Etna wil stoppen met roken

Vulkaan op zoek naar professionele hulp


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Daar hebben 2 longartsen van het RKZ in Beverwijk een heel goed boek over geschreven: “Nederland stopt met roken”. Nu de Etna nog!

Reageer
gravatar

Roken voor de ejaculatie? Volgens mij not done.

Reageer
gravatar

Ik begrijp wat u bedoelt heer (?) Leeflang. Zoals Etna haar hulpje behandelde had niet echt ‘lady-like’ trekjes! Dus door en door een dame, neuh. Sjarmant daarentgen wel!

gravatar

de laatste keer dat ik Etna zag was ze nog een echte sjarmante dame! Mooie jurken, fraaie bril. Zucht. Jammer dat ze rookt.

Reageer
gravatar

Stoppen ? Blijf roken ! Juist nu is het moment om rook in kringetjes uit te blazen en het Olympische logo te vormen. Bovendien kan Etna oefenen met de koers van Facebook en de nullen in het Europese Noodfonds.

Reageer
gravatar

Ik zou voor Etna de elektronische sigaret willen adviseren. Niet om het resultaat maar om het beeld: zo’n giga filtersigaret op die berg lijkt me wel een koddig gezicht.

Reageer
gravatar

Wat is dit voor gekkigheid?

Etna heeft niks te willen!

Als ik in mijn smidse aan het werk ga dan zal ze vuurspuwen, donkere wolken uitbraken en rommelen dat het een lust is.

Ik doe mijn werk met blaasbalg, hamer en aambeeld.

Mijn schoorsteen móet roken.

Reageer
gravatar

Geachte meneer Vulcanus, uw moeilijke jeugd heeft geleid tot, zullen we zeggen, een moeizame verhouding met vrouwen die u probeert op te lossen met smeedwerk. Toch heeft dat de verhouding met uw moeder niet echt goed gedaan, nietwaar? Wees eens aardig voor Etna, laat dat gehamer en geef haar, bijvoorbeeld, een verkoelend zeebad. Probeer met haar over haar gevoelens te praten in plaats van alles op te kroppen tot er weer een uitbarsting volgt. Dat is ook veel fijner voor de buren.

gravatar

Nu ben ikzelf ietwat voorbarig geweest: aannemende dat het hier sigaretten betrof. Met een sigaartje liggen de zaken anders, uiteraard. Die rook ik zelf, dus dat mag gee nnaam hebben.

Met pijp nog anders, mits slechts een kruidige Heerenbaai gebruikt wordt.
Maar dan had Etna wel Bernhard geheten; deze mogelijkheid kunnen wij gevoeglijk uitsluiten.

gravatar

Niet waarschijnlijk, Heer Spaland: persoonlijk doe ik niet aan rookgerief binnenshuis, dus aangezien ik geen draagbare computer tot mijn beschikking heb -noch dat dit ooit een overwegenswaardige aanschaf zal zijn- loop ik mijn rondjes in het Melachtonpark, de natuur aldaar voorziend van gezonde rook.

gravatar

Ik wens toch te persisteren bij mijn eerdere opmerking, Heer Jeettje. Zoals u weet wordt er zo veel aan het roken toegeschreven. Het zou misplaatst zijn om de editfunctie, en daarmee ook De Speld, dit voorrecht te ontnemen.

gravatar

Ach, op die driewieler, Heer Spaland. Tja, dan zal het zo zijn dat bij menig scribent hier de rook uit de oren stoomt bij het willen herstellen van een vergissinkje.

Hoewel natuurlijk dan wel opgemerkt dat De Speld en de editfunctie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, ergo conclusio: De Speld is ook een gevolg van roken?

gravatar

De Speld en het roken zijn beiden te rangschikken onder de genotsmiddelen, Heer Jeettje. Wat betreft de editfunctie zou kunnen worden gesteld dat alle genotsmiddelen – zoals daar zijn roken, drinken en wat dies meer zij – bij onoordeelkundig gebruik wel een schaduwzijde kennen.

Overigens zonde dat u uw sigaartje slechts buitenshuis rookt. Binnenshuis komt een heerlijke Justus van Maurik, Huifkar of Olifant veel beter tot zijn recht.

gravatar

De Speld en roken zijn beiden genotsmiddelen, Heer Jeettje. Zoals alle genotsmiddelen – zoals daar zijn roken, drinken en wat dies meer zij – kunnen bij onoordeelkundig gebruik wat schaduwzijden aan het licht komen. Zo wordt een te ondoordacht reageren bij De Speld gestraft met de editfunctie, of beter gezegd de non-editfunctie.

Overigens zonde dat u uw sigaartje slechts buitenshuis rookt. Binnen blijft de rook veel beter hangen en komt een edele Justus van Maurik veel beter tot zijn recht.

gravatar

Wat u gelijk heeft, Heer Spaland; waar té voor staat heeft nimmer goede zijden, met uitzondering van tevreden, is mij verteld.

Tja, sigarenrook, het effect ‘the day after’ is minder aangenaam, vrees ik. Ook al geniet men van een Dominicaanse Balmoral of Guantamera: mits niet goed gelucht ruikt dan toch het naar een oudemannenclub verslaafd aan gepoederde Bolknak.

Maar ik bemerk dat ik nodig langs Van Dalen moet teneinde de voorraad op peil te brengen. Eens kijken welk waarschuwingsetiketje er nu weer op zit, wellicht: Pas op! Door overmatig roken kunt u De Speld gaan lezen?

gravatar

Wellicht, Heer Jeettje, zou de waarschuwing kunnen luiden: Roken kan leiden tot editfunctiedisfunctie.

Als het gaat om bepoederde bolknaks zou daaraan kunnen worden toegevoegd dat het poeder als bijwerking kan leiden tot breedsprakigheid. Dat herinner ik mij van de dorpskapper van weleer, de heer Piet de Plukker, die deze bolknaks rookte en steevast in debat was met de aanwezige klanten.

gravatar

Niet uitgesloten moet worden geacht, Heer Spaland, dat de bolknak een zacht afscheid neemt tesamen met heerenkappers en veemarkthandelaren.

Persoonlijk gevoel ik niet de behoefte om een Vereeniging tot behoud van de Bolknak op te richten; het is meer een signalering tot alertheid.

gravatar

Dat klopt helemaal, uw constatering, beste Bak. Ik wil niet stoppen met sigaren roken: het is me te lekker.

En dat niet stoppen lukt me wonderwel uitstekend: ik bezit dan ook een sterke wil.

gravatar

Ach ja, de heerenkappers met hun talmende conversatie. Hierdoor moest men voor een knipbeurt wel een middagje uittrekken. Hierdoor was men ook in de gelegenheid om in de leesmap de bladen te raadplegen die er thuis niet in leken te zitten…

Maar goed. Ik dwaal af, geloof ik. De bolknak was zo’n beetje het bekendste type sigaar. Ik herinner mij dat mijn vader altijd een doosje in huis had: Agio Gouden Oogst. Onlangs merkte ik op dat de sigarenhandel deze gouden oogst nog steeds in het assortiment voert, zodat beter van een eeuwigdurende oogst kan worden gesproken.

gravatar

Nu u het zegt, Heer Spaland; de bolknak blijft in het assortiment voorradig. Dit werpt natuurlijk de vraag op of de voorraad destijds met enorme aantallen is verrijkt, Elizabeth Bas is een andere naam die in het geheugen naar voren springt, dan wel dat er onverhoopt een Vereeniging tot behoud van de bolknak actief is.

Dat laatste heeft de schijn van onwaarschijnlijkheid: persoonlijk ken ik niemand die toegeeft op zijn tijd een bolknakje op te steken.
Wellicht moet historiografisch onderzoek gepleegd worden in streken als Midden-Beemster en de omgeving van Kootwijkerbroek?

gravatar

Inderdaad wellicht Kootjebroek, Heer Jeettje. En uiteraard de rest van de Bijbelgordel.
Daarnaast juist van God verlaten oorden als Vlagtwedde waar de tegenwoordige nieuwerwetsigheden nog niet zijn doorgedrongen en men als fietsverlichting nog een carbidlamp bezigt.
U kent dat wel, oorden waar fietsers nog hun hand uitsteken bij het afslaan, oorden waar u en ik nooit komen. Oorden waar men nog aan wedstrijden paalklimmen doet: eerste prijs een pijp, tweede prijs een pijp, derde prijs een pijp.

gravatar

Ach, ik heb er van gehoord, Heer Spaland, doch eerlijkheid gebied mij te verklaren dat mijn weg pijlsnel door dezulks gebied voert, dan wel een omweg de preferentie heeft.

Het lijken me gebieden waar men nog niet dood gevonden wil worden -de eer van de famille dient hooggehouden te worden, nietwaar, en de jaren van antropolgisch veldonderzoek, het enig aanvaardbare excuus, liggen achter mij- en dat bezijden het fenomeen dat het enige wijle kan duren aleer men daar gevonden wordt: het Bourtangerveen is berucht om het vrijgeven van overledenen, en ik heb geen reden om aan te nemen dat dat in voornoemde gebieden anders is.
Men schijnt het daar te druk te hebben met pijproken, naar het zich laat aanzien.

Het werpt wel weer de vraag op hoe het mogelijk is dat in hoogbeschaafde gebieden zoals Scyedam en Rotterdam deze rookwaar dan toch in de schappen verzeild is geraakt.

gravatar

Zoals gezegd, Heer Jeettje, oorden waar u en ik nooit komen. En waar men zeker niet dood moet worden gevonden. Op zich is het reeds onverstandig om dood te worden gevonden, maar voor veengebieden is daar een bijzondere reden voor. Door de conserverende werking van het veen loopt men de kans om net als het meisje van Yde in het museum te eindigen, dit uiteraard tot ontzetting van de famielje zo over enige eeuwen nog te traceren is.

Men hanteert wel de pijp, maar op schandelijke wijze. Men is te arm of (in het geval van de bevindelijken) te gierig voor een verfijnde Heerenbaai. De pijp dient aldaar voor de verdere versmeuling van de sigarenpeuk. Hoogst betreurenswaardig.

Wat onze schappen betreft: wij kunnen het ons uiteraard niet veroorloven deze artikelen niet te kunnen leveren. Stel dat een kapitaalkrachtige en kinderloze oudoom u bezoekt en u kunt hem niet van de door hem verlangde minderwaardige rookwaar voorzien? Men dient de basisbeginselen van het verfijnd financieel management uiteraard niet uit het oog te verliezen. Bijkomend voordeel: als hij niets anders dan een bolknak wil, dan blijft hij in ieder geval van uw sigaren af.

gravatar

Hm, u brengt mij in een enerzijds anderzijds spagaat met deze opmerking, Heer Spaland.

Enerzijds is die mogelijkheid een bestaande, anderzijds zal ik mij de vraag moeten stellen of een bolknakroker wel tot de kring der echte famille behoort. Daar zijn wij toch wel streng in; noblesse oblige en dat soort dingen.

Bovendien is de famille arboretum opgetekend en zo te zien bevinden zich daarin geen kapitaalkrachtige kindloze ooms meer in die mij zullen bezoeken: de belastingdienst was mij voor op dat gebied.

Ik zou zelfs kunnen stellen dat ikzelf die functie vervul van oom. Waarbij toch mijn dank om dit punt aan te stippen en op deze situatie opmerkzaam gemaakt te worden, het zal niet gebeuren dat mij inferieure rookwaar wordt aangeboden: mijn voorzorgsmaatregelen behelzen nu een dubbele voorraad voor famillebezoek. Dat voorkomt teleurstelling aan beide zijden.

gravatar

Ja, hoe dat technisch gaat weet ik ook niet. Je ziet af en toe wel eens iemand tegen een paard of een boom geleund staan en dat schijnt zo te horen om te fluisteren. Misschien gaat zo iemand wel op de grond liggen, net als de paus, maar dan langer.

gravatar

Tja, de paustechnische aanpak is natuurlijk een verhaal apart. Men kan niet uitsluiten dat er zoveel plekken zijn waar hij niet mag gaan liggen, dat de grond zo ongeveer het enige is dat voor hem overblijft. Zo’n Etna wordt daar dus niet warm of koud van.

gravatar

Voor de derde keer.

Ook wij hebben antirookwetten, al vinden jullie ons land achterlijk. Maar laat ik jullie dan dit vertellen.

Het bedrijf Etna op een Siciliaanse berg is gekraakt door een extremistische rookbeweging. Het roken in een bedrijf is ook hier in Italië streng verboden. Daarom zullen we streng optreden. Als de krakers niet zelf vertrekken, zullen we ze uitroken.

Reageer
gravatar

Geachte Capitano, Volgens mij bent u lichtelijk abuis. Het bedrijf Etna is niet gevestigd op een Siciliaanse berg maar gewoon in Breda. http://nl.wikipedia.org/wiki/Etna_(bedrijf)
Helaas ligt Breda buiten uw jurispendentie, maar als u uw collega oom agentje Opstelten inlicht zal hij vast en zeker helpen om dit bedrijf te laten stoppen met roken.

gravatar

Tegenwoordig met de Europese samenwerking moet er toch makkelijk over de landsgrenzen gewerkt worde door de diverse politieafdelingen? Tenminste dat zou je denken na al het voorbereidende werk van Balkenende c.s.!!

gravatar

Hulp bij stoppen met roken is uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald.Als je een aanvullend pakker wilt kost dat bergen met geld.

Mijn advies blijf lekker door roken, dan kom ik af en toe langs rook ik gezellig mee.

Reageer
gravatar

Ik stel voor de Etna te laten emigreren naar IJsland. Daar is de lucht nog schoon. Als er toch luchtvervuiling wordt ontdekt door een rokende vulkaan, wordt het vliegverkeer meteen voor een week stilgelegd.

Reageer