Nederzettingen bij Leidsche Rijn gelegaliseerd

Kolonisten aan de westoever halen opgelucht adem

De kolonisten die zich vanaf 1999 aan de westoever van het Amsterdam-Rijnkanaal hebben gevestigd, kunnen opgelucht ademhalen. Burgemeester en wethouders van Utrecht hebben besloten de nederzettingen te legaliseren.

Met de beslissing haalt burgemeester Aleid Wolfsen een streep door het beleid van zijn voorgangster Annie Brouwer-Korf. Zij beoogde een geleidelijke terugtrekking van de kolonisten, om zo de vrede met de inheemse bevolking te herstellen. Wolfsen: ‘Dat is nu niet meer haalbaar. Er zijn meer dan 25.000 kolonisten. Waar moeten die mensen naar toe?’.

De oorspronkelijke bewoners van het gebied, de Vleutenaren, zijn door de toenemende kolonisatie in de verdrukking geraakt. Hun boerderijen zijn opgeslokt door het Vinex-geweld en het ontbreekt hun aan ruimte om hun traditionele levenswijze voort te zetten. Veel Vleutenaren werken nu als oppas of schoonmaker bij de gehate kolonisten. De Vleutense Lies van Casteren: ‘Mijn kinderen moeten eten, dus ik moet wel.’ Haar hoop dat ze ooit haar grondgebied zal terugkrijgen is met de legalisatie vervlogen.

De kolonisten van Leidsche Rijn zijn tevreden dat hun historische claim op de grond wordt erkend door de gemeente. Harry Obdam (43) uit de nederzetting Parkwijk: ‘Ik woon hier al sinds 2001. Mij krijgen ze hier niet meer weg.’

Of Wolfsen met de maatregel de rust in het gebied herstelt, is maar de vraag. Een nieuwe generatie jonge Vleutenaren wordt zich bewust van de eigen culturele identiteit. Geert-Jan Oestegaal, voorzitter van de wijkraad Langerak: ‘Ze hebben de verhalen van hun ouders gehoord over de tijd voor de kolonisten en gaan deze idealiseren. De stap naar radicalisering is dan snel gezet.’

Critici beweren dat Wolfsen is gezwicht voor de lobby van kolonisten uit de nederzetting Terwijde. Activist Joost Jupé: ‘‘Het zijn welgestelde en invloedrijke mensen. Ze hebben de middelen om het politieke proces naar hun hand te zetten. De inheemse Vleutenaren zijn simpele mensen, met weinig of geen opleiding. Die kunnen daar niet tegenop.’’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik vraag mij af of dit besluit van Aleid Wolfsen gevolgen heeft voor andere gekoloniseerde gebieden, met name die rond Amsterdam. Ik noem hier de nederzettingen Saendelft, Weidevenne en Kersenboogerd. Het is afwachten wanneer E.van der Laan (van hetzelfde houtje als Wolfsen) overgaat tot annexatie van de omliggende gemeenten.

Reageer
gravatar

Beste van Bralhuysen; dát draaiboek ligt allang klaar: de genoemde stadswijken liggen kadastraal al binnen Amsterdams grondgebied en het aantal ex-Amsterdammers in deze gemeenten omvat een tweederde meerderheid van de bevolking. De weinige lokale autochtonen krijgen na het ingaan van de noodtoestand en de staat van beleg automatisch de Amsterdamse nationaliteit. Historische concentraties van megamulti-modalen zoals Heemstede, Aerdenhout, Blaricum, Bergen en Het Gooi zullen een overgangsregering krijgen die zal worden belast met het zoeken naar veilige belastinglocaties buitenslands. Fiscale belasting-vluchthavens zoals Brasschaat, Aruba, Curacao, Liechtenstein, Zürich en de Cayman Islands komen tijdelijk onder beheer van de UNCHR en zullen op een later tijdstip worden verzelfstandigd onder bestuur van Neerlands schaduw-dynastie: de familie M., allen internationaal erkende experts in belastingrecht en belastingvluchtzaken. Zie verder het redactioneel artikel hierover in ‘Vrij Nederland’ van deze week.

gravatar

Lezers, het is een eentonig verhaal, ik weet het. Maar de edit-functie geeft nu alleen nog een maagdelijk wit en leeg veld i.p.v. de oorspronkelijke tekst. Een systeemfoutje of bewust beleid? Ik moet u derhalve mijn relevante tekstcorrectie onthouden. Verschoning daarvoor.

Reageer
gravatar

Hoe het kapitalisme zich ook rekt en strekt, onrecht blijft onrecht. Aleid Wolfsen is een PvdA’er oude stempel, dus niet gevoelig voor omkoping, wel voor donaties in geld. Een politieke huurling die door BiZa boven Utrecht werd geparachuteerd. Hem is die hele voorgeschiedenis van Leidsche Rijn en Goudsche Rijn natuurlijk worst, dus ‘oude rechten’ van Vleutenaren ook. Niemand durft het te zeggen maar het opjagen en kleineren van de ooit fiere Vleutenaren c.s., lijkt verdacht veel op ethnic cleansing. Niet verbazend dat onder de oorspronkelijke bewoners het percentage PvdA-stemmers miniem is. Onder de invasieve villabewoners is dat %-tage historisch al niet meetbaar. Ik adviseer een blokkade van de A-2 tussen Vleuten en De Meern op een regenachtige vrijdag onder gelijktijdige verstoring van de treinenloop rond Utrecht: Nederland logistiek in tweeën verdeeld, zo doe je dat als je jezelf op de kaart wil zetten. Vleutenaren, verenigt U.

Reageer
gravatar

Het opgraven van de overleden leider van de Vleutenaren, Arie Fat, die vermoedelijk vergiftigd is, lijkt mij ook een belangrijk aspect. Als het waar is, zijn de utrechtenaren toch wel de hoofdverdachten !

Reageer
gravatar

Maar ik weet natuurlijk van niks.
Dat wordt hier treffend geïllustreerd: http://tinyurl.com/d7zn75o

Nu ik toch door de spamredactie gedwongen was om mijn bericht in twee delen te versturen nog maar even een opmerking mijnerzijds.

Uiteraard hebben de Utrechtenaren recht op de westelijke oever van de Leidsche Rijn, want zij kwamen er al in tweeduizend voor de jaartelling. Dat staat immers in de biografie van de Heer van Utrecht uit 1834 na het begin van de jaartelling.

Reageer
gravatar

Waarde Bram, ik wil jouw verhaal nog even aanvullen, als het mag.

De nomadenstam de Utrechters is in ca. 2301 voor de jaartelling uit het gebied Amsterdicum gevlucht naar het gebiedsdeel dat nu naar hen is vernoemd. De tocht door de Goudsche Rijn moet wonderbaarlijk verlopen zijn, want behalve een vergane ark en een bewoonbare walvis waren er nog geen middelen om de rivier veilig te bevaren. Je moet weten dat de Goudsche Rijn toen kilometers breed was.

De stammen de Vleuten en de Meern die toen in dat gebiedsdeel woonden, werden met man, geiten, vrouw, bijvrouwen, kinderen, bastaards en macht, benevens met haver en goed ondergeploegd om de grond vruchtbaarder te maken. Slechts enkele Vleuten en Meernen wisten te ontsnappen.

Dat geeft de Utrechters, die zich later millenia lang hebben teruggetrokken in een dichtbebouwde vesting, uiteraard het recht om de rest van hun oorspronkelijk verworven gebied terug te eisen.

gravatar

Koffers vol geld worden mij heimelijk toegezonden door de kolonisten. Daarmee moet ik Geert W. steunen in zijn strijd tegen de Vleutenaren die hun onrechtmatig eigendom terugvorderen.
Maar ik weet natuurlijk van niks.

Reageer
gravatar

Koffers vol geld worden mij heimelijk toegezonden door de kolonisten. Daarmee moet ik Geert W. steunen in zijn strijd tegen de Vleutenaren die hun onrechtmatig eigendom terugvorderen.
Maar ik weet natuurlijk van niks.
Dat wordt hier treffend geïllustreerd: tinyurl.com/c742cp3

Reageer
gravatar

Ik mag hopen dat De Speld gedubbelcheckt heeft of het bericht goed is doorgekomen: typografisch zit er weinig verschil tussen legaliseren en egaliseren.
Straks blijkt het toch anders en heeft de zetterij het weer gedaan; die uitvlucht kennen we inmiddels!

Reageer
gravatar

Ik vind het vreselijk dat de Meernaren weer zijn vergeten, deze groep bevolkte het oostelijke deel van de Westoever al jaren, van oudsher als soevereine gemeente, maar sinds halverwege de 20e eeuw als vazalgemeente van Utrecht. Nu de Leidsche Rijn de conflicten met Vleuten zo uitlicht vergeet iedereen weer dat de eerste slachtoffers op de westoever uit De Meern komen.

Reageer
gravatar

Opgelucht? Daar krijgen ze spijt van; van nu af aan is het belasting betalen: allerlei gemeenteheffingen, waterschapsbelasting, parkeerbelasting, WOZ, hondenbelasting, vergunningen voor dakkapelletjes én legeskosten over dit alles.
Ik zeg: een pyrrusoverwinning.

Reageer
gravatar

Akke, wat dacht je van de rechten die er tegenover staan, zoals huursubsidie of hra (dat is een recht bij huizenkoop*), sociale liefdadigheid* en de vrijheid om op de Grote Blonde Lijder** te stemmen.

Voetnoten

* Hypotheekrecht en liefdadigheid zijn termen uit de koker van neoliberalen.

** Tot voor kort door neoliberalen nog de Grote Bewonderde Gedoger genoemd.

gravatar

Kom nou; van een doctorandus verwacht je toch meer: je wéét toch dat subsidies afgebouwd dan wel opgeheven kunnen zullen gaan worden en belastingen alleen maar verhoogd?

gravatar

Boten van Eindhovennaren die humanitaire goederen naar de Vleutenaren brachten zijn door de kolonisten aangevallen en lek geschoten. Naar verluid zijn 15 Eindhovennaren verdronken.

Reageer
gravatar

Zonder het artikel, dat de Speltenaar zo flauw vindt, sloeg de opmerking van Blitse Kikker nergens op. De “flauwe” kip heeft het dus van het “leuke” ei, dat nog gelegd moest worden, gewonnen. Zo zit dat.