Verhoging maximumsnelheid treinen voorlopig alleen op Afsluitdijk


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nu overziet u niet de consequenties van deze uitspraak, vrees ik.
In Nederland heeft boemelen de betekenis van ‘de bloemetjes buiten zetten’; een eufemisme voor het zichzelf lamzuipen.

In treinen zonder toilet krijgt zoiets een zurig riekende onaangename wending: liever geen boemeltreinen derhalve.

gravatar

Jeettje, een collegiaal advies; laten we niet alle stop/boemeltreinen verwarren met de nieuwe generatie Sprinters die bewust (want o.b.v. besparingen) werd ontworpen zonder sanitaire voorzieningen, afgezien van de plaszak die bij de conducteur opvraagbaar is. De service van NS/ProRail gaat vér, maar niet zover als een toilet op loopafstand.

gravatar

De frase had vooraf moeten gaan van Vooral in treinen etc. .
In feite slechts een academische kwestie: ervaring leert dat men niet eens de moeite neemt naar een al dan niet aanwezig toilet te lopen.
Een van de redenen om geen trein te nemen in de late avonduren.

gravatar

Het MOET toch ook nog éven worden benoemd; de foto, met het prachtige verdwijnpunt aan de horizon, richting Friesland. Jammer genoeg niet optimaal gecentreerd, maar dat kan ook niet anders; men heeft destijds verzuimd de toren van het monument tussen twee rijbanen op te stellen. Men was toen -mét Ir. Lely- al blij dat de dijk dicht en de kous af was. Links op de foto (richting West-Friesland) is men net met een crashtest bezig, vooruitlopend op de aanleg van het tweezijdig bereden Fyra-enkelspoor.

Reageer
gravatar

Ter afwisseling van de loodzware en principiële Historikerstreit rond Oera Linda, nu even een uitstapje naar het oorspronkelijke onderwerp: treinen op de Afsluitdijk. Deze verbinding tussen Friesland en WestFriesland lijkt een ideale locatie om de AnsaldoBreda Fyra eens lekker op snelheid te laten komen. We bouwen een plastic overkapping met vacuum over een verwarmd tweerichtingen spoor en waar we nu het heen-en-weer krijgen van de uitval op het beoogde traject, zetten we nu 4 treinstellen op kopstation Zurich en laten die met 185 km. per uur razen met een vrije uitloop naar Harlingen, totale reistijd 15 minuten inclusief douane-afhandeling en hasj-hondencontrole. De 15 overige treinstellen bewaren we als reserve of om te kannibaliseren zodra Ansaldo-Breda officieel failliet is verklaard. Het wachten is nu op de volgende meesterzet van de directies van NS en ProRail, om de beloofde bonussen voor 2013 veilig te stellen. Toch wellicht de Dreamliner 787 op de route Amsterdam-Bijlmermeer, BrusselZuid Oost?

Reageer
gravatar

U heeft helemaal gelijk, Heer Outsider, deze strijd om een collectors item, de proefdruk van de eerste Linda, non-gloss nog, leidt af van de werkelijke problematiek.

Waarschijnlijk kan de oplossing toch eerder gezocht worden in het bijeen zetten van vraag en aanbod, ergo: als degenen die zonodig van Amsterdam naar Brussel moeten en vice versa zich eens definitief verplaatsten naar respectieve steden? Dat scheelt een pak investeringen.

Of men kan het Britse voorbeeld volgen en de lokaties bijeenbrengen: Amsterdam naast Brussel zetten.
Dat traject kan zelfs de Fyra nog wel behappen, lijkt me.

De Afsluitdijk kan dan treinvrij gehouden worden opdat de lokale bevolking met gerust hart met de hondenkar van deze verbinding gebruik kan maken.

gravatar

OKee dan doet Hiebrink mee; op voorwaarde geen reserveringen.
Nederland is namelijk totaal ongeschikt voor hooge snelheidstreinen en dat had ieder weldenkend mens voor af kunnen weten. Doch prestige=prijst-eigen heeft de trein in de maag laten splitsen, voor miljarden weggesmeten geld.
Hietbrink kwam eens met hoogesnelheid uit Wenen_Amsterdam. Op alle groote tussen stations stonden wel 30 van deze treinen. Maar voor Venlo begon het gesukkel, zelfs goedertreinen hadden voor-rang. De stoptreinen moesten we voorlaten gaan en ook alle andere treinen die in het spoorwegboekje op tijd geklokt stonden hadden voor-rang.
En die gaan soms om de tien minuten…
Eindhoven een uur wachten tot dat de baan vrij… den Bosch het zelfde. Utrecht moesten we uitstappen omdat de trein alweer terug moest om het spoor terug de tijd in te halen. Dus Nederland is er niet geschikt voor… te kleinschalig. Oplossing, lokaal tot de grens, en daar overstappen op de hoogsnelheids lijnen van het Buitenland. Zelfs Roemenië heeft het goed voorelkaar… daar rijden de treinen meest op de autmatische bestuurder, die ook nog eens de kaartjes kontroleert en koffie kan drinken en naar de toilet gaan. Hitler zei; welk land zullen we nog bezetten, en rijden de treinen daar op tijd anders doen we het niet… Nu dan Kun je Nederland thans ook wel vergeten.

gravatar

Misschien niet leuk, maar wel heel realistisch. Men moet toch echt hélémáál van de pot zijn gerukt om in het (op één na)dichtstbevolkte land ter wereld, met het dichtstbereden spoorwegnet, nog zoiets als een HST te introduceren; de Fyra is aantoonbaar al veel te hoog gegrepen! Ik ben benieuwd hoeveel ‘relatiegeschenkjes’ zijn geplengd en hoeveel Cayman Islandse kerstpakketten de oppercapo van WansaldoBreda richting NS en ProRail heeft gestort om zijn wanproduct kwijt te raken. Ik pleit voor een officieel parlementair onderzoek; niet dat een Nederlands Parlement ooit de wortels der corruptie zou kunnen of willen blootleggen, maar zo’n circus doet nog iets terug voor die miljarden belastinggeld die zinloos zijn verspild.

gravatar

Niet helemaal waar, Heer Outsider: u vergeet de Gevoelsfactor mee te nemen in uw overwegingen. Deze kan het best geïllustreerd worden door autorijden: de tijdswinst is aantoonbaar verwaarloosbaar, doch de automobilist weet beter: voor zijn gevoel heeft hij een halve dag gewonnen vanwege die anderhalve minuut.

Dat hij vervolgens niet weet wat hij met al die tijdwinst moet aanvangen is een ander probleem.

Zelf heb ik enige tijd geleden het Franse landschap met een ruime 300 km/u doorkruist aan boord van de TGV, en jawel: in een mum van tijd was ik van Nice in Parijs. Hoe anders dan de heentocht per couchette. En dan sta je verdwaasd in Parijs je af te vragen waar al die haast nu ook weer voor nodig was.

Ergo: Nederland is groot genoeg voor een Hoge Snelheids Lijn, het ding kán immers zijn topsnelheid halen mits de techniek heel blijft: het is alleen dat de grens dan ook sneller dichtbij komt hetgeen de winst weer te niet doet.

gravatar

Inderdaad Jeettje, het is net waar men de focus op richt. Ik vrees alleen dat niet vele HST- of Fyra-reizigers uw filosofisch getinte conclusies trekken. Marketing is doorgaans sterker dan nuchter nadenken. Móet dat ook zijn omwille van omzet en winstcijfers. Er zijn mensen die oprecht geloven in ‘tijdwinst’, want ‘tijd is geld’ en van geld kunnen velen van ons nimmer genoeg hebben; de ware VOC-mentaliteit. (Veel)Geld biedt immers een bepaalde maatschappelijke onafhankelijkheid die -in diepste essentie- stoelt op de angst voor afhankelijkheid en eindigheid. De verleiding is groot hier dieper op in te gaan, maar ‘dit discours moet natuurlijk wel voor ieder grappig blijven’, dus ik sluit mijzelve hier kort. Maar uw visie “tintelt” aangenaam.

gravatar

“Tijd is geld”. Het doet mij denken aan een oud boek over autorijden in de dagen dat men nog een hoge hoed op kon houden in de auto.
De vader leerde zijn jongens beschaafd autorijden door een fles wijn rechtop in de kofferbak te zetten: bleef de fles staan, mochten zij hem hebben.
Diezelfde vader placht tegen zijn chauffeur te zeggen: ‘Denk erom, .., tijd is geld. Laat zien dat wij genoeg geld hebben’.

Ahhh, beschaving, wanneer is zij teloor gegaan?

gravatar

Wellicht ten tijde van de overname van de Lefèvre de Montignylaan door de nouveau-richesse? De Plaswycklaan tot Plaswijklaan verviel en Schiebroek Ottomaans werd heringedeeld. Of nog veel eerder toen Solexen-op-zondag door de Gereformeerde Synode werd verboden aan dier horigen?

gravatar

Menno nu goed dan… eerst niet genummerd waren. Wat mij hoogelijk verbaast dat niemand mee gaat Met Hietbrink dat de Dominees een zeer kwalijke rol spelen… Zij worden immers het ganse werk door aangevallen… of is Menno mischien zelf dominee ? Dan is het wel zo duidelijk.

gravatar

Las vanacht in wat oude Bres nummers Waar van Hubert Lampo een der Redakteuren, nog eens het verhaal over Tanchlijn=dans-alein en dat deed ie dan ook… naar zijne afbeelding in een monument te zien te Antwerpen; weid gespreide benen en wapperend zijn handjes in de lucht… verre voorloper van Teil Uilenspiegel en de wereld kent vele van deze vreemde persoonlijkheden die allemaal preekte voor eigen parochie, alles beter dan wat de heren der kerk ons in onophoudelijke clisché’s daagelijks verplicht te luisteren lagen. Lampo heeft het geweten, satirisch als hij kon zijn, van beroep schoolinspecteur voor het controleren van de juiste lesgangen… zag hij dat alles fout was en bekeerde hij zich zelve juist tot het tegenovergestelde van wat op school leerplichtig was. Hij werd er door de rest van de gezags orde om verguist. Hietbrink kwam bij zulke mensen in huis, zo ook bij Albert de lahaye vader van onze vernieuwde geschiedenis… De Batviere=boten-varen leefde op de eilanden en in het rivieren gebied van geheel Noord Frankrijk.

gravatar

BWH, de bladen van het handschrift van CodL, zoals dat bij Tresoar aanwezig is, zijn wel degelijk genummerd.

CodL weigerde aanvankelijk om het handschrift af te staan om er een afschrift van te maken en trok de letters over. Later is hij toch overstag gegaan en zond hij de originele bladen. Het afschrift dat Goslings maakte, was voor Ottema onbruikbaar.

Reageer
gravatar

Mijnheer menno, dan heb jij toch niet het voorwoord van de 2e uitgaven van Het Oera Linda Boek gelezen of goed gelezen. Daar in is discussie dat de bladen van het orgineel niet genummerd zijn. Hoeft trouwens ook niet want de boel ligt genoeg doorelkaar en alles is toch maar fragmentarisch en de hoofdstukken geven de namen van de familie over de Linde door de eeuwen heen aan. En ook is onzin over het pampier daar aan de orde. En… dat de mensen een maal per jaar herdenken dat wij de uitvinders van het Alfabet… is ook ABC. en de nederlanders daarom aan elkander met sint nicolaasga in friesland letters geven van chocola of banket. Ook vertelt hietbrink waarom men niet nummerde en ook geen titels aanduiding op de kaften… om dat veel boeken verboden of verdacht en men bij huiszoeking zodoende niet meteen strafbare feiten kon ontdekken. Men vind thans nog wel eens de zulken boeken verstopt tussen de vloer of het plafond bij sloop werkzaamheden in oude panden.

gravatar

BWH, om het Oera Linda Boek goed te begrijpen en te waarderen moet je het onder het stof der eeuwen vandaan halen en van misinterpretaties ontdoen. Er is al te veel onzin geschreven over het boek. Je noemt het een geschiedkundig werk. Ik spreek liever van een documentaire familiekroniek over de Over de Lindens, waarbij de familiegeschiedenis niet als een familieroman, maar aan de hand van losse teksten (verhandelingen, brieven, notities,e.d.) tot stand is gekomen. Er is sprake van een reconstructie van de voorgeschiedenis van de Friezen in de Keltische tijd (de zes eeuwen voor Chr.). Die reconstructie betreft niet alleen de voorgeschiedenis zelf, maar ook de taal, de godsdienst, het onderwijs, de economie, de bouwkunst, enz. Vergelijk het maar met de boeken van Jules Verne (diens Gil Braltar doet toch wel erg denken aan Neef Teunis).

Reageer
gravatar

Jules Verne is wordt toch maar mooi de oervader van de ruimte vaart genoemd. En terecht… fantasie kan werkelijkheid worden ook als deze fantasie nog zo belachelijk in aanvang.

gravatar

Alle familaire schrijvers waren opgeleid om te schrijven… er waren er zelfs bij die graaf=schrijf waren en uitgerekend zoveel regels op een vel papier te krijgen in die tijd en te durven doorhalen waar vergissingen getuigd van… goed schrijven is kunnen weg laten en verbeteren, dat is pas bescheidenheid. Want men gooit heden thans al een vel papier weg als er een enkele verschrijving op staat… ken je dat… Menno, jou prullenbak vol.

Reageer
gravatar

Misschien aardig voor jeluitjes om eens wat kenmerken van het manuscript van OdL op een rijtje te zetten, vooral omdat daar nooit eerder onderzoek naar gedaan is.

1. dezelfde hand schreef de paginanummers en de tekst.
2. vast aantal van 32 regels, waarvan sporadisch wordt afgeweken.
3. nieuwe hoofdstukken beginnen niet op een nieuw blad.
3. halve regellengte met als gevolg zeer veel woordafbrekingen.
4. woordafbrekingen vinden op willekeurige plaatsen in woorden plaats.
5. soms worden woordafbrekingen aan het eind, soms aan het begin, soms zowel aan het eind als in het begin aangeduid met -.
6. voor de tekst zijn alleen kapitalen gebruikt, terwijl de instructie ook minusculen aangeeft.
7. inktvegen op diverse bladen.
8. forse doorhalingen van soms hele regels.
9. veel correcties meestal tussen de tekst gekriebeld, soms met correctietekens in de ondermarge, soms in de linkermarge en een enkele keer zelfs in de bovenmarge.
10.slangetjes worden veelvuldig, maar niet systematisch toegepast om witregels op te vullen of tekst uit te vullen.
11. het gebruikte papier is juist voldoende doorschijnend om gebruik te maken van een vooraf gelinieerd vel als onderlegger.
12. Voor de ontbrekende gedeelten loopt de paginering door, zodat we exact weten welke paginanummers ontbreken.
13. Er is geen sprake van katernen.
14. In middeleeuwse handschriften worden volgbladen met een code aangegeven, bij gedrukte boeken vind je vaak het eerste woord van de volgende pagina onderaan vermeld. Paginanummers ontbreken in middeleeuwse handschriften en incunabelen.
15 De regellengte is gebaseerd op de lengte van de zetstok van de loodzetter.

Conclusie:

1. Het handschrift van CodL is bepaald geen schoonschrift en doet in alle opzichten denken aan een concepttekst voor de loodzeter.
2. Er is kennelijk bezuinigd op papier en op het snijden van lettertekens in boven- en onderkast.
3. Het is kennelijk de bedoeling geweest om de tekst in twee kolommen van 32 tekstregels (of 64 tekstregels) te drukken naar voorbeeld van de eerste blokboeken (incunabelen).

Toch iets om over na te denken.

Reageer
gravatar

0) je-luitjes=jullie absoluut niet van toepassing op de niet insiders zo als Menno of Hietbrink, zij kunnen daar niets mee.
1) Over de Linde schreef eigenhandig de letters over en de tekst en stuurde de bladen slechts een voor een naar Friesland. Weet niet of je het over het Orgineel hebt, waar inderdaad wat inktvlekken op. Bij het orgineel zijn de pagina’s namelijk ‘niet’ genummerd.
11) want jou rest kan Hietbrink gevoegelijk overslaan… Over de linde heeft gebruikt gemaakt van Passer en Lood getrokken lijnen, papier zuinigheid in die tijd is vanzelfsprekend. Menno is dus ongevraagd boekhoudkundig bezig en ik verzoek je eens naar de inhoud te kijken.
Hietbrink heeft voor alle zekerheid vorig weekeinde nog het gehele Maniskript gelezen en verzoekt je om met Hem het over de inhoud te coresponderen, want technisch spijkers op laag water te zoeken zit niemand te wachten en is zeer manipuleerbaar of gewoon bluf.
Oplichters leveren immers werk af die niet zo heerlijk amateuritisch als het onvolprezen Oera Linda Boek… dat in een tijd van onoficiele spellings en schrijf gebruik is ontstaan… Hietbrink haalt morgen weer gelineerde kladblokken bij de Hema. menno je valt me in deze tegen… zo wil ik niet met jou verder gaan. Waak!
Over de linde zit aan tafel met een passer in zijn hand en kijkt de wereld oprecht in de ogen. Dat kun je van vele vele geleerde huigelaars dus niet zeggen. Het Oera Linda Boek is aan een herzienig toe en daar kan hietjebrink voor zorgen. Als jij denkt aan vals ben je zelf vals en een der regels in het Oera linda boek luid… Wie over vervalsing spreekt weet er vanaf.’ Dus houd je bek! Ik respekteer je onderzoekingen maar niet waar niets te zoek valt.

gravatar

Menno; je moet in een boek over geschiedenis ook geschiedkundig te werk gaan en niet ligggen pielen zoals al die valse techneuten voor jou. Vergelijk de verhalen van de Frygiërs en de Ioniërs en je ogen zullen het anders bezien. In dat tijds bestek moet je wezen. Mythisch zaken laat Hietbrink ook links liggen, alhoewel de wereld daar ten goede gewaarschuwd in zaken die tijdloos zijn en nergens mis te verstaan. Jhon=Ion=jan en daar komen de jantjes… onze zeelui nog steeds deze bij naam! Ahaa!

gravatar

Môgge Hietbrink. Erg onbeleefd van u hoor, om iemand die feitelijke gegevens aanlevert uit te nodigen om de bek te houden.

Bij die gegevens had nog mogen worden vermeld dat nog nooit een oud handschrift is aangetroffen dat het eigen letterschrift verklaart. En ook opmerkelijk dat de laatste overschrijver in 1256 al rekening hield met de letterzetter. Een vooruitziende blik die van satire getuigt. Ik hoop maar dat ik dat van u mag zeggen.

U gaat het boek dus “herzien”. Wie gaat er nu een eeuwenoud handschrift herzien? Hoe doet men zoiets?
Pollens!

gravatar

U gaat het boek dus “herzien”. Wie gaat er nu een eeuwenoud handschrift herzien? Hoe doet men zoiets? Pollens ?

Hietbrink Gaat het hele verhaal in een eigentijds jasje steken… zeg maar de Nachtwacht over doen maar dan Fotografisch zodat er niets aan het beeld veranderd dan die ene druk op de knop… of toetsenbord. De schrijver van het boek ‘de gemaskerde god’ wordt dan zelf ontmaskerd. Hieper der piep=heb-er-de-pijp en die rookt hij helemaal leeg. Waak!

gravatar

De eerste de beste aanwijsbaarheid van een orgineel werk aangaande het OLB is dat het in Wesrfriesland werd bewaard al waar in eeuwen niet meer de taal werd gesproken die in het de kroniek oud fries gangbaar… Alhoewel er vele noordhollandse naamplaatsen worden in genoemd. De Hollandse taal zuiveraars uit de 16e eeuw wijzen zelfs het westfries aan als de zuiverste Hollandse taal daar, vaar=vader, moer=moeder er allen woorden kort en krachtig zijn, zo als jan, klaas, piet enz… De west friezen waren van alles in hun fries zijn vervreemd, uit elkaar gegroeid west-oost;, ja soms zelfs vijandelijk; dus raadsel maar zelf… en is opgelost in logika het Handschrift is dan inderdaad zeer oud, toen Noord Holland nog niet bestond.
1-0. en zo krijgt van Hietbink U nog honderden doelpunten te incaseren van FC. Echtheid, zonder er ooit eentje tegen te scoren.

Reageer
gravatar

Heer Menno, we zullen nooit weten wie de vervalser was.

Wellicht zal Stadermann in staat zijn geweest om iets dergelijks te maken. Hij las de Bijbel in de oorspronkelijke talen. Hij was echter geen echte Fries en waarom zou hij het taaie karwei hebben verricht ten gunste van een famielje die niet de zijne was?

Het duo Paaltjens/Verwijs zouden zeker tezamen een dergelijk stuk kunnen hebben gemaakt. Maar waarom al die arbeid verzetten? Paaltjens om na het optrekken van het stof te kunnen zeggen dat men het OLB te zwaar heeft genomen en dat men ook de Bijbel minder letterlijk moet nemen? Verwijs om “de laatste der archivariussen” Eekhoff (die hij niet mocht) een streek te leveren? Dat is dan mislukt omdat Eekhoff er niet intrapte.

En dan voor mij de hamvraag: de oorverdovende stilte rond Eekhoff die zeer actief binnen het Fries(ch) Genootschap en bovendien archivaris van Leeuwarden was. Heel geleerd Friesland stond indertijd op de achterste benen over deze geweldige ontdekking. Het is ronduit sinister dat Eekhoff wellicht een dergelijk werk had kunnen maken en altijd over de hele kwestie zich in stilte heeft gehuld. Hij kan zo zijn drijfveren hebben gehad. In het gezelschap van academici was hij als autodidact de mindere, hij was een Fries (en die hadden het rond 1840-1860 wel een ietsiepietsie hoog in de bol) en hij kon zich revacheren jegens de heren doctores, waaronder Verwijs niet in de laatste plaats met zijn bespottingen. Die had hij op deze wijze een poets kunnen bakken. Ook deze opzet zou dan zijn mislukt omdat Verwijs betrekkelijk snel twijfels kreeg. De stilte van (en rond) Eekhoff is oorverdovend. Volgens mij is dit nooit uitgezocht.

We zullen het nooit weten.

Reageer
gravatar

Henkie penkie… alles bla bla van elkander napratende verdachtmakingen en de hele winkler niet eens genoemd en rest van winkel. Hietbrink gaat het puur om de inhoud van het verhaal dat buiten de tijd van de laatste eeuwen valt en daarom echt echt is. Heden spitst het zich meer toe op de sensatie wie het zo kunnen gedaan hebben. had ik het maar gedaan. dat zou ik wel willen helaas! ben te laat geboren.

gravatar

Heer Hietbrink, goed lezen wat ik schrijf. Alle vervalsers (stel dat het een vervalsing was) hadden het doel om uiteindelijk de vervalsing uit te laten komen. Ieder had daar zo zijn redenen voor. Stoorzender was Ottema die de mogelijkheid van een vervalsing niet kon accepteren en tot zijn dood voor de echtheid is blijven strijden. Ottema was slachtoffer en in mijn opvatting had iedere vervalser het oogmerk om het bedrog (uiteindelijk) te laten uitkomen.

Wat Winkler betreft: die heeft men getracht voor het karretje te spannen. Hij wenste het spel echter niet mee te spelen. Deed het af met verwijzing naar een geheimzinnig kistje dat pas na zijn dood mocht worden geopend. Daar zat niets van belang in, dus dat had men net zo goed dicht kunnen laten. Maar ja, dat weet je pas als je het open maakt, toch? Kijk, dat is nu satire.

gravatar

ER is eigelijk nimmer een goede eerlijke recentie geschreven over het Oera Linda boek, dan wel ondergesneeuwt door alle onterechte verdachtmakingen.
In het boek staat ergens: “Die over vervalsing spreken weten van de vervalsing” De juistheid van deze familie kroniek werd natuurlijk ook afgemeten aan het bestaan van andere volksgroepen naast die van de Friezen en ook daar ligt een moeilijkheid. Het gaat meest over zeevolkeren en met de Ioniërs en de see-cambers=zee-kampers en de Denen en hun avonturen komen we niet zoveel over landvolkeren te weten dan de Golen en de Saxen, maar Belgen BV bestonden toen nog niet en… ook speelt de helft zich af aan avondturen in het verre buitenland en zelfs in India. Dan gaat het over roverije en plunderingen, zeeslagen en ook een mooi stuk; zij gooien alle godsdiensten op een hoop. Jesos=fo=buda=krisna, natuurlijk jezus, confucius, buda en harikrinsna bedoeld en die worden dan ook precies beschreven wat ze nog steeds doen… half naakt in groepjes gaan zingen en dansen van de bedelorde. En dan nog als mede hoofdrolspelers Magie van de magiérs of te wel thans de Hongaren. Voor de rest heel veel protest tegen armoede en de veroorzakers daar van… “de priestes met hun schijnheilige praatjes” om niet te hoeven werken en via offeranden aan de vreet te blijven. Dat is allemaal tijdloos. Mein kampf van Adolf doet het zelfde met de Joden… let op! toen was het nog lang geen 2e wererld oorlog toen hij het in gevangenschap schreef, was hij zelfs in een zeer benauwde en kwetsbare positie. Doch de eerlijkheid van Hitler, waar in geen leugens dus, en de waarheid over de situasie van zijn land en volk de verotting van de politiek, dat maakte hem razend populair. Dat het uit de hand liep is een tweede. De echtheid van het Oera linda boek is tevens dat er geen propaganda; en dat ook de Friezen alles verliezen en dat schreven ze dan ook zonder aan prestige te doen allemaal op. Kort om: ook het oera linda boek is tijdloos en actueel, het waard om eeuwig in de rolatie te blijven.

gravatar

BWH, weet je zeker dat je het graf van COdL bezocht hebt ? Het graf waar je naar op zoek was, is immers van zijn achterkleinzoon Cornelis over de Linden (1958) (politie-inspecteur in Amsterdam, ja dezelfde die het Oera Linda Boek aan de Provinciale Bibliotheek heeft overgedragen). Op dezelfde begraafplaats ligt ook COdL’s zoon Leendert Floris (1919), die het handschrift erfde, omdat zijn oudste broer Cornelis op Soerabaja was overleden. Ook zijn dochter Jantje ligt daar begraven. Het lijkt me dat COdL’s graf daar wel geweest moet zijn, maar dat is er niet meer en ook niet geregistreerd.

COdL was zeker niet de vervalser. Zowel Ottema als zoon Leendert achtten hem daartoe ook niet in staat. Hij heeft wel furore gemaakt met zijn scheepsmodellen, waarmee hij prijzen won. Die modellen staan zelfs in het Rijksmuseum. Op intellectueel gebied moest hij zijn meerdere erkennen in Ernst Stadermann. Diens revolutionaire denkbeelden hadden grote invloed op hem. Ook het graf van Ernst Stadermann is er niet meer. Ik heb nog wel een graf van diens zoon gevonden in Bloemendaal, waar hij psychiatrisch patient was op Meer en Berg. Ook dat graf bleek geruimd. Er staan nu keurige villa’s op de plek.

Reageer
gravatar

Menno: Hietbrink wil van niemand meer het woord vervalst horen, want dan stopt mijn samendelen van informatie die ik uit het handschrift etc…gepuurd heb. Je ziet de datum van de brief toch staan ? (26) berend willem hietbrink • 21 januari 2013, 11:06
Geachte heer Hietbrink,

Volgens de begraafplaatsadministratie is Cornelis over de Linden begraven op de Algemene begraafplaats op 25 feb 1874 in het graf letter O, no. 9 (oud no 9) geboorte en sterf data staan daar bij… maar het is er puinhoop van wir war. Ben helemaal niet op zoek naar de makers en de familie van het schrift daar het verhaal totaal niet meer past in dit tijdperk, bij dit volk, zelfs bij de friezen niet en mischien wel niet in de laatste 800 jaar. De inhoud die voor deze tijd onvertaalbaar is die volg ik. Ottema en misschien niemand anders heeft daar nog aan gedacht. Het is als proza in een ander taal die je niet kunt vertalen. daar woordbetekenis voor verschillende interpretatie’s vatbaar. We mogen Ottema dankbaar zijn want de familie wist er ook geen raad mee en het is Ottema in zijn maag gesplitst. Ook ben ik snel klaar met alles wat mythe vorming is, het is zelfs net als een dierentuin niet meer van deze tijd. de mythe is ten dele absuluut van oosterse inslag. Het enige wat je kunt doen is het hele verhaal bespreken en het onvertaalbare toelichten.
Ben wel verheugd in jou iemand te hebben gevonden die ook veldwerk niet schuwd. Het is natuurlijk onmogelijk om via de ‘speld’ veel verder te comuniseren, want wat wij doen valt buiten de satiere. Zo! kunnen we elkander voorstellen doen tot een samen spraak. dan komen we er achter wat we aanelkaar hebben. Ook zitten er dan geen mensen er tussen door te ouwe hoeren zonder verstand van zaken.
Ook Nietsche heeft met zijn alsdus sprak zarathustra met oosterse wijsheid te maken gehad. Dus daar moet je rekening mee houden en verder kom ik niet aan andermans kunst want dat is zeer eigentijds gestempeld. berend willem hietbrink Waak!

Okke min svn.
Thissa boka mot i mith lif aend sêle wârja. Se vmbifattath thju skêdnise fon vs êle folk âk fon vsa êthlum. Vrlêden jêr haeb ik tham ut-er flod hred tolik mith thi aend thinra moder. Tha hja wêron wet wrden; thêr thrvch gvngon hja aefternei vrdarva. Vmbe hja navt to vrlysa haeb ik-ra vp wrlandisk pampyer wrskrêven. Sa hwersa thu se erve, mot hu se âk wrskryva. Thin baern alsa til thju hja nimmerthe wêi navt ne kvma.
Skrêven to Ljuwert. Nêi âtland svnken is thaet thria thû sond fjvwer hvndred aend njugon aend fjvwertigoste jêr, thaet is nei kersten rêknong that tvelfhvndred sex aend fiftigoste jêr. Hidde tobinomath oera Linda. – Wâk!

Okke mijn zoon.
Deze boeken moet je met lijf en ziele weren, zij om-bevatten die schiedenis van ons heele volk, en ook van onze ouwe-lui. Verleden jaar heb ik die uit de vloed gered tegelijk met jou en met uwe moeder. Die-hé ja waren wet worden, daardoor gingen hé ja achter-na verderven. Om ze niet te verlieze, heb ik ze op overland-diets pampyer weer-schreven. Zo hoe waar de-uwe ze erft, moet U ze ook weerschrijven. Uwe geborenen als-zo, die-al de uwe ja nimmer te weg nooit niet komen. schreven te Leeuwart, na Atland zonken is, dat drie duizend vier honderd negen en veertigste jaar, dat is naar de Kersten-rekening het twaalf honderd zes en vijftigste jaar. Hiddo bij-toegenaamd Over Linde. Waak!
======================================

gravatar

Henk en Menno, wat jij schrijft is en was veel achteraf geschrijf daar men niet weet waar het te zoeken…de wereld moet af van het er omheen draaien wel-is-niet. Wie heeft?
Heb hier de twee openings brieven in mijn vertaling van die van Ottema vrij gepubliceerd en alleen al aan die 2 Brieven 2 verschillende van woord en taal gebruik.
Dat wordt door deze familie steeds verder bij gewerkt of overgeschreven zoals de familie opdracht der Over de lindes…(en… wat bijna niemand weet het was eeuwen lang de mode om mensen die daar lust toe hadden familie kronieken bij te houden. Anne Frank is familie kroniek. Brieven van Erasmus zijn vrienden en familie kroniek. En aan al die verschilende stukken van het OLB ziet Hietbrink steeds ander woord en zelfs dialekt-diets gebruik als de vingerafdrukken van dien schrijvers. Het hele boek (de inhoud) moet op de schop. Ik heb het herschreven en weet er geen weg mee.
Maar dacht aan de manier van Nietzche met also sprak Zaratustra, (Friese naam stra) om het zulk een soort van swung of draai te geven. Nietzche trok met zijn boek eigentijdse kleren aan. Dat moet ook met ‘alzo sprak Waralda.’ en… nietzche verklaarde god persoonlijk dood. en hij had ook nog gelijk want deze was immers aan het kruis gestorven. Je lokt mij niet uit de tent … Hietbrink lokt andere uit de tent om samen de boel te veranderen a la Frederich Nietsche… Want hij zou het Oera linda boek wel eens kunnen hebben geschreven. Dáár zou de ‘speld’ eens mee voor den dag kunnen komen!!!
Neen in de naam van de vader de zoon en de heilig geest moet weer natuurel worden… Hietbinks! in de naam van het water de zon en de heilige kost=geest want die drieeenheid zorgt voor ons vreten. Dank U wel alstublieft.

gravatar

Het was een Over de linde In enkhuizen. en… Corelius Over de Linde had dus wél een broer! Daar Tante Aafje zegt: Ik geef het belangrijke familie erfstuk aan jou; daar ik je oudste broer niet betrouw, wij hebben het bewaard en bewaar jij het dan nu ook. Dat heeft Hietbrink verder uitgezocht…

Mis, tante Aafje sprak over mijn broer, dat is de vader van COdL.

Reageer
gravatar

Geachte heer Hietbrink,

Volgens de begraafplaatsadministratie is Cornelis over de Linden begraven op de Algemene begraafplaats op 25 feb 1874 in het graf letter O, no. 9 (oud no. 9).De Rijkswerf waar hij werkzaam was bestaat nog wel, voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de internetsite van de gemeente Den Helder http://www.denhelder.nl Als u rechts bovenin het scherm bij “Ga direct naar:” klikt op “monumenten” onder de kop “Stad & Cultuur” wordt een monumentenpagina getoond, waarop een verwijzing staat naar “de Oude Rijkswerf”. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten,Yolanda van BlerckTel. (0223)-67 8581team Backofficeafdeling Publiekszakengemeente Den Helder,Postbus 361780 AA Den [email protected]

Het kerhof van De Helder richting Huisduin buiten de stad bezocht, 3 maal, met alle gegevens bij de hand, het graf blijkt onvindbaar.
Omdat ik hem daar in 18-11-2011 in mijn eentje wilde Herdenken. Maar ze hebben hem er afgewerkt. Trouwens hij lag op het stuk van den onglovige begraven. er zijn 5 sextie’s op dat kerkhof want zelfs na je dood wordt gediskrimneerd. Vooraan Links de joden en dat is maar voor de helft gedolven, dan heb je triest bewijs dat sinds de 2e wereld oorlog ze ook in Den Helder zijn weg gevoerd en aangezien Joods eigendom blijft dat zo leeg. In Teutouan Marokka precies het zelfde, daar is de joodse begraafplaats om-muurd en gesloten want tot in hun graf zaten ze ook daar achter de joden aan. Dan heb je vooraan een kinder begraafplaats, een katholieke sectie en een protestanse sectie en die bestaan al sinds de goddienst oorlogen ook in ons land. Achteraan onverzorgd stuk land, liggen de ongelovigen en daar moet ook Cornelis Over de Linde liggen. Nu ik heb er in iedergeval rond gedoold. Op zijn werf-werk plaats kwam ik 2 jaar lang omdat wij daar een duits vracht schip uit mijn geboorte jaar omgebouwd hebben voor de zeilvaart en dat was op die werf van de werfbaas Over de Linde want toeval bestaat niet.
ATLANTIS ZEILENDE HANDELSVAART – PARTENREDERIJ TRES …Het Zeilende Transportbedrijf. Atlantis ontwikkelt prototype zeilend vrachtschip: ” De Schoenerbrik Tres Hombres”. Naast “FairTrade” wordt duurzaam transport …
Want de wind is gratis!

Dus over de Linde is in 2011 voor zijn 200e geboorte jaar en dag in niets herdacht dan slechts door de duizenddichter op texel verblijvend. Alles in een aanhouden laster campanje dat zij hun Familie kroniek zouden vervalst hebben, omdat dat niet uit komt in de propaganda kronieken van Den Haag. En ook deze heeft Hietbrink allemaal thuis liggen en gelezen, (in facmille.)
Dit om te bewijzen dat ook de ganse wereld geschiednis door vervalsing in stand wordt gehouden en zelfs leerplichtig is gesteld… dus ook weg! met de geschiedenis want onze vlag was oranje-wit-blauw. Niemand van de geleerde zijn de verkeerde vericht enige veld-werk… ze zittten achter een leeg buro als een spin in een web en verzinnen maar wat a al Diderick Stapel… en daarvan heeft Hietbrink stapels bewijzen verzameld. en… en… en; ze beschuldigen elkaar van vervalsing=voor-vals-zingen en maken de ganse dag onder elkaar ruzie.
Wat is Hietbrink blij dat hij autodidakt=uit-U-die-denkt dus uit mij zelve. Dus neem inderdaad niet snel meer iets van andere aan.

gravatar

Beste BWH, wat ik niet van je begrijp is, dat je iedereen die iets over het Oera Linda Boek zegt of schrijft als gewauwel afdoet, maar dat je alles van Ottema doorslikt als koek van Snelle Jelle. Een van de grootste blunders van Ottema was dat hij de Geertmannen aanzag voor Germanen en daarmee hele volksstammen op de verkeerde voet gezet heeft. De Germanen waren in de Keltische tijd die het Oera Linda Boek beschrijft nog niet in het zicht. In zijn aantekeningen schreef Ottema de Geertmannen zijn Friezen, maar dat heeft hij later veranderd in Germanen.
De werkelijkheid is dat de Geertmannen de Groningers waren en de stichters van Grenega. Die Geertmannen vinden we in Athene, waar Geert, de dochter van Pyre (niet Grote Pier) burchtvrouw van de Akropolis was, die dicht bij de haven van Pyraeus werd gebouwd. Ze werd met haar volk door de Egyptenaar Kekrops (zoon van een Friese slavin) verjaagd en vestigde zich met haar Geertmannen in de Pang’ab in Carmania, waar ze buren waren van de oude Friezen. De Geertmannen voegden zich vervolgens met hun vloot bij Nearchus en Friso en vervoerden troepen van Alexander de Grote naar de Indus. Na de dood van Alexander voeren ze samen naar Friesland. Friso wilde ze echter niet in de ommelanden van Stavoren hebben, zodat ze verder voeren naar de Eemsmond, waar ze dus Grenega (Groningen) stichtten. De Friese schrijver van het Oera Linda Boek laat zich op een gegeven moment ontvallen, dat hij niet veel met ze omgegaan is en tekent daarmee de koele verhouding tussen Friezen en Groningers na het sluiten van de Academie van Franeker. De Friezen gingen daarna liever in Amsterdam, Leiden of Utrecht studeren. Dat moet je toch aanspreken, BWH ! Als kritische lezer van het Oera Linda Boek had je dat toch zelf kunnen ontdekken in plaats van slaafs Ottema te volgen ?

Nog zou iets. De tekst van het monument bij Warns ‘leaver dea as slaef’ is ontleend aan het Oera Linda Boek, maar daar staat wat anders ‘slaven moet je liever doden dan ze vrij te laten’. Dus ‘leaver dea as slaef halda’. Er staat dea (doden) en niet dead (dood) Wat is hierop je antwoord, BWH ?

Reageer
gravatar

Dat iedereen door elkaar Heen praat en thans door elkaar heen schreeuwt= schrijft is een der Hollandse ziektes dat weet jij ook. Heb je naar het journalisten form geluisterd vroeg mijn Vriend Coen van Harte altijd,die op vrijdag middag mee deed in het pannel. Neen coen dat kan niemand… na de rondvraag begint iedereen door elkaar te praten en kan geen mens meer verstaan wie wat zegt en wat er wordt gezegd ik zet dan mijn toestel af. En daar zijn ze gewoon jaren mee door gegaan. Wie was dan die achterover drukker een zeker Jan Van over de linde? Hietbrink vind het ganse gedoe er om heen alles verwarrend en onbetrouwbaar juist van wege het pertinent tot valsverklaring. Ottma is een goeie sul, en zegt ook dat hij lang niet alles begrijpt. Daarom heb ik het zelf woord voor woord zoals je zult mee maken uit het orginele wonderbaarlijke over kompleten alfabet tekens vertaald met 2000 links dat het geen vervalsing kan zijn. Daar heb ik dus ook 40 jaar de tijd voor gehad. Ottema natuurlijk niet, en pas in een veel later stadium is het door die dominee als vervalsing afedaan 1875 en dat stoort.
en langs het tuin pad van mijn vader zag ik de hooge oommes staan, ik was een kind hoe kon ik weten dat het nu pas in de krant zou staan. ?
Niet dat geestelijke vaak pedofiel etc… waren verbaasde onze aartsbischop van Utrecht… maar dat het er zo ontzettend veel waren. Wel nu dit soort geestelijke hebben op velerlei manieren de maatschappij geflest en naar hun hand en vooral hun mond gezet, zij waren ten slotten de enige die konden en mochten schrijven dus ook vervalsen.
Richt daar een geschiedkundig meldpunt van op en de Aarts Bischop van Utrecht zal opnieuw moeten zeggen dat het er zo veel waren te veel zelfs. Dat Cornelis eenig kind was kan best zijn, van de meeste mensen is niets bekend voor de 20e eeuw. Maar belangrijk is dat allemaal niet. Haarkloverij. Waar het mij om gaat is dat hier iets geschiedkundig wordt recht gezet en daar van geef ik je de pap in de mond. Zal je de volgende keer mijn mening geven over alle volkeren die mee spelen in het boek, waarvan de Denen de hoofdrol en de Finnen niet onze fin-landers zijn… maar de fiene=de-fijnen zij die zoals calvijn=cal-fijn het evangelie-en-vangen-lie verkondigen…juist om mensen geestelijk aan zich te binden.
Ken daar toe de vehalen van Paschier de Fijne. en ik zie wat jij niet ziet en het is…. ? Hoe meer ergens over geschreven des te verwarender het wordt. Neem de Moord OP JFK. en dat is bij sommige ook juist de bedoeling.
Maar ik volg Ottema niet… alleen mij zelf. daar wie in andermans voetsporen laat zelf geen sporen na.

gravatar

De zoon van Cornelis over de Linden, die er getuige van was dat zijn vader bij een familiebezoek aan Enkhuizen een pakket oude geschriften heeft meegekregen, is niet oud geworden. Zijn levensgeschiedenis is kort. Hij werd geboren op 5 October 1835 [=1833] te Den Helder, begon zijn loopbaan als kwekeling, haalde de derde rang op 20 April 1852 en werd in Januari 1853 benoemd als onderwijzer aan de gouvernementsscholen in Ned. Indie. Hij overleed op 8 Augustus 1868 aan boord van het fregat ´Kortenaar´, waarmede hij op weg was naar Nederland en bereikte dus slechts de leeftijd van 32 jaar.
Bij de stambomen der over de lindes staan veel vraagtekens. 3x hertrouwd als weduwennaar brachten verschillende kinder mee wel 7 of 8. daar naast had Cornelis over de Linde een 43 werkmensen in dienst, deed de boekhouding en was de personeelschef.
druk, druk, druk en zijn kinderen hebben hem nimmer boeken in een vreemde taal of letterkunst zien schrijven. Zij waren niet kerkelijk en lieten zich dus nergens inschrijven in doopregisters etc.. ja en dan kunnen de vervalsverklaarders in kranten van alles verzinnen. dat hebben ze dan ook 150 jaren gedaan.

Reageer
gravatar

COdL trouwde met Trijntje Joanna Visser, weduwe van Georg Pieter May. Zij bracht twee dochters mee, Hermina en Alberdina. Hermina trouwde met machinist Jacob Munnik en Alberdina met timmerman Dirk Lobe. Jacob Munnik is een belangrijke getuige inzake het Oera Linda Boek, want hij ging in 1845 met COdL en Stadermann mee naar Enkhuizen in verband met een erfeniskwestie na eerst een nieuwjaarsbezoek te hebben afgelegd bij de moeder van COdL. De toenmalige echtgenoot van tante Aafje, Hendrik Reuvers, weigerde zijn medewerking, waarna het gezelschap (noem het een knokploeg) vloekend en tierend met lege handen huiswaarts keerde. Ik denk dat er meer is voorgevallen, want Hendrik Reuvers overleed een paar weken later. Hadden ze hem een peer verkocht ? Tante Aafje was natuurlijk doodsbang geworden en gaf de boeken bij het volgende bezoek van COdL en zijn oudste zoon Cornelis (15)in 1848 mee zonder haar nieuwe echtgenoot daarin te kennen. Na de dood van Trijntje hertrouwde COdL met de Haagse Geertruida van der Burg. Dat huwelijk bleef kinderloos. Het Oera Linda Boek was dus al in 1845 in handen van tante Aafje, negen jaar voordat Haverschmidt/Piet Paaltjens het boek geschreven zou hebben. Een kleinzoon van tante Aafje beweert later, dat COdL de boeken niet gekregen heeft, maar gestolen.

gravatar

Ottema heeft zich niet verhangen. Met wat voor onzin blijven jullie toch de wereld beschijten. Ottema is rustig getorven met een vette glimlach over zijn vredig gelaat. en… het papier kwam niet uit maastricht, trouwens deze fabriek van Tielens staat in mijn dorp Meerssen. Heeft Hietbrink nagetrokken.
het is de oudste papier fabriek van Nederland die op een watermolens draaide.
vanaf 1843 vroeg de fabriek de Koning van Holland om de twee jaar een vergunnig aan om ook papier te mogen verkopen boven de rivieren. Werd tot en met 1930 aan hen geweigerd. Dus ook dat papierverhaal is een lul-kak van de valsverklaarders van het Oera linda boek. Ja, een klein onkontroleerbaar fabriekje verzinnen dat dachten ze.
Thet Oera Linda Bok (ed. J.G. Ottema) · dbnl http://www.dbnl.org/tekst/_the002thet01_01/In
Cornelis over de Linden, Eelco Verwijs & François HaverSchmidt) Thet Oera Linda Bok. editeur: Jan Gerhardus Ottema. bron: J.G. Ottema (ed.), Thet Oera Linda …

De dominee zelf is de valse geruchten verspreider, we hoeven zijn naam niet te noemen. Dat gebeurde bij ons in 1875 op het 25e wereld taal congcres te Maastricht. Daar kreeg hij echer toen geen gehoor naar.
Toen is hij het van de kansels gaan af roepen… Op die manier werkte toen onze maffia media.

Reageer
gravatar

herstel, bij 21 bedoeld dus.

Sakkerloot, wie had kunnen denken dat de Xhosa, Ndebele, San, Nama en Venda hun familieroots in Friese terpgehuchten hebben?

Voorzover ik weet zijn het geen fanatieke schaatsenrijders, dus wat te denken van de moderne Fries? Een ondersoort, een genetische manipulatie, een bezettingsmacht van een elders uitgestorven volk?

Mijn zondag is weer gevuld met nadenken hierover, gelukkig ben ik klaar met ontkolen.

Reageer
gravatar

Foei, Heer Jeettje. Ontkolen op de dag des Heren is een gruwel. Ook vanuit ontkerstend oopunt moet dit worden ontraden omdat het vandaag bar, zeg maar gruwelijk, koud is in zo’n schuurtje. Maar dit terzijde.

Terugkerend naar des Pudels Kern denk ik dat er sprake is van een complot. En wel van de famielje Van Oranje om die Friezen eronder te houden. Langs slinkse wegen ze een eigen geschiedenis toedelen en ondertussen de hele hap stiekum inlijven. Zoiets. Hoe het precies zit, weet ik natuurlijk niet. Daar is het een complot voor.

gravatar

Ach, Heer Spaland, ik had het deze keer over de spruitjes; dat mag toch wel van de Heere?
En heel aardig van u om bezorgd te zijn, doch ik heb maatregelen getroffen opdat er een aangename temperatuur heerst in het schuurtje, met het oog op sneeuwjachten en ander ongerief. Tevens ruikt het lekker naar vossebessen, daar ik tegelijkertijd resten kaarsen aan het smelten ben, dan.

Ik zie hierboven het dispuut dat u heeft met BWH: welnu ik kan u vertellen dat de spruiten gelukkig beslist niet zo aangebrand zijn als deze persoon. Gewoon een opmerking rond vergeetachtigheid bij een sommetje; wie van ons is het niet overkomen, en gelijk moeten opleidingsinstituten gesloten worden.
Me dunkt, en dan ook nog overspeligheid wegwuiven als niet ter zaken doend.

Als een deel van de famille Van Oranje niet onder de Friezen had gelegen, was het hele huis er niet meer; noem dat maar niet ter zake doend!

gravatar

Voor spruitjes, Heer Jeettje, zullen de rekkelijken wel een uitzondering willen maken. De bevindelijken zullen dit toch als het verrichten van arbeid oormerken.

Tja, 3449-1256 = 2193. Het is een merkwaardige kwestie. Wij zijn onze jaartelling begonnen met het jaar 1 omdat wij het getal 0 niet kenden. Maar blijkens het Oera Linda Boek (OLB) kenden die dekselse Friezen de 0 al reeds voor onze jaartelling. Dan moet men daar bij het rekenen in jaren BC en AC natuurlijk rekening mee houden. De zaak niet van belang ontbloot omdat de Friezen de jaartelling waren gestart bij het verzinken van Atlantis. In het Friese jaar 3449 werd opgetekend dat dit overeenkwam met het jaar 1256 in de gristelijke telling, waarna dr. Ottema het verzinken van Atlantis bepaalde op 2193 voor Christus. Een klassieke mistelling.

Het OLB heeft de gemoederen altijd heftig weten te beroeren; men krijgt er aangebrande spruiten van. Er zijn altijd gelovigen geweest die de andersdenkenden verketterden. Dr. Ottema heeft indertijd zijn aanzienlijke wetenschappelijke reputatie in deze heftige strijd verloren en zich verhangen, een trieste kwestie.

Wat betreft de Oranjes kan ik u nog verder inlichten over het door mij genoemde complot. Zoals ik al zei, weet ik niet precies hoe het zit. Daar is het een complot voor en ik zit niet in het complot.
Stel nu dat ik wel in het complot zou zitten. Dan zou ik u dit niet kunnen verhullen omdat ik dan zou toegeven dat het een complot is. In dat speciale geval zou ik dan zeggen dat ik niet in het complot zit zodat ik niet precies weet hoe het zit.
Dit betekent dat ik niet precies weet hoe het zit, ongeacht de vraag of ik wel of niet in het complot zit.

Welnu, duidelijker kan ik het niet zeggen. U ziet dat het heel eenvoudig is.

gravatar

Hietbrink is met niemand in dispuut. slechts de sneer-achtige opmerking van ene Menno “Jammer, BWH, omdat hij het als alle Hollanders denkt beter te weten… en een autodidakt dacht te graze te nemen dat is vals-spel. Nogmaals de cijfers waar van Hietbrink onkundig zijn van Ottema. Weet ik veel wie wat pollens … dat hij dat dan ook maar eens uitlegt. OOk voor ander lezers.

gravatar

Het is mij even duidelijk als onduidelijk, Heer Spaland, en dat wil ik graag zo houden.
We leven in onzekere tijden en dan weet men gauw te veel, met name over onderwerpen waar men eigenlijk niets van af wil weten.

Zo gaat ook het hele dispuut van heer Hietbrink langs mij heen, vanwege niet echt opgewekt medeleven met de daarin opgevoerde hoofdpersonen, die, naar ik meen te begrijpen, buiten het Rotterdamse opererend zonder wezenlijke invloed op de wereldorde en de rest van het heelal, tot stof zijn vergaan.

gravatar

Jammer, BWH, dat je stamboom van de Over de Lindens niet klopt. Cornelis OdL had geen broer, die boekverkoper was in Enkhuizen. Cornelis OdL was enig kind van Jan OdL, broer van Aafje. Het was ook niet de zoon van Cornelis Odl, die het handschrift aan de Prov. Bibl. schonk, maar een achterkleinzoon. De boekhandel aan de Nieuwe Westerstraat in Enkhuizen werd in 1764 gesticht en heeft 245 jaar bestaan. W. Tsj. Vleer meent, dat het geslacht der Over de Lindens afkomstig is uit Steggerda. Dat zou de claim van Cornelis OdL bevestigen, dat hij zou afstammen van een oud Fries geslacht, maar dat zegt nog niets over wanneer het Oera Linda Boek in de familie is gekomen of over de echtheid. Volgens een andere lezing zou de stamvader van de Over de Lindens uit Leeuwarden komen. Ook in dit geval een Friese afkomst.

Dat Piet Paaltjens als schrijver van het Oera Linda Boek wordt aangemerkt (al dan niet samen met Eelco Verwijs) staat haaks op de eigen ontkenning van Haverschmidt/Paaltjens. De transactie van tante Aafje vond trouwens zes jaar plaats voordat Haverschmidt in Den Helder werd beroepen.

Reageer
gravatar

Hollandse zijn betweters=beter-weters. wat een akelijk raar volk zeg. Leraren te kort terwijl iedereen het beter weet!
Zal Hiebrink hier of daar niet juist of de boel verwarren… Over de linden is een zeldzame naam en vond ik alleen nog op de zuidhollandse eilanden. Hietbrink werkt met het heden en zoekt zijn informatie niet in de oude boeken maar gewoon in het telefoonboek van vroeger en daar van heeft hij stapels internationaal wel 80 landen van. Ook verzameld hij alle landkaarten van de wereld doch tegenswoodig op google map de minst naams aanduiding. Zal U nog een verbluffende mededeling doen; om dat Hietbrink zoals Minerva=mijn-erven openbaar maakt en weg geeft. Geeft ja! want straks gaat het naar de kontainers.
Feit is dat de naam over de linden een boek-uitgeverij-drukkerij had en zijn tante ook daar woonde, waar hij in een doek gewikkeld, om het skript tegen vocht te beschermen, als vertrouweling het mocht ontvangen. “als de peren rijp zijn” schreef ik er een stuk over…, want in feiten kwam hij peren plukken. U moet niet al die war taal van de vele artikelen over het wel-niet-is door ploegen, maar doen wat Hietbrink deed. Heb dit boek dus helemaal en uit het Fries en uit het orginele schrift vertaald en alle woorden uit wel 10 verschillende talen aangetekend en ge-indexeerd.
U loopt 3000 jaar geschied-en-is ten achter!
Thet Oera Linda Boek
Editie: Orgineel Familie over de linden.
2. Editie’s: J.G. Ottema Fries-dialekt-diets en de nederlandse vertaling uit 1867.
3. Editie’s Hietbrink: Origneel. Dialekt-diets en bewerking van beiden teksten tot vertaling de heerlijke en echte onvervalste wartaal van het oera linda boek!
2010. Ter gelegenheid van de 200e geboorte dag van Cornelis over de Linden 1811-2011. doch kan zijn graf niet vinden…
Dat heeft hietbrink in 2010 groots opgezet gaan vieren, in Oude schild op texel met advertentie’s en een hele pagina in de Texelse krant en Gratis bier maar… er kwam niemand op dagen want… alles! alles moet in dit land door de oficiele instantie’s kenbaar worden gemaakt omdat alles wat een Autodidakt doet ongeloofwaardig. De buutefaarders=batavieren=botenvaarders=buitenvaarders die komen er dus ook werkelijk in voor… ZO! 2000 aanvullende bewijzen vond ik dat het boek niet vals kan zijn! dat is een fantastische meer waarden. Want Ottema schreef “ik kan ook niet alle woorden helemaal presies verklaren
“Nu Hietbrink dus wel.” Maar hij kan er niets mee omdat het als vervalsing wordt aan gepraat. Wilt U het allemaal gratis van mij hebben ? Hietbrink heeft de ^9 editie”s. 1) Facmille van het orginele schrift. 2) Overzetting in het Fries. 3) Nederlands vertaling) 4 Duitse vertaling) 5) vertaling Engels. 6 vertaling suid afrikaans die het niet als vervalsing ooit hebben geresenceerd. 7) Franse vertaling. 8)Hietbrink bewerking in het dialeket-diets als meerwaarde van het ganse hierboven genoemd spul=spel. U krijgt het gratis via mijn Notaris, in akte opgemaakt en afspraak wat U er mee gaat doen. Want op 9-8-2013 gaat de Autodidakt Hietbrink met Emiraat=Heem-er-uit. Heb wel geen collega”s maar hoopt toch dat het een feest zal worden op zijn 70e jaar-dag. Alles Moet weg ook mijn 2300 boeken. Gratis, want het mag niet naar het oud pampier.

gravatar

De zuidafrikanen zijn juist heel erg trots dat ze afstammen van een volk met zulk een oude geschiednis… hier nog eens voor die mensen die niet weten waar het over gaat… bewerkte vertaling Hietbrink.

 
 
Ljawa ervnôma. Vmb vsa ljawa êthlas wille aend vmb vsa ljawa fridoms wille, thusand wâra sâ bidd-ik to jo. Och ljawa ne lêt tha âgon ênis pâpekappe tach nimmerthe over thissa skrifta ne wêja. Hja sprêkath swêta wirda: men hja tornath vnmaerksêm an alles hwat fon vs fryas trefth. Vmbe rika prebende to winnande sâ hêlath hja mith tha poppa kêninggar. Thissa wêtath that wi hjara grâteste fianda send. thrvchdam wi hjara liuda to sprêke thvra vr frijdom, rjucht aend forstne plicht. Thervmbe lêtath hja alles vrdiligja, hwat fon vsa êthlum kvmt aend hwat thêr jeta rest fon vsa alda sêdum. Och ljawa ik haev by tham et hove wêst. Wil Wralda-t thjelda aend willath wi vs navt sterik ne mâkja hja skilun us algâdur vrdiligja.
Skrêven to Ljudwerd. Acht hondred aend thrju jèr nei kersten bigrip. Liko tonômath ovira Linda.
3449-1256 = 2193 voor Chr. WAAK!
======================================

 Lieve erf-name, om onze lieve ouds-lieden wille, en om onze lieve vrijheids wille, duizendmaal bid ik u. Och lieve, laat de oogen van een papenkappe toch nimmer te over deze schriften weide. Hij-ja spreke zoete woorde, maar zij tornen onmerkzaam, aan alles wat ons Vrije treft. Om rijke prebenden te winne, heulen zij met de papen koningen; deze weten dat wij hunne grootste vijanden zijn, doordat wij hunne lieden toespreken durven over vrijdom, recht en vorstenplicht. Daarom laten zij alles verdelgen, wat van ons oud-lui komt, en wat ja te rest van onze oude zeden. Och lieve, ik ben bij hen aan het hof weest; wil Wralda ‘t onthouden, en wij ons niet sterk niet make-ja, ho-ja zullen zij ons alte-gader verdelgen. schreven te Leeuwart, acht honderd en drie jaar, na de Kristen begrip. Liko toe-noemt Over de Linde. WAAK!
======================================

gravatar

Volgens Bartjes = volgens bordjes de bordjes griffels en leie bedoeld en zullen we zien dat meeste spreek woorden waar namen in voorkomen anders blijken met hun juiste dialekt-dietse betekenis… er zijn in spreek woorden géén eigen namen.lul de behanger=lul de bij-hanger om dat jij er maar voor lul bij hangt… spijkers op laag water zoeken = pikkers op laag water daar vogels daar gemakkelijk aan hun voedsel pikken; ziet U… gaat zo door met zeiken… de Jaartallen zijn van Ottema en heeft hietbrink niet overgenomen om dat alle jaartallen wereldweid te divers en niet in te vullen zijn. Let op de inhoud van de verhalen en geen bijkomstigheden die toch niet te kontroleren zijn. ga zo door en Hietbrink haakt af. Zich er met een Jantje van Leiden af maken = dus zich er met een Ja-handje-van-lui-doen af maken. De standaardtalen hebben overal de ware betekenissen kwijt gespeeld en de dialektisch kontekst te letterlijk Hollandse standaardtaal gemáákt de begrippen van 3000 van onze spreekwoorden vervaagd of onduidelijk gemaakt… neem het hele zooitje maar van Hietbrink over mits je serieus bent in het niet commercieel gaat uitbuiten.
daar ik woon in marokko en alles in nederland moet weg… zoals een ijzerhandel houd Hietbrink er mee op… en vecht niet laner door aan iets wat toch niet is te winnen. Voor niet daar Hietbrink deed alles ook uit liefde, daar ware kunst gaat niet samen met geld. Maar de universiteiten moet ook weg! alles moet weg!

gravatar

Nu kunt u wel dreigen om de hele boel er bij neer te gooien, maar ik verbeter alleen een rekenfoutje. Dat u de jaartallen van Ottema hebt overgenomen zonder te controleren of Ottema zijn sommetjes wel op orde had, blijft natuurlijk voor uw eigen verantwoording. Gewoon klakkeloos overschrijven en roepen dat de universiteiten weg moeten… ik vind het een rare combinatie.

gravatar

“Jammer, BWH, dat je stamboom van de Over de Lindens niet klopt. Cornelis OdL had geen broer, die boekverkoper was in Enkhuizen. Cornelis OdL was enig kind van Jan OdL, broer van Aafje.”

Kijk! dat is eigelijk waarom ik niets met geleerden te maken wil hebben; ze maken over het onodige een strijd vraag.
Wie zijn nu die Menno of Spaland ? hietjebrink stelde zich zelf helemaal eerst voor (inzoverre dat nog nodig was) en geeft behoorlijke inleiding van zijn doen en laten en dan komt mijnheer met een Friese naam de les lezen… Hietbrink die 43 jaar met het Oera Linda boek aan de gang hoort dan … “Jammer, BWH,
om dit soort futliteiten kan ik me dus ergeren. Wat doet het er toe familie of geen familie van… Het was een Over de linde In enkhuizen. en… Corelius Over de Linde had dus wél een broer! Daar Tante Aafje zegt: Ik geef het belangrijke familie erfstuk aan jou; daar ik je oudste broer niet betrouw, wij hebben het bewaard en bewaar jij het dan nu ook. Dat heeft Hietbrink verder uitgezocht… En deze broer zat op de vaart naar de oost en was te zeer avontuurier en soms jaren van huis. Bovendien, is deze man later ondervraagd, toen hij wederom een poos thuis, of hij iets wist van een oud Handschrift dat bewaard werd of aan wezig was bij zijn vader…etc… Ja zeker wist hij dat. Het was zelfs zo, dat hij op zijn lange bootvaart tochten zijn maats hier over het een en ander vertelde. Ook daar bij is navraag bevestigend op geantwoord. De berekende jaartallen van Ottema daar kom ik niet aan. Omdat ik tot-taal niet kan cijferen en steeds een nul had op mijn raport, daarom in klassen bleef zitten en de lagere school tot en met de vierde heb uitgezeten in 4 doublures, te oud en naar de ambachtschool moest om het Timmervak te leren en daar in ook falikant mislukt. Uit diep respekt voor Otttema die ook zijn ganse leven tot op zijn sterfbed getreiterd, handhaven we zijn Friese vertaling en ook zijn schitterend voorwoord daar komt Hietbrink niet aan, wat een overtuiging en blijft dus staan.
Zo met wie heb ik eigelijk van doen? dien ik mijn onbaatzuchtige OLB onderzoeken in zijn geheel gratis aanbied, maar wel onder notariele voorwaarde dat er iets nuttigs mee wordt gedaan. Laat de echte suporters van het OLB maar eens bekend maken of hebben we hier met alleen maar valse mensen te doen in dit land?
Er schint zelfs een tweede soort van oude friese verhalen bundel in de omloop zijn geweest ,maar dat is gestolen op een der vaarten naar den oost… men heeft de inhoud uit de kaft verwijderd en er een onbelangrijk stuk tussen gepropt. Daar is de grootst herrie over ontstaan, daar het stuk in opdracht van de sigaren industire van Kampen naar de oost was besteld. Doch de binnennkant kaft bevate toevallig nog genoeg gegevens om van den inhoud nota te nemen en deze kaft wordt angstvallig bewaard bij een bank instelling en van tijd tot tijd weer opgerakeld in de pers als een vervelende kwestie voor de stad Kampen=kampen=oorlog zeg maar voor de friezen een soort; Mein Kampf; daar ze in deze oorlog de zuid friezen er voorgoed hebben weg gejaagd. Ook daar was ik achter aan… maar angst speelt hier een achterhoudende rol voor verdere informatie. De direktie zei bout: Mijnheer Hietbrink valt u ons niet langer niet lastig. Waar ik zeer kwaad om: dan lieden in de macht om valsheid eeuwen te beschermen. Basta! er zijn meer dan 600 stukken in kas van de biep van Leeuwarden… ik zou zeggen mijne fames en Heren… begin die maar eens eerst te lezen.

gravatar

Voor alle duidelijkheid; de friese tekst is van Ottema en de verdietse tekst is van Hietbrink en niet uit het Fries overgenomen maar door elk woord een voor één uit het orginele skript van Over de Linde dat iedereen zelf binnen een uur kan lezen, want het is gemengd fries-dialket-diets.

gravatar

daar moet staan; van den drukker zijn dochter… Roelants uit schiedam drukte ook het staatsblad en alle kaartjes voor de treinen de voor de vermakelijkheden… bios en voetbalwedstrijden etc.. en gingen toch falliet=val-ja-uit.

Reageer
gravatar

De wetenswaardigheden van Scyedam, waaronder de directie der genoemde drukkerij, zijn mij genoegzaam bekend, heer Hietbrink. Dit is iets dat u als oplettende lezer had kunnen weten, maar dit terzijde.

Nu ik zelf reeds heb gesteld dat Paaltjens niet de vervaardiger zal zijn geweest, ontgaat mij het nut van uw reactie die er – zakelijk weergegeven – op neer komt dat Paaltjens niet de scribent is geweest. Dat u hem verwijt latinist en christen te zijn geweest is daarbij geen draagkrachtig argument. De man was nu eenmaal predikant en geen fietsenmaker.

gravatar

Hietbrink heeft niets verweten doch slechts mede gedeeld. alles wat hij verteld in “de speld” géén ‘speld’ tussen te krijgen. en heb de vraagtekens die U er bij, tot uitroeptekens gemaakt!!! dat pietje Paaltjens wel glim en grimlachte maar ook niemand anders ooit het Ora linda boek heeft vervalst staat als paaltjens boven water om de doodeenvoudige reden dat zulke werken onvervalsbaar zijn. dat ene kaat daar verdronken is… daar bestaan volksliedjes van die kinderen in zeeuws vlaanderen nu nog zingen, bron: baron van Sloet, Zutphen. En die direktie die U mischien kent of kende… Ze hebben de eigenaressen die de zaak heeft overgedaan nooit betaald… omdat hietbrink een dief… doorziet hij alle andere dieven. vertel ze dat maar. De Journalist oplichter die het verhaal van Paaltjens als zgn verdachte bracht, heb ik bij zijn lezing in Amsterdam destijds achteraf op zijn bek geslagen.
Waarom? omdat hij als verslaggever zijn macht misbruikt om onwaarheden te publiceren en te verkoepn om gewin. Zo gaan we niet met onze oudste geschiedenis om. De Friezen laten zich besodemieteren… en dat heb ik in de zaal toen ook keihard geroepen, heb de zaal voortijdig verlaten… vanwege de verkoop-praatjes stunt en lijkenpikkerij der nabestaande. Waak! dat zijn de begin en eind woorden van het Oera Lind Boek. Waak! dus blijf wakker! W A A K !

gravatar

Het is me inderdaad gelukt om BWH uit de tent te lokken. Zelfs twee reacties. Te mooi om waar te zijn. Het Oera Linda Boek moet je niet onder je hoofdkussen leggen BWH, maar moet je lezen. Friese hotels zouden deze Friezenbijbel op de nachtkastjes moeten leggen.

Reageer
gravatar

Lezing zou ik niet aanbevelen. Neef Teunis zou Neptunis zijn geworden en meer van dergelijke woordgrappen. De Speld biedt tegenwoordig al voldoende materiaal om volledig op de hoogte te zijn.

Als maker wordt overigens ook wel eens Piet Paaltjens genoemd die dit altijd is blijven ontkennen. Men kan daar inderdaad vraagtekens bij zetten. Wellicht was het dan een stuk geestiger geworden.

gravatar

zeg vent hietbrink komt altoos uit de tent…aktie = reaktie. Piet Paaltjes was te zeer latijnist om dergelijk boek te schrijven. ik kreeg zijn boeken van Familie Roelants zijn boeken van den dukker zijn dochter. Mevrouw is thans 104 jaar. heel veel gedichten in het latijn en daar voor moet je echt wel kristen zijn. ze zoeken nog steeds naar een vervalser die er niet is. dus dat blijft nog eeuwen zoeken.

gravatar

Dan geeft Hietbrink hier nog een goede tip om het spoor van de eventuele zgn vervalsing van het Oera Linda boek te vervolgen… Hietbrink heeft uitgevonden (veldwerk) dat: Een broer van Cornelis over de linden, zelf een Boekverkoper was, uitgever én een drukkerij had in… Enkhuizen, (waar de tante Aafje, van Cornelis over de linde ook woonde en van wien cornelis het beroemde beruchte maniskript mocht ontvangen) deze drukkerij Onder de naam “Over de linde” Men haalde daar voor hietbrink uit de kluis een oprichtings akte voorzien van de nodige handtekeningen waaronder niet die van broeder Cornelis uit den Helder. De drukker vertelde, wij weten er alles van; maar U bent de eerste die op dit spoor onderzoekt. Deze drukkerij is onlangs door verkocht.

gravatar

Het Oera Linda Boek is een ordinaire vervalsing van een literair meesterwerk van de bruorren Halbertsma. De vervalser heet Ernst Stadermann, vriend van de eigenaar van het manuscript Cornelis over de Linden, beiden uit Den Helder.

Reageer
gravatar

Hé jij daar! met je spoorloze naam, nummer 18; probeer je Hietbrink uit de tent te lokken domkop. Hoe kan een boek; (dat door jou zelve hier literair meesterwerk genoemd) dat eenmalig ter wereld, en een lettersschrift bevat nauw aan het Grieks en de runnen en het nederlands en het fries met 33 lettertekens waar alle één sylabige=klinkers in voorkomen in godens naam een vervalsing zijn? Cornelus van over linden de familie bewaarder van deze kroniek was een rijks ambtenaar Hoofd timmerwerk meester aan de scheeps werven van Den Helder. Zijn hobby was ook het nabouwen van schepen in miniatuur die allen in het Martime Museum van Rottedam staan. Zijn zoon werd commisaris van Politie te Amsterdam en heeft het Ora linda boek Manuskript aan de Biep van Leeuwarden gerschonken, waar het in de kluis ligt te vergaan. Dus zulk een goud eerlijke familie beledig jij nummer 18, want je bent inderdaad je naam te noemen niet waard. Hietbrink heeft persoonlijk het werk vanuit de oude friese taal overgeschreven en nog eens het werk vanuit het friese dialekt overgeschreven… in de gevangenis van leeuwarden en dat is dus een prestatie ge-evenaard aan die van Ottema. De pijnlijke kwestie van dit werk is: dat ze al van de eerste bladzijde priesters beschuldigen van het vervalsen van alles wat met de natuur te maken… In de rechtbankverslagen van Zutphen toen de hoofdstad van de Geldese kwartieren staan wetten dat; priesters in geen gemeente mogen wonen als ze niet het normaal werk verichten als ander mensen.
Hietbrink eigen met de inhoud van het ora linda boek al 43 jaar, (het ligt onder zijn hoofdkussen) kan wel 2000 links geven… die geschiedkundig uit alle kronieken van de wijde omgeving elkaar overlappen in gebeurtenissen, dus gelinkt aan het verhaal van het Oera LInda Boek dat zich in de toemalige bekende wereld heeft afgespeeld vanaf India en Egypte waar de Friezen (Bewezen) als voorloper van het Suezkanaal groeven in opdracht van Alexander de Groten. En het is een onuitwisbare schande dat al onze provincies met een eigen geschiednis een Haagse (regerings) geschiedenis in de maag gesplits krijgt; die ook kerkelijk moet zijn. In den haag staan de meeste kerken van allerlei sekte=ziekte en was geschiedenis schrijven duizenden jaren in handen van Priesters. Hietbrink is vanaf nul jaar tot zijn 16e jaar in kloosters opgevoed en heeft dus in de onzin keukens van het geloof kunnen kijken hoe hun potjes daar uit-gekookt op een gerafineerde wijze het volk bedonderen… Heeft een jaar op texel gewoond en kan het graf van Over de linde niet vinden, terwijl alle gevens waar hij zou moeten liggen op ambtelijke stukken bekend. ook bezit de biep in den Helder niets over dit boek dat toch aan Den Helder is uitgeven; een bewijs dat alle Bibeliotheken waaaaarde loooos omdat ze al eeuwen selektie plegen. Maar gelukkig gaan ze allen falliet want internetjes zwijgt niets of niemand dood. Met hoeveel verdachte is de pers al niet op komen draven… de pers die zelve de meest zwarte bladzijde in de geschiednis ven vervalsingen door middel van Propaganda=proper-gaande dat is zelf zgn niets hebben misdaan maar de verliezende partijen de schuld geven terwijl de Holecoust nog niet voor een gas-aanstekertje ooit bewezen. Gas is namelijk onhandelbaar om mee te werken. wel zijn er lichamen door gas-ovens gecrimeerd dat toen nog in de kinderschoenen stond en komt het woord gas in het hele Neuriënbergse proces als verdelgingsmiddel in de processtukken nergens voor. Weten wat er dan aan de hand? Lees daartoe de raporten van de Russen over de bandiet Josef Stalin, die met behulp van zijn, dus zijn! Joden via de pers het hele doen en laten in alle de oostblok landen journalistig heeft laten verzinnen en gepubliceerd pas 20 jaar na de oorlog. Dat is dus allemaal niet van Hietbrink. Houd daar even rekening mee, hietbrink kent zijn klasieken; en daar valt de bijbel=babbel dus niet onder.

gravatar

Toelichting: Toen ik U bericht las stond de naam Menno nog niet boven U artikel. Thans wel. De russen die alle Poolse oficeren vermoorde in Katyn=gat-in en dat in London al lang bekend was, maar door de diplomatie en de gealieerde ontkent, om de duitsers de schuld te geven. Massaslachting in Katyn De Duitsers vertelden aan iedereen die het maar horen wil dat de Russen 12 tot 15.000 Poolse officieren hebben vermoord. De kwestie dreigde de geallieerden … en daar op verzon Stalin het verhaal van de gaskamers, die zij zelf hebben nagebouwd en die zo lek waren als een mand en buiten het gebouw al tot ontploffing kwam. De berg schoenen die daar ligt werden een voor een op een hoop gesmeten na dat ze onderzocht waren op smokklewaar om het vinden van goud en geld der joden.
De Meeste mensen in de kampen zijn gestorven aan ziekte uitbraak. En bij het nadere van het einde helemaal niet meer verzorgd en vielen de meeste doden. Arbeid macht frei, de bedoeling daarvan was Joden te leren werken en zo hun eigen geld te verdienen in plaats van al de moppen van Bram en Moos hoe je de domme mensen geld kunt afhandig maken. De Joden en de Duitsers noemen dat vertel nog eens een wietz=weet-ze=weet je er nog een… dat kamp noemde men daar om AUS_witz… zo uit met witzen vertellen…werken.
Anne frank daar jammerlijk ook gestorven en ook haar boek las Hietbrink. Het gaat niet over het Jodendom maar over een verblijf van Joodse onderduikers en is een goed verhaal van een over-rijp meisje. Anne Frank is door de Nederlandse politie en door de Joodse raad en alle andere naar de kampen getransporteerd. W.F. Hermans en de Weinreb-affaire – Historisch Nieuwsblad http://www.historischnieuwsblad.nl/…/wf-hermans-en-de-weinreb-affaire.
De Duitse inval veranderde het leven van Weinreb drastisch. Anders dan veel joodse lotgenoten onderging de man uit Lemberg het aanvankelijk psychische en … dat is in tienduizende pagina’s gedokumenteerd en laat zien hoe de duitsers op zeer gerafineerde wijzen als bezetters in al die landen de Joden zelf het vuile werk lieten op knappen en de Polen de boel lieten afmaken.
Pas op! Hietbrink verteld U wat hij las en tussen de regels door vind men vaak de waarheid. Zelf leefde Hietbrink 15 jaren met een Joodse advoaat in Amsterdam. Aubry Peres Genaamd. Heb niets tegen Joden, maar er zijn ook verkeerde Joden zoals overal verkeerde en vooral de geleerden. De verkeerde joden waren al lang vertrokken, voor dat de Duitsers waar dan ook binnen vielen. het gewone joodse volk als slachtoffers achterlatend. En als laatste opmerking: alle bezette landen hebben mee gewerkt aan het kwijt spelen van hun Joden, (ook al vooral omdat dit al eeuwen aan de gang) om hun bezittingen te roven. Denenmarken liet ze gaan, maar wel moesten ze alles achter laten en waren dus ook alles kwijt. Geld is de grootse vriend van de misdaad… en sommige Joden hebben veel geld en ook dat gaat samen met de misdaad. Daar kan Hietbrink allemaal niets aan veranderen. Schaf geld af en de gevangnissen zijn leeg.

gravatar

Vandaag: Voorpagina nieuws: in het slechte nieuws… 1)Bulgaarse media meldden dat het wapen een gaspistool was dat zelf ontplofte. 2) 18. ‘doden bij slotoffensief gascomplex Algerije’ Hietbrink heeft gelijk: werk met gas en je gaat er zelf aan. Er zit niet voor niets een wettelijke herkennings geur in dit spul. ‘Hamassi ik ruik gassi’ Maar De duitsers hebben nimmer de Joden op gas vergast.
Dit: in aan sluiting op gas, als louter explosief.

gravatar

het friest ja! en daarom zal hietjebrink dat ganse frisse land eens opfrissen van hun stompzinnige geheugen. Verklaart de taal-oorlog aan frieslan=friesland. Al jullie woorden hebben simpel in de vertaling synoniemen gekregen en die ruimt hietbrink uit de weg. “de speld” mag dan satirisch zijn maar sommige stellingen kun je namelijk ombuigen tot waarheid of werkelijkheid. en zo ook met het door de friezen onvolprezen oudste geschied-en-is van het Oera Linda Boek. Dat ze zich door domme dominees als een vervalsing hebben laten aanpraten; om dat het zgn niet kristelijk is. jullie stijfkoppen plegen de grootste geschiedkundige misdaad door het oera linda boek te negeren. Wat een belediging ook voor julle voorouders en allen die in deze wereld de vries=die-vrie-is Vrij genaamd. Daarom zal Hietbrink alle (alle) plaatsnamen verdietsen die kromtaal fries zijn.
Us heit=onze-hiet en dat woord betekend in alle oostelijke talen vader of leidsman. Metselawier=met-ze-alle-weer=waak en verdedigen, deed je dat maar met je oerspronkelijke dietse spraak.
sneek=huis-aan-eik, waar geijkt werd.
ameland=hameland=heem-land de oudste benaming van geheel noord-oost nederland. schiermonnikoog=schei-heer-monik-hoog=eiland. Monikken hebben dat ontgonnen. Makkum=maak-heim van aardig aardewerk. burgum=burgt-heim. surhuisterveen=schuur-huis-ter-veen.
grou=keer-hou=grens. winsum=win-saam. anjum=en-jou-heem.
Friesland lag vroeger als phriegië in turkije en waren de naaste buren van de Hiettieten=de-hieten=dhieten=diets. de turken moeten inburgen en als de friezen zo graag buitenlandertje willen spelen moeten zij óók inburgeren. regels zijn regels zegt rita. en alle keien van de hunnebede=hou-ene-bede; heb je in de aansluit-dijk geflikkerd. de westvriezen zijn daar niet zo blij mee.

Reageer
gravatar

er staan in het oera linda boek enkele onjuistheden en dan nog in grappige woordspeling bedoeld… in ieder geval ludiek=leutig. maar daarom nog geen vervalsing. ziet u nu ook steeds de dialekt-diets der woordspelingen van hietjebrink?
in het OLB boek bv medenblik=
midden-plek daar het midden tussen twee kapen=koppen van landstroken ligt. daar komt de kroniekschrijver met een latijnse verschrijving mediableca=midden-plek ja. blaak=plek en ramblas=ruim-plaats. hietbrink kan dat met alle talen… alleen via de dialekt-diets… om de simpele reden dat de standaard talen zijn ontstaan door de dialekt-diets. didaktisch=die-taktisch en vertaald betekend dit woord; de kunst van bewijsvoering… maar ook dat willen de taalgeleerde niet verstaan om dat ze aan hun dwangspelling van standaardtalen leerplichtig het meeste geld verdienen. en achter het gebruik van geleerde woorden verschuilen zij zich in veinzende=fijn-zijnde geleerdheid. terwijl aap-noot-mies is ook hun basis. ontaalkundige zijn zij geworden, de geleerde de verkeerden.

gravatar

Geen reaktie? dan krijgen die stijfkoppige Friezen nog 2 honderd verbasterde friese Plaatsnamen; door Notaris Dietz uit Maastricht bevestigd en in de kluis opgeslagen. En de elf steden tocht; die kun je overal schaatsen=ga-haasten. slitsche-shoe-laufen=sleetjes-schoenen-lopen. Duidelijk-diets. Want duits bestaat ook niet. Langlaufen nu dan kun je lang-lopen de Noren winnen dat toch.

Reageer
gravatar

de friezen hebben géén eigen taal; en dus al helemaal géén
recht op eigen staat. ze spreken dialekt-diets en dat zwaar verbasterd. bewijs… de friese uitspraak der plaatsnamen heeft geen beeldspraak betekenis meer. franiker=voor-anker. bolsward=boulevaart.sexseberium=saxsen-boeren-heim.stavoren=sta-voor-aan. heerenveen=heer-in-het-veen. heer=leger.leeuwarden=alle-eeuwen-warten=wachten.holwerd=houd-wacht. ferwerd=voor-wacht beesterzwaag=beesten-ter-zij-weg als afsplitsing van de hoofdweg…zwaag=zij-weg. workum=werkheim.wolvega=wol-wegen… een weegschaal voor wol. hindelopen=op-indië-lopen… zo ver liepen hunne schepen. ora linda boek.altsjerk=ald-kerk.menaldum=mijn-ald-heim drachten=is-ter-achten. bartelehiem=vaart-al-heem. tietsjetjerkstradeel=dietse-kerk-straat-deel. friezen=vrij-zijn maar… zo vrij zijn ze al lang niet meer.

Reageer
gravatar

ook afsluitdijk is een foute woordkeuze. de dijk sluit niets af want er is via de simon stevin sluizen doorgaand scheepvaart en water lozing. Lely stad had trouwens ook Stevin stad moeten heten… deze grootste uitvinder aller tijden ook het op nivau malen der molens en nog zo zo veel meer. áansluitdijk is de juiste naam van deze verbinding tussen holland en friesland. en wat levert het op als je slechts een paar kilometer hard kunt door rijden mits de sluisdeuren niet open staan ?

Reageer
gravatar

Aansluitdijk is een verkeerde keuze: Deze woordkeuze belemmert de Friese drang naar onafhankelijkheid. Gebruik van het woord “Aansluitdijk” zou mogelijk kunnen leiden tot procedures bij het Europese Hof van Justitie, aangespannen door Friese Nationalisten.

gravatar

Wat maakt die tien seconden tijdswinst op een reis van Amsterdam naar Leeuwarden nu uit.

De meeste tijd gaat immers verloren met het wachten totdat de vorige trein, die een half uur verlaat is, omdat de vorig trein moet wachten tot de vorige trein die een half uur te laat is, is vertrokken, is vertrokken.

Reageer
gravatar

Plien, ook al is het een prachtige tangconstructie, voor het twijfelen aan het nut van tien seconden tijdswinst gaan we je uitwijzen naar Griekenland. Hier in ver Nederland zijn 10 seconden niet niets. 10 seconden keer 16 miljoenen mensen keer 365*6/7 dagen keer twee (de meesten gaan voor retourtjes)… dat zijn meer dan 1.7 miljoenen ver Nederlandse manwerkdagen die jij zomaar voor de trein wilt gooien.

gravatar

Heb uit betrouwbare bron dat de afsluitdijk hiervoor verbreed en verzwaard gaat worden. Dit heeft tot gevolg dat de snelweg zal worden opgeofferd aan de spoorverbindig, auto’s zullen met de trein worden vervoerd (via een RoRo systeem).
Het is de bedoeling dat deze plannen in 2025 zullen zijn gerealiseerd, er zal een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden in 2016. U dient rekening te houden met langere reistijden als gevolg van deze maatregel.

Reageer
gravatar

Correctie, de aanvang der werkzaamheden zal eerst plaatsvinden in 2017 of enig later moment als de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn (gat van 020) gereed zijn. Het zeer (ervarings)deskundige team van de NZ lijn moet in staat worden geacht ook dit project tot een goed vertraagd einde te brengen, danwel het budget met 10x het geplande bedrag te overschrijden.

gravatar

Geldt er ook een visumplicht als je per trein over de Afsluitdijk richting Surich/Harns/Boalsert vervoerd wordt? En zo ja, is er in Kornwerderzand een stop ingelast om deze visa te controleren en hoeveel vertraging gaat dat opleveren?

Reageer
gravatar

Geachte heer Bralhuysen,

Het antwoord is neen, controle zal plaatsvinden bij aankomst aan de overzijde. Er wordt een detentiecentrum ingericht voor diegenen die dit niet op orde hebben. Zij zullen na het definitief afkeuren van hun documenten op de eerstvolgende trein retour worden gezonden.

gravatar

Nah, ben je klaar mee, dooie mus weer.
Je weet dat die hardrijtreinen of niet vertrekken of met storing uitvallen?
Is gewoon weer een smoes om maar geen treinen te hoeven laten rijden,

Reageer
gravatar

Toch goed dat men voor dergelijke experimenten een afgesloten stuk rails gebruikt. Ik ga er uiteraard van uit dat men de dijkafsluit voor de pilot.

Reageer
gravatar

Inderdaad voor deze P. Ailot sluiten wij de dijk af, echter zijn we nog opzoek naar een laagvliegende P. Ailot voor de vacature van M. Achinist. Interesse?

Als deze P. Ailot slaagd zal er in de toekomst nieuwe experimenten komen betreffende een tunnel naar de Waddeneilanden.

gravatar

Vandaag vergadering gehad over de nieuwe route over de afsluitdijk, het betreft een stand-alone traject van de enerzijde naar de andere zijde van de afsluitdijk. Op dit traject zit 1 station gelegen op exact het middelpunt van de afsluitdijk.

Goede reis gewenst!

Reageer
gravatar

Een station exact het midden!?
Euh, horizontaal gezien dus precies in de middenberm? Daar loopt de vangrail toch al?
Alhoewel, exact in het midden verticaal betekent precies tussen NAP en het hoogste punt van de Afsluitdijk.
Kortom, een station voor een zweeftrein op ongeveer 3 mtr boven de middenberm dus.
Nou, ik hoop dat ProFail weet wat ze doet…

gravatar

@F Hardloper: Maakt dat voor u uit gezien u liever loopt(wat handig is voor het geval de treinen uitvallen)?

@ Stjoekert: Het station komt inderdaad op 3 meter hoogte (denk om het afstapje!) de vangrail wordt op dat punt verlaagd.

gravatar

Na een intense strijd met concurrent Marklin heeft Fleischmann de contracten voor het aanleggen van een treinverbinding tussen Den Oever en Hayum verworven.
Men heeft een voorspoedige aanvang gemaakt met de aanleg vanaf de Noord Hollandse zijde.
Door een foute berekening van het aanwezige aantal rechte en gebogen stukken rails in de doos is men halverwege af moeten buigen in noordelijke richting.
Dat had evengoed in Zzuidelijke richting kunnen zijn, maar er lag al een spoorlijn van Friesland naar Amsterdam. (Utrecht overstappen).
Niet duidelijk is per wanneer de dubbele bochten richting het zuiden uit de doos tevoorschijn zullen komen. Het betreft een Fleischmann Profi Bahnsteig-set 6164F. Deze samenstelling was Pro-rail tot op heden onbekend.
De Nederlandse Spoorwegen zullen bij het bereiken van een half gelegde baan overgaan tot de aanschaf van diverse treinstellen en locomotieven van het type ” zeer zeer smalspoor” . Men verwacht dat het totale traject in 2063 zal worden opgeleverd. Na oplevering verwacht men nog 151 jaar nodig te hebben voor aansluiting van Den Oever en Hayum op het bestaande spoorwegnetwerk.

Reageer
gravatar

Wat een misverstanden hier.

Binnenkort rijdt een speciale sneltrein, die dus niet halverwege stopt, over de Afsluitdijk. Deze trein is daarvoor door mij ontworpen. De spoorstaven vormen een grote lus. Ze worden voor de trein neergelegd en achter de trein weer afgebroken, zoals de rupsband van een tank.

De trein mag over de snelweg tussen 19.00 en 7.00 uur 140 km/uur rijden. Daarna en daarvoor 130.

Reageer
gravatar

Beste schoonzoon Griet, laat mij eens raden, dat project noem jij de Trein van de toekomst.

Heb ik het goed? Ja? Dan komt ie waarschijnlijk niet veel verder dan het Autotron in Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch, NrdBr). Toch wel een heel eind van de Afsluitdijk vandaan.

Jammer, maar toch weer goed geprobeerd.
Doe de groeten aan Paulien

gravatar

Wat worden we weer lekker in de maling genomen. Er rijden geen treinen over de Afsluitdijk. Er was ooit wel sprake van maar het is een fietspad geworden.

Reageer
gravatar

Betekent dit dat die trein wel nog gaat komen dan, ik sta al sinds 2 oktober 1997 te wachten op de trein van 14:28 uur over de Afsluitdijk.

Reageer