NS experimenteert met kortere reizigers

‘Langere perrons, kleinere klanten, kortere trajecten’

De NS wil op het traject Leiden-Schiphol uitsluitend nog korte reizigers vervoeren. Het experiment moet de vervoerscapaciteit vergroten, zonder dat het bestaande materieel uitgebreid hoeft te worden. Dat staat in het nieuwe beleidsplan ‘Spoorbreed’, dat vandaag wordt gepresenteerd. “Het gaat om het vergroten van de totale capaciteit. Dat betekent: langere perrons, kleinere klanten en kortere trajecten,” aldus Titia Cnossen, woordvoerder van de NS.

Cnossen: “Er is een positieve correlatie tussen lichaamslengte en heupbreedte. Dat betekent in gewone mensentaal dat er meer korte reizigers op een bankje passen dan lange.” Door lange reizigers te weren, denken de Spoorwegen bovendien het huidige enkeldeksmaterieel te kunnen ombouwen tot dubbeldekkers.

Cnossen kondigt verder het inzetten van kortere trajecten aan. “Na het passeren van de gemeentegrens rijden veel treinen nog ver door richting het stadscentrum. Dat is onnodig. Onze mensen hebben berekend dat bij een tien procent korter traject een winst kan worden behaald van tien procent minder reistijd. Op die manier hebben we op het traject Ede-Wageningen al veel vertraging kunnen voorkomen.”

Bert Meerstadt, president-directeur van de NS: “We zijn ook bezig met langere perrons. Op dit moment werken we aan een perron dat zich uitstrekt van Amsterdam tot Haarlem. Een extra lange intercity hoeft op dat traject nog maar vijf meter te rijden, wat de reistijd verkort en de capaciteit vergroot. Nog langere treinen zouden zelfs helemaal geen afstand meer hoeven af te leggen. Tussen Gouda en Utrecht Centraal willen we bijvoorbeeld een veertig kilometer lange intercity plaatsen, waar men tijdens de spits doorheen kan lopen. Het verschil tussen een vertrekkende en een arriverende trein zal daarmee vervagen. Door het begrip ‘reizen’ statischer te maken, verkleinen we de kans op vertraging. Sceptici noemen dat pure winst, ik noem het een paradigmaverschuiving.”

Op sommige plekken denkt de NS de kans op vertraging tot nul te kunnen reduceren. Door de Afsluitdijk om te bouwen tot perron 47w van station Harlingen-Den Helder, kunnen de noordelijke provincies beter bereikbaar worden gemaakt, zonder dat er een trein aan te pas komt.

Naast investeringen kondigt de NS ook bezuinigingen aan. Meerstadt: “Ook wij moeten keuzes maken en in ons geval betekent dat: minder experimenteren. De proeven die we nog wel doen moeten aantoonbaar leiden tot betere dienstverlening. Een gevolg is dat het programma waarin onderzocht wordt hoe geblinddoekte proefdieren op vertraging reageren, waarschijnlijk geschrapt zal gaan worden.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik snap niet waarom ze geen perron op Terschelling bouwen met de oorlog tussen tussen de EVT en Rederij Doeksen.

Reageer
gravatar

Wat een ongelofelijk domme mensen van de ns, dus lange mensen moeten maar gewoon de auto pakken. Tevens willen ze bezuinigen door te besparen op experimenten, wat staat hierboven: een aantal experimenten, de ene nog domme dan de ander. Zanger Rinus kan nog betere oplossingen bedenken!

Reageer
gravatar

Vroeger ging ik met mijn vader met de trein vanuit het Kennermeduin naar Artis. Het laatste stukje deden we overigens met tramlijn 9 van het GVB. Maar als alles tussen het Kennermeduin/ Driehuis en Amsterdam nu gewoon NS-perron wordt, dan is dat hele kleine stukje lijn 9 van het GVB wellicht ook wat onzinnig en overbodig. Maar laten we geen slapende tramconducteurs wakker maken.

Reageer
gravatar

Nijntje, als duinbewoner-van-huis-uit zou je wellichtiets minder kunnen en hoeven struikelen over de naam van dat duingebied? Ging je nou vanuit ‘de Kennemerduinen’ bij Bloemendaal, of vanuit ‘Duin en Kruitberg’ bij Santpoort (waaronder tevens Driehuis valt)? Mocht er nog een duingebied zijn bijgekomen, dat zoiets als ‘Kentumijnduingebied’ heet, dan verneem ik dat graag.

gravatar

Onbegrijpelijk dat het wel een probleem is als een krokodil een tienjarige opeet, maar geen probleem is als Henk Bleker een relatie aanknoopt met een 26-jarige

Reageer
gravatar

Even voor alle zekerheid; hier doelt u op Neeltje Jans? Toch een beetje sneu afgelopen met dit Neeltje, ze ligt nu ingeklemd tussen twee dijkdelen deltaplanmatig ZuidHollandse en Zeeuwse eilanden te beschermen. Beter verging het Jan’s Neeltje; die is later van Jan gescheiden, vervolgens hertrouwd en nu in verwachting van een Dijkgraaf.

Reageer
gravatar

De oplossing van de NS valt waarschijnlijk iets minder gunstig uit, want ik spreek uit ervaring als ik zeg dat er wel een verband bestaat tussen lengte en breedte maar dan precies omgekeerd: ik word steeds een beetje korter (terwijl ik ooit toch al niet meer dan 1.63 was) en zeker op de heupen steeds een beetje breder.
Een te optimistische , (misschien mannelijke?) voorstelling van zaken.
Staan en een kwartslag draaien kan natuurlijk nog wel.

Reageer
gravatar

Ik weet wat je bedoelt, Neeltje. Er was ooit een naamgenote van jou, die dat ook, maar dan in vrij extreme mate had. Toen dat de spuigaten uitliep en in Zeeland het water juist te zeer de spuigaten IN gelopen bleek, hebben ze Neeltje als dijkverzwaring aan de Deltawerken toegevoegd. Twee problemen met één oplossing verholpen!
Zo zie je maar: de oplossing is nader dan je denkt.

gravatar

Ik kom nog even terug op het geschil over “overdreven correct Nederlands”.
Los van de eventueel gerezen bezwaren tegen beroep en geografische herkomst van een aantal columnisten; (de regio Rotterdam/Schiedam), zou de weerstand van -bijvoorbeeld- Fael verband kunnen houden met het feit dat babyboomers doorgaans een ander niveau onderwijs ontvingen dan jeugd van latere datum.
Wat Fael als “overdreven” typeert, was ooit norm en regel. O tempora, o mores. Taalvaardigheid op dat niveau is nu niet meer nodig: “als meester JanDirk maar globaal begrijpt wat een leerling probeert duidelijk te maken, is dat voldoende”. Daarentegen levert thans het hoog scoren op kennis van X-factor en verwante programma’s veel prestige op in de peergroup (hier: de groep buurt- en leeftijdgenoten).
Kan het zijn dat Fael onbewust een Faelangst koestert ten aanzien van taalkundig beter onderlegden? Dat hij kalmere en bedenke; “ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”. En gelukkig zit er verschil in zang; we zijn niet allemaal eenduidige Mao-vogeltjes. Laat ons verdergaan met het concept van de kilometerslange treinen zonder zitplaatsen maar mét roltrottoirs.

Reageer
gravatar

Toch zal gevreesd moeten worden, dat uw steekhoudend betoog op weinig begrip van Fael mag rekenen. U bedient u van de aanvoegende wijs, welke voornoemde scribent waarschijnlijk in het geheel nieuw of ten minste onbekend zal voorkomen.

gravatar

Inderdaad, u heeft daar een belangrijk punt bij de lurven te pakken, Heer Leeflang.

Verre van mij te beweren dat vroeger alles beter was (wel veel was beter), maar ik herinner mij dat mijn grootvader geabonneerd was op de Nieuwe Rotterdamsche Courant en dat ik, hoewel ik erg vroeg al in staat was te lezen, ik deze krant met onbeschrijflijk lange lappen tekst zonder verluchtend plaatwerk en lastige zinsconstructies vol ‘moeilijke’ woorden toch wel boven mijn macht vond gaan.

Ik herhaal wat ik al eerder de dichter nazegde: Mais où sont les neiges d’antan ?

Voorwaar, het lijkt mij eerder dat de jeugd de zogenaamde babyboomers niet moet benijden om hun vermeende rijkdom in geld, maar hun rijkdom in kennis.
Dat is een gemis welk valt in te halen, zij het dat men er méér moeite voor moet doen dan ordinair geldscheppen.

gravatar

Ik herinner mij dat men op sommige voortgezette scholen slechts werd toegelaten na het afleggen van een vergelijkend toelatingsexamen. Met het behalen van een voldoende voor het toelatingsexamen was men dus nog niet zeker van plaatsing.

Inmiddels heeft scribent zich overigens aan de discussie onttrokken. Het entameren van een discussie is gaaf, weet je wel, maar het moet niet te leerzaam worden.

gravatar

De hier geconstateerde verarming van het taalbegrip is eenvoudig te begrijpen.
In het verleden was het taalgebruik van de notabele de norm. Tegenwoordig is juist het taalgebruik van het plebs de norm. Dat is een simpel gevolg van de mate van toegankelijkheid van de talige bronnen.

gravatar

Mutatis mutandis geldt iets vergelijkbaars voor kennis. Ik heb in het verleden vakboeken en encyclopedieën verzameld en gelezen. Maar denk nu steeds vaker: ik zoek het wel op op internet als ik het wil weten.

Punt is: ik kan nieuwe kennis nog wel plaatsen, omdat ik een breed bed heb van eerder opgedane kennis.
Maar kan een newbie nieuwe informatie wel ergens aan vastplakken?

gravatar

Ik heb nog even nagedacht over die 40km lange intercity, en geconcludeerd dat bij spoorwegovergangen plattere auto’s nodig zullen zijn, waarvoor de kortere passagiers ook uitstekend van pas zullen komen.

Reageer
gravatar

Deze gedachtegang is natuurlijk wel correct, maar leidt tot het politiek incorrecte gevolg, dat korte mensen niet gemotiveerd worden om de trein te nemen.

gravatar

Gelukkig kennen we in Apelfoort maar 1 station met een heeeeel lang perron wat een flinke vooruitgang is sinds we vroeger van Amersfoort naar Apeldoorn moesten reizen. Nu is het alleen nog maar lopen naar de verre zijde van het perron en dan zijn we er al. 😉

Reageer
gravatar

Wat te denken van trippeldekkers! Ook lange ‘mensen’ kunnen dan meereizen. Ze moeten dan wel liggen maar in het in rijen liggend vervoeren van mensen zit in onze koopmansgeest gebakken.

Reageer
gravatar

Geweldig stukje! Vervelend commentaar van die buschaffeur echter onder dit NS artikel. Voelt het streekvervoer zich bedreigd door de ambities van het Spoor?

De grap van het overdreven correcte taalgebruik is er zolangzamerhand wel een beetje af.

Reageer
gravatar

Goh, laat ik nu erg genieten van dat commentaar van die buschauffeur? Bewoont u wellicht één van de genoemde steden?

En wat is er mis met correct taalgebruik? Heden ten dage moet men dat met een lantaarntje zoeken, dus laaf u er aan, Fael.
Men schrijft hier niet uitsluitend voor uw genoegen en bestellingen nemen wij niet aan, noch worden deze uitgevoerd.

gravatar

Niets dan instemming van mijn zijde, Heer Jeettje. Maar wellicht is het niet het taalgebruik dat respondent in de gordijnen jaagt. Wellicht zit de ware pijn in het begrip “correct”. Met de toegenomen interesse voor het voetbal is dit begrip laatstelijk wat onderbelicht gebleven. Zelfs de KNVB heeft inmiddels het verschijnsel opgemerkt.

gravatar

Wellicht, Heer Spaland, wellicht, doch de toevoeging overdreven is toch, … toch …, hoe zal ik dat nu toch zeggen .. tja, een pleonasme?

Correct is overigens een welbekende firma van oudsher, alwaar mijn ouders destijds hun eerste radiomeubel mét platenspeler betrokken hebben, Gründig, als ik mij wel herinner, toentertijd nog domicilie hebbende in de Zaagmolenstraat.

gravatar

Inderdaad! Een radiomeubel noemde men dat indertijd.Daarbinnen een platenspeler die als “wisselaar” werd aangeduid en elke 3 minuten een nieuw schijfje liet nederdalen van de toenmalige sterren Pat Boone en Little Richard. Het geheel was een meubel dat met een klep kon worden geopend en gesloten en van een inwendige verlichting was voorzien.

Ik kan mij herinneren dat op een dergelijke “wisselaar” 10 plaatjes konden worden gelegd en dat na afloop van de vertoning deze stapel werd omgekeerd om de stilte in huis te doorbreken.

Ik heb een dergelijk instrument voor het eerst in actie gezien tijdens een verjaardag. Ademloos waren wij toen het wisselen van de schijf telkens perfect verliep.

Het is toen best wel een dolle boel geworden.

gravatar

Pat Boone en Little Richard? Wel, wel, dat zal inderdaad een dolle boel zijn geworden! Bij ons thuis waren het vooral Harry Belafonte en Mahalia Jackson die hun rondjes foutloos draaiden op het radiomeubel. (destijds waren er nog geen schaatscoaches die hun pupil op het verkeerde spoor loodsten)

gravatar

De National Security experimenteert dus met met kortere reizigers?!?!?

Ik maak mij ernstige zorgen.

Wat voor soort experimenten voert deze staats-gerelateerde instantie dan uit op onze met ietsje minder lichaamslengte behepte medemensen?

Of korten zij juist de langere medemens in met (semi-)medische ingrepen? Is dat wel verantwoord? Is dat wel veilig?

Wat vindt de regeri.. euh ik bedoel wat vinden onze nieuwe slavendrijvers, de ‘systeembanken’ hier van?

Wellicht hebben zij de National Security juist in het leven geroepen om te experimenteren met hypotheek-trekkers die ´onder water staan’ en bestaan die experimenten dus uit een partijtje waterboarden?

Wat heeft die zo fleurig afgebeelde trein er mee te maken? Ik raak hier het spoor geheel bijster.

Erg geheimzinnig allemaal. Dit duidt mijns inziens op een lugubere actie van de Nationale Systeem Banken (afgekort de euh… Juist ja!)

Reageer
gravatar

Als langstzittende voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Den Lange Mensch (VBDLM)uit ik mijn ernsige zorgen omtrent dit kortzichtige voornemen.

Het is bij lange na niet eenvoudig om als plus twee meter een eenvoudige treinreis te ondernemen mochten deze plannen doorgang vinden.

Langzamerhand twijfelen wij hardop aan het korte termijn geheugen van de bedenkers van dit plan, wij worden kennelijk gewoon over het hoofd gezien.

Om deze redenen beraden wij ons op in eerste instantie kleine stappen tegen langdurige uitsluiting door NS.

Sie hören noch von uns!

Reageer
gravatar

Van de zijde van de OR van de NS is er bezwaar geuit tegen het stimuleren van kleine OV (trein)reizigers. De merendeels oudere conducteurs moeten te vaak en te diep bukken om alle passagiers op geldige plaatsbewijzen te controleren, met name de lilliputters die zich onder de banken verschuilen. Soms moet een conducteur (m/v) eerst een forse berg dwergen werpen om alle opvarenden te kunnen controleren. De OR wordt in haar bezwaar gesteund door de ARBO-commissie. In toenemende mate worden niet betalende passagiers betrapt die in hand- en boodschappentassen worden vervoerd. Op verzoek van Jolanda Sap (GL) heeft De Rekenkamer becijferd dat jaarlijks zo rond € 6.750.864,31 aan ticketopbrengst verloren gaat, ruim meer dan door het huidige zwartrijden. En bijna de helft van de eindejaarsbonus van een CEO, RvB en RvC. Dit vraagt urgente parlementaire aandacht. De minister heeft een commissie geïnstalleerd en een stuurgroep benoemd om deze zaak voortvarend aan te pakken. Conclusies van deze commissie kunnen worden verwacht op zijn vroegst rond de voorjaarsnota 2025.

Reageer
gravatar

Als het nou echt werkt met kortere afstanden, dan werken nog kortere afstanden nog beter. Dat betekent dat geen afstand het allerbeste zou zijn.
Volgens diezelfde redenering zou gelden dat kleiner-dan kleine klanten ook zeer profijtelijk zijn en dus is een onzichtbaar kleine klant het allerbeste.
Maar dan wel met de allerlangste trein die er is. Die kan dan stil blijven staan, want de allerlangste trein verbindt immers alle ondenkbaar kleine afstanden met elkaar.

Probleem opgelost. Geen vertraging meer!

Ik zie dit idee helemaal zitten. Briljant van de NS!

Reageer
gravatar

Zeg Klaasje, ga jij eerst even je mondje leeg eten, voordat je rare woorden gaat spøtteren? Er komen wel héééééél rare geluidjes uit.

gravatar

Is het misschien een goed idee om ipv met treinen voortaan met bussen te reizen? Er zijn vast wel genoeg werkeloze ideeënarme buschauffeurs te vinden voor die onderneming. Kunnen ze gaan werken ipv doelloos op internet hun wijsheden te debiteren.

Reageer
gravatar

Wat denk je zelf? Buschauffeurs zijn werkloos noch werkeloos. Een beetje buschauffeur heeft het niet nodig, zich te verlagen tot werken in dat amsterdarm.
Beste Carotte, van al je slechte ideeën is dit wellicht wel de koploper (je weet wel, net als dat oude model treinen van vroeger)

gravatar

In het kader van bezuinigen schijnt de NS ook proeven te gaan doen met andere plaatsbewijzen. In het nieuwe systeem zal de chipkaart worden vervangen door een papieren variant die de reiziger kan afhalen bij een automaat die wordt voorzien van een printer. Op dit plaatsbewijs zal dan de datum en de bestemming worden gedrukt. Zo kan een conducteur direct zien of de passagier een geldig kaartje heeft. Met een tot stempelautomaat omgebouwde nietmachine zal hij een teken achterlaten op het kaartje, wanneer hij deze goedkeurt.
Op deze manier hoeft de NS geen dure kaartlezers meer aan te schaffen. Bijkomend voordeel is dat er ook geen plastic chipkaarten meer geproduceerd hoeven te worden, wat het milieu ten goede komt. Deze CO2-reductie compenseert de extra uitstoot die gepaard gaat met het aanleggen van de verlengde perrons.

Reageer
gravatar

Effe dimme, Bus, Almeerders en Amsterdammers zijn ook mensen. Gooi ze niet in het water, hoor!
Als we toch bezig zijn in een keer de infrastructurele problemen en de bijbehorende NS-problematiek op te lossen stel ik 5 regionale steden voor: Mid-Stad, Noord-Stad, Oost-Stad, West-Stad en Zuid-Stad met een perfiferie rond Mid-Stad en 4 spaken vanuit Mid-Stad. Komen we allemaal bij het midden uit, wat past in ons poldermodel. Natuurlijk niet helemaal tot aan het centrum. De lange mensen hebben lange benen en die kunnen kiezen tussen lopen of dubbel betalen, zoals in Amsterdam al wordt voorgesteld.

Reageer
gravatar

Sorry Elkie, je maakt een grote vergissing: almeerders noch amsterdarmen zijn Mensen! Je voorstel is bij deze dan ook met vreugde verwezen naar de prullenmand. De sloop van die oorden kan niet worden afgewend.

gravatar

Ja, dat is nu jammer. Net bekomen van het feit dat men af schijnt te stammen van Neanderthalers, wil Elkie nu ook Amstudammuhs en de doodlopende tak Almeerdurs aan het menselijk genoom toevoegen. Maar dat gaat zo maar niet!! Bert Bokhoven zal u weten te vinden!

En met al die kamelen in de Kalverstraat, lijkt het mij een nogal aride gebied wat best enig vocht kan gebruiken.

Het is een oplossing (sic!) die de NS juist van vele problemen af kan helpen door dit gebied te inunderen. Wellicht kan een scheepvaart lijn worden opgericht welke ponten laat varen? Terug naar oude tijden.

gravatar

Natuurlijk Brallie, het zijn amsterdarmen! Als die werken, werken zij TEGEN. Bovendien is het (hoe minimaal dan ook) nautisch werk, dat vereist is om een veerpont zonder mankeren van de ene naar de andere oever te brengen. Daartoe heeft men vaklieden nodig, geen amsterdarmen.

gravatar

Lijkt op de truc van het verlaten van de geplande aankomsttijd op eindstations. Omdat voor de statistieken alleen daar naar gekeken wordt heeft NS zo heel veel vertraging kunnen wegwerken. Zo duurt het traject van Souburg naar eindpunt Vlissingen 4 minuten langer dan andersom. Enige verschil met bovenstaande artikel is dat dit helaas geen grap is.

Reageer
gravatar

Het gedachtegoed doortrekkend zie ik ook mogelijkheden om Portugal, Italie, Griekenland en Spanje samen te voegen zodat er nog maar 1 Europees land een financiele crisis heeft.

Reageer
gravatar

Portugal zal zich NOOIT laten samenvoegen met Spanje! Sinds de onafhankelijkheid (nu 1012-jaar!) heeft Spanje zich steeds verder van de cultuur verwijderd.
Er ligt derhalve een voorstel om Spanje te ommuren en vol water te laten lopen, ten einde van dat land een recreatieplas te maken. (De Hedwigespolder zou dan gespaard kunnen worden)

gravatar

Kijk, wij wille niet bij Portugal horen want hunnie hep Benfica en wij hebbe Real, Atletico en Barcelona daartegenover. Wij wille dus niet onder water voetballe. Laat ze Portugal maar aan de grens losmake en langzaam de zee in schuive.

gravatar

WELKE Johan C. er met die rare praat aan het woord is, weet ik niet. Dat het GÉÉN Johan C. te Barcelona is, staat vast. Iedere weldenkende Catalaan zou het uit zijn hoofd laten, zich te willen afficheren met Real Madrid en andere Spaanse clubjes. In die prachtige Catalaanse stad verheft men zich hoog boven het wat sneue Spanje. Het rare idee dat Portugal zich kenmerkt door Benfica is wel een erg grote Miss Kleun! In Lissabon huizen ook ‘os Leões’. Niet alleen is het Estadio José Alvalade veel mooier dan dat te licht bevonden geval, waarin Benfica speelt, de Club is ook veel mooier. Dan heb ik Porto nog maar even gelaten voor wat het is en bovenal Paços de Ferreira niet genoemd. (Men zou die prachtige club maar al te graag inlijven!) Het idee alleen al, Portugal in zee te laten verdwijnen….. Dan moet je wel heel erg wanhopig de beschaving om zeep willen helpen!

gravatar

Waarde Cør Rectør,
Uw aanmerking met betrekking tot mijn stijlfout, twee maal ‘dient’ te gebruiken in één zin, is cørrect. Enige terughoudendheid ten aanzien van aanmerkingen øp mijn gebruik van aanwijzende voornaamwoorden zou u echter passen. Klaarblijkelijk bent u niet geheel in staat de døør mij geschreven zinnen foutløøs te øntleden.
Gaat u met Yasmin mee naar meneer Freriks?

Reageer
gravatar

Beste Bøs Showfør,
Niet echt een goed idee om mij, Carrotte dus, in één hokje te stoppen met Amanda Dwergezel. Dat dier is namelijk gek op wortels.
Maar alle lof natuurlijk, dat u überhaupt eens met een idee komt. Alleen hoop ik, dat uw volgende idee meer hout snijdt.
PS even een kleine correctie. Carrotte dient met dubbel r geschreven te worden.

gravatar

Beste Carrotte, (Niet te verwarren met de ‘Garote de Ipanema’)
Waar haal je het idee vandaan te reageren op het ene commentaar en dat te plaatsen bij het andere? Ga maar gauw terug in je hokje (en houd je verloren r bij je!)
Amanda Dwergezel komt zó bij je.

gravatar

Niet om het één of het ander, maar er is niets mis met mijn “hokje” – als dat tegenwoordig de naam is voor de constructie waar ik mij nu in bevindt. Voorts ter verdediging van mijn “absurde” idee: het opdelen van het perron levert banen op, zorgt voor een vertienvoudiging van het aantal perrons (minimaal) en vergemakkelijkt de distributie van plaszakken. Waar wachten we nog op?

gravatar

Wel, beste Amanda, waar wij nog op wachten -maar wel vol opgewekte, vrolijke spanning- is het moment waarop jij in jouw prettig hokje je tegoed zult doen aan een bepaalde wortel. Geniet ervan, meid!

gravatar

Men moet natuurlijk wel heel grote afstanden door die lange treinen lopen. Dit kan ondervangen worden door het aanleggen van bewegende perrons die de reizigers van het begin naar het eind van de trein vervoeren.

Reageer
gravatar

Jawel Onkie Monkie, dat doet zij. Ik kan mij voorstellen dat Amanda Dwergezel zelfs op enige wijze verbonden is aan Carotte.
(Stomme ideeën in overvloed!)

gravatar

Het plan voor 2015 is om geen meer mensen te vervoeren. Dat betekent minder materiaal, alleen virtuele treinen, minder overhead en 100% klant tevredenheid.

Vermoeiend dit soort bedrijven. Geachte overheid, hoe komt dit ten goede van reizend nederland (één van de langste landen ter wereld ;)).

m.v.g.

Reageer
gravatar

Vanwege mijn lengte ging ik al nauwelijks met het OV. Dit is immers niet berekend op mensen van boven de 2 meter.

Plafonds te laag, stoelen te klein, toiletten (mits aanwezig) onmogelijk te gebruiken en bovendien voelt elke conducteur zich tegenwoordig direct aangevallen als je bij een kaartcontrole opstaat, daarbij minstens 40 centimeter boven zijn/haar petje uittorent.

Ze roepen direct versterking op waarna er 8 man om je heen staat, terwijl je probeert uit te leggen dat je alleen je portemonnee wilde pakken om je kaartje te tonen (dat gaat namelijk niet als je opgevouwen in zo’n treinstoeltje zit).

Waardeloos, ik stel voor dat NS de langere medemens compenseert met lengtekorting op de treintaxi.

Reageer
gravatar

Bos (met een streepje);

volgens mij is niet “een dorp…..die” En ook niet: “De stad die over dient te blijven, dient Sas van Gent te zijn”. Ook niet: “De vervoeging amuserend”, want die bestaat niet. Ook niet “teneinde de …..te kunnen gaan volgen”

Dos (met een streepje): Misschien kan je van Yasmin nog wat leren? In ieder geval bescheidenheid.

Reageer
gravatar

Ja ja, Carrotte, dat lijken allemaal mooie argumenten, maar helaas … wijzen op eigen deugden en daarmee indirect op andermans ondeugden draagt een groot risico in zich … wees maar voorzichtig!

Reageer
gravatar

Een extra lang perron tussen Breda en Parijs maakt de Thalys overbodig. Te financieren uit het begrotingstekort van België. Wie zegt dat er niet veel te besparen valt? Zo redden we de euro ook nog. Vive la France!

Reageer
gravatar

In plaats van een perron tussen Breda en Gare du Nord zouden we ook kunnen denken aan een viaduct tussen Breda en Lille, aangevuld met een perron tussen Lille Europe en Paris Gare du Nord. Dat voorkomt twisten met de niet zo tweetalige Roepie-di-Roepie-di-Vlinderdas.
Wel dient geken te worden naar de naamgeving van het perron tussen Lille en Parijs. Het overblijvende station in Lille, beter bekend als Lille Flandres kan opgeheven worden om verdergaande problemen met de Belgen te voorkomen.

gravatar

Ik ga sowieso zelden met de trein. Tussen haakjes, mijn lengte is 176 cm en mijn heupbreedte is 43 cm. Stel dat ik weer eens een keertje met de trein zou gaan reizen, val ik dan in de lange of korte categorie? Maw, loop ik het risico geweerd te worden?
Voor de duidelijkheid: ik ben een net persoon. Ik zit nooit met mijn voeten op de tegenoverliggende bank bij voorbeeld. Ook ga ik niet luid zitten telefoneren, etc. Dat lijkt me een pré ingeval van twijfel over mijn categorie.

Reageer
gravatar

Beste Carotte,
Wat jammer, dat je weer eens geen idee hebt in welke categorie jij valt. Vooral jouw breedte van 43 cms. duidt op de toelating tot de treinen van de NS. Wel zul je genoegen moeten nemen met een staanplaats. Met jouw geringe lengte mag dat echter geen probleem opleveren. Zul je de doorgang in het gangpad niet blokkeren?

gravatar

Beste Yasmin,
Het spijt mij je te moeten mededelen dat je voor de basis-cursus Nederlands gezakt bent. De vervoeging ´amuserend´ in je korte zin zou ´amusant´ moeten zijn. Tezamen met een legertje anderen, onze taal onmachtig dien je je te vervoegen bij de heer Freriks, ten einde de Integratie Cursus Nederland, deel II te kunnen gaan volgen.
Houd er wel rekening mee dat er een wachtlijst van drie jaar geldt. Tot na het met goed gevolg afleggen van de cursus mogen er geen schriftelijke uitlatingen gedaan worden in het openbare leven.

gravatar

Naar verluid komt Meerstadt ook met het idee “MinderStad”. Daarin wordt het aantal steden teruggebracht naar 5, zodat er veel minder intercities nodig zijn.

Reageer
gravatar

Ja, het verluidt wat, Jos! Het reduceren tot slechts vijf steden lijkt mij niet meer dan redelijk. Met het aanleggen van een metroverbinding van Rotterdam naar Den Haag, is dat laatste dorp al gereduceerd tot een soort verre, minder prettige buitenwijk, die helaas ook aan de Stad verbonden moet blijven. Rotterdam is natuurlijk in het westen des lands de enige Stad, die nog bestaansrecht heeft. Utrecht komt mij voor als heel aardige tweede stad van het land. Om in het noorden ook terecht te kunnen volstaat het Groningen tot Stad te promoveren. Datzelfde zou gedaan kunnen worden met Maastricht. Om de oversteek naar België niet geheel afhankelijk te maken van het zo ver naar het oosten gelegen Maastricht, meen ik dat de enige andere Stad die over dient te blijven -uiteraard!- Sas-van-Gent dient te zijn. Andere steden zijn onnodig of zelfs in een aantal gevallen ongewenst. Met voortvarendheid kan worden gestart met het slopen van Veenendaal, dat amsterdam, Kootwijkerbroek, Lelystad en Den Helder. Mocht zich een nederig verzoek van Delft aandienen, geannexeerd te worden door Rotterdam, zal dat welwillend worden bekeken. Het advies aan Groningen is met vergelijkbare welwillendheid te staan ten opzichte van zulke verzoeken vanuit Leeuwarden en Assen. Utrecht wordt gewaarschuwd niet in te gaan op zo’n verzoek vanuit Almere. Die planologische vergissing dient ongedaan te worden gemaakt door Almere simpelweg terug te geven aan het water. Aangezien de bevolking van dat oord slechts bestaat uit Miss Luckte amsterdarmen (op zich al een kwalijke diersoort!) behoeft niet te worden overgegaan tot ontruiming, alvorens Almere terug te geven aan het water.

gravatar

Een uitstekende benadering, heer Bøs; complimenten. Moet nog wél even gekeken worden naar Enschede om de biertoevoer te bestendigen.

En natuurlijk moet de naam Zestienhoven weer trots gevoerd worden in plaats van dat malle Rotterdan The Hague airport.
Men heeft in Madurodam al een vliegveld, dus de overbodigheid van de toevoeging ‘The Hague” druipt hier van af.

Wellicht een idee om Maastricht af te staan aan onze Belgische buren? Dan wordt de weg naar het buitenland ook weer wat korter en dat scheelt in het vakantiegevoel.

Vraag ik mij af bij dit topic: is de NS bezig met opschaling naar spoor H0?

gravatar

Beste Jeettje,
Een licht, historisch-beschaamd gevoel bekruipt mij: heeft de laatste regionale brouwerij reeds in de jaren zestig Zuid verlaten vanwege de dubieuze waterkwaliteit op de Verkeerde Maasoever, iedere Rotterdammer ZOU behoren te weten, dat die brouwerij ook in Breda niet kon overleven, doordat in ons land slechts in Zuid-Limburg het water werkelijk geschikt is voor het brouwen van kwaliteitsbier. Er zal derhalve een verzoek tot de NS en de Deutsche Bahn gedaan worden, een directe railverbinding naar het oosten te herinrichten, met het doel Enschedé geheel af te voeren naar (bijvoorbeeld) Oost-Polen. Maastricht zal waarborgen dat er toevoer van kwaliteitsbier zal zijn. Het afvoeren van Enschedé en het afzinken van alle aan 020 verwante oorden behoedt ons voor inferieur bocht.

gravatar

Natuurlijk weet ik dat: het hele spectakel heeft ons niet onberoerd gelaten. Toch prefereer ik het hoppige brouwsel uit Enschedese omstreken boven het dropjeswater uit het Limburgse.

Ik vermoed trouwens dat juist dát een hinderlijke sta in de weg zal zijn om aansluiting te krijgen bij het Belgische gedeelte, gezien het feit daar daar écht, stevig bier wordt gebrouwen.
Zie dit als een aansporing om kwaliteitsbier te brouwen: u zegt dat het kan, nu nog doén.

gravatar

Goed idee. Ik pleit er al jaren voor om Assen om te dopen tot Groningen-Zuid en Leeuwarden tot Groningen-West. Maar die lui achter ‘Er gaat niets boven Groningen’ hebben moeite met mijn voorstel om Usquert te hernoemen tot Groningen-Noord.

gravatar

Onze onderneming is trouw voorstander van het NS-beleid. We juichen de opheffing van de niet-renderende passagiersverbindingen dan ook toe. Uit lange ervaring weten we, dat goederenwagons veel efficiënter zijn. Hierdoor komt bovendien meer capaciteit vrij voor de Betuwelijn en de IJzeren Rijn.

Conform het rijksbevel hebben wij de leveringen naar het oostfront verdubbeld. In verband hiermee krijgt ons recessie-logo nu een restyling. Met uitzondering van onze populaire letters ‘e’ (hoezo ‘licht’ deprimerend?!), zal de merknaam worden uitgevoerd in het meer passende Fraktur.

gravatar

De KLM heeft in verband hiermee aangekondigd dat zij afzien van aankoop van de A380. Volgens President Directeur Peter Hartman worden er door de maatregel van NS uitsluitend korte mensen naar Schiphol aangevoerd hetgeen een dubbeldeks vliegtuig a la de A380 overbodig maakt. KLM gaat nu de bestaande vloot ombouwen tot dubbeldekkers hetgeen volgens Hartman een significante besparing oplevert in vergelijking met de aanschaf van de A380. Deze besparing kan direct doorgeboekt worden naar de noodlijdende moedermaatschappij in Parijs aldus Hartman.

Reageer