Jacht- en verzameltargets hunebedbouwers ontdekt

Dertig speerpunten uit het Pleistoceen opgegraven

Archeologen hebben in een verzakt hunebed in de buurt van Anloo (Drenthe) gefossileerde speerpunten van bijna een kwart miljoen jaar oud opgegraven. De speerpunten zijn waarschijnlijk door managers in de prehistorische foodsector gebruikt.

Paleo-professionalkenner Siem in de Gragt van de Universiteit van Groningen duidt de belangrijke vindingen: “Dit werpt volledig nieuw licht op de ultieme roots van de managementcultuur. We wisten wel dat ridders in de middeleeuwen al met speerpunten werkten, en dat zelfs het hoogkader van de faraöische legers dikwijls met deze hulpmiddelen de Egyptische militaire ambities illustreerde. Dat speerpunten al in het management van de jagerverzamelaarbranche in de oertijd in zwang waren had niemand verwacht.”

De opgegraven speerpunten maken volgens de archeologen waarschijnlijk deel uit van een presentatie die de stamoudsten gebruikten om de jongere werknemers in de toenmalige foodsector aan te sturen. Van de uit grofhout gesneden windows die als kader voor de puntsgewijze opsomming dienden is door de tand des tijds behalve een ernstig gehavend autorecoverybestand weinig overgebleven.

“Toch is het veilig om te concluderen dat ook de hoogveen-CEO’s waarschijnlijk een top-down style hanteerden,” aldus in de Gragt. “Het feit dat ze hun teams met behulp van moving targets naar hun goals coachten is een verdere indicatie dat de moderne, op incentives gestoelde managementstijl waarschijnlijk al in het prehistorische Drenthe bekend was.”

Hoewel speerpunten dus veel ouder lijken te zijn blijft het waarschijnlijk dat de aandachtsbullet in Europa pas in de 14e tot 15e eeuw definitief aan de managementtoolbox werd toegevoegd.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Anlo=aan-loo=water want daar ging de mens dus wonen. Neanderthaler=Neder-onder-‘t-holen want daar is deze ‘oude Hollander’ ; want zo noemde de duitse geleerden in eerste instantie deze vondst in holen gevonden.. ook al weer niet al te ver over de grens van Hol-land, Slimburg tot dat… 10 jaar na de dood van Fulroth aan de west-kant over de slimburgse grens te Spy walonië nog eens 2 van het zelfde skelet=kaal-uit gevonden en toen kreeg Fulroth pas gelijk. En wij zijn die oude Hollanders… maar wie wil er nog weten van Hol-bewoners af te stammen. Een ander naam voor mergelgroeve na bij sint pieter te Maastricht = Muizenberg= im-huizen-berg… verbergen=ver-berg-in. Margraten=mergel-grotten. Bergenterblijt=berg-in-ter-blijf…enz… Mergel=muur-geel en de via de enci bouwt gans Holland nog steeds… ten kosten van de afbraak van onze 3000 km gangenstelsel der Oude Hollanders doorlopend tot ver in België.
Wie gaat verhuizen neemt zijn naamplaatje mee… dus HOL-Landers! Gronsveld=onder-gronds-veld. etc…

Reageer
gravatar

Limburg=leem-burg. Leem=lijm. cement=samen-houwend=cement. zie hier dat alle woorden der mensheid als ding aan zich hun betekenis=bij-teken-en-is hebben gekregen zols Plato ook al vooronderstelde in zijn beroemde crytiles=krijg-die-les. Spreektaal werd als schrijftaal heel woordzinnen aan elkander geschreven, Doch kom ik in duizende plaatsen in Frankrijk (President la Hollande) leest men; rue eschole=een-school=schouw-hal om er te beschouwen… schouwburg, schouw-toon-hal werd toneel; ontstaan door het aanelkander gaan schrijven (papier bespaaring?) dan heb ik in het dialekt-diets ten alle tijden beeld-spraak van ons toen-der-tijd- geleend… Maar zoals gereedschap… je krijgt pas terug als het kapot is. En zo kregen we Kar-huisje terug als garge=kar-huisje… gare-karren waar allen karren stonden buiten de stad. Carrieren=kar-rij-heren de bezitters van die karren. Dinner=dien-heren. Mijnheer de president; zoals U uwe duizende kastelen zo mooi hebt gestaureerd… zo diend U ook via het Dialekt-diets al Uwe woorden te zuiveren en dan… Spreekt de taal uit la hollande, waar uit deze naam; uwe voorouderen vandaan. Toutaleur=tot-al-eer. Geef ons die miljoenen woorden weer!

gravatar

Hoezo “toutaleur”? Zoals van ‘t Nederfrans: ‘à tout à l’heure’? Oui? Sorry, ja, bedoel ik. O.K. Tot zo, dan.

gravatar

Hoe kwamen “speerpunten” in de spreektaal en het politieke jargon terecht? Eén aanname is dat slimme Indo-Europese Neanderthalers hun status van jager-verzamelaars te vermoeiend vonden en toen uit pure luiheid ‘de politiek’ uitvonden. Deze nieuwe vrijgestelden beoefenden hun métier aanvankelijk nog in hun oorspronkelijk taalgebruik; gebaseerd op mammoeten, speerpunten en vuistbijlen. Moderne Neanderthalers als Jo Cals gaven in hun begrippenkader nog de naam “Mammoetwet” aan een onderwijswet die het definitieve einde betekende van cognitieve ontwikkeling die tenslotte zou uitmonden in HBO-schertsinstituten als InHolland en Windesheim. ‘Speerpunten’ an sich zijn dus letterlijke overblijfselen uit de tijd dat onze voorvaderen net rechtop liepen. In die hoedanigheid zijn ze een graadmeter in hoeverre de huidige politieke aapachtigen zich hebben ontwikkeld ten opzichte van de vroegste Neanderthalers.

Reageer
gravatar

Heeft niemand in de gaten dat we hier in een grap van POWNED zijn getrapt? Die speerpunten zijn namelijk de stoffelijke resten van het voorgenomen kabinet Den Uyl II die tijdens de CDA/VVD kabinetten van Dries van Agt en Hans Wiegel in gemeen overleg tussen beide heren geruisloos ten grave werden gedragen. Een van die speerpunten betrof “nivellering van inkomens”. Nu, ruim 35 jaar later, zien we dat elke poging tot werkelijke nivellering net zo kansrijk is als de democratische ideeën van “de 15” tegenover de Capo di tutti capi Desi Bouterse.

Reageer
gravatar

Powned? Met die schijnheilige scheve paardebek? (sorry paarden; niet persoonlijk bedoeld)
Welnee die hebben een geheugen dat net zo groot is als hun fatsoen, denk je nou echt dat die weet hebben wat er vroeger gebeurd is? Laat staan dat ze het ene moer kunnen schelen?
Dat gaat dan ongeveer zo: “Wie? Den Uyl? Nooitvangehoord. Owh, issie dood? Hoe lang al? Dan kunnen we hem niet afzeiken, next.”

gravatar

Ja beste schijthuiskinderen, Jan-Willem was even boos. Ik moest hem even laten razen ende bedaren. Nu issie braaf en gaat zo slapen. Gelukkighik is JOOP D. niet thuis!

Das speerpunt blijft natuurleuk immer actueel. Maar die hunebedden hier zijn togok al zo’n 50.000 jaar oud. Gebouwd mbv de kleine bosmammoet, die was destijds bevriend met de mensen die er leefden. Ja die mispuntmanagers kwamen pas daarna. Hunebedden hergebruiken als begraafplaatsen. Kapotmaken om er kerk mee te bouwen.

Autorecovery is een heikel und precair specifiek verordoneerd geschutsstellend edoch vetscherp onderwerp dus.

Wat kun je allemal doen met een hunebed:
-gewoon laten staan! er zijn er niet zoveel; als iedereen ze maar meeneemt zijn ze zo weg
-potjedansen en paringen plegen. Dit is een boute aanradert want dat deden hullie vroeger ok
-headbangen voor gevorderden, het Shaolin-niveau zeg maar
-???
-eroverheen springen: kinderen doen dit vaak spontaan als ze niet afgericht zijn

Reageer
gravatar

Vogelens mij gooien jullie hier alles op 1 hoop. Ik hoop dat mensen eens wat wijzer onderschijt kunnen maken. Nou zat dat hunebed wel in een hoop aarde en waren er best wat grote stenen nodig maar daarover hoor ik jullie niet. Met je gore geldfixatie en mismanagementdrift.

Reageer
gravatar

Dit speerpuntenbedrijf is kapot gegaan aan het eigen management. Alle punten werden geclaimt door leinding gevende, deze werden lui door de enorme welvaart. Helaas werd hierdoor vergeten te jagen.

Reageer
gravatar

Ik stel een vervolgonderzoek voor naar de authentieke vorm. Gaat het hier om het Angelsaksische model, het Rijnlandse model of een combinatie van beide? Het zou mij niets verbazen als uit het onderzoek blijkt, dat in Drenthe al werd gepolderd avant la lettre.

Reageer
gravatar

Aangezien met pre-historie bedoeld wordt de periode voorafgaand aan de opgetekende, dus op schrift gestelde, geschiedenis, getuigt dit weer van zo’n typische veilige management uitspraak – dat ‘avant la lettre’.
Kan die open deur dicht? Het tocht hier.

gravatar

Je kunt zeggen wat je wilt van de Hunebedbouwers, maar ze waren onze tijd ver vooruit.

In onze tijd is het maken van speerpunten zelfs een speerpunt. In plaats van speerpunten in excel waarover eindeloos wordt gedelibereerd, maakten de Hunebedbouwers al met weinig woorden hun speerpunten direct concreet. En meteen scherp, zodat bijslijpen niet nodig was!

Ook hun ecologisch-verantwoorde grafoplossing dient te worden geprezen. Wij besteden omvangrijke oppervlakten aan vrucht- of bebouwbare grond om onze doden elk onder een steen te leggen.
De hunebedbouwer gebruikte een revolutionaire techniek, waarbij zij van stenen een holle stapel maakten, waardoor de lijken naargelang de behoefte onder de stenen kunnen worden geplaatst. Deze methode is behoorlijk doelmatiger, doeltreffender, logischer en beter voor het milieu.!

Reageer
gravatar

Ze kunnen me er nog zoveel over vertellen als ze willen, zo lang prof. dr. Bert Bokhoven hier zijn analyse niet van gegeven heeft geloof ik er helemaal niets van. Waar is deze eminente omniexpert als de Speld hem echt nodig heeft??

Reageer
gravatar

Speerpunten horen op een stokje en dan heet het een speer. En wat moet je nou met een speer in de Foodsector? Fungeerden die speren misschien als XL saté-stokjes? Waarom wordt dat niet beter onderzocht? Wat kan mij het schelen of een prehistorische CEO top-down functioneerde. Zo wordt het nooit meer wat met de wetenschap. Allemaal slodderwerk.

Reageer
gravatar

Je hebt duidelijk niet goed gekeken naar atletiek: speren bestaan uit 1 stuk (behalve dan dat er touw rond het zwaartepunt is gewikkeld); deze punten zijn duidelijk bedoeld om zoals vermeld doelen aan te wijzen

gravatar

De Holoceense kwaliteitscontrole liet duidelijk te wensen over. De afwerking in de productielijn kan op zijn minst als variabel worden omschreven. Wellicht ging het hier om een opstartend middenkleinbedrijf? Dit krijg je nou als je je business plan niet goed uitwerkt.

Reageer
gravatar

Duidelijk een geval van een Managementsekte die destijds bezit heeft genomen van een kerkgebouw; hier ziet men hoe dit uit de hand kan lopen.

Wellicht dat enig dieper graafwerk naar een voorgaande periode Solexrestanten oplevert: het zou mij niet verbazen.

Reageer
gravatar

Het zou kunnen. Uit latere perioden zijn restanten van Puchs en radio’s van Erres gevonden, een bewijs dat de Rotterdamse handelsonderneming R.S. Stokvis & Zonen tot Anloo heeft weten door te dringen. Verder zijn de Verhalen uit het Land van Bartje ook in Rotterdamse boekhandels verkrijgbaar geweest. Er moet dus sprake zijn geweest van min of meer regelmatige wederzijdse handelsbetrekkingen. Nader onderzoek is geboden.

gravatar

Hm, wellicht is het dan, gezien de handelsbetrekkingen, niet opportuun om in Rotterdamse bodem dan ook eens te zoeken naar hunebedstenen, Te voorzien valt, dat bij afwezigheid van onderheijing toentertijd, deze in de slappe grond zijn verzonken.
Wordt de aanwezigheid van deze stenen inderdaad aangetoond, doemt direct de vraag op wat men er mee van plan was. Boeiende vraagstelling.

gravatar

Oe, slordig; een ‘dan’ te veel en straks schrijf ik Beijing nog als Beiïng – haastige spoed etc.

Maar goed: ik wilde slechts nog opperen dat zulke stenen mogelijk kunstuitingen zijn geweest om de beroemde ‘bruune boon’n’ gestalte te geven op werelhavenschaal. Benieuwd of, indien inderdaad gevonden, de bruine verf behouden is gebleven.
Spannende tijden wachten ons.

gravatar

Eén van mijn verre voorvaderen (eigenlijk voormoederen) had haar hele vermogen gestoken in financiële derivaten met termijncontracten op de productie van speerpunten als onderliggende waarde. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen wat voor gevolgen dit voor het familiekapitaal heeft gehad.

gravatar

M’n beste Frederik, je weet toch dat je je winst alleen met short out of the money calls of long puts kunt vastzetten? Of zoals collega beursgoeroe van Berkel altijd roept: “de put moet!”.

gravatar

Het stuk over deze vondst vind Hietbrink als walgelijke van schow geleerdheid. Dat mijn heer de Profesor huppel-de-pup eerst maar eens moet weten wat hunebed of hunnebed betekend.
1) niets met de hunnen te maken want die kwamen duizenden jaren later. Hunnebed=hou-eene-bede, om daar stil te staan waar onze voor ouders begraven. De stenen daar toe verzameld zijn niets anders dan zwerfkeien komen aan suisen uit de ruimte doch te groot van omvang om als gloeiend kosmisch gruis neer te ploffen. Het eigelijk volk die met deze keien sjouwden leeft nog voor in precies die zelfde naam. Sjouw-keien=sjouken=chauken… dialekt-diets het staat er gewoon. De speer punten en dat is het speerpunt; kwamen beslist uit de steen mijnen van Moerslag=muur-slag in st. Geertruid of Rijckholt van onze slimburgers. Het waren fosielen=Vast-zielen de ziel vast en getold in steen van eens levende wezens, en dat was eeuwige handel.
Ook bestaan grafgiften nergens. Daar… omdat de naast-bijstaande (de kinderen) geen ruzie zouden krijgen werden kostbaarheden mede genomen in het graf…. ja soms het ganse huishouden met paarden en al.
En om geen burger-oorlog te veroorzaken, stouwde de farao’s hun ganse bezittingen in onvindbare opslag. Tot dat wij en jullie grafschenners kwamen Mijnheer de profesor! De Duizenddichter.

gravatar

Meneer Zotheid, ik doelde er vooral op dat uit de afwezigheid van managementsporen niet zondermeer mag worden geconcludeerd dat de polder geen managementcultuur kent of heeft gekend, aangezien men rekening heeft te houden met de toepassing van cradle-to-cradle aandachtskogels.

gravatar

Polder=paal-dorp en dorp=door-open=deur-open omdat er geen ommuring was en de deuren gewoon open daar men anders toch de boel open brak. Daar de lagen landen onder de zee spiegel wonde de mensen op paal-hutten boven het water net als in Balie=paal-lieden in onze voormalige kolonie. Het Ora-linda-bok spreekt nog van Paaldorpen en ook terp=dorp maar dan uit het Friese dialekt-diets. Terp=dorp=thorp=dorf en ook Toorop onze beroemde schilder Jan in naam=toorop=door-open=dorp = …terp ook synoniem=saam-aan-naam aan ophoging want natuurlijk ga je zo hoog mogelijk woonplek zoeken.

gravatar

Hallo Hendrik.

Ik zag je op de computer staan, ik dacht
misschien weet hij iets van Anloo.
Ik ben bij historisch ver. en dan zijn we
altijd benieuwd als iemand iets van ons dorp weet.Wie Weet .Groetjes Tiny

gravatar

Vreemd. Ik vond daar laatst nog zo’n Zwitsers zakmes en heb dat meegenomen naar huis. En dacht nog die Hunnebedders hadden wel verschrikkelijk moderne messen.

Reageer