Bevindia

Holland Acht scoort ippon in roeifinale

Diskwalificatie volgt ondanks ‘elegant uitgevoerde manoeuvre’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Leo, 8 (ACHT) dames op de rug in 1 (ÉÉN)ippon? Dat valt onder “sterke verhalen”. De ‘acht’ zien elkaar voortdurend op de rug, behalve ‘de slag’ die de stuurvrouw in en naar de ogen ziet. En niet alle dames vallen onder de hetero-norm, hoe ziet u dan desondanks allen in 1 (één) ippon op de rug? Ik heb de Kama Sutra er nog eens op nageslagen, maar ‘t moet tóch echt acht’er elkaar en individueel hoor.

Reageer
gravatar

Dacht toen ik de foto zag, dat het om schoon-roeien ging. Tijdens het roeien zo weinig mogelijk plonzen laten zien.
Hmmm…. weer wat geleerd. Misschien de dames acht maar eens thuis uitnodigen. Allemaal op de rug, ippon !!! ;p

Reageer
gravatar

Die ippon geloof ik nog wel in. Dat hier sprake zou zijn van de Holland Acht lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk. Wellicht is er sprake van een delegatie op bezoek bij een Zwitserse koekoeksklok, waarin een boktor de houtgreep toepast. Zowel de drenkelingen als de ippon zijn daarmede verklaard.

Reageer
gravatar

Mijn vermoeden is dat het hier de Acht à Veertien van Bangladesh betreft. Zij hebben meer dan eens bewezen om te kunnen gaan met grote hoeveelheden water, al dan niet in/boven/onder/naast de boot en lijken op de foto dan ook niet erg onder de indruk van het gebeuren.

Reageer
gravatar

P.S. Ter verduidelijking: aan de O.S. deelnemende ontwikkelingslanden waar men niet tot (acht of) tien kan tellen, schenkt de secretaris-generaal van het IOC dispensatie. Boten met meer dan 14 roeiers lopen echter tegen een veto op, wegens te grote draaicirkel.

Reageer
gravatar

Carrotte, daar kunt u wel eens gelijk in hebben. Bij betere belichting en nadere bestudering tel ik tenminste 12 opvarenden; bij de vierde en vijfde drenkeling van rechts blijkt nóg een kroeskopje zichtbaar. En de stuurman staat -onmiskenbaar- op de schouders van de “slag” die lang zijn adem moet inhouden. Alles bijeen genomen vermoed ik dat het hier gaat om het team van Suriname, dat door de massale ontbossing van Suriname door Desi Bouterse nu met een (bier- of conserven)blikken boot was ingeschreven. Wordt het niet eens tijd dat Suriname ook onder curatele komt van het IMF?

Reageer
gravatar

Toch jammer dat de reguliere opmaakredacteur nog steeds met vakantie is (hoe lang al?). Op de foto is namelijk NIET weergegeven de Acht met stuurman van Nederland, maar de Tien van Syrië; twee vluchtelingen hadden zich in de wankele boot gewrongen om in Engeland asiel aan te vragen. In de monding van de Thames kon het vaartuig door de Engelse Kustwacht nog nipt tot zinken worden gebracht.

Reageer
gravatar

Ja, dat had ik ook al uitgelegd, dat de boot op de foto niet de Nederlandse is. Dat het volgens u de boot van Syrië is waag ik zeer sterk te betwijfelen, tenzij ze voeren met 10 gastarbeiders aan boord.

gravatar

Opa Paulus Paulussen, wij stellen het niet op prijs, dat u een land waaraan wij kapitalen verdienen met onze wapenbedrijven, in een kwaad daglicht stelt.

De consequenties kunt u hier lezen lezen: http://tinyurl.com/bnpe67r

Apax® and Ass Bankers is een wettelijk beschermde naam van Apax® and Ass Bankers

Reageer
gravatar

… stond er met m’n neus boven op …
de boot is getorpedeerd door de Amerikanen … toen we ze al zwaaiende voorbij stiefelden …

Reageer
gravatar

De boot op de foto is de door de Nederlandse Acht gevloerde Acht à Tien van een willekeurig ander land.
Dit even voor de duidelijkheid.
Vorige reageerders bleven namelijk steken in oeverloos gebral vanwege het niet snappen van het wedstrijdgebeuren.
Of het trouwens ippon was waag ik te betwijfelen, want de gevloerde boot ligt niet op de kop. Maar dat is een onbetekenend detail in dezen. Nederland heeft gewonnen en daar ging het om. De daarop gevolgde diskwalificatie slaat echt nergens op.

Reageer
gravatar

Het is inderdaad geen ippon => een acht kan in principe niet omslaan (tenzij alle riemen er uit gehaald worden). Zinken is wel een optie. Voor deze tak van sport zal een ippon dus als het zinken van de boot gedefinieerd moeten worden.

gravatar

Beste VAN BRALHUYSEN,

Uw stelling durf ik in twijfel te trekken. Ook bij de nobele roeisport is een Ippon het volledig op de rug krijgen van de tegenpartij (in het geval van de roeisport betreft het dan ook het om laten slaan van een boot). Dat dit met een acht met riemen erin wel degelijk mogelijk is blijkt uit het volgende beeldmateriaal:
http://www.youtube.com/watch?v=tfgH1PflyMw

Met vriendelijke groet,

Stuurman

gravatar

Met een Ippon heeft de boot direct gewonnen en is verder roeien zinloos. De vraag is dus waarom de boot achteraf gediskwalificeerd werd. Persoonlijk vrees ik dat de “elegant uitgevoerde manoeuvre” een Schwalbe moet zijn geweest, zoals we op de foto nog met enige moeite kunnen zien.

Apax is eigenaar van het merk Theun.

Reageer
gravatar

Typisch voorbeeld van de nederlandsche sportmentaliteit onder het motto “ik rotzooi maar wat an”. Men tien man in een achtmansboot gaan zitten en dan raar opkijken als er iets mis gaat. Normaal krijg je voor zo’n stomme fout een Haiku of een Daihatsu dus ze komen nog goed weg zou ik zeggen.

Reageer
gravatar

Nee, nee, nee. Alleen ‘indien een stuurman de instructies voorleest is de bestraffing Haiku mogelijk en wanneer gebruik gemaakt wordt van autocue is zelfs Daihatsu een optie’. (Zie: blz. 247 uit ‘Topsport en Reglementaire Regels – aanrotzooien of doorzitten; door M. Smeets ISBN 14,019 sec.) En aangezien de stuurman van onze Holland Acht echt alles uit het hoofd doet, kan de jury hooguit een Zen geven.

gravatar

Dat is nou weer zo’n typische sportbobo denkwijze. Mag ik hier het woord “mierenneukerij” of desgewenst “regelfetisjisme” van toepassing verklaren. Ja ? Dank u. Dat daarbij de naam van de ultieme emoman Mart S. wordt bezoedeld vind ik ook niet fijn. Een domme faut, dat boekwerkje is van de hand van de heer Hans Eijsvogel, een paardentandarts en tevens sportcommentator die een vlotte pen paarde aan een soepele geest en een nog soepeler inname van geestrijk vocht.

gravatar

Boekwerkje?! Dit twaalfdelige standaardwerk wordt door velen mooi wel beschouwd als dé bijbel van de algehele lichaamsbeweging en wedstrijdsport in het bijzonder! Mijn opa had zelfs een exemplaar met originele gravures van topsportschilder G. Doré (1833-1883). Toen was Hans Eijsvogel nog niet eens een foetus, laat staan een kuiken!

gravatar

Hemeldonnerweder, dat moest ook wel fout gaan. Ik bespeur op deze foto duidelijk achter de 4e persoon (van links af gezien) een verstekeling! Dus de Holland Acht was met 8 roeiers, 1 stuurman en 1 verstekeling duidelijk te zwaar.

Reageer
gravatar

De veroorzaker van het gaatje in de bodem van de boot (is het een skiff?) verraadt zich op grandioze wijze!
Bijna was het gelukt om op te gaan in het team, maar er zijn 2 kleine, doch cruciale foutjes gemaakt. Zo heeft hij zich niet geheel verdiept in het team uniform (want hoofdbanden zijn uit den boze). Bovendien is het de bedoeling zittend (!) aan de race deel te nemen!

Reageer
gravatar

Kunnen de Boboos dit niet ruim zien? Een nieuwe sport is geboren: het onderwaterroeien.
Nu nog even het ontwerp van de boot kritisch onder de loep nemen, dat kan beter.

Reageer
gravatar

Nog sterker: In België wordt dit al professioneel toegepast: De duikboten van de Belgische Marine moeten om de 1 1/2 minuut boven water komen om de roeiers in de gelegenheid te stellen adem te halen.