Assad krijgt bijval NRA: ‘Aanvalshelikopters doden geen mensen, mensen doden mensen’

NRA pleit voor een gewapende beveiliger bij iedere Syrische bakkerij


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

En,last but not least: laten we niet vergeten dat de republikeinse NRA met haar succesvolle lobby in de Amerikaanse samenleving actief bijdraagt aan het welvaren van de wapenindustrie en daarmee aan het militair industrieel complex dat -óók- Nederland keer op keer beweegt om geen Europese maar slechts Amerikaanse wapens aan te schaffen? Want wat gaan we kopen ter vervanging van de F-16? Juist: géén Dassault Mirage, géén Saab Viggen, géén Eurofighter, maar de maandelijks duurder wordende JSF die al omstreeks november 2039 operationeel zou kunnen zijn. Met cumulatieve accijns-, belasting- en Eigen Bijdrage verhogingen kunnen we er dan tien (10) aanschaffen; de duurste vorm van luchtvervuiling ooit!

Reageer
gravatar

Beste Jeettje,

Dacht dat de discussie ging over Assad en de NRA. Al vraag ik me af of de NRA het echt heeft gezegd betreft aanvalshelikopters.

Ik vind 10,000 stuks munitie ook erg veel, soms heb ik helemaal geen munitie thuis, dan koop ik gewoon op de vereniging als ik heenga om te schieten.

Wat Amerika betreft, ik heb 1 jaar in Amerika gewoond en daar Engelse taal gestudeerd om de taal op te krikken en bij te houden. Het is gewoon een heel ander land dat met geen enkel ander land te vergelijken is.

Reageer
gravatar

Beste Sharon: alles is met elkaar te vergelijken. Dan komen verschillen en overeenkomsten pas aan het licht. Dat is een drijfveer van de wetenschap.

De overeenkomst moge duidelijk zijn: de inwoners van Amerika zijn mensen, met grotendeels hetzelfde uit Afrika stammend genoom als de meerderheid van de soort “Mens”. Amerikanen, die mengeling van allerlei herkomst, beantwoorden aan dezelfde fysiologische en psychologische wetten als elk ander mens op deze planeet.

Het verschil is ook duidelijk: aan die kant van de oceaan is men optimistisch tegen de klippen op; het glas is altijd méér dan halfvol, terwijl hier in Nederland altijd de bodem schemert na het eerste slokje.

En nee, zoiets heeft de NRA niet gezegd – maar dat had zeker gekund: De Speld is een satirische site en trekt ad absurdum uitspraken door waardoor consequenties bloot komen te liggen.

gravatar

Beste Jeettje,

Schietwapens werden initieel uitgevonden om te doden dacht al in 12de eeuw in China, maar zoals met bijna alles kunnen er meerdere dingen mee gedaan worden, dus ook sport. En ik schieten op een schijf is minder erg dan ganzen doodknuppelen waar ik fel op tegen ben.

Sinds 1 oktober 2012 heeft Nederland de strengste wapenwet van de EU ( vaste land van de EU, dus Engeland en Ierland niet meegerekend )en vooral vergeleken met Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Italië, Zweden, en België, nog strenger maken en ontmoedigen ben ik geen voorstander van.

Betreft munitie. Je mag in NL totaal 10,000 stuks munitie thuis in bezit hebben, maar dat is gebonden aan milieuwetten en niet aan de wetten van justitie. Maar zoveel heb ik er nooit, past niet in mijn kluis en heb geld niet voor.

Reageer
gravatar

Beste Sharon, de discussie werd gestart met de verwijzing naar de toestand in Amerika, over Nederland geen klagen.
Maar is 10.000 stuks munitie niet een beetje veel? Per slot zijn het de kogels die het wapen gevaarlijk maken.

gravatar

Mevrouw Sharon, ganz ohne Zweifel wordt de IWB Nürnberg alleen maar bezocht door oprechte sportliefhebbers; want wat is er nu leuker dan op 25, 50 of 100 meter groepen schieten in een roos of in een gestileerde thoracale afbeelding en nadien gezellig samen met de vriendinnen Kaffee und Sahne? Ik neem blind van u aan dat Duitsland miljoenen sportschutters telt, dat was luttele decennia geleden ook al zo, men schoot -óók toen al- collectief met Schmeissers, Lügers (08-15), LMG’s en SMG’s, met groot initieel succes. Maar het is met wapens als met brood- of koksmessen, men kan er brood of kaas mee snijden, vlees fileren of contrafileren óf een medemens mee het zwijgen opleggen, het is naar keuze: een wapen of een werktuig. Vuurwapens kennen slechts in principe een duaal gebruik, men kan er mee schieten of het laten schieten. In mijn beleving zijn de (15) sportdisciplines waarbij geschoten wordt, ooit bedacht om de algemene schietlust enigszins zu lenken und zu bändigen. Maar daarin kan ik mij vergissen. Zoals u wellicht al uit mijn dualistisch taalgebruik begreep, heb -óók ik- Duitse wortels, maar ik ben als hybride Neder-Duits Einzelgänger qua schietsport minder Waffenfreundlich angehaucht. Ik schaak liever en neem daarbij voor lief dat ik structureel van mijn zoon en dochter verlies. Aber Jedem das Seine, bitte sehr. Ik moet u overigens mijn oprechte, ondubbelzinnige, complimenten maken voor uw kennis en gebruik van de Nederlandse taal: Einwandfrei.

Reageer
gravatar

outsider,

bedankt voor de vriendelijke woorden, maar ik woon al 5 jaar in NL dus is het op zich wel normaal dat men dan de taal dient te spreken.

En daar ik uit Düsseldorf kom, waar je ook veel Nederlands hoort, is de taal me niet vreemd. Er wonen trouwens 378,000 Duitsers in Nederland volgens het CBS, we zijn de grootste groep buitenlanders op mensen uit Indonesië na.

Olympisch schieten bestaat al sinds 1896 en het ISSF bestaat ook al meer dan 100 jaar en het ISSF is gezeteld in München, Duitsland. Verschil tussen Olympisch Schieten en ISSF is dat de Olympisch alleen klein kaliber gebruikt zoals de .22lr met maximaal 50 meter afstand schieten en het gebruikt de shotgun met hagel voor de kleiduiven en luchtdruk voor 10 meter schieten.

Het ISSF heeft wedstrijden van 300 meter en dan kan je met groot kaliber “sniper ” geweer schieten, zoals .308 en .223 en noem maar op en pistool is tot 9 mm.

Zijn gewoon internationale wedstrijden, waar ook Nederlanders aan meedoen, en ik moet nog horen dat een Olympisch schutter of ISSF schutter zijn wapen heeft misbruikt. Wellicht nooit, we zijn gewone mensen met een hobby en geen criminelen.

Duitsland:

“A firearms ownership license (Waffenbesitzkarte) must be obtained before a weapon can be purchased. It entitles owners to purchase firearms and handle them on their own property and any private property with property owner consent. On public premises, a licensed firearm must be transported unloaded and in a stable, fully enclosing, locked container.Today, there are ca. four million legal private gun owners in Germany “

gravatar

Sorry, mw. Sharon, maar wapens zijn gemaakt -in eerste instantie- om te doden; hetzij wild, hetzij mensen. Dat men er ook mee op een roos kan schieten, of op kaarten met een menselijk profiel doet daar niets aan af. Een hooivork is gemaakt om hooi te prikken, hoewel men er ook iemand mee kan doodsteken, toch is het geen wapen.
Het roosschieten is een training tot vuurwapenbeheersing, en verre te prevaleren boven actuele lichamen.

U sleept er criminaliseren bij, maar dat zijn uw woorden: het is hier niet geopperd.
Wél een gerede twijfel dat mensen die graag een vuurwapen hanteren en in bezit hebben, daar zo hun redenen voor zullen hebben, en dat die redenen best aan onderzoek bloot mogen staan.

Voor sport? Boogschieten is ook een sport, vissen ook. En er zijn jagers die wild omleggen met hun boog: beiden stammen uit een verleden om aan voedsel te komen. Nu de supermarkten letterlijk uitpuilen is daar geen noodzaak toe en kan men zich afvragen wat er de sport nog aan is.

Maar dat er op de O.S. een sport wordt beoefend wil toch niet zeggen dat het dan ‘goed’ is? Dat zou betekenen dat een wedstrijd gansknuppelen o.k. is mits een Olympisch onderdeel.

De stelling is nog steeds dat schietwapens gemaakt zijn om te doden, en dat daar een goede, handhaafbare wetgeving voor moet zijn; niet makkelijk verkrijgbaar met munitie in grote hoeveelheden en enige psychische stabiliteit.
Het zijn voorwaarden die we hebben, maar waar soms de hand mee wordt gelicht – en dat is betreurenswaardig voor een veiligheidsgevoel.
Dat is alles.

gravatar

Ik zie steeds berichten dat wapens zijn om te doden, oh, en waarom zijn er dan op de Olympische Spelen VIJFTIEN disciplines betreft schieten ? Omdat het ook een sport is !

En ik was bij wapenbeurs ( IWB ) in Nürnberg, en wonder boven wonder liep iedereen levend de beurs uit. rara hoe kan dat ?

In Duitsland zijn er miljoenen sportschutters en in Nederland maar 40,000 en toch worden die mensen in een verdomhoekje gezet hier in NL.

Ik ben Duitse en woon al jaren in NL, en ja, ik heb een Nederlandse wapenvergunning én een Europese wapenpas en ben ik nu opeens een slecht mens omdat ik 1 keer per week naar de schietvereniging ga en met mijn Schmeisser AR 15 / M4 met adjustable stock én met mijn Colt 1911 in .45 om te gaan schieten met vriendinnen. Na het schieten wat drinken in de kantine, dan naar huis om wapens in kluis te doen en dan tv kijken. En legaal kan een sportschutter 5 wapens op zijn of haar verlof zetten en ik heb er 2.

Dus ik ben geen wapengek / freak, ik ben gewoon iemand die plezier in de schietsport heeft, net zoals ik boogschieten, voetbal, mountainbiken, tennis, hardlopen leuk vind.

Reageer
gravatar

Heren psychologen, U maakt de discussie nog ingewikkelder dan zij al is door er meerdere argumenten bij te halen.
1) Het geweldsmonopolie van de staat vs. het tekortschieten van de staat bij het waarborgen van de veiligheid van de burgers.
2) De vraag wat proportioneel geweld is, ofwel hoe ver mag iemand gaan om bedreigingen van have en goed, naasten en zichzelf te pareren.
3) De mate waarin geestelijk welbevinden en wapengebruik elkaar beïnvloeden.

Reageer
gravatar

Goed, om ook een steentje bij te dragen: ik kan met een vuurwapen omgaan. Maar zou ik dit wapen gebruiken als ik een inbreker zou aantreffen? Natuurlijk zijn er objectieve en subjectieve normen en natuurlijk zijn wapens heel gemakkelijk te krijgen. Ik vind toch dat het geweldsmonopolie bij de politie en het leger zit. Veel mensen bij de politie en in het leger die mensen gedood hebben lopen een ernstig trauma op.

Reageer
gravatar

Collega, het bezit van een vuurwapen impliceert de bereidheid er mee om te gaan. Is die bereidheid er niet, dan is het zinloos een vuurwapen aan te schaffen. Ja of nee; tertium non datur. Als ik een vuurwapen zou hebben en er zou zich een inbreker binnen mijn domein wagen, hangt het van de houding van de inbreker af of ik zou overwegen het vuurwapen te gebruiken. Vlucht hij weg dan is er geen noodzaak tot gebruik, poogt hij mij te liquideren dan roept hij zelf mijn noodweer over zich af. M.a.w. het gebruik van een vuurwapen is voorwaardelijk en ook erg situationeel bepaald. Wettelijk hoort het geweldsmonopolie bij de overheid, maar als die overheid toenemend tekortschiet de veiligheid van haar burgers te waarborgen dan zullen groepen burgers die zich dat financieel kunnen veroorloven, zichzelf bewapenen. Het is beslist waar dat politiemensen en militairen een trauma (PTSS) kunnen overhouden aan het doden van een mens, maar daarin speelt ook in hoge mate de moraliteit van de ‘dader’ mee, sommigen raken blijvend getraumatiseerd met somatiserende aspecten, anderen tonen zich ‘trigger-happy’ en lijken immuun voor nawerkingen. In meerderheid vertoont deze groep een laag ontwikkeld zelfbeeld; men zoekt middels vuurwapens respect en erkenning van de omgeving. In veel gevallen berust dat op compensatie van manifeste of latente minderwaardigheidsgevoelens. Al of niet versterkt door peer pressure binnen de groepshierarchie.

gravatar

Heer Ego, Uw laatste opmerkingen aangaande het PTSS lijken me niet correct. Iemand die graag anderen doodt of daar geen moeite mee heeft, lijkt mij a priori niet geschikt voor politiewerk of militaire dienst. Zeker niet als hij (of zij) zijn zelfrespect ontleent aan zijn (of haar) vuurwapen.
Wel kan ik mij goed voorstellen, dat de overtuiging dat het doden van iemand noodzakelijk is, beschermt tegen PTSS. Er is dan immers geen sprake van trauma of verlies, maar van werk en succes.
Casus: een kennis zag in Serajevo hoe een sluipschutter een oude vrouw met boodschappentassen doodschoot. Hij had toevallig gezien waar het schot vandaan kwam en wilde er op af, maar zijn commandant hield hem tegen. Hij was meer gefrustreerd door het niet mogen ingrijpen dan hij anders geweest was door succesvol uitschakelen van de schutter.

gravatar

Kees 22, het is niet mogelijk noch mijn bedoeling alle gedragsvarianten te vatten in één verklaringsmodel of ‘elegante’ hypothese; gedrag is nooit monocausaal gebaseerd en gemotiveerd. Waar ik aan refereerde m.b.t. “een laag ontwikkeld (of negatief) zelfbeeld” was niet zozeer de groep wetshandhavers, als wel de gevariëerde groep waar tegenover deze zich geplaatst ziet: psychopaten, (rand-)criminelen of provocateurs. Het getuigt inderdaad van een ontspoorde moraal en een zieke geest indien er plezier wordt ontleend aan het doden van een medemens. Anderzijds moet toch ook worden geconstateerd dat de selectiekriteria van de overheid m.b.t. haar wapendragend personeel aantoonbaar niet 100 % waterdicht zijn. Er zijn immers meerdere gevallen bekend waarin (o.a.) politiemensen hun dienstwapen gebruikten buiten de wettelijke context, o.a. in een familiedrama, bij de ontvoering van en moord op een buurmeisje van een agent en recent de politiecommandant die beschikte over een hennepkwekerij en die een echtpaar liquideerde en zich daarna suïcideerde. Uw mening dat men PTSS vermijdt indien men weet dat het doden noodzakelijk is, deel ik niet. Het bevel mag dan voor een juridische en maatschappelijke legitimatie zorgen, ergo ‘werk’ betreffen dat, zoals u schildert, een zekere arbeidssatisfactie met zich kan brengen; feit blijft echter dat men als individu de trekker moet overhalen. Die actie is en blijft (ondanks ‘bevel is bevel’) een individuele keuze en verantwoordelijkheid met een niet uit te sluiten individueel psychische (na)werking. Het drama van uw kennis in Serajewo is goed te begrijpen; individuele woede en rechtvaardigheidsgevoelens én de behoefte aan onmiddellijke wraak moesten worden onderdrukt om politieke redenen (neutraliteit van de blauwhelmen). In essentie was hier sprake van een botsing tussen primaire wraakgevoelens en politieke onderdrukking daarvan van ‘bovenaf’. Ik hoop dat deze persoon goede begeleiding krijgt in zijn verwerkingsproces.

gravatar

U verheldert Uw standpunt, waardoor ik het meer met U eens kan zijn.
Overigens is deze materie te ingewikkeld om op deze manier te bespreken, denk ik.

Wat betreft de kennis: ik hoop het ook, al kreeg ik de indruk dat hij op zich wel vrede heeft met zijn werk.

gravatar

Anders dan u, heer Jeettje, geloof ik niet in waardenvrije discussies over emotioneel getinte onderwerpen. Mensen (zoals in dit forum) gaan met elkaar in debat op basis van niet louter rationele motieven maar op basis van een mening die voorkeuren (dus – impliciet- normatieve aspecten kent. In essentie is zelfs een waardenvrije discussie onder wetenschappers ook gekleurd (of vertroebeld) door iets wat men wil bewijzen; quod erat demonstrandum; m.a.w. er is altijd een à priori dat totale objectiviteit uitsluit. Het hoogste goed lijkt mij dat men bereid is elkaars argumenten serieus te wegen, anders blijven we in elke discussie gevangenen in en van ons eigen (à-prioristische) gelijk. Idealiter moeten we onze theses “Popperiaans” durven falsifiëren. Maar is het de mens gegeven de eigen presumpties en de eigen gevoelens geheel uit te schakelen zonder de mens van zichzelf te vervreemden?

Reageer
gravatar

Pollens, er is een filosoof aan u verloren gegaan Heer Outsider. Bij normatieve aspecten zal Popper geen uitkomst bieden. Tikt men zijn eitje aan de punt of aan de bolle zijde? Bij welke uitkomst is er sprake van falsificatie van één van deze voorkeuren? Persoonlijk tik ik mijn eitje aan de zijkant, zijnde een variant die zijn waarde nog niet heeft bewezen. Immers: mijn disgenoten kijken elkaar stilletjes aan met een blik van: “Die spoort niet.” Dit is waar. Het eitje smaakt er echter niet minder om.

gravatar

Excuses voor de lange bedenktijd, Heer Jeettje, maar uw tangentiale benadering was nieuw voor mij. Mijn oudoom met de fijnzinnige inborst, ik heb u wel eens over hem verteld, placht over mijn eierklopperij op te merken dat ik een eigenwijs stuk vreten ben. Een scherpzinnige man die weinig ontging.
Maar ergens begrijp ik waar u heen wilt.

gravatar

Outsider, jouw argumentatie doet me denken aan zaken die ik bijna 40 jaar geleden heb geleerd. Maar het onderwerp was toch Assad en NRA. Dat gefilosofeer is prima. Het gaat er daarentegen om hoe geweldsuitbarstingen te voorkomen. Voor 100% zal dat niet lukken, niet in de Benelux, niet in Scandinavië en niet in de VS. In England/Wales heeft men de nodige ervaring. Ook niet in één keer gekomen. Of kijk anders naar Canada.

gravatar

Dank voor deze toelichting, Heer Jeettje. Het is nu volstrekt helder op welke wijze oom van zijn dik hout planken zaagde.

Tja, hoe het hem is vergaan – hij zal inmiddels wel zijn vergaan – is mij niet zo bekend. Over bepaalde zaken werd in de 50-er jaren nog niet zo openlijk gesproken en ik was te jong. Wat ik er van heb begrepen is dat hij achter de muziek is aangegaan, en wel – naar mijn oudere broer mij later vertelde – achter het majorettekorps.

Het feit op zich is zo erg niet. Een mens weet soms in zijn zenuwen niet wat hij doet, nietwaar? Maar dat hij in zijn muzikale aandrang geld en waardepapieren uit de kluis had meegenomen… dat maakte dat hij zeer werd gemist.

gravatar

Heer Jeettje, aanhakend op uw bijdrage die abusievelijk op 15b terechtkwam, nog dit. Zowel de humaan te achten tangentiale benadering van het eiertikken (zoals gepostuleerd door collega HvMS) versus de decapitatie-methode waarin u psychopathologische componenten aanwezig vermoedt, bieden een boeiend inzicht in de diepere aspecten van het zielelevend van de eierconsument. Sta mij echter toe deze visie met een korreltje zout te nemen, cum grano salis dus. HvMS’s mening dat normatieve aspecten niet “Popperiaans” getoestst zouden kunnen worden begrijp ik weliswaar (want: degustem non discutandem) maar in essentie is zelfs binnen de individuele motivatie een ‘waar/nietwaar’ toetsing te plegen. Ook al ligt die uitsluitend in en op het (voormalige?) werkgebied van A. Ego c.s. Ten aanzien van de bijdrage van “Lastig” (16e) is het moeilijk reageren, zijn referentie aan zaken van 40 jaren her is te diffuus om concreet op in te gaan. Praten we hier over een jeugdtrauma? Gaarne adstructie.

gravatar

Naar mijn mening is het aangehaalde spreekwoord dat over smaak niet getwist hoort te worden, contraproductief in dit soort discussies. Immers: gaan we er van uit dat de sprekers slechts logica gebruiken, dan zullen ze op basis van dezelfde feiten en redeneringen tot overeenkomstige conclusies komen. Het blijkt echter, dat men dezelfde feiten in de richting van de eigen voorkeur buigt.
Dat gebeurt op grond van eerder gevormde voorkeuren en meningen, met andere woorden: de smaak.
Het twisten over de smaak is dus eigenlijk veel directer en zinvoller dan het twisten over feiten en statistieken en tabellen.
De gustum disputandum esse!
Over smaak moet getwist worden.

En dan wel de consequenties doordenken, natuurlijk. Anders blijft het bij welles-nietes of in-/uitsluiten.

gravatar

Kanonne, wéér onder 15, nu herstel dus:

Toch, heren, én toch blijf ik bij de bewering dat er wel degelijk mensen zijn in Amerika die ze allemaal wél op een rijtje hebben: ze dringen alleen niet door onze nationale persbarriére heen – behalve Randy Newman, maar diens fijne scherts gaat meestal vér boven de journalistieke pet.

Hier een voorbeeld van zo iemand, ook alweer helaas overleden:
http://www.youtube.com/watch?v=fZkhR8suCF4

De navelstaarderij van de gemiddelde Nederlander heeft al decennialang voor rare visie’s op het buitenland gezorgd; daarin verschilt de gemiddelde Nederlander echt niet veel van de gemiddelde Amerikaan.
Het is wat de Rooie Vrouwen destijds valt aan te wrijven en Geert Wilders nu: in het Arabisch deel van de wereld vinden grote bewegingen plaats, vooral onder en door vrouwen geïnstigeerd, voor meer vrijheid en minder onderdrukking.
Jammer genoeg zijn de Rooie Vrouwen hun zusters in Egypte nooit te hulp geschoten (eind 70 als ik mij niet vergis) en van ene Wilders zal men ook nooit steun voor dit soort bewegingen moeten verwachten. Die blijft liever vetbetaald en veilig onzin uitkramen. om maar geen eerlijk en minder betaald werk te hoeven doen. Het lijkt wel een NRA Amerikaan wat dat betreft. Met helaas vele volgelingen.

gravatar

Oh, wat dom! Schaam, schaam.

De gustibus est disputandum.

smaken in het meervoud en dativus of ablativus, dat mag ik even kwijt zijn.

gravatar

De discussie pro of contra verscherpte vuurwapenwetgeving is boeiend, ondanks dat er twee verschillende continenten en culturen appels- en perengewijs worden vergeleken. De VS is in vele opzichten een ontwikkelingsland dat de shoot first and talk later-fase nooit te boven is gekomen. Het kenmerkende van naties met een hoog machismo-gehalte en een lage sociale ethiek is dat mannen hun mannelijkheid ontlenen aan en illustreren met vuurwapens; kijk naar Afghanistan, Pakistan, Tsetsenië, ETA, IRA, Taliban, Al Quedqa, Maffia, n’Drangheta en Amerikaanse vigilantes etc. maar op na: man en geweer broederlijk naast elkaar. Een paranoïde staat kweekt paranoïde burgers; en in die visie is er tegen paranoia slechts een verweer: een vér dragend vuurwapen. De VS ontwikkelt slechts de technologie, niet de moraal. Ooit in Vietnam: “We’ll teach you people democracy, even if we have to shoot you in the process”. Er is een regressie gaande naar de State of nature van Thomas Hobbes met inherente strijd om zelfhandhaving: “No arts, no letters, no society and, which is worst of all, continual fear and danger of violent death. The life of man: solitary, poor, nasty, brutish and short”. De ratrace of survival of the fittest, m.a.w. the fastest gun, het recht van de snelste schutter. Kooibooi shooters, level I.

Reageer
gravatar

Ik stel slechts waardenvrij vast dat hier een discussie met oneigenlijke argumenten werd gevoerd, én dat het object van de discussie telkens verschuift.
Eerstens gaat het om wapenwetgeving: helpt dit of niet, zonder valse vergelijkingen te trekken; en tweedens om soevereiniteit: mag een natie een andere voorschrijven hoe binnenlandse wetgeving aangepast en uitgevoerd moet worden: het voorbeeld van Amerika die zich hier vuurwerkwetgeving zou bemoeien. Een verwijzing naar China en Mensenrechten is een aardige in dit verband.

Dan moet daar een derde aan toegevoegd worden: mag men zich kritisch uitlaten omtrent het doen en laten van andere naties zonder gelijk van domineesvingertjes te worden beticht? Bestaat er een algemeen -universeel- gelijk, anders dan de macht van het getal?
Hierbij een verwijzing naar weduwenverbranding; een praktijk die algemeen aanvaard was in India tot in de 19e eeuw, maar door andere naties in de ban werd gedaan als barbaars en door koloniale machten -waaronder Nederland-
ongedaan werd gemaakt. Dit ondanks de miljoenen welke dit een onderdeel van hun cultuur achtten.

gravatar

Welaan, heer Outsider, dat doe ik ook niet, maar somtijds is men in de gelegenheid wel degelijk waardenvrij te kunnen reageren – zij het met moeite: de ontvanger meent altijd af- of goedkeuring in een stelling te moeten ontdekken.

Neem nu Heer Spaland: hij hanteert de tangentiale variant van eierklopperij: is hij daarom minder? Neen, hij vertegenwoordigt een minderheid, doch aan die vaststelling kleeft geen goed of slecht.

Een waarde-oordeel, waar Nederlanders met hun lijstjesmanie erg goed in zijn, zou zijn dat men afkeuring uitspreekt; als ik zou zeggen dat lieden die met graagte hun eitje onthoofden een zekere pathologische wellust niet te ontzeggen valt. Teeven lijkt mij zo’n type: veel meer waardenonvrij kan ik niet worden.

Neen, ik val niet in deze categorie: ik houd het op spiegel-, roerei of omelet. En gerede twijfel is het zout wat ik er opstrooi. Daar heb ik Popper niet voor nodig.

gravatar

Ook interessant: Zoek in de eerstgenoemde webstek eens op welke vijf staten*) de meeste vuurwapens per hoofd van de bevolking hebben en sorteer vervolgens de tabel in de tweede webstek op de gele kolom (gun homicides per 100,000 population).

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/health/interactives/guns/ownership.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence_in_the_United_States_by_state

Conclusie: De staten met het hoogste particuliere vuurwapenbezit behoren niet tot de staten met de meeste slachtoffers van vuurwapengeweld.

*) Wyoming 59,7%; Alaska 57,8%; Montana 57,7%; South Dakota 56,6%; West-Virginia 55,4%.

Reageer
gravatar

Ja, dat geloof ik wel.
En dan?
Ik ben niet zo bekend met de staten van de VSvA, maar Alaska lijkt me een tamelijk dun bevolkte staat (1) waar het bezit van een vuurwapen bij tijden en plaatsen (2) heel erg nuttig kan zijn. Waardoor zich althans minstens twee nuanceringen aandienen.

gravatar

Hoipiepeloi,

Ik heb weer een goeie mop. Hou je vast, daar komt ie:

De luchtmobiele brigade is een schietvereniging met luchtbuksen op een woonwagenkamp.

Dat is lachten, toch!

Nou dan ga ik er maar weer eens vandoor,

Paulusje met de weemoedige blik

O ja,
Mijn pappie zegt dat ik namens iedereen iedereen een gelukkig uiteinde moet toewensen. En een goed begin, dat ook.

Reageer
gravatar

En hoeveel doden vallen er door verkeersongelukken?

Bent u op de hoogte van het feit dat 50% van de sterfgevallen in de Russische Federatie alcohol-gerelateerd is? Waarom hoor ik (bijna) niemand roepen dat alcohol verboden moet worden, maar staat de goegemeente wel na iedere schietpartij weer met opgeheven vingertje gereed om de Amerikanen te vertellen hoe zij de problemen bij hun thuis moeten oplossen?

gravatar

Dat tracht ik nu al een paar maal helder te maken: vuurwapens zijn gemaakt en bedoeld om te doden: het is geen bijproduct, geen toevalligheid. Zo moeilijk is dat toch niet te begrijpen?

Gebruik is haast per definitie misbruik in een normale situatie die de samenleving is.
Mensen die met een slok te veel op in een auto gaan zitten zijn daar niet gelijk aan te stellen, hoezeer u dat graag zou willen.

En u zet het te sterk aan: er zijn geen opgeheven vingertjes die om verboden roepen, anders dan de altoos opgeheven vingertjes van de usual suspects. Die idd alcohol willen verbieden, vuurwerk, fietsen zonder helm en wat al niet.

gravatar

@Jeetje, dus voor u zijn verkeersslachtoffers slechts een bijproduct van een noodzakelijke voorziening? Een verkeersslachtoffer heeft dus gewoon pech gehad? Dan had hij of zij zich maar niet te voet of op een ongebruikelijk voertuig als een fiets op straat moeten begeven?

En als u denkt dat vuurwapens overbodig zijn, dan moet u dat maar eens uitleggen aan die mevrouw uit Alaska (of was het een andere staat) die op het moment dat ze aan het grasmaaien was, werd verrast door een grizzly. De enige reden dat zij het kan navertellen is dat zij tenminste gewoon zoals een keurige burger betaamt haar pistool op de heup droeg.

En bij die schietpartij in Newton waar de voorstanders van een strengere wapenwetgeving steeds maar weer mee aankomen zouden niet zo veel slachtoffers zijn gevallen als tenminste één van de volwassenen (de schooldirectrice, de schoolpsychologe of de leraren) bewapend was geweest. Maar helaas voor die kinderen heeft Connecticut een zeer strenge wapenwetgeving volgens welke wapens in een school verboden zijn. Nou, zie je maar wat ervan komt.

gravatar

Mijn beste, u wilt het kennelijk niet begrijpen. Schietwapens zijn gemaakt om te doden: auto’s niet. Duidelijker kan ik het toch niet maken.

Verder haalt u er van alles bij om uw standpunt kracht bij te zetten, maar u negeert hardnekkig de eerste premisse: wapens zijn gemaakt om te doden.

In de handen van mensen die er niet mee om kunnen gaan of idiote bedoelingen hebben is dat ronduit gevaarlijk voor iedereen.
En pas na het drama is het duidelijk wie die persoon was: die is namelijk niet of nauwelijks op voorhand te herkennen. DUS wordt de kans op dit soort drama’s groter naarmate die wapens wijd verspreid en makkelijk te bekomen zijn.

Wat is uw obsessie met valse veiligheid u waard? Een nieuw soort wilde westen met shoot outs?

gravatar

En denkt u het allemaal beter te weten dan het merendeel van de Amerikaanse bevolking? Uit een recente opiniepeiling blijkt dat maar liefst 76% tegen een strengere wapenwetgeving is. Die zullen toch echt wel weten wat ze doen.

Hoe groot denkt u eigenlijk dat de kans is dat het tot een strengere wapenwetgeving in de V.S. komt? De voorstanders van een strengere wapenwetgeving in de VS zijn mijn inziens van elke realiteitszin gespeende idealistische wereldverbeteraars.

En hoe zal de praktische uitvoering hiervan verlopen? Er zijn momenteel ruwweg 270 miljoen vuurwapens in omloop. Er zal dus een verplichtige inlevering moeten komen, wil het verbod enig succes hebben. En denkt u dat iedereen zijn wapens dan inlevert? En wie zal zijn of haar wapens niet inleveren? Denkt u werkelijk dat de VS daar veiliger van wordt?

gravatar

Sorry, dit is een non-argument: iemand zei eens dat zoveel miljoen Duitsers het niet mis konden hebben, weet u nog? Dat het merendeel via een De Hond peiling voor blijkt te zijn zegt echt helemaal niets. Hooguit iets over de geestesgesteldheid van een steekproefpopulatie.

Qua uitvoering moge het duidelijk zijn dat dat nu juist géén argument mag zijn om iets te doen: zo geredeneerd had Amerika -en de rest van de ‘beschaafde’ wereld nog volop plantageslaven aan het werk.

De stage druppel holt de steen, Heer Cromweel: het gaat om een bepaald besef wat moet groeien. Hetzelfde soort als nu dat men het onacceptabel vindt om in uitgaansgelegenheden een rokertje op te steken: ook dat was, volgens de kenners een onhaalbare zaak.

Geef het tijd: evolutie zorgde in enkele miljoenen jaren voor de homo sapiens, en het zal hopelijk korter duren eer deze diersoort zijn hersens écht gaat gebruiken en zijn dierlijke instincten weet te beteugelen.

gravatar

@Frederick met de lange naam: als jongeren sterven door overmatig gebruik van alcohol, moeten we dan leraren aan de drank helpen?

gravatar

@Frederick: U valt mij tegen als U het argument gebruikt dat de meerderheid der Amerikanen wel zal weten waar zij mee bezig is. U bent bekend met de Gauss-kromme die de verspreiding van het IQ (is ongeveer verstand) over de bevolking beschrijft, mag ik aannemen. (Nog los van de mate van geïnformeerdheid over zaken buiten het eigen dorp, die daar los van staat.)
Ruim de helft van de inwoners van de VSvA heeft een IQ van 100 of lager en een groot deel heeft amper een idee van de wereld buiten hun dorp.
Dus ja, ik denk dat ik het beter weet dan het grootste deel van de bevolking van de VSvA.

gravatar

Nog een laatste poging dan:

Hoe denkt u dat het overkomt indien een paar Amerikanen ons gaan vertellen dat wij al onze coffeeshops moeten sluiten, omdat niet goed voor ons zijn?

Of als men vanuit Iran of Saudi-Arabië ons gaat vertellen dat wij alcohol moeten verbieden vanwege alle negatieve gevolgen zoals vechtpartijen en verkeersongelukken? Ik weet wel één iemand met een geblondeerd kapsel die in het laatste geval op tilt zou slaan.

En hoe denkt dat het overkomt indien wij de VS gaan vertellen dat zij het privé-bezit van wapens moeten verbieden?

gravatar

Het is ook niet de bedoeling dat wij gaan vertellen wat ze doen of niet doen in de VSvA. Moeten ze helemaal zelf weten of ze elkaar overhoop willen (laten) schieten of niet.
Maar we kunnen er natuurlijk wel een mening over hebben.

gravatar

@ Freddy Cromwell
Ik sta helemaal achter je, hoor beste Fred!
Wetten helpen niets, daarom is de Beweging tegen Stoplichten ook zo’n succesvolle. Immers, al die stoplichten verhinderen niet dat er jaarlijks verkeersdoden vallen! WEG ERMEE!

Dat er in de VS jaarlijks MEER DAN 11.000 doden vallen door vuurwapens, terwijl dat in andere landen nog geen honderd is. http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-c3348dfc912fede795276bec98964385
is gewoon dom toeval, jaar na jaar, en heeft helemaal niets te maken met wapenwetgeving. De NRA zegt het zelf!

Dat er volgens de CDC dit de getallen zijn
Number of deaths: 11,493
Deaths per 100,000 population: 3.7
is dan ook helemaal irrelevant!

number of gun homicides follows:
US – 9146
England and Wales – 41
Switzerland – 57

Per 100,000 population, homicide rates are as follows:
US – 2.97
England and Wales – 0.07
Switzerland – 0.77

Dus terwijl je in Zwitserland ‘maar’ 5 keer minder kans hebt om door vuurwapens te sterven, is dat in Engeland al VEERTIG keer minder.
NB. Zwitserland heeft heeeeele slappe wapenwetten, bijna net zo dom als de VS.

Ik bedoel maar, dat is BELACHELIJK! Voordat we net zo geavanceerd zijn als de VS, en ook heel modern 10.000 vuurwapen doden per jaar hebben, vrees ik dat we nog een LAAAAANGE weg te gaan hebben.

Zucht ……

Reageer
gravatar

Natuurlijk hebben we nog een lange weg te gaan, maar geduld is een schone zaak. Pinksteren 1955 was een belangrijke dag in onze geschiedenis: de eerste file bij Oudenrijn. En moet u nu eens kijken. We tellen helemaal mee in de wereld.

Zo ook met de vuurwapens. De vuurwapenwetgeving is in Nederland volkomen overbodig.Men kan immers ongestraft, desnoods in aanwezigheid van getuigen, iemand uit de weg ruimen met een auto.
Nadeel: als je hem niet steelt, is een auto duurder dan een vuurwapen.
Bijkomend effect is een drastische daling van het aantal Solexrijders.

gravatar

En weet u wat nog hypocrieter is? Al die mensen die voor een strengere wapenwetgeving zijn (0K, op een paar na dan), krabbelen terug wanneer ik zeg dat die strengere wetgeving dan ook maar in Israël moet worden ingevoerd. Want terwijl de rest van de wereld ongewapend de gevaarlijke gekken en de bendes te lijf moet gaan krijgt onze Joodse medemens van hen weer wel het recht zichzelf te verdedigen. Begrijpe wie het begrijpe kan!

gravatar

Per 100,000 population, homicide rates are as follows:
US – 2.97
England and Wales – 0.07
Switzerland – 0.77

Dus terwijl je in Zwitserland ‘maar’ 5 keer minder kans hebt om door vuurwapens te sterven, is dat in Engeland al VEERTIG keer minder.

Rare onzekerheden bevat dit schrijven. De teksten kloppen niet met de cijfers. 5 keer minder betekent 6 keer zo weinig, maar uitrekenen doet aan beide teksten geen recht.
Is het nou Engeland of Engeland en Wales? En waarom worden Schotland en Ulster niet meegeteld?

Hier kan ik niet zo veel mee. Jammer, want de poging is goed.

gravatar

Ach heer met de lange naam: een auto om een misdaad mee te plegen dient door een misdaad in bezit genomen te worden. Slogisch.

Ik heb nog nooit iemand horen beweren dat het wapenbezit van burgers door Israel aan banden gelegd dient te worden. In mij zou U een hartstochtelijk voorstander vinden.

gravatar

Een modern vuurwapen is een vernuftig stukje techniek, ik heb ze in de hand gehad. Overal is aan gedacht. Maar het blijft een wapen om te doden. Moderne wapens zijn ook duur. Maar ja, als slachtoffer maakt het je niet uit en in je laatste seconden sta je doodsangsten uit…

Reageer
gravatar

Het probleem is natuurlijk, dat daar een bakkerij stond. Dat is nergens voor nodig. Immers, bakkerijen bakken geen brood, mensen bakken brood.

Reageer
gravatar

Doorgaans raak ik erg geroerd door de uitspraken van de NRA en dat is nu niet anders. Ik hoop dat Serious Gekwek zich volgend jaar in gaat zetten voor deze Syrische bakkers. Wat zou het fantastisch zijn als we voldoende bij elkaar zouden halen om ze allemaal een beveiliger te bezorgen. Denk daar maar eens aan met Kerst!

Reageer
gravatar

Tegenover iedere slechte helikopterpiloot met een goede, van wapens voorziene helikopter dient dus een goede helikopterpiloot te staan met een nog betere, van wapens voorziene helikopter. Wij hebben nog een paar mooie aanbiedingen in onze catalogus!

Reageer
gravatar

Volgens een insider bij de NRA was dit een preëmptive strike: die bakkerij gebruikte verdacht veel zelfrijzend bakmeel, ze waren bezig zichzelf op te blazen. Dan kun je maar beter ingrijpen voordat een hele woonwijk de lucht in vliegt.

Reageer
gravatar

Het lijkt erop dat de lobbyclub National Riffle Association wel wat steun kan gebruiken in haar strijd tegen het gezond verstand. Heeft de NRA al bijval gekregen van Assad?

Reageer
gravatar

Nou, nee, dat vind ik dus niet. Laten we wel wezen: Connecticutt heeft zowat de strengste wapenwetgeving van de VS en dat is precies waarom er zoveel slachtoffers zijn gevallen bij die schietpartij. Het is in Connecticutt verboden om wapens te dragen op school. Daardoor waren noch de directrice noch één van de leerkrachten noch de schoolpsychologe of wie dan ook in staat terug te schieten.

Maar goed kennelijk moeten wij weer zo nodig met het opgeheven vingertje onze normen en waarden aan het Amerikaanse volk opleggen. De Amerikanen gaan ons toch ook niet vertellen dat wij het vuurwerk met Oudjaar aan banden moeten leggen?

Bedenk wel dat als er 2 doden in Nederland vallen door geknoei met illegaal of legaal vuurwerk dit in verhouding van de bevolkingsaantallen (NL 16,7 mln inwoners, VS 313,8 mln) hetzelfde is als 38 slachtoffers in de VS. Dus een paar dooien door vuurwerk in NL is net zo’n bloedbad als op die school in Connecticutt.

gravatar

Welaan, Heer Cromweel: een schitterend stukje doorgedreven satire uwerzijds, chapeau.
Toch krijg ik een gevoel van appelen en peren: die ‘dooien’ in de US zijn merendeels -behalve de dader, die pleegt zelfmoord- niet verantwoordelijk voor hun eigen dood: die werd hen bezorgd.

En och, die Amerikanen leggen al zo veel hun mores op aan Europeanen & de rest van de wereld; daar mag best wel iets tegenover staan.

gravatar

Daar komt bij heren, dat Heer Cromweel zeer terecht opmerkt dat er tegenover zo’n 16-miljoen Nederlanders (wat al erg veel is!) zelfs enkele honderd-duizenden amerikaanders zijn. Nu zijn amerikaanders TOCH al niet de meest verheven wereldburgers, dus het preventief ruimen van een slordige twee-, tweeeneenhalf-miljoen amerikaanders kan helemaal geen kwaad. Er blijven er dan nog méééééér dan genoeg over.

gravatar

@ heer Cromweel: U zegt dat de Speld de NRA belachelijk maakt. Wit U daarmee zeggen dat dit bericht niet waar is?

Ik heb de Speld altijd voor een van de weinige media gehouden, die de moed heeft om de waarheid, die door andere media ondergeschoven wordt, toch naar buiten te brengen.

Maar U denkt dus dat het niet waar is dat de NRA pleit voor bewapende beschermers van Syrische bakkers en/of dat dit plan een belachelijk plan is?

gravatar

Dat soort reacties had ik wel verwacht. De rechtse kliek en linkse kerk staan beiden weer met het opgeheven vingertje gereed om de Amerikanen te vertellen wat zij zouden moeten doen.

Wat een hypocrisie. Alsof zoiets uitsluitend in de VS plaatsvindt. Is men die schietpartij in dat winkelcentrum in Alphen aan de Rijn vergeten?

Ook in Duitsland, Finland en Groot-Brittanië zijn er sinds de jaren negentig schietpartijen op scholen geweest met een groot aantal slachtoffers. Het is mij een raadsel waarom men in Nederland blijft geloven dat dit een typisch Amerikaans verschijnsel is.

Een mogelijk nog groter raadsel is waarom men hardnekkig blijft geloven dat een strengere wapenwetgeving dit soort zaken kan voorkomen. De bijzonder strenge wetgeving in Nederland weerhield Tristan van der V niet dood en verderf te zaaien in Alphen aan de Rijn.

En denkt men nu werkelijk dat als er geen vuurwapens voorhanden zijn, mensen met ernstige psychiatrische klachten ervan weerhoudt om dergelijke wanhoopsdaden te begaan? Karst T had op Koninginnedag 2009 genoeg aan een zwarte Suzuki Swift om 8 mensen te doden. Willen we nu ook alle auto’s verbieden?

Iemand met ernstige psychiatrische klachten vindt altijd wel een middel om de samenleving op te schrikken.

Bedenk wel dat er in 2011 alleen al in Nederland 661 verkeersdoden (in heel Europa ruwweg 30.000). Naar verhouding zijn dat er heel wat meer dan het aantal sterfgevallen door vuurwapens in de VS. Toch denk ik niet dat er veel voorstanders van een totaalverbod op auto’s zijn te vinden.

Geen verbod op wapens, maar deskundige hulp aan psychiatrische patiënten. Laat ze niet aan hun lot over!

gravatar

Wat jammer nu, Heer Cromweel, dat u mijn argument; appelen en peren, terzijde laat, want u begeeft zich weer op deze weg.
Uw vergelijkingen gaan op een essentieel punt mank: namelijk dat u de intentie van vuurwapens ontkent.
Auto’s worden gemaakt voor vervoer, verkeersvliegtuigen voor personen- of goederenvervoer, vuurwerk voor het mooi – het ohhh en ahhh-effect. En allen om geld aan en mee te verdienen, niet in de laatste plaats. Maar niet gemaakt om mensen opzettelijk te doden.

Vuurwapens daarentegen worden gemaakt om te doden: dat is hun enige bestaansreden, meer kan men er ook niet mee. Hetzij wild, hetzij mensen; gedood zal er worden.

Het argument dat Alphen ondanks wetgeving gebeurde is geen argument op zich: het gebeurde niet ondanks regelgeving, maar het kon gebeuren vanwege falende toepassing en handhaving. Bijzonder strenge wetgeving weerhoudt mensen in het algemeen niet om misdaden te plegen – zelfs de doodstraf doet dat niet.

Wetgeving weerhoudt mensen sowieso niet vergrijpen te plegen; van diefstal en oplichting tot aan het door rood licht rijden toe. Maar ik heb zelden gehoord om die wetgeving dan maar af te schaffen, marihuanawetgeving uitgezonderd.

Ja, er zijn genoeg mensen psychisch instabiel, en ja: vooral de afgelopen decennia hebben regeringen dit als niet ter zake afgedaan: flauwekul was het, te genezen met een koud bad ‘s morgens, in die trant.

Maar dat laat onverlet dat men het niet te makkelijk moet maken aan middelen te komen: als u weet dat uw kind een ongezonde belangstelling heeft voor vuurtjes, laat u geen aanstekers en lucifers in grote hoeveelheden rondslingeren.

Dat heeft niets met opgestoken domineevingertjes te maken, maar alles met gezond verstand.
En als alle mensen met enig gezond verstand hun mond zouden houden vanwege het risico om voor hypocriete dominee uitgemaakt te worden: ja, dan zouden we inderdaad die wapens hard nodig hebben om de horden -meest waarschijnlijk die enge overlast gevende buurman met zijn vechthond- te lijf te gaan.

Geen maatschappij waarin ik me veilig zou voelen, in bezit van wapen of niet. Want tegen wie moet ik mij verdedigen? Tegen iedereen?

gravatar

Tsja, heer Jeettje, u verwacht kennelijk wel wonderen van een strengere wapenwetgeving. U heeft een erg groot vertrouwen in de medemens. Ik verdenk u er zelfs van dat u gelooft in de maakbare samenleving. En dat terwijl de aandacht in de pers voor die vreselijke schietpartij ervoor gezorgd heeft dat het type wapen dat voor deze tragedie is gebruikt, de AR-15, nu niet meer aan te slepen is. Het is inmiddels overal uitverkocht.

http://www.hln.be/hln/nl/15498/Bloedbad-Connecticut/article/detail/1554027/2012/12/26/Newtown-wapen-populair-kerstcadeau-in-de-VS.dhtml

Zodra er weer eens over strengere wetgeving wordt gesproken gaan allerlei lieden wapens bestellen om het verbod op dit wapen voor te zijn. Hoe denkt u dat een beperking van het wapenbezit in de praktijk uitwerkt?

Ik heb zelf nog nooit van mijn leven een wapen aangeraakt en zal dat hopelijk ook nooit doen, maar wie verhuist naar de VS moet zich wel aanpassen aan de plaatselijke normen en waarden. Wij verwachten toch ook dat die paar immigranten in ons land zich aanpassen aan onze gewoonten?

gravatar

Beste heer Cromweel: u wrijft mij aan wonderen te verwachten. Dat doe ik niet, niet als seculier persoon en niet als normaal denkende. Ik verwacht ook niets van strengere wetgeving, zoals ik meende al aan te geven: ik verwacht iets van handhaving. Het is die handhaving die er voor moet zorgen dat burgers zich te rade gaan of een actie nu wel zo verstandig is.

Ik wees u op een verkeerde redenatie; namelijk dat wapens bedoeld zijn om te doden en auto’s niet, zodat een vergelijking mank gaat. En dat de verafgoding van vuurwapens daar bizarre vormen aanneemt: alsof het HET antwoord is op alle problemen.

Een maakbare samenleving? Daar gelooft toch iedereen in? Of dacht u dat het zittende kabinet allerlei maatregelen voor de lol zit te verzinnen, in plaats van voor het gewin van een deel van hun aanhang?
Evenals de kabinetten daarvoor wil men via wet- en regelgeving de samenleving op een bepaalde wijze gestalte geven.

Overigens zien wij het aankoopverschijnsel overal: zodra een aankondiging van een brandstofprijs er is, of het aflopen van een bepaald fiscaal voordeel, zien wij een meute daarop springen om nog gauw even te profiteren. Maar dat mag toch geen beletsel zijn om dan maar geen wetten af te kondigen?

U doet het voorkomen of iedere Amerikaan in het bezit is van een vuurwapen, maar dat is niet zo: ook daar, zélfs daar, lopen verstandige lieden rond die er niets van moeten hebben en vinden dat iemand die per se wapen wil hebben waarschijnlijk niet gekwalificeerd is om er daadwerkelijk ook één te krijgen – en de moeder van die schutter had er 5. Met meer dan voldoende munitie in huis om dit bloedbad mogelijk te maken.

Dus met die aanpassing loopt het wel los: men kan zich aansluiten bij de anti-wapenlobby = ook aanpassen. En vreemd genoeg: al die immigranten daar behouden hun eigen culturele waarden: daar doet niemand moeilijk over. U mag gewoon drop blijven eten.

gravatar

Schietles lijkt mij een zeer slecht plan. ‘Shoot less’ een ietsje beter. Het onder de wapenwet laten vallen van zwarte Sukizoekies (met of zonder Swiffer) is wellicht een overweging waard.

gravatar

@Freddy,
Laat eens kijken:
in VS, is er in de laatste 40 jaar wel 100 keer een mass shooting geweest en de meest dodelijke allemaal in de laatste 10 jaar, wellicht 1 uitzondering.
In Nederland is dat slechts 1 keer gebeurd in de laatste 100 jaar. En nee, oorlog telt niet mee.

gravatar

Edele vrouwe, is het u bekend dat de VS iets meer inwoners heeft dan Nederland? Misschien kunt u Nederland beter vergelijken met New York State of Florida (beiden 19 mln. inwoners).

En moeten we niet het totaal aantal geweldsslachtoffers met elkaar vergelijken i.p.v. uitsluitend de slachtoffers van vuurwapengeweld? Het zou mij niet verbazen als het 2-jarig kind uit Drente dat onlangs door haar verwarde moeder is gewurgd, mogelijk zou zijn doodgeschoten indien de wapenwetgeving in Drente niet zo streng zou zijn.

Het aantal slachtoffers door vuurwapengeweld in de VS mag dan volgens u zo hoog zijn daar vuurwapens daar voor handen zijn, dat wil niet zeggen dat het verbieden van vuurwapens gezinsdrama’s voorkomt. Helaas vinden wanhopige mensen wel andere methoden. Het aanbieden van psychiatrische hulp zal hopelijk wel helpen.

gravatar

Een erg interessante discussie, waarin een paar lijnen door elkaar lopen.
1)Het aantal massaslachtingen per 10 miljoen (inwoners.jaar) in een land.
2)Het aantal groepsslachtingen (een familie of gezin) per 10 miljoen (inwoners.jaar).
3)Het aantal doden door vuurwapens per honderdduizend (inwoners.jaar).
4)Het aantal vuurwapens per 1000 inwoners.

Wat ik mis is de invloed van cultuur. In Nederland is er, naar de schietpartij in Alphen, niet gepleit voor het bewapenen van supermarktpersoneel (bijvoorbeeld die jongens die de karretjes van het parkeerterrein terug duwen uitrusten met AK-47’s). In de VSvA is er nu een pleidooi om elke huppelkut op een school te bewapenen.

gravatar

@frederik Ik heb net even de discussie doorgelezen en jouw manier van argumenteren slaat echt nergens op. Eerst ga je argumenten geven op basis van enkele gevallen. Als iemand anders dat doet dan zeg je dat ze moeten kijken naar het aantal per inwoner. Geeft iemand dan aantallen per inwoner dan negeer je het, net zoals je doet wanneer iemand een tegenargument geeft. Je gaat namelijk het object van de discussie veranderen van “Moet de wapenwet strenger worden?” naar “Mogen wij de Amerikanen vertellen wat ze moeten doen?”. Je argumentatie strategie is kort samengevat: Iemand anders geeft een argument op de zelfde voorwaarden als jij al hebt gedaan (enkel geval bijvoorbeeld), dan zeg je dat het argument ineens niet geldig is.
En als iemand een tegenargument geeft, dan verander je het onderwerp. Ik dacht dat alleen kinderen zo discussieerden.