Dick Swaab: Nordic Walking is aangeboren

Verhoogde hersenactiviteit waargenomen in de Nordic Walking-kwab


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Interessant. Ik doe ook aan Nordic walking en ben er al heel ver mee. Ik denk dat ik volgend jaar zonder stokken mag.

Reageer
gravatar

Om de kosten voor behandeling te betalen en de extra slijtage aan de wegen wordt er een belastingplaatje, vergelijkbaar met het fietsplaatje in de jaren ’30, ingevoerd. Die moet verplicht aan elke stok worden bevestigd, ook door buitenlanders.

Reageer
gravatar

Naar verluidt hebben lobbyisten van ANWB en VVV’s tijdens een diner met MP en st. secr. Halbe Zijlstra in Hotel des Indes kunnen bewerkstelligen dat op Nordic walking het lage BTW tarief wordt toegepast en vrijstelling van Wegenbelasting; mits er geen spikes maar rubber doppen zijn gemonteerd op hun ANWB-gekeurde loopstokken. Deze beslissing steunt niet op een meerderheid in de Tweede Kamer. De vrees bestond namelijk dat de oppositie (voor deze gelegenheid versterkt met de PVV) slechts een stok zocht om de hond te slaan. Binnen GroenLinks en de Kunduz-coalitie is onenigheid ontstaan over de implicaties van deze demissionaire beslissing. Tofik Dibi beraadt zich op uittreding uit het Politbureau van GroenLinks. Mevrouw Mr. J. (PMS) Sap heeft zojuist van de Opperste Sowjet (in spoedzitting bijeen) groen licht gekregen voor het uitvoeren van rigoreuze zuiveringen gedurende het voorliggende vijfjarenplan. (Bron: Staatscourant van de Goelag-archipel, 22/5/2012)

gravatar

Onze fameuze neuro-wetenschapper D(ieder)ick Swaab stelt dat wij slechts ons brein “zijn”, even tijdelijk en vergankelijk. Niks daarbuiten, dus post mortem geen hemel, geen hel, geen 72 maagden. De BDE’s van Moody en Kübler-Ross zijn slechts prikkelingen door zuurstoftekort van de prefontale lob en het limbisch systeem. Voor de brein- en gewetenlozen onder ons (o.a. politici, bankiers, advocaten etc.) is het wachten nu dus op de eerste brein- en gewetenstransplantaties. Tot zolang kan men volstaan met lobotomie. Ooit sprak Frank Zappa(?): “Better a bottle in front of me, than a frontal lobotomy”. Overigens is de eerder gesuggereerde correlatie tusen Nordic Walking en vroege stadia van Alzheimer nog niet klinisch aangetoond.

Reageer
gravatar

En ik de hele tijd maar denken dat die roedels oudere, fanatiek met stokken zwaaiende dames te werk gesteld waren als dubbelloops-papierprikbrigade.

Reageer
gravatar

Dick Swalb kletst maar wat. Zeer eenzijdige verklaringen die totaal geen recht doen aan de aard van bewustzijn. Ingekapseld in de materiele wetenschap, gepropageert door de massamedia. Hou ze dom dik!

Reageer
gravatar

Beste Akke, uw reactie duidt op eenzelfde bekrompen mening over fierljeppen. Ook een uit bittere noodzaak geboren. U doet uw voorouderen geweld aan!

Reageer
gravatar

Pardon? Ik vind het belachelijk dat deze uit noodzaak geboren wijze van voortbewegen tot sport verheven wordt zonder dat aan alle eisen wordt voldaan. Dus die droogskilopers moeten zich eerst klem zuipen wil het sport genoemd mogen worden. En dat zie ik de ouderenbeweging van GroenLinks nog niet zo ééntweedrie doen.

gravatar

Ik geloof er geen hout van, eigenlijk. In de Nordic regio hebben die gasten die twee stokkies nodig om zich staande te houden na overmatig alcoholgebruik.
Om daar nou gelijk een sport van te maken ….

Reageer
gravatar

Wel handig dat de nordic zwalkers zo makkelijk herkenbaar blijken te zijn, door die paarse vlekken op hun hoofd. Kan je ze op het trottoir makkelijke ontwijken.

Reageer
gravatar

Zo aan de hersenscan te zien geeft dit druk op het coordinatie centrum, vandaar dat norstok zwalking.

gravatar

Ik zou hier een professional als Bert Bokhoven naar laten kijken. Dick ‘d’n Kwab’ Swaab wil alleen maar zijn eigen hobby goedpraten. Ik zag hem wel ‘walken’ gisteren.

Reageer
gravatar

Viva la Nordic Walking

La marche nordique, en anglais nordic walking, est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, généralement en matériau composite. Ce sport, extrêmement populaire dans les pays scandinaves, se pratique été comme hiver. C’est un dérivé du ski de fond. La marche nordique est différente de la marche athlétique en raison de l’utilisation des bâtons et par le fait que le marcheur ne peut pas être disqualifié pour jambe non tendue. Il s’agit essentiellement d’une activité de loisir.

Une séance de marche nordique dure généralement de une à deux heures de marche, précédée d’échauffements gymniques et suivie d’étirements.

Mon amour!

Reageer
gravatar

M.Niehe,
Petite demande: Veuillez arreter avec copier les textes de wikipedia.fr dans tous les subjecs sous discussion ici. Pour les participants hollandaises je vous demande de utiliser les textes de la site wikipedia.nl.
Merci

gravatar

Hoe kan het dat deze aandoening zich over het algemeen pas openbaart als mensen de middelbare leeftijd hebben bereikt ? En dan met name bij vrouwen. Heeft dhr Swaab daar ook een verklaring voor ?

Reageer
gravatar

Dit gaat echt te ver. Het edele fluitketel werpen in deze onzin discussie te betrekken is werkelijk abject.

gravatar

Heer Java, duidt u mij svp niet euvel dat ik bovenstaande schreef. Die curlingkwab ligt nu eenmaal ingesloten tussen de nordic-walkingkwab op links en de koersbalkwab op rechts… Van bovenaf bezien natuurlijk. Niet persoonlijk bedoeld hoor. Gewoon onderzoeksresultaat van Dick Swaab.

gravatar

Meeleven is veel te zacht! euthenasie is de enige optie! Stop ze voor het te laat is en ze anderen besmetten met hun ziekelijke genen!

gravatar

Betekent dit nu dat Nordic walkingstokken IN het pakket komen? Die dingen zijn verschrikkelijk veel duurder dan een gewone rollator; ik hoop dat de Kamer zich nog eens achter de oren krabt.

gravatar

Vlak voor de visuele cortex, dat wijst op een sterk spiegelneuronaal netwerk. En het verklaart ook waarom iedereen dezelfde stokken heeft. Men spiegelt die van elkaar. Opvallend is wel te noemen dat de Nordic Walking-kwab pas op latere leeftijd verhoogde activiteit vertoond. Dit is te verklaren op basis van het feit dat de lichamelijke activiteit afneemt op die leeftijd, zodat de in de basale ganglia stimulering plaatsvindt ter compensatie van de afname in de motorische cortex.

Reageer