-diets. Dan kun je morgen bij mij beginnen want ik doe ook niets. (anders)

gravatar

Even een paar geschiedkundige geheugen opfrissertjes… al la Hietbrink. Het ligt al glad verkeerd, Mooi laten liggen. Engeland=aan-galen-land en dat was vroeger Frankrijk… dus de angelen hebben nooit bestaan…wel de Saxen; daar was het ook eerst ten delen van. Dus terug naar de oerknal ! al is engeland natuurlijk al helemaal verknalt. Holligans=hou-al-liggens… wat is nog over van het Victoriaanse tijdperk ? straks Engeland niet eens meer. In het Oera Linda Boek heet het nog De tin landen, waar men in verbanning in de tin mijnen moest werken… bereid=tin=brit-tain. Heb je hem? Wij hebben zelfs nog een beroemde profersor van Tinbergen gehad, die woonde daar vroeger aan de TINBERGEN… Ierland=eierland (vogels) en schotland= schort-land weet ieder kind daar… want ze dragen dekeltisch=kilt= schort. Zoals Japan ze in Japonnen dragen.
Het volk heeft al die namen geven en de geleerden maken daar gans moeilijke overkoepelende onbegrijpelijke stellingen van. Germanen hebben nooit nergens als volk bestaan. De duitsers noemen zich pas sinds 1830 duitsland, voor heen 100 bundes staten waaronder Limburg nog viel. maar nu komt het… De Hollanders of the Dutch=duits=nederduitsland=diets hebben zich deze wereld beroemde naam van 4000 jaren oud laten ontfutselen. Tot en met de 19e eeuw was het als de Duytsche taal in het Nederlands onze boeken, onze wereld beroemde taal. Nu dragen de duitsers deze naam en noemen hun groot woorden boek dieden=dieten=diets. ja zo kun je dus ook een hele cultuur kwijt spelen. Dus engeland is als Friese strafkolonie ontstaan en weet je wat ? later stuurde zij ze allemaal door naar…. Australië. Zo vaderland zoo zoon! Als beruchtste strafkolonie ooit. Als de onsmakelijke engelse maar op een eiland blijven… dan vind hietbrink alles goed.

Reageer
gravatar

Ze kunnen ook voor Pampus gaan liggen.

Reageer
gravatar

Dear Needle reporters, needles to say that I found out about your proposal.

I object the dislocation of Scotland without the approval of our population for independence from the English.

Furthermore according to my undisclosed information the proposed location is not close enough to significant oil wells an therefore not beneficial for the Scottish nation.

Sincerely Yours
Phone 0044 000000007

Reageer
gravatar

Ze kunnen natuurlijk ook meteen door naar New England. Mogen wij dan trouwens in Brussel de visserijrechten claimen voor het opengevallen stuk Noordzee?

Reageer
gravatar

Als de inwoners van de beide Ierlanden nu eens gewoon gingen verhuizen naar de V.S., het land waar toch al de meeste Ieren wonen, kan dat eiland voor de veilige berging van Zionisten versleept worden naar een positie tien km uit de kust van Israël en kan Palestina worden teruggeven aan de Palestijnen.

Reageer
gravatar

Jemig, wat een werk zeg.
Wel goed voor de economie.
Op zich kan ik het wel begrijpen dat je een nieuw eiland maakt in de vorm van het oude, maar waarom je dan ook meteen het oude eiland moet laten afzinken is mij een raadsel. En trouwens, ik denk dat de oudere mensen helemaal niet meewillen. Die kan je dan beter op het originele eiland achter laten.

Reageer
gravatar

DAT wordt hommeles! Als Groot Brittannië verplaatst wordt, heeft dat ook gevolgen voor de omringende landen, voor de loop der golfstromen en voor de internationale zeevaart. Om daarover alleen door de Britten te laten stemmen is ellende op de hals halen. Ik zou zeggen: MOCHTEN de Britten beslissen dat zij voortaan op de nieuwe locatie willen wonen, PRIMA! maar dan zullen zij het land dat zich toevalligerwijs onder hun -veelal akelig bleke- armzalige lijven bevindt, moeten achterlaten. Weg met de Britten, Groot Brittannië voor de beschaafde wereld!

Reageer
gravatar

Vertaalfout! Niet ‘hoog tijd’: Het is rond ‘high tea’ dat het britse volk zich hierover uitspreekt.
Hoeveel tijd scheelt deze verplaatsing nou werkelijk? Hooguit 3 uur!
Uitvoeren om 18.00 ; is het plotseling weer 15.00. Hebben ze 6 uren high tea om zich uit te spreken.

Reageer
gravatar

Wat een goed idee! Moeten we hier ook doen en dan een lokatie ergens in de buurt van Griekenland, zie ik helemaal zitten: een eilandje van Holland wat toch al onder water loopt als het waait in de Middellandse zee, oooohhh yesss ….

Reageer
gravatar

Dat ligt wat moeilijk (*), heb ik begrepen. Vandaar dat mijn voorstel om Friesland daarheen te verplaatsen het ook niet gehaald heeft.

*: Pun intended/not intended, doorhalen wat niet verlangd wordt.