Flickr CC, Photo: Outdated Productions

2012 wordt onvoorspelbaar jaar

Paragnosten voorzien onverwachtse ontwikkelingen

Paranormaal begaafden zijn opvallend eensgezind: 2012 wordt een bijzonder jaar, vol verrassende wendingen en onverwachtse gebeurtenissen. Dat beweren zij op basis van astrologisch onderzoek.

Bep Monfils uit Leiden, beter bekend als Medium Bep, voorziet al vroeg in het jaar een grote verrassing die wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Monfils: “Komende winter gaat het meteen los met de verrassingen. Je kunt dan denken aan een Elfstedentocht of een kabinetscrisis, maar ook een terroristische aanslag is niet uitgesloten. Die onvoorspelbaarheid is typerend voor het aankomend jaar.”

Genverbrander en paragnost-heler Robbert van den Broeke beaamt dit. Hij voorspelt: “We gaan een 2012 meemaken dat bol staat van de onverwachte gebeurtenissen. En dan bedoel ik dus echt gebeurtenissen die niemand ooit had zien aankomen. Voor de tweede helft van het jaar krijg ik door van boven dat er een enorm onverwachte gebeurtenis gaat plaatsvinden in een land met een I of een J. Dit zou een aardbeving kunnen zijn of een militaire coupe, maar ik sluit ook een genocide niet uit.”

Hypnotherapeut Jan C. van der Heide voorziet verrassingen binnen het Koninklijk Huis, bij het Eurovisie Songfestival, in de politiek en mogelijk ook bij de Olympische Spelen in Londen. Van der Heide legt uit: “Komende zomer zal de conjunctie van Venus in het sterrenbeeld Weegschaal ervoor kunnen zorgen dat atleten die voorheen vrij onbekend waren medailles gaan winnen. Enkele grote favorieten zullen teleurstellen terwijl de underdog soms als winnaar uit de bus komt. Het wordt een groots spektakel, waarschijnlijk.”

Het door sommigen gevreesde einde der tijden, dat door de Maya’s voor 2012 zou zijn aangekondigd, is volgens Medium Bep zeker niet uit te sluiten: “Ik ben er stellig van overtuigd dat de Apocalyps tot de mogelijkheden behoort.”

Koop nu de Speld Scheurkalender 2012 op speld.nl/shop


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Een alu-hoedje, Heer Spaland? Ach neen, ik heb twee Stetsons: een hoed en een pet voor in de cabrio en dat volstaat. Nog niet eens de kans op blikseminslag op de alu-hoed ingecalculeerd zelfs.
En een van de hoofddoelen van dit deksel is toch dat men gevrijwaard blijft van abductie door niet-Aardse wezens in futuristisch ruimtetuig?
Welnu, dat is een grote wens: ik ben wel weer eens toe aan iets écht nieuws. Om nu net buiten de dampkring rond te tollen in een soort van Centerparks optrekje, nee: geef mij maar het echte werk.

Welzeker waren er lichtpuntjes: die aanstaande ZZP-ers hebben hun hele voorraad er doorheen gejast in afwachting van de nieuwe collectie, waarschijnlijk.

Het loopt met een sisser af, inderdaad.

Reageer
gravatar

U welzijn is mij een zorg, heer Jeettje. Daarom geef ik u in overweging het naderend onheil af te wenden door de aanschaf van een alu hoedje. Er zijn evenwel ook lichtpuntjes. In uw omgeving neemt u een toename van het aantal ZZP-ers waar, terwijl een blik in de lucht mij leert dat wij het ergste met de crisis hebben gehad. Met een beetje geluk loopt het allemaal goed af.

Reageer
gravatar

Dank voor uw medeleven, heer Spaland, maar neen, verder dan vier vuurpijlen strekt de voorraad nooit: licht overdrijft men en probeert men te wedijveren met buren die een eigen vuurwerkzaak zijn begonnen, lijkt wel. Voorlopig zie ik sterretjes van de kwade dampen alhier.
Dit effect lijkt mij heviger toe te slaan dan de scheurkalender waarover zoveel te doen is: het wachten is slechts op vragen in het Franse Parlement daaromtrent.

Reageer
gravatar

Kijk, de eerste loer is mij al door 2012 gedraaid, teleurstelling alom: om 0.00 uur steek ik, geheel volgens de alleraardigste familietraditie vier (4) vuurpijlen af om de boze geesten per kwartaal te verjagen, weigert de 4e pijl af te gaan!

Dat belooft, want nu maar afwachten welk kwartaal het noodlot zal toeslaan, met dit onbetrouwbare jaar kan men geen zekerheden tellen. Ik hoop het eerste of vierde, anders wordt het zo’n gebroken jaar.
Tiens: zou die Maya-kalender dan toch …?

Reageer
gravatar

Mijn huisastroloog Wan Hung Lo bracht enkele modificaties op de observaties voor 2012 van die van Van Bralhuysen:
in januari blijft het wankele minderheidskabinet nipt overeind na ‘eigenhandige’ stimulatie door Vrouwe Sap, Geert’s exit wordt door haar oraal en verbaal gecompenseerd.
In april vluchten W.A. en Maxima niet naar Saba, met deze rijksgemeente bestaat een uitleveringsverdrag. Men opteert voor Mozambique.
In oktober wordt toch nog Van Rompuy opgespoord. Hij blijkt Chef Potloden bij een onderafdeling van het Belgische overheidsbedrijf Fortis Assurances. In november wordt O’Bama inderdaad herkozen, maar raakt in een rolstoel doordat Sarah Palin haar Winchester geweer op hem leegt. Minister Hillen van defensie haalt in Lybië de stoffelijke resten op van de gestrande LYNX-helicopter en stoot dan door naar de VS waar hij -door Europese GSM-coordinaten misleid- met zwaar bewapende commando’s de Teaparty van Sarah Palin verstoort. Premier Emile Roemer maakt zijn excuus hiervoor aan Sarah en biedt aan gesneuveld porselein, glaswerk en gastenbestand te vergoeden. Als hoofs gebaar besluit hij vader en beide zoons Bush een studievisum te verlenen via minister G. Blok van OMA (Ontwikkelingssamenwerking, Marktwerking en Afvalverwerking).

Reageer
gravatar

Nog even mijn huisastroloog geraadpleegd, die tot de volgende opzienbarende voorspellingen kwam:
– In Januari valt het Kabinet Rutte 1 omdat Wilders de stekker eindelijk gevonden heeft.
– In Februari is Nederland ingevroren maar op gezag van Piet Paulusma wordt er geen elfstedentocht gereden.
– In Maart is Nederland ontdooit omdat Piet Paulusma dit voorspeld heeft. Vooralsnog blijft Helga van Leur sneeuwval voorspellen.
– In April maakt Trix bekend dat ze zich beschikbaar stelt voor een volgende ambtstermijn als president van de republiek der Nederlanden. WA en Maxima vluchten met kinderen naar Saba.
– In Mei worden er verkiezingen gehouden waarna Wilders uit de kamer verdwijnt en voortaan als “Orakel van Venlo” door het leven gaat.
– In Juni staat er een nieuwe ministersploeg op het bordes: het eerste kabinet Roemer/Rutte/Pechtold is een feit. Het spectrum heeft nog geen kleur voor dit kabinet, maar feit is dat Roemer nu al door Di Ruppo voor clown wordt uitgemaakt.
– Juli: Het kolderkomische duo Draghi/Monti (M & M) blazen de camorra nieuw leven in om Italië van de rand van de afgrond te redden. Premier Roemer stuurt terstond Minister Rinnooy Kan van onderwijs naar Italië om ze te leren dat de jeugd de toekomst heeft en niet de camorra. Minister Rutte van vreemdelingenbeleid en ontwikkelingssamenwerking zet terstond alle hulp aan Italië stop.
– Augustus: Griekenland raakt aan de grenzen los van de rest van Europa en verdwijnt langzaam in de Middelandse Zee.
– September: Onder de bezielende leiding van Di Ruppo volgt België het Griekse voorbeeld. Sarkozy vreest voor z’n eigen hachje en vraagt asiel aan in Hongarije.
– Oktober: Er wordt naarstig gezocht naar van Rompuy. Het blijkt dat de man nooit bestaan heeft.
– November: Obama wordt herkozen tot president van de USA met uitzondering van Texas, Florida en Californië die zichzelf voortaan als autonome republieken beschouwen. Arnie Schwarzenegger wordt president van Californië, George Bush president van Texas en Sarah Palin president van Florida.
– December: Bij nader inzien vindt Sarah Palin Florida te warm en keert terug naar Alaska, maar alleen onder voorwaarde dat ze daar op democraten mag jagen. Obama zet de nationale garde in om Florida weer in het gareel te krijgen (met het doel zich daar na pensionering te vestigen). Minister Kamp van Defensie biedt aan om de luchtmobiele brigade onder VN vlag in Florida in te zetten.

Reageer
gravatar

We kunnen in ieder geval wél voorspellen dat het jaar 2012 op 31 december om 24.00 uur voorbij zal zijn. Al of niet in een andere regeringssamenstelling en met een andere munteenheid. Mark Rutte blijft zijn moeder’s mooiste en Jolanda Sap zal heur haar waarschijnlijk hoogblond verven, maar in een andere tint en bij een andere kapper dan Geert Wilders. Bestuurderen van particuliere en staatsbanken zullen andermaal hun bonussen met minimaal 25 % inflatiecorrectie verhogen. De Raden van Comm. zullen dat voetstoots goedkeuren net zoals de statutaire vergoeding van hun eigen zware inspanningen. Het weer zal voorspeld blijven door Meteoconsult-rice Helga de Leur en voor RTL 4 t/m 8 door Piet Paulusma. Oant Moan

Reageer
gravatar

We weten dat er ooit een 2012 zal komen of zijn, alleen wanneer dat ingaat is ongewis. Het notoir onbetrouwbare 2012 heeft Samoa al een kunstje geflikt: het begint daar veel eerder dan verwacht.
Dus om nu al te durven beweren dat het op 31 december 2012 om 24.00 ophoudt, is een boude bewering die ik niet voor mijn rekening zou durven nemen.

gravatar

Een kleine correctie: vooralsnog IS 2012 een onvoorspelbaar jaar (voor de gewone man), het zal -lopende het jaar- nog veel onvoorspelbaarder WORDEN. Zeker met dit bleke financiële klimaat en de straffe bezuinigingskoers o.l.v. een minderheidskabinet van financiële en morele B-keuzen onder leiding van een grijnslachend, haastig opgepimpt moederskindje.

Reageer
gravatar

Men stopt collectief abrupt met deze interessante gedachtenwisseling; precies vóór Kerstmis, waarom? Last van onderliggende religieuze gevoelens, katholieke repressie, zelfcensuur of gewoon te druk met de Kerstmaaltijden?

Reageer
gravatar

Neen, wij zijn druk aan het herberekenen. Nu de Lichtende Leider onvoorzien is weggevallen zijn de ascendanten verschoven en moeten wij bekijken in hoeverre de betrouwbaarheid van de onvoorspelbaarheid van 2012 daaronder heeft geleden.
Veel vrees ik; de heer Kim was nu juist een betrouwbare voorspelbaarheidsfactor.
Reuze jammer dit: hij had gewoon even moeten wachten tot 1 januari, dan had alles nog geklopt. Hoewel wij ook kunnen concluderen dat het onbetrouwbare 2012 hier de schaduw vooruit werpt: dan klopt het weer wel. Wij rekenen voort, u hoort nog van ons.

gravatar

Moet het niet zijn: dat de onbetrouwbare 2012 zijn schaduw “achteruit” werpt ?

Alleen in dat geval kunnen we het nu, in de laatste dagen van 2011, waarnemen. Als 2012 zijn schaduw vooruit werpt dan valt die schaduw in 2013.

Dat heeft met de God Chronos te maken die alleen maar ‘vooruit’ loopt net als de uurwerkjes die zijn naam gekregen hebben.

Ik denk dat de Zorastrische vermenging van Ahura Mazda met Ahriman je parten speelt waardoor je de dualiteit uit het oog verliest. Die Ahriman (schaduw) is -elk- moment aanwezig en gelijkwaardig met het Licht. De één werpt de ander niet. Anders krijg je schemering. Dan lost alles op in een eindeloos grijs onherkenbaar zijn.

gravatar

Als u gelijk zou hebben met voor- en achteruit -wat in een continuüm één en dezelfde kunnen zijn- dan bewijst dit eens temeer hoé onbetrouwbaar 2012 is/zal zijn/wordt door nu al Higgs-deeltjes en andere sub-atomaire partikels ten eigen bate naar willekeur te gebruiken.
Dit voorspelt weinig goeds.

gravatar

Wie werkeljk wil weten wat er in 2012 zal gaan gebeuren heeft drie opties:

# Afwachten. Na afloop van het jaar valt het best te spellen hoe het zich zal hebben ontwikkeld.

# De Speld Scheurkalender kopen en reeds vooruit het nieuws van 2012 lezen, nog vóór het gebeurd is. (Wat slechts in detail verschilt van achteraf spellen)

# Minutieus de site van Niburu in de gaten houden. Daar kun je werkelijk ALLES te weten komen.

Reageer
gravatar

Op mijn verzoek (en betaling) hebben de helderzienden Wan Hung Lo en Khe San Tuk nog eens in hun glazen bol gekeken. Wan Hung Lo voorspelde dat Berlusconi -na verjaging van Monti- wéér terugkeert in de politiek, nu als neo Duce die de Lire terugbrengt en Khe San Tuk betoogt dat Don Silvio nog een kind zal verwekken bij een voormalige minderjarige prostituée uit Noord-Afrika, met hulp van Pfizer Inc., U.S.A.

Reageer
gravatar

Zeer vage voorspellingen van deze astrologen en paragnosten. Iedereen die begaafd is of dieper in deze materie zit, weet dat 2012 het keerpunt is van een langere cyclus, die is gestart rond 2004 en pas in 2020 is uitgewerkt. De veranderingen op wereldniveau zullen ingrijpend en dramatisch zijn, waarbij vele van de huidige structuren worden ontmanteld en verdwijnen. Ook de clash tussen het “Westen” en “Islam” zal in volle hevigheid losbarsten.

Reageer
gravatar

Het voorspellen ligt mij niet zo maar ik zie gewoon om het kort te houden meer in het voorspel maar dat kan wat mij betrefd gerust erg lang duren .

Reageer
gravatar

Ja Dirk, ik ken jouw soort mannen. Eerst uren zeuren, dan vijf minuten strelen, kneden, wrijven, likken, zuigen en kussen. Daarna gooi je in drie seconden jouw rotzooi eruit en tenslotte bel je jouw vrouw om te zeggen dat je klaar bent gekomen met overwerken en dat ze jouw biertje alvast koel moet zetten, afrondend met “ja, ik ook.”

gravatar

Hoi lieve mooie Anita, ik heb je nieuwe adres al gevonden, erg leuke buurt en net zo dichtbij me als je oude huis. Spannend bos ook vlakbij! Zet je het in je MSN-naam als je de poppen hebt ingepakt?

gravatar

De toekomst staat niet vast en kan daarom niet met zekerheid voorSPELD worden. Sommigen kunnen goed waarschijnlijkheidjes peilen en hebben daarom een streep of wat voor.

Ach ik sta op het punt te breken met die valse gristelijke jaartellING. Een jaar bestaat toch uit een lente + zomer + herfst + winter dus als de lente komt ga ik weer beginnen!

Apocalips betekent gelulkig “openbaring” dus wat ga je toevoegen?
http://plakkaattraktaat.blogspot.com/2010/05/profeet-niet-bedoeld-om-te-fokken-en.html

Reageer
gravatar

Eén voorspelling komt beslist uit: in de herfst van 2012 ga ik een nieuwe Maya-kalender voor 2013 (+ 26000 volgende jaren) kopen bij de erkende boekhandel.

Reageer
gravatar

Wij wensen alle allochtonen volgend jaar een goede en prettige integratie toe.

p.s.
Opa, oma en de rest van de familie Paulussen willen om duidelijke reden onze namen niet bekendmaken.

Reageer
gravatar

Tenzij je een hekel hebt aan hossende en lallende mensenmassa’s uiteraard, dan kan je beter boven de rivieren zijn.
Uiteraard moet je dan niet naar beneden vallen als je niet kan zwemmen…

gravatar

Een ding is zeker volgend jaar wordt zeker langer dan de afgelopen drie jaar.
De effecten hiervan zullen voor velen op wat zij denken dat 1 maart zal zijn al merkbaar zijn.

Reageer
gravatar

2012 lijkt mij eerder een zeer voorspelbaar jaar. Als ik een duit (!) in het zakje mag doen:

-Het gaat slecht met de euro (vandaar ook die duit)
-Het gaat slecht met de banken, (ofschoon de toplieden hiervan flinke bonussen mogen incasseren)
-Het gaat slecht met mijn beleggingen
-Het gaat slecht met de PvdA
-Het gaat slecht met Ajax
-Het fileprobleem wordt niet opgelost
-Daar waar geen files zijn en geen snelheidscontroles rijdt (bijna) iedereen te hard.
-De vrede in het Midden-Oosten is verder weg dan ooit.
-We klagen over belastingen
-We klagen over het weer
-We klagen over onveiligheid
-Mijn buurman zet zijn vuilniszakken weer te vroeg buiten.

Kortom niks nieuws onder de zon. Gaaaap.

Reageer
gravatar

Nou moet je eens goed naar mij luisteren druiloor Frederikje, mijn man zet de vuilniszak altijd te laat langs de straat, maar jij vindt het een week te vroeg. Zeg jij maar eens tegen dat lelijk wijf van jou, dat ze jullie vuilniszakken niet meer vanaf het balkon in mijn tuin moet werpen al is ze zogenaamd op tijd! En leer jouw Fikkie eens van mijn zak af te blijven!

gravatar

Ik begrijp alleen niet goed wat een hypnotherapeut met het paranormale van doen heeft? Tenzij Jan C. van der Heide iemand onder hypnose kan laten voorspellen of kan voorspellen dat iemand onder hypnose geraakt. Dan snap ik de link wel.

Reageer
gravatar

Tja, zeggen dat 2012 een onvoorspelbaar jaar zal worden kan op zichzelf ook weinig of niet voorspelbaar zijn. Daarmee wordt, als het even mee zit, 2012 een perfect voorspelbaar jaar.

Reageer
gravatar

Als tegenhanger van Andre, hier een paar voorspellingen die gegarandeerd uit zullen komen. In de loop van dit jaar, rond de voorjaarsnota, zal er een kabinetscrisis ontstaan. De door Mark en Maxime getraineerde verkiezingen zullen worden gewonnen door Geert, met 58 zetels, 16 verdere zetels zullen worden aangeleverd door de vaste miljonairsachterban van Mark (geld zonder gelooƒ: 14 zetels) en 2 zetels door Maxime (de laatste gelovigen met geld in Zwitserland). “Links” zal er andermaal niet in slagen tot een enige vorm van programmatische samenwerking te komen. Cohen ontbreekt het aan visie, Pechtold aan inzet en Emile aan bijval. Mevrouw Sap geeft opnieuw Mark Rutte het voordeel van de twijfel. Verder zullen armlastigen van rijkswege de beschikking krijgen over de Pil van Drion, miljonairs hun verlaging van de vermogensbelasting, bankiers, CEO’s en CFO’s een dubbele bonus, verkeersboetes zullen 100 % worden opgetrokken en eind 2012 zal worden bekeken of de weggegooide Euro’s aan steun aan Zuid-Europa op de binnenlandse bevolking dan zijn terugverdiend. MP Geert Wilders, bijgestaan door vicepremiers Mark Rutte en Maxime Verhagen schaft de laatste resten van de verzorgingsstaat definitief af wegens ‘bekostigingsproblematiek’. En op 21 december 2012 loopt de Maya-kalender af. Onderkoning PietHein Donner neemt dan na abdicatie van HKH Koningin Beatrix de macht over via een fluwelen revolutie, met kerkelijke zegening vanuit Het Vaticaan.

Reageer
gravatar

Als ik uw voorspelling goed heb gelezen en geïnterpreteerd, zal er in de eerste helft van 2012 weer een minderheidskabinet (74 zetels) zijn van globaal dezelfde samenstelling als het huidige rariteitenkabinet. Acht u het Nederlands electoraat zó onbeschrijflijk oer- en oerdom dat zij dit politieke monstrum in de herhaling willen? In dat geval is het echt te hopen dat op 21-12-12 daadwerkelijk de tijdrekening afloopt: experiment mislukt, stekker eruit, over and out.

gravatar

Leeflang s.s.t.t.; Er ligt hier een misverstand; ik stel niet dat Neerlands electoraat oer- en oerdom is; ik stel dat het eigenlijk weinig uitmaakt of een electoraat dom is of niet. Want blijken nu niet minderheidskabinetten in staat met een zigzagkoers ook de oppositie te kunnen paaien? Ooit zei iemand dat in Nederland alles 50 jaar later gebeurt. Als CDA/VVD hun zin krijgen is over 50 jaar middelbaar en hoger onderwijs slechts voorbehouden aan kinderen van ouders die zich dat financieel kunnen veroorloven. Ouders die ook genoeg tijd hebben de ruimere ouderparticipatie van Van Bijsterveld vorm en inhoud te geven. Terugkeer naar de feodaliteit dus, met goedkope nanny’s, huisknechten en poetsvrouwen.

gravatar

Hij? De laatste keer dat ik God zag was het toch echt een Vrouw. De enig plausibele verklaring voor haar ondoorgrondelijkheid.
Het jaar des Heeren is een verwijzing naar JC, de zoon van…

gravatar

Die onvoorspelbaarheid bestaat slechts omdat men wil voorspellen wat er gaat gebeuren. Wat er NIET gaat gebeuren is een stuk voorspelbaarder. Zo zal het kabinet-Den Uyl in 2012 niet vallen, wordt Oprah Winfrey niet gekozen tot president van de VS, en gaat Sven Kramer op de Olympische Spelen geen gouden medaille op het touwtjespringen halen. O, en ook zullen niet alle voorspellingen van mijn geachte collega’s uitkomen.

Reageer
gravatar

Wel wel,dan moeten zij elkaar gekend hebben, uw grootvader en de mijne; zelfde sociëteit?
Mijn grootvader voorspelde elke dag dat het zou gaan dooien. De keren dat hij gelijk kreeg zijn niet op de vingers van één hand te tellen.

Overigens baart dit bericht mij zorgen: kunnen wij niet per burgerinitiatief beslissen 2011 te prolongeren, dan wel 2012 over te slaan en de telling in 2013 hervatten met een saai en voorspelbaar jaar?

gravatar

Dat is zeer wel mogelijk, hoewel ik het soort sneuvelzaken dat opa frequenteerde niet als sociëteit zou willen oormerken. Ik weet wel dat hij daar ene “Broer” nogal eens ontmoette die wat huisjes bezat. Hij dreef ook een koffiehuis op een (achteraf)pleintje bij de Bergweg ter hoogte van de Benthuizerstraat. Dit was nog in de tijd dat in een koffiehuis ook daadwerkelijk koffie werd geserveerd.

Om 2012 nu maar helemaal over te slaan gaat mij wat ver. De moeilijkheden zijn er immers om overwonnen te worden. Dit zal ook lukken. Een goed aambeeld vreest de hamer niet.

gravatar

Ach, dat koffiehuis. Met twee toonbanken: één boven voor de koffie en één onder voor allerhande waar waarvan de herkomst niet direct ter zake deed.
Overigens was mijn grootmoeder een kasteleinsdochter van op Zuid, en bezat en scherp oog voor zaken waar Opa zich beter niet aan kon bezondigen. Herensociëteit Lommerijk werd het dus.
Wat ook wel tot komische situaties leidde: op een Rijnreisje (jaja, 19 voordeoorlog) met het gezelschap van de blauwe knoop, bestelde opa doodleuk een potje bier. Op het toegesiste: “Gerard, hoe kun je dat nu doen?!”, antwoordde hij geheel naar waarheid:”jij bent van de blauwe knoop, ik niet”, en stak vervolgens een sigaar in zijn hoofd om zijn onafhankelijkheid te benadrukken.
Das war einmal …

Wat heeft dit te doen met de voorspelbaarheid van 2012, vraagt u zich af.
Wel, voor degenen die bekend zijn met de famielje en haar karakters, was dit hogermate voorspelbaar, en kon mijn oma daarop anticiperen.

Zoals u zegt: een goed aambeeld etc. Echter wat daartussen zit -het slaan met een hamer op een aambeeld is een doelloze bezigheid tenzij in orkestverband bij een paardenshow- is van belang: men moet het ijzer smeden als het heet is, en dát vraagt enige voorzeggendheid.
Het jaar 2012 is dernate ongewis blijkt, dat elke gebeurtenis kan gebeuren of niet: daar is geen overwinning aan vast te knopen omdat men niet weet wanneer wat te slaan.

Overslaan en met 2013 de volle wind in de zeilen tegemoet, om maar eens te eindigen met een anakoloet.

gravatar

Ik geloof niet dat opa in die sociëteit kwam. Hij had overigens een andere methode om zijn onafhankelijkheid te demonstreren zoals het gerust laten overkoken van een pan met melk terwijl hij naast het fornuis een pijp zat te roken. Het commentaar van oma (dat zich laat raden) deed hij eenvoudig af met: “Het is je eigen schuld. Als je melk opzet moet je niet weglopen.” Tja, daartegen viel natuurlijk niets in te brengen. Als je melk opzet moet je erbij blijven.

De relatie tot 2012 is, dat men zijn lot voor een deel zelf kan bepalen. Loopt men weg als men melk kookt of blijft men in de buurt. Of vertrouwt men dat een ander wel een een en ander al bewaken? Men kan zelf aan een en ander vorm geven, of zo u wilt: smeden.

Laat 2012 maar komen. Het is mooi geweest met 2011.

gravatar

Drommels, wat een ontboezemingen hier, zo vlak voor het begin van 2012! Grootvaders die lid van Roeivereniging Bergweg blijken te zijn geweest, Grootmoeders die niet allen van de Blauwe Knoop (er-rug!) maar bovendien van Zuid (Nog veel erger!) blijken te komen. Het kan eenvoudig niet op!
Als aanmoediging om vooral toch met goede zin aan 2012 te beginnen zou ik het jaar willen aanprijzen zoals het is: 2012, het eerste schrikkeljaar dat nog NIET voorbij is!

gravatar

@ Bøs Showfør • 21 december 2011, 10:43

U zegt: “Drommels, wat een ontboezemingen..”

Daar wil ik graag op ingaan.

Ik meen dat deze ontboezemingen vaker voorkomen dan men verondersteld. Het grote misverstand is, dat men bij een boezem ten onrechte vaak de wallen die de boezem begrenzen voor ogen heeft. Het gaat bij de boezem niet om de opbollingen maar om de daartussen gelegen diepte.

Men spreekt in dit verband ook over boezemwateren. Ook bij nieuwslezeressen die nerveus zijn kan men dit waarnemen als transpiratie. In dat geval is het vaker dat de boezem ontboezemd is dan de borsten die de oorzaak zijn van het bestaan van de boezem.

Wat dit heeft te maken met 2012 zal duidelijk zijn. De verwachting is dat er minder ontboezemingen zullen plaatsvinden vanwege het dan samenvallen van de kosmische nulpunts-orientatie van het galactische- en het zonne-stelsel. Ik hoop dat de naakte waarheid door deze twee parallelgerichte orientatiepunten naar voren zal worden gebracht.

gravatar

Vreemd.

De voorspelling dat de maand Maart volledig in een tijds/ruimte discontinuum zal verdwijnen door een overdosis Higgs bosonen (>74 GeV/c²) , wordt weer volledig in de doofpot gestopt.
Tekenend. Zeer tekenend voor het naderende CERN complot.

Dan offer ik mij maar weer op als klokkenluider.

Reageer
gravatar

U prikt zichzelf wel in de vingers met dit bericht. Is 2012 werkelijk zo onvoorspelbaar dat uw scheurkalender met het nieuws van volgend jaar niet betrouwbaar is?

Ik mag toch hopen van niet voor Frits.

Reageer
gravatar

Dat was ook het eerste dat in mei, sorry, in mij opkwam.
Voorspellingen voor jullie, sorry, juli staan nu dus ook op losse schroeven.
Dus om dan een kalender te maken lijkt me wat gewaagd.
Voor je het weet heeft februari 29 dagen of augustus maar 30. Of we krijgen weken met een pluterdag.

gravatar

Het enige wat ik voorspel(d) is dat iedereen paranormale en telekinetische krachten gaat krijgen in 2012. Aangezien de meeste deze krachten en machten niet zullen kunnen beheersen zullen de feitelijke gebeurtenissen inderdaad erg onvoorspel(d)baar zijn. Uiteenlopend van naakte mensen op straat tot aardbevingen en apocaliptische toestanden. Er geldt dus eigenlijk maar één advies voor 2012:
Don’t Worry, Be Happy.

Reageer