Friesland hoopt op strenge vorst

Willem-Alexander: “Ik zal kijken wat ik kan doen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Inderdaad Luttelgeest; geen vorst duurt eeuwig, maar het vak is erfelijk en een dynastie kan het een aardige tijd redden. Er zijn al 50-jarige ambtsjubilea gescoord door de Oranjes. De huidige Majesteit ligt aardig op schema, net als Elizabeth II. Te vrezen valt dat W.A. van Buren net als zijn neef Charles Windsor het ambtsgewaad ongedragen moet overdragen aan zijn koters; oma wil er niet uit. Vergeet ook de erfelijke presidenten niet in bananen- en/of hongersnoodrepublieken, zoals Noord-Korea en hun collectief opgelegde persoonverheerlijking.

gravatar

Over majesteitelijke “koude” gesproken; gisteren hoorde ik op het weerbericht dat “Maxima rond het vriespunt lag” en dat ondanks de vloerverwarmde kamers en voorverwarmde bedden daar in Borneo. W.A. zal dus binnenkort vanuit een vorstelijk aanvullingspakket wel een toewijzing krijgen voor een concubine om oudtestamentisch zijn “schoot warm te houden”. Misschien komt daaruit nog wel een niet-ervend familielid voort, zoals dat aan moeder’s kant ten tijde van zijn grootvader en overgrootvader min of meer usance was.

Reageer
gravatar

Het is niet alleen de EU die langzaam doch zeker achteruit en onderuit gaat; vanmorgen (al) weer alarm; Maxima tussen -5 en -10 graden. De warmte verdwijnt steeds meer uit het Koninklijk Huis, waarschijnlijk te goed geïsoleerd.

gravatar

Hare Majesteit is ernstig teleurgesteld dat Hare Zoon “een beetje dom” gereageerd heeft. “Veuralsnog is vurst mijn taak” liet ze volgens niet bevestigde bronnen weten. Op stagebezoek in Brunei zei ze: “De Sultan is ook ijskoud. Heel inspirerend.”

Reageer
gravatar

Hoezo “Friesland” hoopt op strenge vorst? In Friesland wordt dat op zijn elf en dertigst bepaald: eerst moeten de elf steden en dertig buurtschappen erover delibereren, en dat proces duurt enige jaren. Daar kan nu onmogelijk al duidelijkheid over bestaan.

Reageer
gravatar

Wat u zegt. Ze zijn er nu nog niet helemaal uit of er nu wel of niet een Elfstedentocht moet komen in het jaar 2012! De beslissing wordt in maart verwacht.
Gelukkig beginnen we binnenkort met een nieuwe jaartelling, dat scheelt.

gravatar

Precies en idem dito voor 150 jaar arbeidersstrijd. Voorspelbaar “down the drain” in luttele jaren onder afwisselend bruin/blauwe en paarse kabinetten. We staan erbij en kijken er naar. Bernhard Wientjes is nu afgod, Piet/Hein Donner zijn proleet en de banken de sfeerbepalers/regenmakers die ons verder de goot in helpen. O wat zijn wij heden blij.

gravatar

Ik zou me niet graag aansluiten bij die Hans Hoogervorststeden.

gravatar

In Apelfoort houden we helemaal niet van welke vorst dan ook. Naar ouderwetsch recept zijn wij bezig met het oprichten van de vrijzinnige republiek en stadstaat Apelfoort om ons dan met o.a. Hamburg aan de sluiten bij de vorstvrije Hanzesteden. U hoort nog van ons in de lente!

Reageer
gravatar

Vraag je strenge vorst, krijg je er een sneeuwjacht bij. “Be careful what you wish for”, zoals ze bij de buren zeggen.

Reageer
gravatar

Als we straks op 1 februari een dictatuur worden, kan die strenge vorst er best in zitten, dunkt me.

Reageer
gravatar

We Kunnen er op wachten… treurnis is in mijn sportieve gedachten. straks gaan ze allemaal bekennen. Of nu met schaatsen of wielen-rennen dat: ze hebben geslikt en geprikt. Dat ze hebben gepoten en hun neus gesnoten. Dat ze hunne overwinningen hebben gejat. dat ze hebben gelogen en onze sport beklad. omdat het ook hier gaat om de centen. een boederij in kanada en leven van de renten. nooit gepakt voor flessentrekkerij. een junk die spoot was er gloeiend bij. het heeft hen allen niet eens gespeten, want zij heben nog geen uur op het politie buro gezeten. van dief tot dichter oplichter ik steel niet alles ligt er.

Reageer
gravatar

Of wij een strenge vorst zijn, laten wij volgaarne aan onze onderdanen om uit te maken, edoch wij zijn zeker in dier voege streng dat wij onze mate van strengheid niet door ons hoewel zeer gewaardeerde nageslacht laten bepalen. Het in dit artikel verklaarde kijken war mijn beoogd troonopvolger kan doen, moet dan ook als een hoegenaamd zinloze exercitie worden beschouwd. Wij hebben hem dan ook vriendelijk edoch dringend het advies doen toekomen zich op dit punt te beperken tot wat uit watermanagementerieel oogpunt kroonprinselijk noodzakelijke uitspraken zijn.
Voor meer uitgebreide alsook beter doordachte uitspraken om de al te woeste uitspraken van Lex te vervangen, verwijs ik deze gewoonlijk wel geïnformeerde website naar de nog niet gepubliceerde uitspraken van de RVD. U weet deze ongetwijfeld te vinden.

Reageer
gravatar

De heer Jorritsma, commissaris van onze moeder in Friesland, heeft Máxima zojuist telefonisch benaderd met het minzame verzoek om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Wij mochten ook mee, als het niet anders kan, sprak desgevraagd de infame Jorritsma.

Welnu, wij zijn ontstemd. Die majesteitsschender mag het lint met een zeer koude schaar zelf doorknippen en in zijne bevroren reet steken. Als hij maar niet denkt ooit commissaris van de vorst te zullen worden. Wij hebben gesproken.

Reageer
gravatar

Voor het geval de Elfstedentocht door zou gaan, begrijpen wij dat wij onze onderdanen een grote vreugde zouden schenken met het meeglijden. Doch in onze onmetelijke aangeboren wijsheid, hebben wij gemeend dit jaar maar eens vorstverlet te moeten nemen.

Maar om blijk te geven van onze goede wil, zijn wij uiteraard gaarne bereid om op zeer hevige aandrang van onze reclameclub de Oranjevereniging te Leeuwarden een startlint door te knippen met een voorverwarmde schaar op voorwaarde dat wij en ons gezin door de aanwezige en niet-aanwezige pers in de volle schijnwerpers worden gezet, wij worden bejubeld door gans het volk en er oranje wegwerptoiletpotten gereed staan, zodat wij ons toch ook kunnen vermaken.

Reageer
gravatar

Och en ze verlangen er zo naar… Zijn laatste steden tocht was op rolschaats in het Central Park New York en nu willen ze samen op echt ijs in het friest-land. Zullen we het nog een keertje overdoen… een echt Hollands liedje.

Reageer
gravatar

dat het mag vriezen bij de friezen
dat het kraakt
dat iedereen zich spontaan vermaakt. koek en zoepie veel mag verdienen.
doch anti-fries in de wijn en in de benzine.
de duizenddichter. 1985

Reageer