Noord-Zuidlijn mogelijk 2.000 jaar ouder

Verzakte strijdbijlen duiden op zeer vroege bewoning


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Intellectueel te weinig begaafd om mij in het debat der archeo-mastodonten te begeven, kan ik slechts opmerken dat op een snijpunt van de Noord-Zuidlijn met een generieke Leylijn het gat is aangetroffen waar Geert Dales uit de zeeklei is getrokken. Dat is gechecked middels DNA-testen. Het gat verkeert nog in dermate goede staat (geheel zonder verzakkingen) dat Geert D. er zó weer in zou kunnen. De Rijks Archeologische Dienst en de Fiod hebben intussen frappante gelijkenissen gevonden met het Gat van Dales dat Geert in de begroting van Hogeschool InHolland achterliet, na uitbetaling van zijn afkoopsom. In Leeuwarden bestaat nu de vrees dat een dergelijke caviteit ook zal optreden in de gemeentelijke begroting 2012-2013 e.v.

Reageer
gravatar

Toch bekruipt mij het gevoel dat het wel degelijk gaat om een rudimentair onderdeel van een vervoermiddel uit lang vervlogen tijden. Dit stuk zou heel goed een gebroken wiel kunnen zijn van een prehistorisch treinstel. Wellicht ten prooi gevallen aan ‘blad op de rails’. Een wetenschappelijk onderzoek ter plaatse lijkt mij noodzakelijk.

Reageer
gravatar

Dit is het tot nu toe ontbrekende bewijs dat de vertraging die vanaf het begin opgelopen is, groter is dan de meeste betrokkenen tijdens de verhoren onder ede is toegegeven!

Reageer
gravatar

Bij de titel Noord-Zuidlijn krijg ik altijd associaties met een wit lijntje dat vanuit Colombia naar Nederland loopt.
Betreffend lijntje zal nooit af zijn daar het al opgesnoven is voordat het zijn eindbestemming bereikt heeft.

Reageer
gravatar

Nee, nee, nee! Die tweeduizend jaar oude lijn liep net anders om en wel van zuid naar noord! De volmaakt rechte lijn begint bij het Pantheon in Roma en loopt ononderbroken door tot het voormalige Palazzo di Diligenza del Popolo (Paleis voor Volksvlijt) in Amsterdamicum.

Het betreft echter een lijn op een stafkaart van Julius Caesar, waarvan de betekenis nog onduidelijk is.

Reageer
gravatar

Beste neef, mijn arrestatiegroep heeft hedenmiddag de heer Tjerk Vermaning afkomstig uit Groningen in de kraag gevat. Wij vermoeden dat hij op nieuwjaarsdag een zelfgemaakte strijdbijl (een vuursteentje uit een ouderwetse aansteker met een elastiekje vastgemaakt aan een satéstokje) en wat scherven van een bloempot in Drentse grond heeft doen verzakken.

gravatar

Ja neef Paulus, daarmee wilde hij waarschijnlijk op heimelijke wijze aantonen dat Amsterdamicum reeds voor de jaartelling was bewoond. Immers wat zou anders de reden kunnen zijn, dat een Keltische marskramer in strijdbijlen en potscherven onderweg bij jou in het Drentse Lutjeveen door Batavieren werd overvallen?

gravatar

Ben ik even
aan het eten
– stalken met
een lege maag
valt niet mee –
en dan grijpen
ze hun kans!

Wat een ongein
van die gasten!

gravatar

Maar als die Noord-Zuidlijn al zo oud is dan is het toch helemaal niet erg dat die pas in het jaar 3000 afkomt? Da zijn zulke nitwitten als Geert Dales dus juist visionairen geweest, die aansloten bij de historische traditie van Amsterdam. Waarom zou je iets snel en goedkoop doen terwijl je er heeeeel lang over kunt doen, het lekker veel te duur kunt maken voor je ondernemersvriendjes en er flink over kunt strijd(bijl)en?

Reageer
gravatar

Als dit een verzakte strijdbijl is dan verkoopt de Blokker een doe- het zelf pakket (“lelijke bloempot”) voor amateur archeologen.

Thuis zelf nog even stukslaan en begraven… Ziedaar een archeologische opgraving.

Archeologisch bodemonderzoek biedt een welkome reden voor vertraging en budgetoverschrijding wanneer de buurman wil gaan verbouwen of de gemeente openbaar vervoer wil aanleggen.

Natuurlijk wel jammer voor de staatskas dat er zoveel Blokker vestigingen in Amsterdam zijn.

Reageer
gravatar

Archeologen zijn verdeeld over deze hypothese. De heersende opinie is, dat krakers in die eeuw nog tot een sociale onderklasse behoorden, die niet de beschikking hadden over dermate effectieve verdedigingswapens.
Anderen sluiten deze mogelijkheid geheel uit, omdat door politiegeweld tegen de kraakbeweging vrijwel niets meer uit genoemde periode bewaard is gebleven. De enige resten die we nog hebben van deze unieke beschaving zijn gelukkig met een voortvarend gebrek aan historisch besef vernietigd.
Misschien gaat het hier om fragmenten van een hellebaard en van zgn. klootdolken?
Wanneer de opgravingen niet worden bemoeilijkt door de hoge waterstand, vinden we nu vooral gebroken flessen, mineraalwaterkruiken en spijkers.
Een interessant historisch gegeven is, dat ten tijde van de aanleg van de Noord-Zuid lijn de meeste huizen daarboven zijn ingestort. Toen was verzakken nog doodgewoon. 🙂

gravatar

Dit moet een vergissing zijn. Wat ik wel weet is dat het dorpje van Astrix en Obelix op die hoogte was gevestigd. Het is gewoon een scherf van de ketel met toverdrank.

Reageer