Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vanaf 2015 ook voor vrouwen

Overgangsperiode tot 2025

Vrouwen kunnen vanaf 1 januari 2015, als ze dat willen, aanspraak maken op de rechten van de mens. Dit maakte Verenigde Naties (VN) gisteren bekend op de dag van de mensenrechten.

Een aantal landen in Midden- en Oost-Afrika verzet zich al decennia tegen vrouwenrechten. Ze vrezen dat vrouwenbesnijdenis niet langer kan worden toegepast. De VN heeft als compromis de verklaring van rechten van de mens, zoals geformuleerd in 1948, uitgebreid met het recht op genitale verminking.

Om logistieke problemen te voorkomen, is besloten een overgangsperiode in te stellen. Tot 2017 geldt een uitzondering op het gebied van het recht op educatie. Daarnaast kunnen vrouwen nog tot 2020 worden gedwongen tot prostitutie. Op het gebied van huiselijk geweld hebben de lidstaten afgesproken voorlopig een gedoogbeleid te voeren. Secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon: “Het gaat om een gigantische attitudeverandering. Die kun je niet zomaar afdwingen.”

In het Midden-Oosten geldt de nieuwe verklaring voorlopig alleen buitenshuis. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mannen het slachtoffer worden van deze maatregel. Anders pakt het gelijkheidsbeginsel volledig verkeerd uit. Dat moeten we niet willen.”

De VN evalueert in 2020 of de maatregel een succes is geweest. In dat geval zal worden gekeken of de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 2025 verder kan worden uitgebreid naar mensen met een lager inkomen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

N.a.v. voorgaande reactie vraag ik mij af of het nu echt zo’n probleem zou zijn als er in de betrokken gebieden alleen jongens geboren zouden worden met genetisch gecodeerd IED-dna. Alle vaders trots en blij (Hoera: een zoon) en slechts één generatie later: probleem opgelost! Geen rellen over vrouwenbesnijdenis meer en nooit meer problemen rond ongelijke educatie.

Reageer
gravatar

Sluit goed aan op een eerder artikel in De Speld: “Taliban waakt over verkeer”, waarin deze herauten van de nieuwe wereldorde speciale aandacht vroegen voor de verkeersveiligheid van nog niet uitgehuwelijkte Afghaanse meisjes van 6 tot 12 jaar. Het streven was dat er nog wel genoeg moesten overblijven om -op weg naar hun volwassenheid- te worden gestenigd.

Reageer
gravatar

ik ben het vooral eens met lid 14 2b Draagt de persoon in kwestie Uggs zal die onmogelijk voor vrouw kunnen worden aangezien, en zijn deze universele rechten dan ook niet van toepassing.

Reageer
gravatar

Op zekere leeftijd moet het menopauzerende geslacht voortaan ook een beetje ontzien gaan worden.
Wees dus lief voor mams als zij zo uit het kraambed in de stromende regen de hippe baboe tegen de brug op moet trappen en de laat gerealiseerde doch zeer welkome kinderwens of 2e legsel het daarom ietwat moet ontgelden.

Reageer
gravatar

Bakvissen met ballonnen!

Die Universele Verklaring is geen rukreet waard, aangezien vrijheid niet het leidende principe is. Dat LIJKT zo maar isnie: er staat dagge vrij geboren wordt, niet dat je vrij bent. Want daarna volgt gewoon de VERPLICHTE aangifte AAN de Staat. Met als belonING je deel vd staatsschuld a 25.000 pleuro. WELKOM!

Reageer
gravatar

Power to the Porc!
Er is, potdorie, nog geen maand voorbij sinds onderzoekers van de Wageningen Universiteit dat hebben gepubliceerd, wat we in feite al lang vermoedden, nl. dat het genoom van het varken zeer grote overeenkomsten heeft met dat van de mens. Het is mij dan ook een raadsel, waarom de VN gemeend heeft om de verklaring van de Rechten van de Mens toch eerst open te moeten stellen voor vrouwen. De Partij voor de Dieren zal hier niet blij mee zijn.
En ik kan het weten, want mijn buurman is een varken.

Reageer
gravatar

Op zich heb ik niks tegen vrouwen, en bovendien werken ze hard, maar je begeeft je wel op een hellend vlak zo. Straks wordt ons land overspoeld door een tsunami van vrouwen. En negers. En homo’s. En gehandicapten. En ga zo maar door. Want dit is nog maar het begin van de verkwanseling van ons landje. En waar moeten we die allemaal opvangen? Amsterdam soms?

Reageer
gravatar

1951 Helsinki wereld overeenkomst; de rechten van de mens.
Eerst met de opkomst van D66 pas in 1966
ook door Nederland ondertekend.
voor de kunstenaars een prachtige pasage van rechten dat; kunstenaars niet mogen belemmerd, waar dan ook ter wereld hun kunsten te vertonen… en daar heeft Hietbrink als Duizenddichter nog niets van gemerkt daar hij verblijvende 8 maanden in Marokko voor Berber talen studie van het Tamenzight=daar-men-zegt… aan de universiteit van Tetouan=diete-woon… wegens nieuwe Nederlandse wet=weet die hij niet wist… zijn AOW sinds maart 2012 gestopt… krijgt de vrouw thans wel voor-rang. Dus Problemen, en niemand helpt de duizenddichter. want sinds Rita en Geert zeiden wet is wet;
is er geen rechtspraak maar rechts-wraak. Hiebrink is 70 jaren oud, en Marokko is wel kleptomania maar zonder agressie. en goedkoop.

Reageer
gravatar

Ik lees vrouwenbesnijdenis, educatie en prostitutie. Ik mis wanneer men via de VN stemrecht voor vrouwen in de biblebelt gaat afdwingen. Of is dat een van de doelen voor de 2e periode die loopt tot 2050?

Reageer
gravatar

Beste Showfør,

nou nou, dat valt toch zeker wel mee. Ik vraag geen wonderen, namelijk dat de SGP vrouwen toe laat op de kieslijst.

gravatar

Ik begrijp dat ter eventuele compensatie van deze vooruitgang, niet is getornd aan het recht van vrouwen om kinderen te mogen baren. Dat is mooi. Houwen zo.
Alleen jammer van die overgangsperiode. Vrouwen schijnen het namelijk best lastig te hebben met de overgang, heb ik wel eens gehoord.

Reageer
gravatar

Die kamele mit die grose bulte… meine sie doch ? en de overgang pas in 2015 dat is wel een zeer lange en uitgerekte periodiek…. Woon in Marokko, de vrouwen laten zich hier tegenwoordig graag ontsluieren.

gravatar

onverantwoord!

gezien de blastradius van bermbommen dient een afstand van minimaal twintig meter in acht genomen te worden.

gravatar

Parbleu, vi donc, hoe het janhagel, pardon, het mariehagel, meent tegenwoordig maar overal recht op te hebben. Het is werkelijk affreus.

Reageer
gravatar

En nu die leenwoorden subiet naar Frankrijk terugbrengen anders gaat Frankrijk een Veto uitspreken in de veiligheidsraad mbt. de rechten van de vrouw!

gravatar

Goh, er schiet me plots iets te binnen; in de bijbel staat dat god de mensen naar zijn evenbeeld schiep, dus ik krijg een vermoeden dat Hij een nogal verknipt persoon moet zijn geweest.